1-2-do.com-Community dahil; Robert Bosch Power Tools GmbH'nin MyBosch Web aplikasyonları ve DIY & Garden Mobile aplikasyonu için kullanım koşulları


1.    Sağlayıcı ve geçerlilik alanı

1.1. MyBosch Web aplikasyonları, DIY & Garden Mobile aplikasyonu, dahilinde bulunan 1-2-do.com-Community ve www.bosch-diy.com adresli uygulamalar (aşağıda «Uygulama» olarak özetlenmiştir) Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (aşağıda «Bosch» olarak özetlenmiştir) tarafından işletilmektedir. Bosch sağlayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi web sitesinin künye kısmında bulunabilir.

1.2. Bu kullanım koşulları uygulama üzerinden hazırlanan ve sunulan tüm hizmetleri kapsamaktadır. Bu sırada kullanıcı MyBosch Web aplikasyonuna bir kez başarılı şekilde kaydolduktan sonra başka bir kayıt işlemine gerek kalmadan 1-2-do.com-Community'yi de etkinleştirebilmektedir. Kullanıcı 1-2-do.com-Community'yi etkinleştirmezse buradaki Community fonksiyonlarından da faydalanamamaktadır.

1.3 Bosch bu kullanım koşullarını, içeriği ve içerisindeki münferit şekilde açıklanan hizmetleri makul bir bildirim süresiyle değiştirme ve/veya tamamlama hakkına sahiptir. Kullanım koşullarına ilişkin bir değişiklik veya tamamlama söz konusu olduğunda Bosch kullanıcıya değiştirilmiş versiyonu değişiklikler vurgulanmış olarak kayıt işleminde bildirilen e-posta adresi üzerinden gönderecektir. Kullanıcının değiştirilmiş ve/veya tamamlanmış versiyona erişim sağladıktan sonraki 6 hafta içinde itiraz etmemesi, değiştirilmiş kullanım koşullarının geçerliliğini kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bosch kullanıcıyı değişiklik bildirimine itirazın gerçekleştirilmemesinin sonuçları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Değiştirilen kullanım koşulları yürürlüğe girdiğinde kullanım koşullarının tüm eski versiyonları geçerliliklerini yitirmektedir. Kullanıcı onay vermeyi kabul etmezse sözleşme ilişkisi değişikliğe uğramaz. Değiştirilen kullanım koşullarının veya değişikliklerin kuralları kullanıcı tarafından kabul edilebilecek özellikte değilse kullanıcı Bosch ile olan sözleşme ilişkisini derhal feshetme hakkına sahiptir.


2.    Sunulan hizmetler

2.1 Uygulama kullanıcıya çeşitli telemedya hizmetlerinin teknik bakımdan kullanılabilirliğine bağlı olarak kendisine bildirilen veya kendisinin seçtiği kullanıcı adını kullanma imkanı sunmaktadır. Kullanıcı bahçe aletlerini ve elektrikli el aletlerini uygulamaya kaydedebilir ve Bosch garanti koşullarının dikkate alınması şartıyla Bosch bahçe aletleri ve elektrikli el aletleri için bir garanti uzatması elde eder.

