เงื่อนไขในการใช้งาน

สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน MyBosch และแอป DIY & Garden Mobile จาก Robert Bosch Power Tools GmbH รวมถึงชุมชน 1-2-do.com


1.   ผู้ให้บริการและขอบเขตอำนาจ


1.1. แอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชัน MyBosch และแอป DIY & Garden บนมือถือ รวมถึงชุมชน 1-2-do.com ที่มีอยู่ในแอปและเว็บไซต์ www.bosch-diy.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชัน") ถูกดำเนินการโดย Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (ต่อไปนี้เรียกว่า "Bosch") สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการ Bosch ได้ในพิมพลักษณ์บนเว็บไซต์

1.2. เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดที่เสนอและให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชัน MyBosch สำเร็จแล้วหนึ่งครั้ง ผู้ใช้ยังสามารถปลดล็อคการใช้งานสำหรับชุมชน 1-2-do.com ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม หากไม่สามารถปลดล็อกการใช้งานผู้ใช้สำหรับชุมชน 1-2-do.com ได้ เพราะมีฟังก์ชันชุมชนซึ่งอยู่ในนั้นที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้

1.3 Bosch มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเงื่อนไขในการใช้งานนี้ รวมทั้งเนื้อหาของบริการที่อธิบายโดยละเอียดได้ตลอดเวลาโดยมีระยะเวลาการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้งาน Bosch จะส่งเงื่อนในการใช้งานฉบับแก้ไขให้กับผู้ใช้โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หากผู้ใช้ไม่คัดค้านเงื่อนไขในการใช้งานฉบับแก้ไขและ/หรือฉบับเพิ่มเติมภายใน 6 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสาร ซึ่งจะถือเป็นการประกาศความยินยอมของผู้ใช้ต่อความถูกต้องของเงื่อนไขในการใช้งานที่แก้ไข Bosch รับรองว่าจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลของการล้มเหลวในการคัดค้านพร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เมื่อเงื่อนไขในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ เงื่อนไขในการใช้งานฉบับก่อนหน้าทั้งหมดจะสูญเสียความถูกต้อง หากผู้ใช้ปฏิเสธความยินยอม ความสัมพันธ์ตามสัญญานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง หากข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายในการให้บริการไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยุติความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Bosch โดยมีผลทันที


2.   ข้อเสนอของบริการและการให้บริการ


2.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมีตัวเลือกในการใช้บริการสื่อทางไกลต่าง ๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่กำหนดให้หรือเลือกเองภายในขอบเขตของความพร้อมทางเทคนิค ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเครื่องมืองานสวนและเครื่องมือไฟฟ้าของตนได้ในแอปพลิเคชันและจะได้รับการขยายเวลาในการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมืองานสวนและเครื่องมือไฟฟ้า ของ Bosch ตามเงื่อนไขการรับประกันของ Bosch

2.2 หากผู้ใช้ถูกปลดล็อกสำหรับชุมชน 1-2-do.com หรือใช้แอป DIY & Garden บนมือถือ ผู้ใช้นั้นสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ได้ ซึ่งรวมถึงบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่เนื้อหาของตนเอง (เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น รวมถึงลิงก์ไปยังวิดีโอของตนเองบนเพจของผู้ให้บริการรายอื่น) ร่วมกับหัวข้องาน DIY ทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ DIY ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มีโอกาสในการสร้างและเผยแพร่เอกสารโครงการ รวมทั้งคำแนะนำโครงการสำหรับโครงการ DIY ผ่านทางแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในแกลเลอรี/ไทม์ไลน์สำหรับการเรียกดู นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงเคล็ดลับและเครื่องมือออนไลน์เมื่อวางแผนโครงการของตนเอง รวมถึงความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นตามขอบเขตที่เสนอ อีกทั้งยังสามารถจดบันทึกในแต่ละโครงการได้


นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแนวคิดของแต่ละโครงการของผู้ใช้รายอื่น (เชิงสถานการณ์และเชิงสำรวจ) ผู้ใช้ยังสามารถจดจำและติดตามโครงการของผู้ใช้รายอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโครงการนี้ (รวมถึงการวางแผนโครงการ) ผู้ใช้ยังสามารถลงทะเบียนเครื่องมือเพิ่มเติมในพื้นที่เวิร์กชอปเสมือน เรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ เขียนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ รับแรงบันดาลใจในการใช้เครื่องมือ เข้าร่วมในการขยายการรับประกันที่เสนอ (ถ้ามี) และใช้บริการอื่น ๆ ที่เสนอโดย Bosch สำหรับเครื่องมือ

2.3. หากผู้ใช้ถูกปลดล็อกสำหรับชุมชน 1-2-do.com หรือใช้แอป DIY & Garden บนมือถือ ผู้ใช้นั้นสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นรวมถึงในชุมชน 1-2-do.com ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ความคิดเห็นและรายงานประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในฟอรัมของชุมชน 1-2-do.com นำเสนอโครงการ DIY ของตนเองในพื้นที่โครงการและบันทึกความคืบหน้าหรือแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน DIY และความช่วยเหลืออื่น ๆ ในพื้นที่ความรู้พิเศษ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรายอื่นผ่านฟังก์ชันการติดต่อที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้้ อีกทั้งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ Bosch แนะนำ เช่น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบผลิตภัณฑ์

2.4. Bosch จัดเก็บเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้สำหรับผู้ใช้และช่วยให้บุคคลที่สามเข้าถึงเนื้อหานี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต/แอปได้ Bosch จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคให้เพียงแต่กับผู้ใช้เท่านั้น ความจุสำหรับการอัปโหลดเนื้อหามัลติมีเดียอาจมีจำกัด Bosch ให้บริการสื่อทางไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เสนอให้กับชุมชนภายในขอบเขตความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการดำเนินงานของตนเองเท่านั้น ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัดบริการเหล่านี้หรือยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชันอาจสูญหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บันทึก/รักษาความปลอดภัยเนื้อหาด้วยวิธีอื่น ในกรณีเหล่านี้ Bosch จะรับผิดชอบตามขอบเขตที่อธิบายไว้ในข้อ 8 เท่านั้น

2.5. เนื้อหาในแอปพลิเคชันบางส่วนมาจาก Bosch และบางส่วนมาจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามรายอื่น ๆ เนื้อหาของผู้ใช้และบุคคลที่สามรายอื่น ๆ เรียกรวมกันด้านล่างนี้ว่า “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” Bosch ไม่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องและความชอบธรรมของเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่นำสิ่งนี้มาเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bosch ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งเชื่อมโยงกับเนื้อหาของบุคคลที่สามนี้ ดังนั้น Bosch จึงไม่รับผิดชอบหรือรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความปลอดภัย และความทันสมัยของเนื้อหาของบุคคลที่สาม ซึ่งยังใช้กับคุณภาพของเนื้อหาของบุคคลที่สามและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งหากเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยง ซึ่งสามารถดูได้โดยการวางกรอบบนแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) ถ้ามี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bosch จะไม่ตรวจสอบคำแนะนำในการประกอบที่อัปโหลดโดยผู้ใช้และการใช้เครื่องมือที่อธิบายไว้ในนั้น รวมถึงแรงบันดาลใจของโครงการเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งในแง่ของเนื้อหาและความเป็นไปได้ เมื่อใช้เครื่องมือ Bosch แนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสมอ

2.6 อย่างไรก็ตาม Bosch จะตรวจสอบรายงานที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการละเมิดเงื่อนไขในการใช้งานนี้หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) ตามดุลยพินิจของตนเอง และหากจำเป็นให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อยุติเงื่อนไขนี้ ยิ่งไปกว่านั้น Bosch จะลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมทันทีที่ Bosch ทราบและเท่าที่จะทำได้ในทางเทคนิค Bosch มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนออกจากแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล หรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหาบางอย่าง โดย Bosch จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้

