Polityka prywatności1. Polityka prywatności
Spółka Robert Bosch Power Tools GmbH (zwana dalej „Bosch Power Tools” lub „my”) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych (zwanych także „serwisem internetowym”) oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.2. Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność
Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych serwisów internetowych przetwarzamy z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa.3. Administrator
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Power Tools, wyjątki są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1 Przetwarzane kategorie danych
Przetwarza się następujące kategorie danych:
• Dane wykorzystywane w komunikacji (np. nazwisko, telefon, e-mail, adres korespondencyjny, adres IP)
• Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem lub zainteresowanie umową)
• Historia klienta
• Dane planowania i sterowania
• Dane ruchu

 


4.2 Podstawowe informacje

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę, np. w ramach procesu rejestracji.


4.3 Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas oraz współpracujących z nami usługodawców w następujących celach:

– Udostępnienie tego typu serwisu internetowego
(podstawa prawna: wypełnienie umowy).

– Ustalenie zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa
(podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert).

– Reklama własna i innych podmiotów oraz badania rynkowe i pomiary zasięgu w ustawowo dozwolonym zakresie lub na podstawie udzielonej zgody
(podstawa prawna: udzielona zgoda / uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konkurencji).

– Ankiety dotyczące produktów lub ankiety dla klientów realizowane przez e-mail i/lub telefonicznie, o ile udzielono na nie wyraźnej zgody
(podstawa prawna: udzielenie zgody).
Uwaga: W przypadku zaangażowania do prowadzonych przez nas ankiet instytutu badań rynkowych, działa on wyłącznie na zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.

– Prowadzenie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z regulaminem konkursu lub akcji rabatowej
(podstawa prawna: wypełnienie umowy).

– Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez e-mail lub SMS/MMS
(podstawa prawna: udzielenie zgody).

– Zachowanie i obrona naszych praw
(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).


4.4 Rejestracja

Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji pobieramy dla potrzeb uzasadnienia i wykonania umowy wymagane dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ew. dane dotyczące preferowanego rodzaju płatności lub dane właściciela rachunku) oraz ew. inne dane, których podanie jest dobrowolne. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).


4.5 Pliki log

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przechowywane przez nas przez okres 30 dni w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ingerencji), po upływie tego okresu następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log (bez adresu IP ew. bez pełnego adresu IP) są wykorzystywane również w celach analitycznych; patrz rozdział Analityka internetowa. W plikach log są przechowywane w szczególności następujące informacje:
– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego;
– adres strony internetowej, z której został otwarty serwis internetowy (tzw. referrer);
– nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do serwisu internetowego;
– nazwa otwieranych plików lub informacji;
– data i godzina oraz czas trwania sesji;
– przesłana ilość danych;
– system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej wraz z zainstalowanymi dodatkami (np. do wtyczki Flash Player);
– kod odpowiedzi http (np. „Zapytanie zrealizowane” lub „Nie znaleziono żądanego dokumentu”).

4.5 Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.

4.6 Przekazywanie danych innym administratorom

Dane osobowe użytkowników są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy, gdy my lub podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, jak również gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdą Państwo w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, interes ten jest objaśniony w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

4.7 Dostawcy usług (informacje ogólne)

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich jak hosting danych. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.
4.7.1 Operator płatności
Korzystamy z usług zewnętrznych operatorów płatności.
W zależności od wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane pobrane w celu realizacji płatności (np. numer rachunku lub dane karty kredytowej) do banku obsługującego płatność lub do operatora płatności. Częściowo operatorzy płatności pobierają i przetwarzają te dane także jako administratorzy. W takim przypadku obowiązuje polityka prywatności danego operatora płatności.


4.8 Okres przechowywania danych; terminy przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane użytkowników przez okres niezbędny do świadczenia usług związanych z naszą ofertą online, względnie jeśli dalszego przechowywania danych wymaga nasz uzasadniony interes (np. w zakresie marketingu pocztowego po wykonaniu umowy). We wszystkich innych przypadkach usuwamy dane osobowe użytkowników z wyjątkiem tych danych, które zobowiązani jesteśmy przechowywać w celu spełnienia wymogów prawnych (np. na mocy prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania przez określony czas dokumentów takich jak umowy i faktury).5. Konkursy i akcje rabatowe
Jeżeli biorą Państwo udział w naszym konkursie lub w akcji rabatowej, Państwa dane wykorzystujemy do powiadomienia o wygranej oraz w celu reklamowania naszych produktów w ustawowo dozwolony zakresie lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje o konkursach lub akcjach znajdą Państwo także w regulaminie.6. Korzystanie z cookies
Pliki cookie i mechanizmy śledzenia mogą być wykorzystywane jako część naszej oferty online.
Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym podczas odwiedzania oferty online.
Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. Przetwarzamy informacje przede wszystkim w ramach technologii znaczników pikselowych lub analizy plików log.

