Korjausehdot

Robert Bosch Oy, Sähkötyökalut

Versio: maaliskuu 2022


 

1. Soveltamisala

1.1 Nämä korjausehdot (jäljempänä myös ”Ehdot”) koskevat kaikkia Robert Bosch Oy:lle (Robert Huberin tie 16a, 01510 Vantaa) (jäljempänä ”Bosch” tai ”me” tai ”meille”)  tehtäviä sähkötyökalujen korjaustilauksia sekä niihin liittyviä etukäteistöitä, tarkastuksia ja kustannusarvioita (jäljempänä ”Korjaustyöt"). Ehtoja sovelletaan tuotetakuuehtojemme lisänä Korjaustöissä, jotka liittyvät Boschin tuotteilleen myöntämään takuuseen. Jos nämä Ehdot ja Boschin takuuehdot ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ensisijaisesti Boschin takuuehtoja.

1.2 Tarjoamme Korjaustöitä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Näissä Ehdoissa (i) kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan fyysistä henkilöä, jonka tekemän sopimuksen tarkoituksen ei voida katsoa liittyvän henkilön työtehtäviin tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, ja vastaavasti (ii) yritysasiakkaalla tarkoitetaan fyysistä henkilöä, oikeushenkilöä tai erillisen oikeussubjektin muodostavaa henkilöyhtiötä, joka sopimuksen tehdessään harjoittaa liiketoimintaansa tai ammattiaan.

1.3 Ehtojemme toteutumisen estävät, niitä täydentävät tai niistä poikkeavat sopimukset ja ehdot ovat pätemättömiä, jos emme ole kirjallisesti vahvistaneet niiden pätevyyttä. Seuraavat Ehdot ovat voimassa, vaikka suorittaisimmekin sitoumuksetta Korjaustyön ja tunnustaisimme tilaajan määrittämien, ehtojemme toteutumisen estävien, niitä täydentävien tai niistä poikkeavien ehtojen soveltamisen.

1.4 Tällä ei ole vaikutusta lainsäädännöstä tai muista sopimuksista johtuviin oikeuksiimme, jotka ovat näitä Ehtoja laajempia.


 

 2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Etenkään Internet-sivustojemme kautta tarjoamamme palvelut eivät ole velvoittavia eivätkä muodosta sopimusehdotusta, vaan vain kehotus tehdä tilauksia.

2.2 Tilaaja ehdottaa meille sopimuksen tekemistä tekemällä tilauksen. Tilaus tehdään täyttämällä  korjaustilauslomake verkossa , joka löytyy meidän verkkosivuiltamme https://www.bosch-professional.com/pickup2/professional/fi/fi/repairService.htm (jäljempänä ”Korjaustilaus”).  Muut yksityiskohdat ilmenevät Korjaustilauksesta.

2.3 Sopimus syntyy vasta tilausvahvistuksen lähettämisen myötä tai kun alamme korjata korjaustuotetta. Vahvistus Korjaustilauksen vastaanottamisesta ei merkitse tilaajan tarjouksen hyväksymistä. Sen ainoa tarkoitus on kertoa tilaajalle, että olemme vastaanottaneet Korjaustilauksen.


 

3. Korjaustuotteen lähettäminen

3.1 Tilaaja voi tilata verkosta lähetteen/pakettikortin, tulostaa sen ja kiinnittää sen korjaustuotteen lähetyspakkaukseen sekä antaa korjauslähetyksen lähetteessä/pakettikortissa mainitun kuljetusyrityksen toimitettavaksi osoitteeseemme. Vastaamme tällaisten lähetysten kustannuksista Suomessa. Jos tilaaja lähettää korjaustuotteen jollakin muulla tavalla, hän vastaa lähetyksestä ja sen kustannuksista. Emme ota vastaan vastaanottajan maksettavaksi tarkoitettuja lähetyksiä.


 

4. Hinnat, Korjaustöiden raja-arvot ja kustannusarviot

4.1 Korjaustöiden hinnat ja mahdolliset muut kustannukset määräytyvät tilauksen tekopäivänä voimassa olevan hinnastomme mukaan. Tilauslomakkeessa ilmoitettu päivämäärä on ratkaiseva. Takuun perusteella suoritettavat korjaustyöt ovat tilaajalle maksuttomia.

4.2 Korjaustilaus on sitova vain Korjaustilauksessa mainittuun raja-arvoon asti. Jos Korjaustyön arvo ei yllä sovittuun raja-arvoon, tilaajalta laskutetaan ainoastaan todelliset kustannukset.