2.7. ด้วยการตั้งค่าเนื้อหาลงในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จึงให้สิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ผูกขาด ไม่คิดเงิน เชิงพื้นที่ เชิงเนื้อหา และไม่จำกัดเวลา ถ่ายโอนได้กับ Bosch สิทธิ์ในการใช้งานเกี่ยวข้องกับประเภทการใช้งานที่รู้จักในปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

-  การบันทึกเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ของ Bosch หรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจาก Bosch ในประเทศและต่างประเทศ

-  การทำสำเนา การแก้ไข การเผยแพร่ และการแจกจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการแสดงในแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) และการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยแสดงบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Bosch รวมทั้งบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน (เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest เป็นต้น)

- การจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับผู้ใช้รายอื่นภายในขอบเขตของอำนาจที่อธิบายไว้ในข้อ 2.6 นี้ และ

- การแก้ไขและการทำสำเนาตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดหาหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หาก Bosch ใช้เนื้อหาข้างต้น ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ในภาพของตนเองตลอดจนธรรมสิทธิ์ใด ๆ ในการให้เครดิต หากมีภาพของบุคคลที่สามรวมอยู่ในภาพที่อัปโหลดโดยผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามนี้สละการยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ในภาพของตนเองเช่นกัน

2.8. ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) โดยเฉพาะเนื้อหาที่ Bosch และผู้ใช้รายอื่นอัปโหลดและสามารถใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัว ผลงานที่ตั้งอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ความรู้ อาจมีการอ้างอิงได้ตลอดเวลาในข้อความที่ตัดตอนมาและอ้างอิงถึงแอปพลิเคชัน รวมถึงการระบุลิงก์โดยตรงไปยังผลงานที่เกี่ยวข้องในแอปพลิเคชัน อีกทั้งบนเว็บไซต์อื่นหรือในขอบเขตของข้อเสนอทางออนไลน์ของรายอื่น ๆ ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานอื่น ๆ หรือการใช้ประโยชน์จากเนื้อหานี้โดยผู้ใช้ โดยเฉพาะการทำสำเนาเนื้อหาของแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน) ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือการถ่ายโอนผลงานจากพื้นที่ความรู้ของแอปพลิเคชันโดยไม่มีการอ้างอิงและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง


3. ขั้นตอนในการลงทะเบียน

3.1. สัญญาระหว่างผู้ใช้และ Bosch สำหรับการมีส่วนร่วมและการใช้แอปพลิเคชัน MyBosch มีผลบังคับใช้ด้วยการลงทะเบียน อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่บรรลุนิติภาวะลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์และบุคคลที่การอนุญาตการเข้าถึงถูกบล็อกอย่างถาวรทำการลงทะเบียน

3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนต้องใช้ Bosch ID ที่มีอยู่หรือหากไม่มี Bosch ID ให้ทำการลงทะเบียน Bosch ID โดยป้อนและระบุข้อมูลการเข้าถึงที่จำเป็น
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ Robert Bosch GmbH จะส่งอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลแอดเดรสที่ผู้ใช้ให้ไว้ในขอบเขตของขั้นตอนการลงทะเบียน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจและแนวทางการปกป้องข้อมูลของ Robert Bosch GmbH อีกครั้งในรูปแบบข้อความ เงื่อนไขของสัญญาถูกจัดเก็บโดย Robert Bosch GmbH

3.3 หลังจากผู้ใช้ลงทะเบียนด้วย Bosch ID สำเร็จ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนจะถูกโอนจากบัญชีไปยังแอปพลิเคชัน ในแอปพลิเคชันผู้ใช้ต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้สำหรับแอปพลิเคชันของ Bosch.IO GmbH การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากนี้เท่านั้น ภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของตน ข้อมูลนี้ไม่บังคับข้อมูลที่บังคับจะมีเครื่องหมาย * เงื่อนไขของสัญญาถูกจัดเก็บโดย Bosch

ผู้ใช้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนเป็นความจริงและครบถ้วน ผู้ใช้จำเป็นต้องแจ้งให้ Bosch ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลผู้ใช้ของตนในทันทีโดยการอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์

