Veri Koruma Bildirimi


1.    Veri Koruma Bildirimi

Bosch Power Tools GmbH (bundan sonra “Bosch Power Tools” veya “Biz” ya da “Bize”) olarak sizlere internet sayfalarımıza ve mobil uygulamalarımıza (ikisi birlikte aynı zamanda “Çevrimiçi Sunumlar” adıyla anılır) hoş geldiniz diyoruz. Şirketimize ve ürünlerimize ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.


2.    Bosch Power Tools gizliliğinize saygı duyar.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi sırasındaki gizliliğinin, bunun yanı sıra tüm iş verilerinizin güvenliğinin korunması bizim için çok önemlidir. Çevrimiçi Sunumlarımızı ziyaretiniz sırasında topladığımız kişisel bilgilerinizi gizlilik çerçevesinde ve yasal yükümlülüklere uygun olarak işleme alırız.

Veri koruması ve bilgi güvenliği şirket politikamızda mevcuttur.


3.    Denetçi

Bosch Power Tools GmbH, bilgilerinizin işlenmesinde sorumlu denetçidir; istisnalar bu veri koruma bildiriminde belirtilmiştir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı

4.1    İşlenen veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

•    İletişim bilgileri ( ör. isim, telefon numarası, e-posta adresi, adres, IP adresi)
•    Planlama ve yönetmelik verileri
•    İşlem verileri

4.2    İlkeler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri kapsayan bilgilerden oluşmaktadır. Örneğin; isimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşmelere ilişkin ana veriler, sözleşme muhasebesi ve ödeme verileri, şahsın kimliğinin ifade şeklidir.

Kişisel verileriniz (IP adresi dahil olmak üzere) yalnızca kanuni bir dayanak olması ya da bilgilerinizin kullanılmasına rıza göstermeniz ya da bu mesele ile ilgili olarak, örneğin kayıt olmak için, bilgilerinizin kullanılmasına izin vermeniz halinde toplanır, işlenir ve kullanılır.

4.3    İşlem amaçları ve hukuki temeli

Bizim gibi tarafımızca görevlendirilen hizmet sunucularımız da aşağıdaki işleme amaçları için kişisel bilgilerinizi işlemden geçirirler:

4.3.1    Söz konusu Çevrimiçi Sunumların sağlanması

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.).

4.3.2    Bir iletişim formu çerçevesinde kullanıcı taleplerinin cevaplanması

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya ürünlerin / hizmetlerin iyileştirilmesine ilişkin meşru menfaat.

4.3.3    Hizmet aksaklıklarını çözmenin yanı sıra güvenlikle ilgili nedenler.

(Hukuki temel: Veri güvenliği çerçevesinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve hizmet aksaklıklarının çözülmesi için meşru menfaatlerimiz aynı zamanda sunumlarımızın korunması.

4.3.4    Haklarımızın emniyeti ve müdafaası.

(Hukuki temel: Meşru menfaatimizin bir parçası olarak haklarımızın emniyeti ve müdafaası).

4.3.5    Yasal olarak izin verilen çerçevede veya rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen kendini tanıtma veya başkaları tarafından tanıtılma aynı zamanda pazar araştırması ve araştırma analizleri yapma.

(Hukuki temel: Veri koruması ve rekabet yasası ile uyumlu ise doğrudan pazarlama hususunda rızaya dayalı / meşru menfaatimiz.

4.3.6    Sizin önceden açık onayınıza istinaden e-posta ve/veya telefon yoluyla gerçekleştirilen ürün veya müşteri anketleri.

(Hukuki temel: Rıza).

4.3.7    Çekiliş veya indirim kampanyalarının ilgili hüküm ve koşullarına uygun şekilde çekilişler ve indirim kampanyaları düzenleme.

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.)

4.3.8    Alıcının rızasıyla e-posta veya SMS/MMS bültenleri gönderme.

(Hukuki temel: Rıza).