6.1 Kategorie
Rozróżniamy pliki cookie, które z technicznego punktu widzenia są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oferty online, jak również pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia.
Korzystanie z oferty online jest zasadniczo możliwe bez akceptowania plików cookie, które nie są wymagane ze względów technicznych.

6.1.1 Pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia
Pod pojęciem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować realizacji usługi online pod względem technicznym. Są to między innymi pliki cookie, które zapisują dane pozwalające zagwarantować bezawaryjne przekazywanie treści wideo, względnie audio.
Takie pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji.

6.1.2 Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia
Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia wykorzystujemy tylko w przypadku wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia dzielimy na dwie podkategorie:

6.2 Pliki cookie zapewniające komfort
Te pliki cookie ułatwiają obsługę i tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej oferty online, mogą być w nich zapisane np. ustawienia językowe.


6.3 Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia
Informacje ogólne
Stosowanie marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia pozwala nam i naszym partnerom wyświetlać oferty oparte na zainteresowaniach na podstawie analizy zachowań użytkowników:
- Statystyka:
Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy na przykład liczbę wyświetleń strony.

- Conversion Tracking:
Nasi partnerzy w zakresie Conversion Tracking umieszczają na komputerze użytkownika plik cookie („conversion cookie”), jeśli przekierowanie na naszą stronę internetową nastąpiło za pośrednictwem reklamy danego partnera. Te pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej firmy, a plik cookie nie stracił ważności, zarówno my, jak i dany partner w zakresie conversion tracking możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął reklamę i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane dzięki „conversion cookies” służą do generowania statystyk konwersji i uzyskania danych o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji.

- Wtyczki społecznościowe:
Niektóre strony internetowe naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. Facebook, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. Dalsze informacje na temat wtyczek społecznościowych znajdą Państwo w rozdziale Wtyczki społecznościowe.

- Retargeting:
Narzędzia te tworzą profile użytkowania, wykorzystując przy tym reklamowe pliki cookie lub reklamowe pliki cookie stron trzecich, tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki, zwane także pikselami lub pikselami zliczającymi) lub inne porównywalne technologie. Służą one do spersonalizowanej reklamy oraz do sterowania częstotliwością, z jaką określone reklamy są wyświetlane. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z tymi narzędziami jest ich dostawca. Dostawcy narzędzi mogą przekazywać informacje potrzebne do wyżej wymienionych celów także stronom trzecim. W związku z tym należy zapoznać się także z polityką prywatności danego dostawcy.

Należy pamiętać, że korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z przekazywaniem danych użytkownika odbiorcom spoza EOG, którzy nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (np. USA). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

Nazwa: WebTrends
Dostawca: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Funkcja: Analizowanie aktywności użytkowników (wyświetlenia stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików)

Nazwa: Monetate
Dostawca: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcja: Pliki cookie mogące informować o aktywności użytkowników niezależnie od danej strony, testy UX

Nazwa: Tealium
Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcja: Segmentowanie i profilowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie tagami

Nazwa: Google Analytics
Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcja: Analizowanie aktywności użytkowników (odsłony strony, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), testy UX

6.4 Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
W przeglądarce i/lub w naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia:
Wskazówka: Wprowadzone ustawienia odnoszą się każdorazowo do aktualnie używanej przeglądarki.

6.4.1 Wyłączanie wszystkich plików cookie
Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, przejdź do ustawień przeglądarki i dezaktywuj akceptowanie plików cookie. Pamiętaj jednak, że może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

6.4.2 Zarządzanie ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia
Podczas wizyty na naszych stronach internetowych pojawia się w formie wyskakującego okna pytanie o to, czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze stosowanymi przez nas plikami cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.
W naszych ustawieniach prywatności można odwołać udzieloną już zgodę ze skutkiem w przyszłości lub też wyrazić zgodę w późniejszym terminie.7. Wtyczki społecznościowe
Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych, należących do różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te są szczegółowo opisane w tym rozdziale.
Podczas korzystania z wtyczek Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego. Dostawca danego serwisu zostaje poinformowany o tym, że Państwa przeglądarka internetowa otworzyła odpowiednią stronę naszego serwisu internetowego także wtedy, gdy nie mają Państwo konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym lub nie są do niego zalogowani. Dane logowania (wraz z adresem IP) są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer dostawcy danego serwisu społecznościowego i ew. tam zapisywane. Dostawca lub serwer należący do dostawcy może mieć swoją siedzibę lub być zlokalizowany poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w Stanach Zjednoczonych).
Wtyczki są samodzielnymi rozszerzeniami dostawców serwisów społecznościowych. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych i zapisywanych przez dostawców serwisów społecznościowych za pośrednictwem wtyczek.
Informacje na temat zakresu i celu pobierania danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez serwis społecznościowy, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, służących ochronie prywatności, znajdą Państwo w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali i ew. zapisywali lub wykorzystywali dane o tym serwisie internetowym, nie powinni Państwo korzystać z wtyczek.