3.4. ผู้ใช้แต่ละรายสามารถลงทะเบียนด้วยชื่อผู้ใช้เดียวเท่านั้น การลงทะเบียนหลายครั้งอาจทำให้ผู้ใช้เด้งออกจากแอปพลิเคชัน


4. ข้อมูลในการเข้าถึงและรหัสผ่าน


4.1. ผู้ใช้รับรองว่าจะรักษาข้อมูลการเข้าถึงและรหัสผ่านที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันเป็นความลับ และแจ้งให้ Bosch ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีหากบุคคลที่สามทราบข้อมูลการใช้งานและ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยบุคคลที่สาม เว้นแต่ผู้ใช้จะไม่ใช่ฝ่ายผิด

4.2. หากผู้ใช้ให้ข้อมูลการเข้าถึงและ/หรือรหัสผ่านแก่บุคคลที่สาม Bosch มีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึงของผู้ใช้ชั่วคราวหรือถาวรตามข้อ 6.1 หรือยุติความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับผู้ใช้โดยมีผลทันที เพื่อลบการลงทะเบียนของผู้ใช้และบล็อกผู้ใช้จากการใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต


5. กฎระเบียบสำหรับการใช้แอปพลิเคชันและสำหรับเนื้อหา (มารยาทเน็ต)

5.1. ผู้ใช้รับรองที่จะเคารพต่อสิทธิของบุคคลที่สามตลอดเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดในแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรูปภาพ วิดีโอและโพสต์ในฟอรัม หากผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพที่มีผู้คน ผู้ใช้จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่อยู่ในภาพเพื่อเผยแพร่ภายในแอปพลิเคชัน

5.2. ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า เนื้อหาที่เขาอัปโหลดนั้นไม่ละเมิดข้อห้ามทางกฎหมายใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้เยาว์) หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (โดยเฉพาะสิทธิ์ในชื่อ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิด้านลิข สิทธิ์การปกป้องข้อมูล และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รับรองว่าจะไม่อัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ในแอปพลิเคชันที่


-  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ลามก รุนแรง ปลุกระดม เป็นอันตรายต่อเยาวชนหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

- ก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญาหรือแสดงคำชักชวนในการดำเนินการดังกล่าว

-  เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการประชุมพรรค การประท้วง การแจกใบปลิวหรือการล่าลายเซ็นตลอดจนเนื้อหาที่แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเมือง

-  ดูหมิ่น ใส่ร้าย คุกคาม ข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่น วิทยากร Bosch หรือบุคคลอื่นหรือที่แสดงถึงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือยั่วยุต่อพวกเขา

-  วิธีอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หยาบโลน ลามก รบกวนความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หมิ่นประมาทหรือสร้างความไม่พอใจหรือข้อกล่าวหาที่มีความเท็จหรือคำวิจารณ์ที่หมิ่นประมาท

-  มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกัน ไฟล์หรือโปรแกรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการหยุดชะงัก ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ รวมถึงอุปกรณ์โทรคมนาคม

-  ถูกจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลอมแปลงที่มา

-  มีความลับทางการค้าหรือธุรกิจของนิติบุคคลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ส่งต่อ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อตกลงในการรักษาความลับ

-  มีเนื้อหาส่งเสริมการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ หรือการใช้ประโยชน์หรือการจัดหาบริการหรือเว็บไซต์/บล็อก/ฯลฯ ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาเอง


-  ซึ่งมีความเหมาะสมตามประเภทหรือองค์ประกอบ (เช่น ไวรัส) ขนาดหรือการทำสำเนา (เช่น สแปม) จำกัดหรือเป็นอันตรายต่อการมีอยู่หรือการทำงานของแอปพลิเคชัน (หรือบางส่วน)


-  มีลิงก์หรือการเชื่อมต่ออื่น ๆ ไปยังเนื้อหาที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามเกณฑ์ข้างต้น และ/หรือ


-  ที่สนับสนุนให้มีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น

5.3. เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ข้างต้นจะต้องไม่ถูกส่งหรือแจกจ่ายผ่านระบบข้อความภายใน ห้ามมิให้ผู้ใช้ส่งจดหมายลูกโซ่หรือข้อความที่เหมือนกันไปยังผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน


6. การบล็อกการเข้าถึง

6.1. Bosch สามารถบล็อกการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้ได้ชั่วคราวหรือถาวรหากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องละเมิดเงื่อนไขในการใช้งานนี้หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในขอบเขตการเข้าร่วมในแอปพลิเคชันหรือหาก Bosch มีผลประโยชน์อื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมายในการกีดกัน ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอีกประการหนึ่งมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้สนทนาซ้ำและไม่รบกวนการสนทนาภายในแอปพลิเคชันหรือละเมิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขันและการทดสอบผลิตภัณฑ์ Bosch คำนึงถึงคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ใช้ถูกบล็อกและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้

6.2 ผู้ใช้จะได้รับคำเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะบล็อกด้วยข้อความส่วนตัว (PN) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Bosch ในการตัดสินใจ Bosch จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้

6.3. ในกรณีที่มีการบล็อกชั่วคราวหรือถาวร Bosch จะบล็อกสิทธิ์ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล

6.4. ในกรณีที่มีการบล็อกชั่วคราว Bosch จะเปิดใช้งานสิทธิ์ในการเข้าใช้อีกครั้งหลังจากหมดระยะเวลาการบล็อกที่ระบุไว้ ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าใช้ที่ถูกบล็อกอย่างถาวรจะไม่สามารถกู้คืนได้


7. ความรับผิดของผู้ใช้

7.1. ผู้ใช้ยกเว้น Bosch จากการเรียกร้องทั้งหมดของบุคคลที่สามที่กล่าวอ้างต่อ Bosch เนื่องจากการละเมิดสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการแข่งขัน สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ผ่านเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ เว้นแต่ผู้ใช้จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด ข้อผูกพันในการยกเว้นนี้มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อผูกพันที่กำหนดไว้ซึ่งระบุไว้ในข้อ 5.1 และ 5.2 ของเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ข้อผูกพันในการยกเว้นที่ได้รับการควบคุมข้างต้นยังมีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องสิทธิ์ต่อ Bosch โดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตามเนื้อหาที่ผู้ใช้นำไปใช้โดยละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้ใช้จะต้องชดเชยเงินให้กับ Bosch สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดที่ Bosch ต้องจ่ายซึ่งเป็นผลมาจากบุคคลที่สามดำเนินการกับ Bosch อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาผ่านเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการป้องกันทางกฎหมายที่เหมาะสม ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

7.2. หากบุคคลที่สามมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อ Bosch เนื่องจากการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ผ่านเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะสนับสนุน Bosch อย่างสุดความสามารถในการป้องกันข้อเรียกร้องที่บุคคลที่สามยืนยัน สิ่งนี้ครอบคลุมโดยเฉพาะที่ผู้ใช้ให้สำเนาเอกสารทั้งหมดกับ Bosch ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตามคำร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bosch Bosch จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น


8. โปรแกรมโบนัสของชุมชน 1-2-do.com

8.1. โปรแกรมโบนัสให้ผู้ใช้ชุมชน 1-2do ที่ลงทะเบียนทุกคนมีโอกาสในการสะสมคะแนนโบนัสซึ่งสามารถแลกเป็นรางวัลได้ตามย่อหน้าต่อไปนี้ของข้อ 8 นี้

8.2. ผู้ใช้ชุมชน 1-2-do ทุกคนจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมโบนัสหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ

8.3. ผู้ใช้ชุมชน 1-2-do ทุกคนจะได้รับคะแนนโบนัสจำนวนหนึ่งสำหรับกิจกรรมบางรายการในชุมชน 1-2-do กิจกรรมชุมชนใดส่งผลให้มีคะแนนโบนัสตามจำนวนที่เป็นรูปธรรม สามารถดูได้ในคำถามที่พบบ่อย

8.4. ผู้ใช้ชุมชน 1-2do สามารถดูคะแนนโบนัสสะสมได้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ส่วนตัว