4.4    Kayıt yaptırma

Bir sözleşmenin gerçekleştirilmesiyle gereken faydaları kullanmak veya bunlara erişmek istiyorsanız, kayıt yaptırmanızı istemekteyiz. Kayıt yaptırmanız ile sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel bilgileri (ör. isim, soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, varsa tercih edilen ödeme yönteminin veya hesap sahibinin detayları) aynı zamanda varsa gönüllü olarak başka verileri toplarız. Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir.

4.5    Günlük dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, tarayıcınız günlük denilen dosyalara kaydedilen belirli bilgileri aktarmaktadır.
Hizmet aksaklıkları ve güvenlik önlemleri nedeniyle (ör. saldırı girişimlerini soruşturmak amacıyla) günlük dosyalarını 7 gün boyunca saklarız ve sonrasında sileriz. Kanıt amacıyla saklanması gereken günlük dosyaları, ilgili durum çözülene kadar silinme işleminden muaf tutulur ve bu durum dosyadan dosyaya değişiklik göstermekle beraber, soruşturma yetkililerine aktarılabilir.

Günlük dosyalarında aşağıdaki bilgiler saklanır:

-    Çevrimiçi Sunuma giriş yaptığınız terminal cihazın IP adresi (internet protokol adresi);
-    Çevrimiçi Sunuma erişim yapılan web sitesinin internet adresi (başlangıç URL’si veya yönlendiren URL’si);
-    Çevrimiçi Sunuma erişim yapmak için kullanılan hizmet sunucusunun adı;
-    Erişilen dosyaların veya bilginin adı;
-    Tarih ve saat aynı zamanda veriyi çağırma süresi;
-    Transfer edilen verinin miktarı;
-    İşletim sistemi ve kullanılan internet tarayıcısı hakkında bilgi, ayrıca yüklenen eklentiler (ör. Flash Player);
-    http durum kodu (ör. “Talep başarılı” veya “İstenen dosya bulunamadı”).

4.6    Çocuklar

Bu Çevrimiçi Sunum 16 yaşından küçük çocuklar için değildir.

4.7    Diğer denetçilere veri transferi

Genellikle kişisel bilgileriniz yalnızca akdi mesuliyet için gerekli olması halinde ya da tarafımız veya 3. şahıslar tarafından meşru bir menfaat söz konusu ise veya rıza göstermiş olmanız halinde, diğer denetçilere iletilir. Hukuki temelin ve alıcıların ayrıntıları ya da alıcıların kategorileri İşlem amaçları ve hukuki temeli bölümünde bulunabilir.

Bunun yanı sıra, veriler yalnızca yasal yükümlülükler gereği mecbur kaldığımızda ya da yürürlükte olan idari ve adli hükümler bulunması halinde diğer denetçilere aktarılabilir.

4.7.1    Hizmet sunucuları (genel)

Harici hizmet sunucularını programlama ve veri barındırma hizmetleri gibi görevler için dahil ederiz. Bu hizmet sunucularını özenle seçmiş olup, özellikle de özel ilgi gerektiren durumlarda ve sakladıkları verileri korurken onları düzenli aralıklarla takip etmekteyiz. Tüm hizmet sunucularımız gizliliği korumak ve yasal hükümlere uymak zorundadırlar. Hizmet sunucuları diğer Bosch grup şirketlerinden biri olabilir.

4.8    EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışındaki alıcılara transfer

Kişisel bilgileri EEA dışında bulunan, üçüncü ülkeler diye bilinen alıcılara transfer edebiliriz. Bu tür durumlarda transferi gerçekleştirmeden önce veri alıcısının uygun bir veri koruması sağladığından veya sizin transferi onayladığınızdan emin oluruz.

Üçüncü ülkelerdeki alıcılar hakkında genel bir değerlendirme ve uygun seviyede bir veri korumasını güvence altına alan üzerinde özellikle anlaşma sağlanmış şartların bir suretini alma yetkisine sahipsiniz. Bu amacı gerçekleştirmek için lütfen İletişim bölümündeki açıklamaları kullanınız.