2.2 Kullanıcının 1-2-do.com-Community'yi etkinleştirmesi veya DIY & Garden Mobile aplikasyonunu kullanması halinde kullanıcı açıklanan hizmetlerin çoğundan faydalanabilmektedir. Bunlar özellikle kullanıcıya genel kendin yap konuları bağlamında ve özellikle amatör el aletlerinin kullanıldığı, kendi içeriklerini (örn. kullanıcıya ait metinleri, resimleri veya farklı sağlayıcıların sayfalarındaki kendi videolarına yönelik bağlantılar) yayınlama imkanı veren çeşitli ücretsiz hizmetleri de kapsamaktadır. Uygulama kullanıcıya örn. kendin yap projeleri için proje dokümantasyonu ve proje talimatı oluşturma ve yayınlama imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte kullanıcı projelerine yönelik bilgileri bir proje galerisinde/zaman tünelinde çağrılmak üzere hazırlayabilmektedir. Ayrıca kendi projelerinin planlaması sırasında önerilere, çevrimiçi araçlara ve sunulan kapsamda diğer kullanıcıların yardımlarına erişim sağlayabilmektedir. Ayrıca münferit projeler için notlar oluşturabilmektedir.
Bunun yanı sıra kullanıcı diğer kullanıcıların bireysel proje fikirlerine (duruma ve araştırmaya göre) erişim sağlayabilmektedir. Diğer kullanıcıların projelerini görebilir ve takip edebilir. Ayrıca bu projelere (proje planlaması dahil) yorum yapabilme ve bunları değerlendirme imkanına sahiptir. Kullanıcı ayrıca sanal bir atölye alanında aletleri kaydedebilir, aletler hakkındaki bilgileri çağırabilir, bununla ilgili deneyim raporları yazabilir, aletlerinin kullanımıyla ilgili ilham alabilir, gerekirse sunulan garanti uzatmalarına katılabilir ve aletlerle ilgili Bosch tarafından sunulan diğer hizmetlerden faydalanabilir.

2.3. Kullanıcının 1-2-do.com-Community'yi etkinleştirmesi veya DIY & Garden Mobile aplikasyonunu kullanması halinde kullanıcı 1-2-do.com-Community'de de açıklanan hizmetlerin çoğundan faydalanabilmektedir. 1-2-do.com-Community forumunda çeşitli aletlerle ilgili özellikle yorumlar ve deneyim raporları yayınlayabilir, bir proje alanında ev ve bahçe projelerini oluşturabilir ve bunların ilerlemesini belgelendirebilir veya özel bir bilgilendirme alanında Ev ve Bahçe kullanıcıları bilgilerinden ve diğer desteklerden faydalanabilir. Ayrıca kullanıcı bunun için özel olarak ayarlanmış bir iletişim fonksiyonu üzerinden diğer kayıtlı kullanıcılarla etkileşimde bulunabilir. Ek olarak kullanıcı Bosch tarafından sunulan içeriklerden, uzman önerilerinden ve ürün testlerinden faydalanabilir.

2.4. Bosch kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri kullanıcı için kaydeder ve üçüncü kişiler için bu içeriklere internet / aplikasyon üzerinden erişim sağlar. Bu şekilde Bosch kullanıcılara yalnızca teknik altyapı sunar. Multimedya içerikleri kaydetme kapasitesi sınırlandırılabilir. Bosch, Community'de sunulan ücretsiz telemedya hizmetlerini yalnızca kendi teknik ve işlevsel imkanları kapsamında sunar ve bu nedenle bu hizmetleri her zaman sınırlandırma, tamamen veya kısmen sunma haklarını saklı tutar. Bu nedenle kullanıcının uygulamaya kaydedilen içerikleri şartlara bağlı olarak geri getirilemeyecek şekilde kaybolabilir. Bu yüzden kullanıcının içeriklerini başka bir yere kaydetmesi önerilmektedir. Bu gibi durumlarda Bosch yalnızca Bölüm 8'de açıklandığı şekilde bir sorumluluğa sahiptir.

2.5. Uygulamadaki içeriklerin bazıları Bosch'a bazıları ise kullanıcılara veya diğer üçüncü kişilere aittir. Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin içerikleri aşağıda «üçüncü kişilerin içerikleri» olarak anılacaktır. Bosch üçüncü kişilerin içeriklerini eksiksizlik, doğruluk ve yasalara uygunluk bakımından kontrol etmemekte ve bu içerikleri sahiplenmemektedir. Bosch özellikle bu üçüncü kişilerin içerikleriyle bağlantılı güvenlik konularına yönelik bir inceleme de yürütmemektedir. Bu nedenle Bosch üçüncü kişilerin içerikleriyle ilgili eksiksizlik, doğruluk, yasalara uygunluk ve güncellik konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve garanti sağlamamaktadır. Bu durum üçüncü kişilerin içeriklerinin kalitesi, bir amaca uygunluğu ve uygulamayı (veya uygulamanın bazı bölümlerini) karalama için başvurulan yollarla, söz konusu üçüncü kişilerin bağlantı verdiği başka web siteleri olduğunda da geçerlidir. Kullanıcılar tarafından yüklenen inşaat talimatları, içeriğindeki aletlerin kullanımı ve aletlerle ilgili proje ilhamları Bosch tarafından içerik bakımından da uygulanabilirlik bakımından da kontrol edilmemektedir. Bosch aletlerin kullanımı sırasında her zaman teslimat kapsamındaki kullanım talimatlarına uyulmasını önermektedir.

