นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


1.   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Bosch Power Tools GmbH (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Bosch Power Tools" หรือ "เรา") มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชันมือถือของเรา (รวมถึง "ข้อเสนอทางออนไลน์") อีกทั้งสำหรับความสนใจในเราบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา


2.   Bosch Power Tools เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราซึ่งเราให้ความสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมข้อเสนอทางออนไลน์ของเราให้เป็นความลับและตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น

การคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทของเรา


3.   ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

Bosch Power Tools เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของคุณ มีการอธิบายข้อยกเว้นในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ข้อมูลการติดต่อของเราคือ

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen kontakt@bosch.de


4.   การรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1    หมวดหมู่ของข้อมูลที่ประมวลผล

หมวดหมู่ของข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับการประมวลผล:

•   ข้อมูลการสื่อสาร (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่ IP)

4.2    หลักการ

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ข้อมูลสัญญา ข้อมูลการจองและข้อมูลการชําระดุลที่แสดงตัวตนของบุคคล

เรารวบรวม ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงที่อยู่ IP) เฉพาะในกรณีที่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวหรือหากคุณยิมยอมในการให้ข้อมูลนี้แก่เรา อาทิ ในขอบเขตของการลงทะเบียน

4.3    วัตถุประสงค์ในการประมวลผลและพื้นฐานทางกฎหมาย

เราและผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังต่อไปนี้

4.3.1  การปรับใช้งานข้อเสนอทางออนไลน์นี้

(พื้นฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง เงื่อนไขในการใช้งาน ต่อไปนี้ที่ใช้ได้:

4.3.2        การตอบคำถามของผู้ใช้งานในขอบเขตของแบบฟอร์มการติดต่อ

(พื้นฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ)

4.3.3  เพื่อระบุข้อบกพร่องและด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

(พื้นฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเราในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการกำจัดข้อบกพร่องและความปลอดภัยของข้อเสนอ)

4.3.4 การโฆษณาตัวเองและการโฆษณาบุคคลที่สามตลอดจนการวิจัยตลาดและการวัดการเข้าถึงตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตหรือตามความยินยอ

(พื้นฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม / ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของเราในการตลาดทางตรงตราบใดที่สอดคล้องกับกฎการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายการแข่งขัน)

4.3.5 การสำรวจสอบถามผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าทางอีเมลและ/หรือทางโทรศัพท์หากคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

(พื้นฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม)

4.3.6 การดำเนินการแข่งขันหรือแคมเปญลดราคาตามเงื่อนไขการแข่งขันหรือเงื่อนไขแคมเปญลดราคาที่เกี่ยวข้อง

(พื้นฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญา)

4.3.7        การส่งจดหมายข่าวโดยได้รับความยินยอมจากผู้รับทางอีเมลหรือ SMS/MMS

(พื้นฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม)

4.3.8  การคุ้มครองและการปกป้องสิทธิของเรา

(พื้นฐานทางกฎหมาย: ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของเราในการบังคับใช้และการปกป้องสิทธิของเรา)

4.4    การลงทะเบียน

หากคุณต้องการใช้บริการที่ต้องการการปิดสัญญา เราขอให้คุณลงทะเบียน ในขอบเขตการลงทะเบียน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับเหตุผลและการปฏิบัติตามสัญญา (เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อีเมลแอดเดรส ที่อยู่) รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความสมัครใจ เราจะระบุข้อมูลบังคับด้วยสัญลักษณ์ *

4.5    ไฟล์บันทึก

ทุกครั้งที่คุณใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและเราจะบันทึกไว้ในไฟล์ที่เรียกว่าไฟล์บันทึก

เราจะจัดเก็บไฟล์บันทึกไว้ 7 วันเพื่อการระบุข้อบกพร่องและเหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น เพื่ออธิบายความพยายามในการโจมตี) จากนั้นจึงจะลบออก ไฟล์บันทึกซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักฐานไม่รวมอยู่ในการลบจนกว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการชี้แจงในที่สุดและในแต่ละกรณีสามารถส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนได้

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึก:

-  ที่อยู่ IP (ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล) ของอุปกรณ์ปลายทางซึ่งจะเข้าถึงข้อเสนอทางออนไลน์จากอุปกรณ์ดังกล่าว

- ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ซึ่งจะเรียกดูข้อเสนอทางออนไลน์จากเว็บดังกล่าว (ที่เรียกว่า URL เริ่มต้นหรือผู้อ้างอิง)

- ชื่อของผู้ให้บริการซึ่งจะเข้าถึงข้อเสนอทางออนไลน์ผ่านทางผู้ให้บริการ

-  ชื่อไฟล์หรือข้อมูลที่เรียกใช้

-  วันที่และเวลารวมถึงระยะเวลาในการเรียกใช้

-  ปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน

- ระบบปฏิบัติการและข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้รวมถึงส่วนเพิ่มเติม (Add-On) ที่ติดตั้ง (เช่น สำหรับ Flash Player)

-  รหัสสถานะ http (เช่น "คำร้องขอสำเร็จ" หรือ "ไม่พบไฟล์ที่ร้องขอ")

4.6    เด็ก

ข้อเสนอทางออนไลน์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

4.7    การถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบอื่น ๆ

โดยหลักการแล้วเราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่รับผิดชอบอื่น ๆ หากจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา เราหรือบุคคลที่สามมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งต่อหรือคุณได้ให้ความยินยอมดังกล่าว คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายและผู้รับหรือประเภทของผู้รับได้ในส่วนวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและพื้นฐานทางกฎหมาย

นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ได้ หากเรามีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำขอทางศาลหรือคำสั่งของรัฐบาลที่บังคับใช้ได้

4.7.1  ผู้ให้บริการ (ทั่วไป)

เราว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด้วยงานต่าง ๆ เช่น บริการทางการตลาด การเขียนโปรแกรม โฮสติ้งข้อมูล รวมทั้งบริการสายด่วน เราได้เลือกผู้ให้บริการนี้อย่างรอบคอบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอย่างระมัดระวังและการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บไว้กับพวกเขา

ผู้ให้บริการทั้งหมดได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรักษาความลับและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายจากเรา ผู้ให้บริการอาจเป็นบริษัทอื่นของ Bosch Group

4.8    การส่งต่อให้กับผู้รับนอก EEA

เรายังสามารถส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้รับที่อยู่นอก EEA ซึ่งเรียกว่าในประเทศที่สามได้ ในกรณีนี้เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับมีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอหรือคุณได้ให้ความยินยอมในการส่งต่อหรือไม่
คุณสามารถขอรับภาพรวมเกี่ยวกับผู้รับในประเทศที่สามและสำเนากฎข้อบังคับที่ตกลงกันเป็นรูปธรรมจากเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้โปรดใช้ข้อมูลในส่วนการติดต่อ

4.9    ระยะเวลาในการจัดเก็บและระยะเวลาเก็บรักษา

โดยหลักการแล้วเราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อส่งข้อเสนอทางออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องของเราหรือเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บเพิ่มเติม (เช่น เรายังคงมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการตลาดทางไปรษณีย์ตามการปฏิบัติตามสัญญา) หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ข้อมูลที่เราต้องจัดเก็บต่อไปเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย (เช่น เนื่องจากระยะเวลาการเก็บรักษาภายใต้กฎหมายภาษีและการค้า เรามีหน้าที่ต้องเก็บเอกสาร เช่น สัญญาและใบแจ้งหนี้สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง)


5.   การแข่งขัน

หากคุณเข้าร่วมในการแข่งขันของเรา เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการผลการแข่งขันและเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตหรือในขอบเขตที่คุณให้ความยินยอม คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้ในเงื่อนไขการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง


6.   การใช้คุกกี้

ในขอบเขตของการให้บริการ คุกกี้และระบบติดตามจะถูกนำมาใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางออนไลน์ของเรา

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ปลายทางเมื่อคุณเยี่ยมชมข้อเสนอทางออนไลน์

สามารถใช้งานการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เราประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะในขอบเขตของเทคโนโลยีพิกเซลหรือการวิเคราะห์ไฟล์บันทึก

6.1    หมวดหมู่

เราแยกความแตกต่างระหว่างคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันทางเทคนิคของข้อเสนอทางออนไลน์กับคุกกี้และระบบการติดตามดังกล่าวที่ไม่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันทางเทคนิคของข้อเสนอทางออนไลน์

โดยทั่วไปสามารถใช้ข้อเสนอทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้คุกกี้ที่ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค

6.1.1  คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค

เราเข้าใจว่าคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเป็นคุกกี้ที่ไม่สามารถรับประกันการจัดหาทางเทคนิคของข้อเสนอทางออนไลน์ได้ ซึ่งได้รวมถึง อย่างเช่น คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรับรองการเล่นเนื้อหาวิดีโอและเสียงที่ปราศจากการรบกวน

คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกหลังจากที่เสร็จสิ้นการเยี่ยมชม

6.1.2  คุกกี้และระบบการติดตามที่ไม่จำเป็นทางเทคนิค

เราจะใช้คุกกี้และระบบการติดตามเหล่านี้ก็ต่อเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่เรา เว้นแต่คุกกี้ที่จะบันทึกสถานะปัจจุบันของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ (คุกกี้ตัวเลือก) ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราแบ่งคุกกี้และระบบการติดตามออกเป็นสองประเภทย่อย ได้แก่

คุกกี้เพื่อความสะดวกสบาย

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและช่วยในการท่องเว็บข้อเสนอทางออนไลน์ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อยางเช่น สามารถบันทึกการตั้งค่าภาษาของคุณไว้ในคุกกี้เหล่านี้

6.2     คุกกี้เพื่อการตลาดและระบบการติดตาม

ทั่วไป

การใช้คุกกี้เพื่อการตลาดและระบบการติดตามช่วยให้เราและพันธมิตรของเราสามารถแสดงข้อเสนอตามความสนใจของคุณ ซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณ นั่นคือ

-  สถิติ

เราวัดโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น จำนวนการเรียกดูเพจ

-  Conversion Tracking (เครื่องมือติดตามพฤติกรรมและการกระทำของผู้ใช้งาน)

พันธมิตร Conversion Tracking ของเราใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ("คุกกี้ Conversion") เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ตามกฏแล้วคุกกี้เหล่านี้มักจะหมดอายุการใช้งานหลังจาก 30 วัน หากคุณเยี่ยมชมบางหน้าของเราและคุกกี้ยังไม่หมดอายุ เราและพันธมิตร Conversion Tracking ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ได้ว่ามีผู้ใช้บางคนคลิกที่โฆษณาและจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถทำได้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้รับด้วยความช่วยเหลือจากคุกกี้ Conversion จะใช้สำหรับสร้างสถิติ Conversion และเพื่อบันทึกจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิกโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าที่มีแท็ก Conversion Tracking

-  โซเชียลปลั๊กอิน

ในบางหน้าของข้อเสนอทางออนไลน์ของเราจะผูกเนื้อหาและบริการจากผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น Facebook, Twitter) เข้าด้วยกัน ซึ่งในส่วนของคุณสามารถใช้คุกกี้และส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลปลั๊กอินได้ในส่วนโซเชียลปลั๊กอิน

-  Retargeting (การทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจ)

เครื่องมือเหล่านี้สร้างโปรไฟล์การใช้งานด้วยความช่วยเหลือจากคุกกี้โฆษณาหรือคุกกี้โฆษณาของบุคคลที่สามซึ่งเรียกว่าเว็บบีคอน (Web Beacons) (กราฟิกที่มองไม่เห็นซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิกเซลหรือพิกเซลติดตาม) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการโฆษณาตามความสนใจ รวมทั้งเพื่อควบคุมความถี่ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อดูโฆษณาบางรายการ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือ ผู้ให้บริการเครื่องมืออาจส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ในส่วนนี้โปรดสังเกตนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าเมื่อใช้เครื่องมือนี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังผู้รับนอกของ EEA ซึ่งไม่มีความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตาม GDPR (เช่น สหรัฐอเมริกา) สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโปรดดูคำอธิบายของเครื่องมือทางการตลาดแต่ละรายการด้านล่างนี้

6.2.1  Monetate

ชื่อ: Monetate

ผู้ให้บริการ: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

ฟังก์ชัน: คุกกี้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ในหน้าต่างๆ การทดสอบ UX