4.3 Jos Korjaustöiden kustannusten odotetaan ylittävän sovitun raja-arvon tai käy ilmi, että tilaaja on tilausta tehdessään virheellisesti olettanut kyseessä olevan maksuttoman takuukorjauksen, laadimme kustannusarvion ja lähetämme sen Korjaustilauksessa ilmoitettuun tilaajan sähköpostiosoitteeseen.

4.4 Jos tilaaja hyväksyy lähettämämme korjaustarjouksen, luodaan kustannusarviossa mainittujen ehtojen mukainen Korjaustilaus.

4.5 Jos tilaaja hylkää korjaustarjouksen, palautamme korjaustuotteen osina Korjaustilauksessa ilmoitettuun toimitusosoitteeseen tilaajan kustannuksella. Tuotteen palauttamisen sijaan asiakas voi myös pyytää meitä hävittämään korjaustuotteen maksutta ja vastuullisesti.

4.6 Jos tilaaja ei vastaa kustannusarvioon 4 viikon kuluessa, kierrätämme laitteen veloituksetta.

4.7 Kustannusarvion lähettämisen yhteydessä pyydämme tilaajaa erikseen kiinnittämään huomiota vastausaikaan.

4.8 Jos kyse ei ole takaisinkutsusta, laskutamme tilaajalta Korjaustilauksessa mainitut, maksuihin ja kuluihin perustuvat kustannukset.


 

5. Korjaustuotteen palauttaminen ja hyväksyminen sekä maksuehdot

5.1 Korjaustöiden päättämisen jälkeen palautamme korjaustuotteen maksutta Korjaustilauksessa ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Muiden kuin takuukorjausten yhteydessä palautettavat korjaukset palautetaan aina vastaanottajan kustannuksella.


 

6. Virhevastuu

6.1 Jos tilaaja on kuluttaja-asiakas, virhevastuuta koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan.

6.2 Jos tilaaja on yritysasiakas, noudatetaan seuraavia ehtoja:

a) Tilaajan mahdollisuus esittää Korjaustöiden puutteita/virheitä koskevia vaatimuksia muuten kuin takuukorjausten yhteydessä vanhenee vuoden kuluttua töiden hyväksymisestä. Lyhentynyt vanhenemisaika koskee myös lainvastaisesta toiminnasta johtuvia vaatimuksia, jotka liittyvät Korjaustöiden puutteisiin/virheisiin. Lyhentynyt vanhenemisaika ei koske rajoittamatonta vastuutamme vaurioista takuuehtojen laiminlyönnin tai henkeä, ruumiista tai terveyttä koskevien loukkausten, pitkittyneen ja törkeän piittaamattomuuden ja tuotevirheiden yhteydessä. Mahdollisia kannanottojamme tilaajan esittämiin puutteita/virheitä koskeviin vaatimuksiin ei pidä tulkita vaatimusta tai sen perusteena käytettäviä olosuhteita koskevien neuvottelujen aloittamiseksi, jos hylkäämme vaatimukset kokonaisuudessaan.


 

7. Yksityisyydensuoja

7.1   Bosch käsittelee tilaajan henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä näiden Ehtojen toteuttamiseksi ja vain lain sallimissa puitteissa. Tietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavana erillisestä tietosuojamääräyksestä https://www.bosch-pt.com/privacy/fi/RBFI/fi/as/privacy.html.


 

8. Yleiset määräykset

8.1 Tilaajan vastavaatimukset oikeuttavat hyvityslaskuun vain, jos ne on määritetty oikeudellisesti pätevästi tai ne ovat kiistattomia. Tilaaja voi vaatia pidätysoikeutta vain, kun hänen vastavaatimuksensa perustuu samoihin sopimusolosuhteisiin.

8.2 Jos jokin näiden Ehtojen tai muiden tehtyjen sopimusten ehto on pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden Ehtojen pätevyyteen. Sopimuspuolilla on velvollisuus korvata pätemätön tai toteuttamiskelvoton ehto järjestelyllä, joka johtaa mahdollisimman samankaltaiseen taloudelliseen tulokseen.

8.3 Ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, eikä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) noudateta.


 

9. Osoite ja palvelunumero

9.1 Tuotteet on aina lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

 

Bosch Keskushuolto

Robert Huberin tie 16a

01510 Vantaa

 

9.2 Korjaus- ja varaosapalveluamme koskevat kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen powertools@fi.bosch.com tai ottamalla yhteys puhelimitse numeroon 080098044.