2.6 Bosch tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu kullanım koşullarına uyulmamasına veya uygulamadaki (veya uygulamanın bir bölümündeki) münferit içeriklerle ilgili hukuka aykırılık veya uygunsuzluğa yönelik gerekli uyarıları yapacak ve gerekirse bu durumun sonlandırılması için uygun önlemleri alacaktır. Bosch bu durumdan haberdar olduğunda ve teknik olarak mümkün olduğunda bu hukuka aykırı veya uygunsuz içerikleri derhal kaldıracaktır. Bosch kullanıcılar tarafından uygulanan içerikleri herhangi bir sınırlama olmadan tamamen veya kısmen uygulamadan (veya uygulamanın bir bölümünden) silme hakkına veya kullanıcıları, meşru menfaatleri göz önünde bulundurarak, belirli içerikleri yüklemekten men etme hakkına sahiptir.

2.7. Kullanıcı uygulamaya içerik sağladığında ilgili içerikleri Bosch'un ücretsiz olarak herhangi bir mecrada içerik ve zaman bakımından herhangi bir kısıtlama veya özel bir kullanım izni olmadan kullanmasına izin vermektedir.

Bu kullanım hakkı şu anda bilinen tüm kullanım türlerini kapsamaktadır. Özellikle:

-    İçeriklerin Bosch sunucusuna kaydedilmesi veya Bosch tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilerin yurt içinde ve yurt dışında kaydetmesini,

-    Bunların çoğaltılmasını, işlenmesini, yayınlanmasını ve yayılmasını özellikle uygulamada (veya uygulamanın bir bölümünde) bildiri yoluyla halka açık hale getirilmesini ve bildiri yoluyla Bosch'un sahip olduğu internet sitelerinde, sosyal ağlarda ve benzer platformlarda (örn. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest vb.) halka açık hale getirilmesini,

-    Bölüm 2.6'da açıklanan yetkiler kapsamında bu içeriklerin diğer kullanıcıların kullanımına sunulmasını ve

-    İlgili içeriğin saklanması veya yayınlanması için gerekli olması halinde bunun işlenmesini ve çoğaltılmasını kapsamaktadır.
Kullanıcı, içeriklerin Bosch tarafından kullanılması halinde kendi resminin kullanılması veya isminin belirtilmesi gibi manevi haklarından feragat eder. Kullanıcı tarafından yüklenen resimlerde üçüncü kişilerin görüntülerinin de bulunması halinde, kullanıcı bu üçüncü kişilerin de olası haklarından feragat etmesinden sorumludur.

2.8. Kullanıcı uygulamada (veya uygulamanın bir bölümünde) bulunan, özellikle Bosch ve diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri görebilir ve özel ihtiyaçları için kullanabilir. Bu bilgi alanı kapsamında sağlanan katkılar, uygulamanın referans gösterilmesi veya ilgili uygulamadaki katkının bulunduğu bağlantının belirtilmesi halinde diğer web sitelerinde veya diğer çevrimiçi hizmetler kapsamında her zaman kopyalanarak alıntılanabilir. Bu içeriklerin kullanıcı tarafından farklı şekilde kullanılması veya değerlendirilmesi özellikle de uygulamadaki (veya uygulamanın bir bölümündeki) içeriklerin özel ihtiyaç olmayan bir durum için çoğaltılmasına veya katkıların uygulamadaki bilgi alanından ilgili alıntılama ve bağlantı belirtme olmadan alınmasına izin verilmemektedir.