6.2.2  Google Analytics

ชื่อ: Google Analytics

ผู้ให้บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

ฟังก์ชัน: วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ (จำนวนการดูเพจ จำนวนผู้เยี่ยมชมและการเข้าชม ดาวน์โหลด) สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นามแฝงโดยใช้ข้อมูลข้ามอุปกรณ์จากผู้ใช้ Google ที่ลงชื่อเข้าใช้งาน (Cross-Device-Tracking) เพิ่มข้อมูลผู้ใช้นามแฝงด้วยข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ Google จัดทำขึ้น การทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจ การทดสอบ UX, Conversion Tracking และการทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจด้วยการเชื่อมโยงกับ Google Ads

6.2.3  Tealium

ชื่อ: Tealium

ผู้ให้บริการ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

ฟังก์ชัน: การจัดการแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เฟซ การผสานรวมรหัสโปรแกรมบนเว็บไซต์ของเรา

6.2.4  Hotjar

ชื่อ: Hotjar

ผู้ให้บริการ: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta

ฟังก์ชัน: คุกกี้สามารถติดตามวิธีที่ผู้ใช้เรียกดูในหลายๆ เพจ การสร้าง Heatmap การบันทึกเซสชัน การสำรวจ

6.3    การจัดการคุกกี้และระบบการติดตาม

คุณสามารถจัดการคุกกี้และการตั้งค่าระบบการติดตามได้ในเบราว์เซอร์และ/หรือในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเราได้ดังนี้
หมายเหตุ: การตั้งค่าที่คุณตั้งไว้สัมพันธ์กับเบราว์เซอร์ที่ใช้เท่านั้น

6.3.1  การปิดคุกกี้ทั้งหมด

หากคุณต้องการปิดคุกกี้ทั้งหมด โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณและปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดทราบว่า การปิดนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ลดลง

6.3.2 การจัดการการตั้งค่าของคุณที่เกี่ยวกับคุกกี้และระบบการติดตามที่ไม่จำเป็นทางเทคนิค

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกถามในชั้นคุกกี้ว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่อความสะดวกสบายและคุกกี้เพื่อการตลาดหรือระบบการติดตามหรือไม่

ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถยกเลิกความยินยอมของคุณโดยมีผลในอนาคตหรือคุณสามารถให้ความยินยอมกับเราได้ในภายหลังเช่นกัน


7.   โซเชียลปลั๊กอิน

เราใช้สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายโซเชียลต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะอธิบายแยกไว้ในส่วนนี้

เมื่อใช้ปลั๊กอิน เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้วยวิธีนี้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของคุณจะได้รับข้อมูลที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเรียกหน้าเว็บเกี่ยวกับข้อเสนอทางออนไลน์ของเรา แม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการหรือไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บดังกล่าวก็ตาม ไฟล์บันทึก (รวมถึงที่อยู่ IP) จะถูกส่งโดยตรงจากเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและบันทึกไว้ที่นั่นหากจำเป็น ที่ตั้งของผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการสามารถอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือ EEA (เช่น ในสหรัฐอเมริกา)

ปลั๊กอินเป็นส่วนขยายอิสระของผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียล ดังนั้นเราจึงไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลผ่านทางปลั๊กอิน

โปรดรับคำแนะนำด้านการปกป้องข้อมูลของเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวม การประมวลผลและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเครือข่ายโซเชียล รวมถึงสิทธิและตัวเลือกในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
คุณไม่ควรใช้ปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอทางออนไลน์นี้และบันทึกหรือใช้งานต่อหากจำเป็น

7.1    ปลั๊กอินจาก Facebook

Facebook ดำเนินการภายใต้ www.facebook.com จาก Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA และภายใต้ www.facebook.de จาก Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") คุณสามารถดูภาพรวมของปลั๊กอินจาก Facebook และลักษณะที่ปรากฏได้ที่นี่: https://developers.facebook.com/docs/plugins, คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลบน Facebook ได้ที่นี่: http://www.facebook.com/policy.php

7.2    ปลั๊กอินจาก Twitter

Twitter ถูกดำเนินการโดย Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Ireland ("Twitter") คุณสามารถดูภาพรวมของปลั๊กอินจาก Twitter และลักษณะที่ปรากฏได้ที่นี่: https://twitter.com/about/resources/buttons, คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลบน Twitter ได้ที่นี่: https://twitter.com/privacy

7.3    ปลั๊กอินจาก Instagram

Instagram ถูกดำเนินการโดย Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram") คุณสามารถดูภาพรวมของปลั๊กอินจาก Instagram และลักษณะที่ปรากฏได้ที่นี่: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลบน Instagram ได้ที่นี่: https://help.instagram.com/155833707900388/