8.5. ผู้ใช้ชุมชน 1-2do สามารถแลกคะแนนโบนัสเพื่อรับรางวัลได้ที่ Bosch หากเกินเกณฑ์คะแนนโบนัสที่จำเป็นสำหรับโบนัสที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคของโบนัสได้ในคำถามที่พบบ่อย ในกระทู้พิเศษเกี่ยวกับชุมชน 1-2do Bosch ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ชุมชน 1-2do รายใดที่เกินบรรลุเป้าโบนัสและรางวัลใดที่สามารถแลกได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาและปริมาณ ผู้ใช้ชุมชน 1-2do ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเฉพาะ รางวัลจะใช้ได้ตราบเท่าที่สต็อคยังมี Bosch มีสิทธิ์แก้ไขการประกาศรางวัลที่ผิดอย่างชัดเจน ข้อมูลด้านความสามารถ น้ำหนักและขนาดทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นค่าโดยประมาณที่ใช้สำหรับคำอธิบายเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่มั่นใจหรือการกำหนดคุณภาพ

8.6. Bosch จัดส่งรางวัลให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในประเทศเยอรมนี การจัดส่งจะส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้โดยผู้ใช้ชุมชน 1-2do

8.7. ผู้ใช้ชุมชน 1-2do ต้องยื่นคัดค้านความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของคะแนนรางวัลให้ BOSCH เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีการประกาศ มิฉะนั้นยอดคะแนนโบนัสที่ประกาศไว้จะถือว่าได้รับการอนุมัติ

8.8. หากปรากฎในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการให้คะแนนโบนัสหรือข้อกำหนดใช้ไม่ได้ในภายหลัง BOSCH สามารถยกเลิกเครดิตคะแนนโบนัสได้

8.9. ไม่สามารถทำรายการคะแนนโบนัสย้อนหลังได้

8.10. BOSCH ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติโปรแกรมคะแนนโบนัสด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่จะมีเหตุผลสำคัญและภายใต้การป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ ในกรณีนี้ผู้ใช้มีสิทธิ์แลกคะแนนรางวัลที่สะสมได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากการเลิกสัญญา เว้นแต่จะมีการเลิกสัญญาด้วยเหตุผลสำคัญ หลังจากนั้นคะแนนโบนัสจะหมดอายุ


9. ความรับผิดของ Bosch

9.1. Bosch รับผิดชอบเฉพาะผู้ใช้โดยไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจาก Bosch รวมทั้งการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกายและสุขภาพ สำหรับการละเมิดข้อผูกพันเล็กน้อยหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการปฏิบัติตามสัญญาจะช่วยให้สามารถดำเนินการตามสัญญาได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกและการปฏิบัติตามซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ (ข้อผูกพันตามสัญญาที่จำเป็น /ข้อผูกพันที่สำคัญ) ซึ่งความรับผิดของ Bosch จะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายที่คาดการณ์ได้และโดยทั่วไปจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bosch จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องการสูญเสียกำไรหรือผลขาดทุนทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ความรับผิดสำหรับความประมาทเลินเล่อง่าย ๆ และร้ายแรงจะไม่รวมอยู่ด้วย ความรับผิดใด ๆ ที่มีอยู่ในส่วนของ Bosch ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือเมื่อรับการค้ำประกันจะไม่ได้รับผลกระทบ

9.2. นอกจากนี้ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นยังมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันโดยตัวแทนทางกฎหมายของ Bosch หรือตัวแทน ตราบเท่าที่ความรับผิดในส่วนของ Bosch ไม่รวมอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติข้างต้น ข้อความนี้ยังใช้กับความรับผิดส่วนบุคคลของพนักงานและตัวแทนของ Bosch


10. ระยะและการเลิกสัญญา

10.1. สัญญานี้เสร็จในระยะเวลาไม่แน่นอน ผู้ใช้และ Bosch มีสิทธิ์ยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสเพียงพอในการสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน Bosch ได้รับสิทธิ์ในการเลิกสัญญาดังกล่าวโดยมีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสี่ (4) สัปดาห์นับจากการส่งอีเมลการเลิกสัญญา

