Odcisk


Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe

Nazwa i adres
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Zarząd
Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl

Dane kontaktowe
kontakt@pl.bosch.com
+48 22 715 40 40

Wpis do rejestru
Sąd rejestrowy: Sąd Powszechny w Stuttgarcie HRB 756628

Numer identyfikacji podatkowej
DE811128452


Nota prawna

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy Bosch, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Bosch zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.

Marki

Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Bosch.

Licencja

Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.

Informacja na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.