3. Kayıt süreci

3.1. Kayıt yapıldığında kullanıcı ile Bosch arasında MyBosch uygulamasına katılım ve uygulamanın kullanımına yönelik bir sözleşme ortaya çıkar. Yalnızca reşit kullanıcılar uygulamaya kaydolabilmektedir. Reşit olmayanlar ve erişim hakkı tamamen yasaklanmış kişiler kayıt işlemini gerçekleştirememektedir.

3.2 Kayıt süreci için mevcut bir Bosch ID'si veya Bosch ID'si mevcut değilse gerekli erişim verilerinin girilmesi ve tespit edilmesiyle Bosch ID'si için kayıt gerekmektedir.
Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildikten sonra Robert Bosch GmbH kullanıcıya, kayıt işlemi sırasında verilen e-posta adresi kullanılarak onay bağlantısı içeren bir e-posta gönderir. Bu e-posta genel hüküm ve koşulların yanı sıra Robert Bosch GmbH'nin gizlilik politikasını da metin halinde içermektedir. Sözleşme koşulları Robert Bosch GmbH tarafından kaydedilmektedir.

3.3 Kullanıcının kayıt işlemi Bosch ID'si ile başarıyla gerçekleştirildikten sonra kayıt için gerekli bilgiler hesaptan uygulamaya aktarılır. Kullanıcı uygulamada Bosch.IO GmbH'nin kullanım koşullarını kabul etmelidir. Uygulama kaydı ancak bu işlemden sonra tamamlanır. Kullanıcı uygulama içerisinde kullanıcı profiline girerek örneğin isim, adres vb. gibi kullanıcı bilgilerini de belirtebilir. Bu verilerin girilmesi zorunlu değildir.  Girilmesi zorunlu olan veriler bir * ile işaretlenmiştir. Sözleşme koşulları Bosch tarafından kaydedilmektedir.

Kullanıcı kayıt işlemi sırasında girdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrulamaktadır. Kullanıcı, kullanıcı verileriyle ilgili değişiklikleri, profil verilerini güncelleyerek Bosch'a derhal bildirmekle yükümlüdür.

3.3. Her kullanıcı yalnızca bir kullanıcı adıyla kaydolabilmektedir. Birden fazla kaydolma kullanıcının uygulamadan uzaklaştırılmasına neden olabilir.


4. Erişim verileri ve parolalar

4.1. Kullanıcı uygulamaya erişim sağlamak için gereken erişim verilerini ve parolayı gizli tutmakla ve kullanım verilerinin ve/veya parolasının üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu Bosch'a derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcının hatası olmadığında, üçüncü kişilerin kullanımıyla ortaya çıkan hasarlardan kullanıcı sorumludur.

4.2. Kullanıcının erişim verilerini ve/veya parolasını üçüncü kişilere devretmesi halinde Bosch Bölüm 6.1'de açıklandığı üzere kullanıcının erişimini geçici olarak veya tamamen engelleme, kullanıcıyla sözleşme ilişkisini derhal feshetme, kullanıcının kaydını silme ve kullanıcıyı gelecekte uygulamayı kullanmaktan men etme hakkına sahiptir.


5. Uygulamanın ve içeriklerin kullanımına ilişkin kurallar (İnternet etiği)

5.1. Kullanıcı uygulamanın kullanımı kapsamında üçüncü kişilerin lehine, bunların mevcut haklarını dikkate almakla yükümlüdür. Kullanıcı uygulamaya yüklediği her türlü içerikten, özellikle fotoğraf, video ve forum katkılarından kendisi sorumludur. Kullanıcı başka kişilerin bulunduğu fotoğrafları yükleyecekse, fotoğraftaki kişilerden fotoğrafı uygulamada yayınlamak için izin istemelidir.