4.9    Depolama süresi, saklama periyotları

Genellikle sizin verilerinizi Çevrimiçi Sunumlarımızı veya ilişkili hizmetlerimizi görüntülemek için gerekli olduğu müddetçe, ya da verileri depolamamız için meşru bir menfaatimiz olduğu sürece depolarız (ör. sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra posta yoluyla pazarlama konusunda hala meşru bir menfaate sahip olabiliriz). Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için depolanması gereken veriler (ör. vergi yasası ve ticari kanunlar gereği saklama süreleri nedeniyle sözleşmeler ve faturalar gibi belgeleri belirli bir süre hazır bulundurmalıyız) haricinde kişisel bilgilerinizi sileriz.


5.    Çekilişler

Bizim düzenlediğimiz çekilişlerden birine katılmanız halinde, sizin verilerinizi kazandığınız herhangi bir ödül hakkında bilgilendirme yapmak ve yasaların izin verdiği ya da sizin onay verdiğiniz ölçüde ürünlerimizin reklamını yapmak için kullanırız. Çekilişler hakkında bilgi katılımla ilgili şartlarda bulunabilir.


6.    Çerezlerin Kullanımı

Çevrimiçi hizmetler kapsamında, çerezler ve izleme mekanizmaları kullanılabilir.

Çerezler, çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret ederken, cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

İzleme farklı teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Biz bilgiyi özellikle piksel teknolojisi ve/veya günlük dosyası analizleri kullanarak işlemden geçiririz.

6.1    Kategoriler

Çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi hizmetin teknik işlevi için zorunlu olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları arasında ayrım yaparız.

Genellikle çevrimiçi hizmetin, teknik olarak gerekmeyen çerezler olmaksızın kullanımı mümkündür.

6.1.1    Teknik olarak gereken çerezler

Teknik olarak gerekli olan çerezler derken, çevrimiçi hizmetin bunlar olmadan teknik olarak sunulmasının mümkün olmadığı çerezlerden bahsetmekteyiz. Bunların arasında örneğin video veya ses kayıtlarının düzgün üretimini garanti eden verileri depolayan çerezler bulunur.

Bu tarz çerezler web sitesini terk ettiğinizde silinecektir.

6.1.2    Teknik olarak gerekmeyen çerezler ve izleme mekanizmaları

Biz çerezleri ve izleme mekanizmalarını yalnızca her bir durum için bize önceden onay verdiyseniz kullanabiliriz.

Buna gizlilik ayarlarınızın mevcut durumunu kaydeden çerez (seçim çerezi) dahil değildir. Bu çerez meşru menfaat üzerine ayarlanır.

Bu çerezler ve izleme mekanizmalarını iki alt kategoriye böleriz:

6.2    Konfor çerezleri

Bu çerezler çalışmayı kolaylaştırır ve böylece sizin çevrimiçi hizmetlerde daha rahat gezinmenize imkan sağlar; örneğin bu çerezler arasında dil ayarlarınız bulunabilir.

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları

Genel

Biz ve ortaklarımız, pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları kullanarak sizin kullanıcı davranışlarınızın analizi sonucunda elde edilen ilgi alanlarınıza dayanan sunumları size gösterebiliriz.

- İstatistikler:

İstatistik araçları kullanarak örneğin sayfa görüntüleme sayınızı ölçeriz.

- Dönüşüm izleme:

Web sitemize ilgili bir ortağımızın reklamı üzerinden erişim yaptıysanız, dönüşüm izlemesi yapan ortaklarımız bilgisayarınıza bir çerez (“dönüşüm çerezi”) yerleştirirler. Normal olarak bu çerezler 30 gün sonra artık geçerli değildir. Web sitemizin belirli sayfalarını ziyaret ederseniz ve çerez hala geçerliliğini yitirmemişse, biz ve ilgili dönüşüm ortağımız belirli bir kullanıcının reklam üzerine tıkladığını ve böylece web sitemize yönlendirildiğini anlarız. Bu aynı zamanda birden fazla cihaz üzerinde uygulanabilir. Dönüşüm çerezi yoluyla elde edilen bilgiler dönüşüm istatistikleri derlemek ve ilgili reklam üzerine tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir web sitesine yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını kaydetmek amacına hizmet eder.