7.4    ปลั๊กอินจาก Pinterest

Pinterest ถูกดำเนินการโดย Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinte-rest") คุณสามารถดูภาพรวมของปลั๊กอินจาก Pinterest และลักษณะที่ปรากฏได้ที่นี่:https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลบน Pinterest ได้ที่นี่: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy


8. จดหมายข่าวพร้อมการสมัครใช้บริการและสิทธิ์ในการยกเลิก

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวในขอบเขตของข้อเสนอทางออนไลน์ของเรา เราใช้ขั้นตอนที่เรียกว่า Double Opt-In ตามที่เราจะส่งจดหมายข่าวให้คุณทางอีเมล บริการแจ้งข้อความทางมือถือ (อย่างเช่น WhatsApp) SMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุช หากได้ยืนยันการเปิดใช้งานบริการแจ้งจดหมายข่าวด้วยการคลิกลิงก์ไว้ล่วงหน้าในการแจ้งเตือน หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รับจดหมายข่าวในภายหลัง คุณสามารถยุติการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยการยกเลิกความยินยอมของคุณ การยกเลิกจดหมายข่าวทางอีเมลสามารถดำเนินการผ่านทางลิงก์ที่ระบุไว้ในจดหมายข่าว หากจำเป็นในการตั้งค่าการจัดการของข้อเสนอทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หรืออีกวิธีหนึ่งให้ติดต่อเราตามข้อมูลในส่วนการติดต่อ


9.   ลิงก์ภายนอก

ข้อเสนอทางออนไลน์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา หลังจากคลิกลิงก์ เราจะไม่อาจควบคุมการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามด้วยการคลิกลิงก์ (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP หรือ URL ของหน้าที่มีลิงก์) เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลที่สามอยู่เหนือการควบคุมของเราโดยธรรมชาติ เราไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม


10. ความปลอดภัย

พนักงานของเราและบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากเรามีหน้าที่ในการรักษาความลับและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เราใช้มาตรการทางเทคนิคและด้านองค์กรที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอและเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณที่ได้รับการจัดการจากเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเสี่ยงต่อการทำลายโดยไม่เจตนาหรือผิดกฎหมาย การจัดการ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี


11. สิทธิของผู้ใช้

โปรดใช้ข้อมูลในส่วนการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างแน่นอน

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิการเข้าถึง

คุณมีสิทธิในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณสามารถยืนยันสิทธิในการเข้าถึงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราใช้ประมวลผล

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลและสิทธิในการยกเลิก

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือลบข้อมูลของคุณหากเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อความข้างต้นใช้ไม่ได้กับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและวัตถุประสงค์ทางการบัญชีหรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเก็บรักษาตามกฎหมาย ตราบใดที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว แต่การประมวลผลนั้นจะถูกจำกัด (ดูด้านล่าง)

ข้อจำกัดในการประมวลผล

คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิในการรับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างทั่วไปและสามารถอ่านได้โดยเครื่องหรือเพื่อขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สามหากเป็นไปได้ทางเทคนิค

การเพิกถอนความยินยอม

หากคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อซึ่งมีผลในอนาคต ความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลของคุณจะไม่ถูกล่วงละเมิดจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอม


12. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

คุณมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลซึ่งรับผิดชอบในท้องถิ่นของคุณหรือรัฐของคุณ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบของเรา นั่นคือ

ผู้แทนของรัฐเพื่อการคุ้มครองข้อมูลและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร

ผู้แทนของรัฐเพื่อการคุ้มครองข้อมูลและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก


ที่อยู่:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

Germany

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

Germany

หมายเลขโทรศัพท์: 0711/615541-0

หมายเลขแฟกซ์: 0711/615541-15

อีเมล: poststelle@lfdi.bwl.de


13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล ในกรณีเหล่านี้เราจะปรับนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกันด้วย ดังนั้นโปรดสังเกตคำประกาศปัจจุบันของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


14. การติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อกับเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วน "ผู้รับผิดชอบ"

โปรดใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณ: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7

โปรดใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

หากต้องการแจ้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

แผนกการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล Bosch Group (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Germany

หรือ

mailtto: DPO@bosch.comประกาศวันที่: 10.07.2020