10.2. นอกจากนี้ Bosch มีสิทธิ์ยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตราบเท่าที่ Bosch ยังได้รับสิทธิ์ในการบล็อกถาวรตามมาตรา 6 ของเงื่อนไขในการใช้งานนี้ (การเลิกสัญญาแบบพิเศษ) ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องออกคำเตือนตามมาตรา 6.2

10.3. หาก Bosch ตัดสินใจไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน MyBosch ต่อไป ตัวเลือกในการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ภายใน bosch-diy.com จะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในการใช้งานแอป DIY & Garden บนมือถือ
หาก Bosch ตัดสินใจที่จะไม่ใช้งานชุมชน 1-2-do.com ต่อไป ตัวเลือกในการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 และ 2.3 ภายใน bosch-diy.com จะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในการใช้งานแอป DIY & Garden บนมือถือ
หาก Bosch ตัดสินใจที่จะไม่ใช้งานแอป DIY & Garden บนมือถือต่อไป ตัวเลือกในการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ภายในแอปมือถือจะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในการใช้งาน bosch-diy.com
ข้อตกลงระหว่าง Bosch และผู้ใช้เกี่ยวกับบริการที่เรียกเก็บเงิน อย่างเช่น การขยายเวลาในการรับประกันจะคงไว้เหมือนเดิม


11. การโอนสัญญา

Bosch มีสิทธิ์โอนสัญญานี้ไปยังบริษัทในเครือ (มาตรา 15 ff. AktG) ของ Robert Bosch GmbH Bosch จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างทันท่วงทีทันเวลาในลักษณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการโอนสัญญาดังกล่าว ผู้ใช้มีสิทธิพิเศษในการยกเลิกในกรณีที่มีการโอนสัญญา ซึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Bosch ทราบโดยมีระยะเวลาสี่ (4) สัปดาห์นับจากการแจ้งการโอนสัญญา การยกเลิกจะมีผลทันที แต่อย่างช้าที่สุดในช่วงเวลาของการโอนสัญญา


12. ข้อบังคับอื่น ๆ

12.1. Bosch ไม่จำเป็นต้องรักษาความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเอาไว้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อย่างไรก็ตาม Bosch พยายามให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาในการบำรุงรักษา ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือปัญหาด้านภาระงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Bosch (เช่น ไฟดับ เหตุสุดวิสัย ข้อขัดข้องในเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ ) อาจนำไปสู่การหยุดให้บริการชั่วคราวของแอปพลิเคชัน (ทั้งหมดหรือบางส่วน)

12.2. ความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคทางเลือกของกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ความคุ้มครองที่ได้รับจากบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของรัฐที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่อาศัยตามปกติจะไม่ถูกเพิกถอน (หลักการความชอบ) ไม่รวมการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)

12.3. หากข้อกำหนดแต่ละข้อของเงื่อนไขในการใช้งานนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือ

12.4. หากผู้ใช้เป็นผู้ประกอบการตามความหมายของมาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB (German Civil Code)) ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายมหาชนหรือกองทุนพิเศษตามกฎหมายมหาชน เขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานนี้คือ เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกันหากผู้ใช้ไม่มีเขตอำนาจศาลทั่วไปในเยอรมนีหรือไม่ทราบสถานที่พำนักหรือที่อยู่อาศัยตามปกติในขณะที่มีการดำเนินการยื่นฟ้อง

12.5 ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์มอบหมายข้อผูกพันจากเงื่อนไขในการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Bosch ซึ่งจะต้องไม่ปฏิเสธอย่างไม่มีเหตุผล


13. ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

คณะกรรมาธิการยุโรปมีแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (OS) แพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดติดต่อสำหรับการยุติข้อพิพาทนอกศาลที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันตามสัญญาของสัญญาซื้อทางออนไลน์และสัญญาการให้บริการทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จาก http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Bosch ไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคและได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมโดยสมัครใจ

Robert Bosch Power Tools GmbH