- Tekrar hedefleme:

Bu araçlar “web işaretçisi” (piksel veya izleme pikseli diye adlandırılan görünmez grafikler) denilen reklam çerezleri veya üçüncü şahıs reklam çerezleri veya eşdeğer teknolojiler yoluyla kullanıcı profilleri oluşturur. Bunlar ilgi alanına dayalı reklamcılık için ve kullanıcının belirli reklamlara hangi sıklıkta baktığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. İlgili sunucu araçla bağlantılı verilerin işlenmesinden sorumlu denetçidir. Araçların sunucuları yukarıda söz edilen amaçlar nedeniyle bilgileri üçüncü şahıslara ifşa edebilir. Bu kapsamda ilgili sunucunun veri koruma bildirimlerine lütfen dikkat ediniz.

Araçların kullanımının, size ait verilerin GDPR hükümlerine uygun yeterli düzeyde veri koruması bulunmayan EEA dışındaki alıcılara (ör. ABD) transfer edilmesini kapsayabileceğini lütfen dikkate alınız. Bu konuda daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki pazarlama araçlarının ayrı açıklamasına başvurunuz.

6.2.1    Monetate

İsim: Monetate
Sunucu: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
İşlev: Çerez web siteleri arasında kullanıcı davranışlarını izleyebilir, UX testi

6.2.2    Google Analytics

İsim: Google Analytics
Sunucu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
İşlev: Kullanıcı davranışlarının analizi (sayfa erişimi, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler), oturum açan Google kullanıcılarının çapraz cihaz bilgilerine dayanan takma adlı kullanıcı profillerinin oluşturulması (çapraz cihaz izleme), Google tarafından sağlanan hedef gruba özel bilgiler ile takma adlı kullanıcı verilerinin zenginleştirilmesi, tekrar hedefleme, UX testi, dönüşüm izleme ve Google Ads ile bağlantılı tekrar hedefleme

6.2.3    Tealium

İsim: Tealium
Sunucu: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
İşlev: Bir kullanıcı arayüzü üzerinden web sitesi etiketlerinin yönetimi, web sitelerimiz üzerinde program kodlarının birleştirilmesi

6.2.4    Hotjar

İsim: Hotjar
Sunucu: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
İşlev: Çerezler kullanıcıların çok sayıda sayfayı nasıl ziyaret ettiklerini izleyebilir; ısı haritaları, oturum kaydı, gözlem/anket oluşturur

6.3    Çerezlerin ve izleme mekanizmalarının yönetimi

Tarayıcınızdaki çerez ve izleme mekanizması ayarlarını ve/veya gizlilik ayarlarını yönetebilirsiniz.

Not: Yapmış olduğunuz ayarlar, yalnızca her kullanımda seçilen tarayıcıyı işaret etmektedir.

6.3.1    Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Çerezlerin tümünü etkisiz hale getirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın ayarlarından tüm çerezlerinizi etkisiz hale getiriniz. Bunun web sitesinin fonksiyonlarını etkileyebileceğini dikkate alınız.

6.3.2    Teknik olarak gerekmeyen çerezler ve izleme mekanizmaları ile ilgili ayarlarınızın yönetimi

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında bizim sırasıyla herhangi bir Konfor çerezi, pazarlama çerezi veya izleme mekanizması kullanmamıza onay verip vermediğiniz sorulacaktır.
Gizlilik ayarlarımızda, gelecekte etkili olacak şekilde onayınızı geri çekebilir veya ileriki bir zamanda onay verebilirsiniz.


