*Huomautus: Tämä tietosuojailmoitus koskee tietoja, joita käsitellään tuotteesi korjaamiseen. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi tällä verkkosivustolla, on osoitteessa https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/fi/pro/privacy/

Tiedote koskien henkilötietojen käsittelyä ”Online-korjaus” -palvelun puitteissa


1.  ROBERT BOSCH OY, Robert Huberintie 16A, Vantaa (jatkossa ”me”) vastaa tietojesi käsittelystä.

2.  Tietosuojasi kaikissa henkilötietojen käsittelytoimissa ”Online-korjaus” -palvelun puitteissa sekä kaikkien kaupallisten tietojen turvaaminen ovat kaksi perusnäkökohtaa, jotka otamme huomioon liiketoimintaprosesseissamme.    Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen suoja ja tietojen turvallisuus ovat olennainen osa yrityspolitiikkaamme.

3.  Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi vain, kun siihen on laillinen peruste tai olet antanut siihen suostumuksesi. Tämän palvelun puitteissa käsittelemme vastaanottamiamme henkilötietojasi ainoastaan kanssasi laaditun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (laillinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano, GDPR ((EU) asetus n. 2016/679) 6 artikla, 1 kohta, b) alakohta). Henkilötietojasi siirretään kolmansille osapuolille ainoastaan, mikäli olemme velvoitettuja siihen lain perusteella tai tuomarin tai hallinnollisen viranomaisen määräyksestä tai mikäli se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten (esimerkiksi osoitteen ja sähköpostiosoitteen välittäminen kuljetusyritykselle).

4.  Yleisesti ottaen tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai jos lain velvoitteet vaativat niiden säilyttämistä.

5.  Tiedote koskien asianosaisten oikeuksia GDPR:n artiklojen 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 ((EU) asetus n. 2016/679) mukaisesti:

Artikla 7 - Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin tahansa koskien myös tulevaa aikaa.  Edellä esitetty ei vaikuta tietojesi käsittelyn luvallisuuteen suostumuksen peruuttamiseen asti

Artikla 15 - Sinulla on oikeus saada tietoja tietojesi käsittelystä. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää oikeuttasi saada pääsy henkilötietoihin, joita käsittelee ROBERT BOSCH OY

Artikla 16 - Mikäli lain ehdot eivät täyty, sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisua ja pyytää mahdollisten puutteellisten tietojen täydentämistä.

Artikla 17 - Sinulla on oikeus pyytää omien henkilötietojesi poistamista aina, kun se on lain ehtojen mukaista, esimerkiksi kun tiedot eivät enää ole tarpeen alkuperäiseen tarkoitukseen (oikeus poistamiseen).

Artikla 18 - Kun oikeudelliset edellytykset ovat olemassa, voit pyytää meiltä käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi jos olet vastustanut käsittelyä, meidän varmistuksemme keston ajaksi

Artikla 20 - Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja välittää sellaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely tehdään automaattisesti (oikeus tietojen siirtämiseen).

Artikla 21 - Sinulla on oikeus erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa milloin tahansa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli se perustuu ”lailliseen perusteeseen”.  Emme siis käsittele enää henkilötietoja jos lain perusteella emme voi osoittaa sitovia perusteita jatkaa tietojen käsittelyä, jotka syrjäyttäisivät sinun oikeutesi.

Artikla 77 - Sinulla on oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle, https://tietosuoja.fi/yhteystiedot, mikäli arvioit, että henkilötietojesi käsittely loukkaa GDPR:ää ((EU) asetus n. 2016/679).

6.   Harjoittaaksesi oikeuksiasi, pyydämme sinua käyttämään seuraava linkkiä:

https://request.privacy-bosch.com/

7.   Tietosuojaloukkauksia varten (Data Breach), käytä seuraavaa linkkiä: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

8.   Mahdollisissa yhteydenotoissa koskien henkilötietojesi käsittelyä pyydämme sinua kääntymään tietosuojavastaavamme (DPO) puoleen seuraavassa osoitteessa:

Data Protection Officer

Department Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Post Office Box 30 02 20

70442 Stuttgart GERMANY

Sähköpostiosoite: DPO@bosch.com

Painos: 10/2020