5.2. Ayrıca kullanıcı kendisi tarafından yüklenen içeriklerin kanuni yasaklar içermediğinden (özellikle gençliğin korunması yasasına ilişkin hükümler) ve üçüncü kişilerin haklarını (özellikle isim hakkı, şahsiyet hakkı, telif hakkı, verilerin korunması hakkı ve marka hakkı) ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Kullanıcı uygulamaya özellikle

-    Pornografik, şiddeti öven, halkı kışkırtıcı, gençler için zararlı veya diğer uygunsuz içerikler,

-    Suça teşvik veya bununla ilgili talimatlar oluşturan,

-    Politik faaliyetlerle ilişkili olan, özellikle parti toplantıları, gösteriler, broşür veya imza kampanyaları veya politik sembol içeren,

-    Diğer kullanıcıları, moderatörleri, Bosch'u veya diğer kişileri aşağılayan, iftira atan, taciz eden, tehdit eden veya diğer şekillerde zarar veren veya bu kişilere karşı agresif veya provokatif bir durum oluşturan,

-    Diğer yollarla yasalara aykırı, ahlaka aykırı, müstehcen, küfürlü, başkalarının özel alanına saygısızlık eden, karalayıcı veya yakışıksız, asılsız iddialar veya lekeleyici yorumlar içeren,

-    Yazılım virüsleri veya benzeri bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren, bilgisayar yazılımının, donanımın veya telekomünikasyon donanımının fonksiyonlarına zarar veren,

-    Bulunduğunuz yeri gizleme amacıyla kullanılan,

-    Gerçek veya tüzel kişilerin iş veya şirket sırlarını veya benzerini içeren, örneğin gizlilik anlaşması nedeniyle kullanıcının aktarma yetkisi olmayan,

-    Ürünlerin alışı veya satışıyla ilgili reklam veya hizmet sunmayı teklif eden, özellikle kendi yararınıza ticari web siteleri/bloglar/vb. içeren

-    Türü veya özelliği (örn. virüsler), boyutu veya çoğaltılması (örn. spam) mümkün olan, uygulamanın (veya uygulamanın bir bölümünün) durumunu veya çalışmasını sınırlandıran veya tehlikeye atan,

-    Yukarıda belirtilen kriterlere göre izin verilmeyen bağlantılar içeren, ve/veya

-    Yukarıda belirtilen kuralların ihlal edilmesini gerektiren içerikler yüklememelidir.

5.3. Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda izin verilmeyen içerikler dahili mesaj sisteminden de gönderilmemeli veya yayılmamalıdır. Ayrıca kullanıcının zincirleme mektuplar veya benzeri mesajları çok sayıda kullanıcıya göndermesi de yasaktır.


6. Erişimin engellenmesi

6.1. Bosch, ilgili kullanıcının uygulamadaki katılımı sırasında bu kullanım koşullarını veya geçerli yasaları ihlal etmesi halinde veya Bosch'un bu durumdan başka bir haklı menfaati olması halinde, kullanıcının uygulamaya erişimini geçici veya kalıcı olarak engelleyebilmektedir. Başka bir haklı menfaat özellikle de kullanıcının uygulama dahilinde tartışmaları tekrarlaması ve büyük ölçüde rahatsızlık vermesi veya yarışmalardaki ve ürün testlerindeki katılım koşullarını ihlal etmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bosch, kullanıcının engellenip engellenmeyeceği ve ne kadar süreyle engelleneceği gibi sorularda kullanıcının meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmaktadır.

6.2 Bosch'un takdirine göre bir kullanıcı engellenmeden önce öncelikle kişisel mesajla da uyarılabilmektedir. Bosch bu kararı verirken kullanıcının meşru menfaatlerini göz önünde bulunduracaktır.

6.3. Geçici veya kalıcı engelleme durumunda Bosch kullanıcının uygulamaya erişim hakkını engeller ve kullanıcıya bu konuyla ilgili bir e-posta gönderir.

6.4. Geçici bir engelleme söz konusu olduğunda Bosch belirtilen engelleme süresi dolduktan sonra erişim hakkını yeniden etkinleştirir. Kalıcı olarak engellenen erişim hakkı eski haline getirilemez.