7.    Sosyal Eklentiler

Çevrimiçi Sunumlarımızda çeşitli sosyal ağlardan sosyal eklentileri kullanırız. Bunlar bu bölümde ayrı olarak açıklanırlar.

Eklentileri kullanırken internet tarayıcınız ilgili sosyal ağların sunucusuna doğrudan bir bağlantı kurar. Burada ilgili sunucu sizin internet tarayıcınızın bize ait Çevrimiçi Sunumlar sitesinden erişim yaptığı bilgisini alır - bu sunucuya ait bir kullanıcı hesabınız olmasa veya halihazırda bu hesaba giriş yapmadıysanız bile. Günlük dosyaları (IP adreslerini içerir) bu durumda internet tarayıcınızdan ilgili hizmet sunucusunun sunucusuna doğrudan aktarılır ve orada depolanabilir. Sunucu veya onun sunucusu EU (Avrupa Birliği) veya EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışında yerleşik (ör. Amerika Birleşik Devletlerinde) olabilir.
Eklentiler sosyal ağ sunucularına ait bağımsız uzantılardır. Bu nedenle onlar tarafından toplanan ve depolanan verilerin kapsamına etki edemeyiz.

Toplamanın amacı ve kapsamı, sosyal ağ tarafından verilerin sürekli işlenmesi ve kullanımı aynı zamanda sizin bağlantılı haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar tercihleri ilgili sosyal ağın veri koruma bildirimlerine danışılarak bulunabilir.

Sosyal ağ sunucularının verileri almasını ve mevcut ise depolamasını ya da kullanmasını istemiyorsanız, ilgili eklentileri kullanmamanız gerekir.

7.1    Facebook eklentileri

Facebook sosyal medya ağı www.facebook.com web sitesiyle Facebook Inc., Menlo Park, CA, 94025, USA, 1 Hacker Way 15, ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook") adreslerinde faaliyet gösterir. Facebook'un eklentileri ve bunların görünümüyle ilgili buradan genel bilgi alabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins;  Facebook’ta veri koruması hakkında buradan bilgi alabilirsiniz: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Twitter eklentileri

Twitter sosyal medya ağı Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") adresinde faaliyet gösterir. Twitter’ın eklentileri ve bunların görünümüyle ilgili buradan genel bilgi alabilirsiniz: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; Twitter’da veri koruması hakkında buradan bilgi alabilirsiniz: https://twitter.com/privacy.

7.3    Instagram eklentileri

Instagram sosyal medya ağı Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram") adresinde faaliyet gösterir. Instagram’ın eklentileri ve bunların görünümüyle ilgili buradan genel bilgi alabilirsiniz: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Instagram’da veri koruması hakkında buradan bilgi alabilirsiniz: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4    Pinterest eklentileri

Pinterest sosyal medya ağı Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest") adresinde faaliyet gösterir. Pinterest'in eklentileri ve bunların görünümüyle ilgili buradan genel bilgi alabilirsiniz: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/;  Pinterest’te veri koruması hakkında buradan bilgi alabilirsiniz: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.    Etkinleştirme ile Bülten; Geri Alma Hakkı

Çevrimiçi Sunumlarımız kapsamında bültenlere abone olabilirsiniz. Biz çifte etkinleştirme denilen bir seçenek sunuyoruz, buna göre siz yalnızca bir bildirimde yer alan bağlantıya tıklayarak açıkça bülten hizmetini etkinleştirmeyi kabul ettikten sonra, size e-posta, mobil mesajlaşma (örneğin, WhatsApp gibi), SMS veya anlık bildirim yoluyla bülten göndereceğiz. Artık bülten almak istemiyorsanız, onayınızı geri alarak istediğiniz anda aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. E-posta yoluyla gelen bültenlere verdiğiniz onaydan caymak için, gönderilen ilgili bültendeki veya çevrimiçi sunumun yönetim ayarlarında bulunan bağlantıya tıklayın. Alternatif bir yöntem olarak İletişim bölümündeki iletişim detayları üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.


