Odtlačok


Meno a adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemecko

Konatelia
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Váš kontakt na firmu Bosch
kontakt@sk.bosch.com
+421 248 703 888

Registračné záznamy
Registračný súd: Obvodný súd Stuttgart, číslo listu obchodného registra 756628

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
DE811128452

Zodpovedný za obsah v zmysle § 18 ods. 2 štátnej zmluvy o médiách (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemecko


Právne upozornenia skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafické prvky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na internetových stránkach Bosch podliehajú ochrane autorských práv a iných zákonov na ochranu. Obsah týchto internetových stránok nesmie byť kopírovaný, rozširovaný, menený alebo sprístupnený tretím osobám na komerčné účely. Niektoré internetové stránky firmy Bosch okrem toho obsahujú obrázky, ktoré podliehajú ochrane autorských práv tretej osoby.

Značky

Značky a dizajnové prvky uvedené na našich stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Bosch.

Licencie

Prostredníctvom tejto internetovej stránky nie je udeľovaná žiadna licencia na využitie duševného vlastníctva podnikov skupiny Bosch (Bosch) či tretích osôb.

Informácia o urovnávaní sporov online

Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov on-line (OS). Táto platforma má slúžiť ako prvé kontaktné miesto pre mimosúdne urovnávanie sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností vyplývajúcich z on-line uzatváraných kúpnych zmlúv a zmlúv o poskytnutí služby.

Platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezúčastňujeme sa žiadnych mimosúdnych spôsobov riešenia sporov pred rozhodcovskými orgánmi pre spotrebiteľské spory.