7. Kullanıcının sorumlulukları

7.1. Kullanıcı ihlalden sorumlu değilse, düzenlediği içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesiyle ilgili, özellikle telif hakkı, marka hakkı, rekabet hakkı, şahsiyet hakkı ve diğer koruyucu haklarla ilgili Bosch'u tüm taleplere karşı tazmin edecektir. Bu tazminat yükümlülüğü özellikle bu kullanım koşulları metninin Bölüm 5.1 ve 5.2'de yer alan sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda geçerlidir. Yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüğü, kullanıcının bu kullanım koşulları metninde belirtilen kuralları ihlal eden içerikleri uygulamaya yüklemesi nedeniyle resmi kurumlar, savcılık kurumları veya diğer kamusal kurumların Bosch'u kullanması gereken durumlar için de geçerlidir. Ayrıca üçüncü kişilerin, kullanıcının oluşturduğu içerik nedeniyle haklı sebeplerden dolayı Bosch'a karşı harekete geçtiğinde kullanıcı gerekli tüm masrafları Bosch'a geri ödemeyi kabul eder. Bu durum özellikle uygun yasal savunmanın gerekli masraflarını da kapsamaktadır. Kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmekle suçlanmadığı takdirde geri ödeme yapmak zorunda değildir.

7.2. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik nedeniyle üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesiyle ilgili Bosch'tan talepte bulunmaları halinde, kullanıcı Bosch'u üçüncü kişilerin iddialarına karşı savunmak için Bosch'a en iyi şekilde destek olacaktır. Bu durum özellikle Bosch'un yazılı talebi üzerine kullanıcının hak ihlali içerdiği söylenen içerikle ilgili yazılı belgeleri Bosch'a sağlamasını da içermektedir. İlgili olası masraflar başlangıçta Bosch tarafından karşılanacaktır.


8. Bosch'un sorumlulukları

8.1. Bosch kullanıcıya karşı yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin kasıtlı veya son derece dikkatsiz şekilde ihmal edilmesi halinde veya hayatın, uzuvların veya sağlığın ihmal edilmesi halinde sorumlu tutulabilmektedir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin son derece büyük önem taşıyan ve müşterinin özellikle güvenebileceği (asıl sözleşme yükümlülükleri/asıl görevler) koşullarda yükümlülüklerin hafif veya ağır şekilde ihmal edilmesi halinde Bosch'un yükümlülüğü öngörülebilen ve genellikle meydana gelen hasarlarla sınırlandırılmıştır. Bosch'un özellikle herhangi dolaylı zararlara, kaybedilen kazançlara veya diğer salt maddi hasarlara karşı bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca basit ve ağır ihmallerden doğan hasarlara karşı da bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bosch'un ürün sorumluluğu yasasından doğan veya garantilerin aktarılmasından doğan sorumluluğu da etkilenmemektedir.

8.2. Yukarıdaki sorumluluk sınırlandırmaları Bosch'un yasal temsilcileri veya yardımcılarının görev ihlali için de geçerlidir. Bosch'un yükümlülükleri yukarıdaki kurallar doğrultusunda devre dışı bırakılmadığı sürece, bunlar Bosch çalışanları ve yardımcıları için de geçerlidir.


9. Geçerlilik süresi ve feshetme

9.1. Bu anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmıştır. Kullanıcı ve Bosch, uygulamanın kullanımını istedikleri zaman yazılı olarak neden bildirme zorunluluğu olmadan metin halinde feshetme hakkına sahiptir. Bosch bu gibi bir feshetme durumunda kullanıcıya uygulamada kayıtlı verilerini kaydetmesi için yeterli zamanı vermek adına sözleşmenin feshiyle ilgili e-postanın gönderildiği tarihten itibaren dört (4) haftalık bir ihbar süresine sahiptir.

9.2. Ayrıca Bosch bu kullanım koşullarındaki Bölüm 6'ya göre yetki sahibi olması halinde, bu kullanımın tamamını veya bir kısmını ihbarsız bir şekilde feshetme hakkına sahiptir (olağanüstü fesih). Bölüm 6.2'ye göre bir ihbar yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

9.3. Bosch'un MyBosch aplikasyonunu sonlandırmaya karar vermesi halinde bosch-diy.com'daki Bölüm 2.1, 2.2. ve 2.3'te yer alan kullanım olanakları iptal olur; bu durumun DIY & Garden Mobile aplikasyonu için geçerli olması gerekli değildir.