9.    Harici bağlantılar

Çevrimiçi Sunumlarımızda üçüncü şahısların ve özellikle bizimle bağlantılı olmayan sunucuların internet sayfalarına ait bağlantılar bulunabilir. Bağlantıya tıklamanız sonucunda, üçüncü şahıslara ait bağlantı (örneğin, bağlantının bulunduğu sitenin IP adresi veya URL’si) üzerinden aktarılması muhtemel olan kişisel bilgilerinizin toplanması, işlem görmesi ve kullanımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değiliz çünkü üçüncü şahısların uygulamaları doğal olarak kontrolümüz dışındadır. Üçüncü şahıslar tarafından kişisel bilgilerin işlenmesinin sorumluluğunu üstlenmeyiz.


10.    Güvenlik

Çalışanlarımız ve bizim yerimize hizmet veren şirketler, gizlilik kurallarına ve yürürlükte olan veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür.

Uygun ölçüde güvenlik sağlamak ve istenmeyen veya kanuna aykırı bir tahribata, manipülasyona, kayba, değişikliğe, izinsiz paylaşım ya da izinsiz erişime karşın tarafımızdan yönetilen verilerinizi korumak için gereken tüm teknik ve kurumsal önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun olup, sürekli geliştirilmektedir.


11.    Kullanıcı hakları

Haklarınızı kullanmak için, lütfen İletişim kısmındaki detaylara başvurunuz. Bunu yaparken, şahsınıza ait açık bir kimlik sunduğunuzdan emin olunuz.

Bilgilenme ve erişim hakkı

Tarafımızdan kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği hakkında onay elde etme hakkına sahipsiniz ve bu durumda kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı

Yanlış kişisel bilgilerin düzeltilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.  Yasal şartlar yerine getirildiği sürece kişisel bilgilerinizi tamamlama veya silme hakkınsa sahipsiniz.  

Bu kural faturalandırma veya muhasebe amaçlı veya yasal işlenme süreci için gerekli olan durumlarda geçerli değildir. Böyle bir belgeye ihtiyacınız yoksa bile bunun işlenmesi kısıtlanır (devamına bakınız).

İşlem kısıtlamaları

Yasal gereksinimler yerine getirildiği sürece, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği

Yasal gereklilikler yerine getirildiği müddetçe, bize sağlamış olduğunuz verileri yapılandırılmış, sıklıkla kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta almayı veya (teknik olarak mümkünse) bu verileri üçüncü bir şahsa aktarmayı talep etme hakkına sahipsiniz.

Onayı geri alma

Verilerinizin işlenmesine onay verdiyseniz, herhangi bir anda gelecekte geçerli olmak kaydıyla bu onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Sizin caymanızdan önce gerçekleşen veri işlemlerinin yasallığı sabit kalır.


12.    Düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkı

Düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. İkamet ettiğiniz yerden veya eyaletten sorumlu olan ya da bizden sorumlu olan düzenleyici kuruma başvurabilirsiniz. Bu:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Posta adresi:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Veri Koruma Bildirimindeki Değişiklikler

Veri koruma ve güvelik önlemlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Bu tip durumlarda, veri koruma bildirimimizde gereken değişiklikler yapılacaktır. Bildirim değişikliğe açık olduğu için, lütfen veri koruma bildirimimizin güncel versiyonunu dikkate alınız.

Bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen “Denetçi” alanında belirtilen adresten bize ulaşınız.

Haklarınızı talep etmek için lütfen şu bağlantı adresini kullanınız: https://request.privacy-bosch.com/.

Veri koruması vakalarını bildirmek için lütfen şu bağlantı adresini kullanınız: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili önerileriniz ve şikayetleriniz için veri koruma sorumlusu ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

veya

mailto:DPO@bosch.com.

 

Geçerlilik tarihi: 10.07.2020