7.1 Wtyczki serwisu Facebook
Dostawcą serwisu Facebook dostępnego na stronie www.facebook.com jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, natomiast dostawcą serwisu Facebook na stronie www.facebook.de jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia (zwane dalej „Facebook”). Listę wtyczek serwisu Facebook oraz ich wygląd znajdą Państwo tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie Facebook znajdą Państwo tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Wtyczki serwisu Twitter
Dostawcą serwisu Twitter jest firma Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (zwana dalej „Twitter”). Listę wtyczek serwisu Twitter oraz ich wygląd znajdą Państwo tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie Twitter znajdą Państwo tutaj: https://twitter.com/privacy.

7.3 Wtyczki serwisu Google+
Dostawcą serwisu Google+ jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej „Google”). Listę wtyczek serwisu Google+ oraz ich wygląd znajdą Państwo tutaj: https://developers.google.com/+/plugins; informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie Google+ znajdą Państwo tutaj: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


8. Newsletter z rejestracją; rezygnacja z newslettera
W ramach naszego serwisu internetowego mogą Państwo zamówić subskrypcję newslettera. Do tego celu używamy tzw. procedury Double Opt In, tzn. przesyłamy newsletter za pośrednictwem poczty e-mail, mobilnych komunikatorów (np. aplikacji WhatsApp), wiadomości SMS lub wiadomości push dopiero wtedy, gdy jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę, klikając link w powiadomieniu o aktywacji usługi newslettera.
W każdej chwili można zakończyć subskrypcję newslettera, wycofując swoją zgodę. W przypadku newslettera rozsyłanego za pośrednictwem poczty e-mail zgodę można wycofać, korzystając z linku zamieszczonego w newsletterze lub zmieniając ustawienia administracyjne danej strony internetowej. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z danych zawartych w rozdziale Kontakt.9. Społeczności
Oferujemy Państwu członkostwo w jednej z naszych społeczności 1-2-do.com Community. Można się tam zarejestrować, stworzyć swój profil użytkownika i wymieniać poglądy oraz doświadczenia z innymi członkami społeczności. Wygenerowane tam Państwa dane są przez nas wykorzystywane tylko w ramach udzielonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, ankietowych i usługowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Zgodę można wycofać, korzystając z podanego dla danej społeczności linku. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z danych zawartych w rozdziale Kontakt.
Maska wprowadzania danych w wybranej społeczności oferuje Państwu możliwość wyboru, czy poszczególne dane Państwa profilu użytkownika mają być udostępniane wszystkim członkom społeczności, jedynie znajomym czy też mają pozostać prywatne.
Wszystkie pozostałe dane generowane w ramach społeczności, np. dodawane komentarze lub zdjęcia, są automatycznie udostępniane publicznie i powiązane z Państwa profilem użytkownika.


10. Zewnętrzne linki
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.11. Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw w zakresie polityki prywatności.
Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas danych osobowych użytkownika, szczególnie w kontekście ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany lub nieuprawnionego ujawnienia ew. nieuprawnionego dostępu do tych danych. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.12. Prawa użytkowników
W przypadku dochodzenia swoich praw należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Należy przy tym upewnić się, że mamy możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby.

Prawo do informacji:
Użytkownik ma prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania jego danych. W tym zakresie możesz skorzystać z prawa do informacji dotyczących danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia błędnych danych oraz – pod warunkiem spełnienia przepisów ustawowych – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych.
Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Użytkownik ma prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenia przetwarzania swoich danych.
Przenoszenie danych:
Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Odmowa zgody na przetwarzanie danych:
Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli jej podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy mogli – zgodnie z przepisami ustawowymi – przedstawić powody dalszego przetwarzania danych, które mają priorytet wobec Państwa praw.


Odmowa zgody na działania w zakresie marketingu bezpośredniego:
Mają Państwo także prawo w każdej chwili odmówić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych („Odmowa zgody na przesyłanie reklam”). Proszę pamiętać, że ze względów organizacyjnych może przy tym dojść do nałożenia się terminów Państwa odmowy zgody na wykorzystywanie danych oraz wykorzystywania Państwa danych na potrzeby trwającej już kampanii reklamowej.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”:
Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli jej podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy mogli – zgodnie z przepisami ustawowymi – przedstawić powody dalszego przetwarzania danych, które mają priorytet wobec Państwa praw.

Wycofanie zgody:
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.


12.1 Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu ds. ochrony danych. W tym celu można zwrócić się do organu ds. ochrony danych właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika, względnie kraju związkowego, bądź organu ds. ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adres statutowy:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NIEMCY

Adres pocztowy:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NIEMCY

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


 

13. Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.14. Kontakt
W celu nawiązania kontaktu z naszą firmą należy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator”.
W celu skorzystania ze swoich praw lub zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, należy użyć następującego linku:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NIEMCY
lub
mailto: DPO@bosch.com
Stan: 09.07.2019