Bosch'un 1-2-do.com -Community'yi sonlandırmaya karar vermesi halinde bosch-diy.com'daki Bölüm 2.2. ve 2.3'te yer alan kullanım olanakları iptal olur; bu durumun DIY & Garden Mobile aplikasyonu için geçerli olması gerekli değildir.  

Bosch'un DIY & Garden Mobile aplikasyonunu sonlandırmaya karar vermesi halinde Bölüm 2.1, 2.2. ve 2.3'te yer alan kullanım olanakları iptal olur; bu durumun bosch-diy.com için geçerli olması gerekli değildir.
Bunun Bosch ile kullanıcı arasındaki garanti uzatmaları gibi ücretli hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.


10. Sözleşmenin devri

Bosch bu sözleşmeyi Robert Bosch GmbH'ye (§§ 15 ve devamı AŞ) bağlı bir şirkete devretme hakkına sahiptir. Bu tür bir sözleşme devrinin gerçekleşmesi halinde Bosch kullanıcıyı uygun bir yolla zamanında bilgilendirir. Sözleşmenin devredilmesi halinde kullanıcı, sözleşmenin devriyle ilgili bildirimi aldıktan sonraki dört (4) hafta içinde Bosch'a yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu bir özel fesih hakkına sahiptir. Sözleşme en erken sözleşmenin devir tarihinde olmak üzere derhal feshedilir.


11. Diğer kurallar

11.1. Bosch'un, uygulamanın (veya uygulamanın bir bölümünün) kullanılabilirliğini sürekli olarak korumak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte Bosch uygulamayı mümkün olduğunca sabit şekilde tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle bakım, güvenlik veya kullanım endişeleri ve Bosch'un etki alanında bulunmayan olaylar (örn. elektrik kesintisi, zorlayıcı nedenler, kamusal iletişim ağlarıyla ilgili sorunlar) kısa süreli sorunlara veya uygulamadaki (veya uygulamanın bir bölümündeki) hizmetlerin geçici olarak durdurulmasına neden olabilmektedir.

11.2. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkileri için Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir. Müşterinin bir tüketici olması halinde bu yargı seçimi müşterinin ikametinin bulunduğu devletin kanun hükümlerinin zorunlu hükümleri tarafından sağlanan korumanın uygulandığı ölçüde geçerliliğe sahiptir (elverişlilik prensibi). BM satış sözleşmesinin (CISG) geçerliliği hariçtir.

11.3. Bu kullanım koşullarına ilişkin bazı kuralların geçersiz veya eksik olması halinde diğer kuralların geçerliliği bundan etkilenmemektedir.

11.4. Eğer kullanıcı Medeni Kanun § 14 kapsamında bir girişimci, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamında özel bir mal ise, bu kullanım koşullarından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme Stuttgart,Almanya'dadır. Aynı durum, kullanıcının Almanya'da genel bir mahkeme yeri olmaması halinde veya ikametinin veya normalde yaşadığı yerin dava açılması sırasında belirsiz olması halinde de geçerlidir.

11.5 Kullanıcı bu kullanım koşullarındaki yükümlülüklerini Bosch'un önceden verilmiş yazılı izni olmadan, makul olarak itiraz edilemeyecek şekilde tamamen veya kısmen devretme hakkına sahip değildir.


12. Tüketici hakem heyetleri önünde uyuşmazlığın çözümü hakkında bilgi

Avrupa komisyonu çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için bir platform sunmaktadır. Bu platform çevrimiçi satın alma sözleşmelerinin ve çevrimiçi hizmet sözleşmelerinin sözleşme ilişkileriyle ilgili mahkeme dışı uyuşmazlıkların çözülmesi için bir temas noktası olarak tasarlanmıştır. Bu platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Bosch, tüketici hakem heyeti önünde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda değildir; gönüllü olarak katılmamaya karar vermiştir.

Robert Bosch Power Tools GmbH