Kennisgeving inzake gegevensbescherming


1.     Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Bosch Power Tools GmbH (hierna "Bosch", "we/wij" of "ons") heet u welkom op onze internetpagina's en mobiele applicaties (collectief ook "online aanbod" genoemd). Wij danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten.


2.     Bosch Power Tools respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens staan bij ons hoog in het vaandel. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons online aanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.


3.     Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch ower Tools GmbH is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden toegelicht in deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.

Hieronder vindt u onze contactgegevens:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen,Duitsland, kontakt@bosch.de.


4.     Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1     Gegevenscategorieën die worden verwerkt

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

•   Plannings- en reguleringsgegevens

•   Transactiegegevens

4.2     Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking en betaalgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) enkel als daar een rechtsgrondslag voor is of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens met betrekking tot deze zaak, bijv. door middel van registratie.

4.3     Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Wij en onze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1    Terbeschikkingstelling van dit online aanbod

(Rechtsgrondslag: ons legitiem belang bij direct marketing indien in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

4.3.2    Oplossen van serviceonderbrekingen en om veiligheidsredenen.

(Rechtsgrondslag: nakomen van onze wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbeveiliging en legitiem belang bij het oplossen van serviceonderbrekingen en de bescherming van ons aanbod).

4.3.3    Het beschermen en verdedigen van onze rechten.

(Rechtsgrondslag: ons legitiem belang om onze rechten te beschermen en te verdedigen).

4.4     Logbestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Wij bewaren deze logbestanden om serviceonderbrekingen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken). De bestanden worden voor 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden behouden moeten blijven, zijn uitgezonderd van verwijdering totdat het respectievelijke incident is verholpen en deze bestanden kunnen, van geval tot geval, worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

In logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-   IP-adres ("Internet Protocol"-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het online aanbod;

-   Internetadres van de website van waaruit toegang wordt verkregen tot het online aanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);

-   Naam van de bestanden of informatie waar toegang tot is verkregen;

-   Datum, tijd en duur van het bezoek;

-   Hoeveelheid overgebrachte data;

-   http-statuscode (bijv. "Request successful" (verzoek succesvol) of "File requested not found" (verzocht bestand niet gevonden)).

4.5     Kinderen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

4.6     Gegevensoverdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden uw persoonsgegevens alleen overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor het nakomen van een contractuele verplichting, of als wij zelf, of een derde partij, een legitiem belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u toestemming hebt gegeven. Bijzonderheden over de rechtsgrondslag en de ontvangers of ontvangerscategorieën zijn te vinden in de sectie Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag.

Daarnaast kunnen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden overgedragen als wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of rechterlijke bevelen.

4.6.1    Dienstverleners (algemeen)

Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor taken als programmeren en datahosting. Wij hebben deze dienstverleners met grote zorg uitgekozen en monitoren hen regelmatig, vooral op het gebied van de zorgvuldige behandeling en bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.7     Overdracht aan ontvangers buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen wij er vóór de overdracht voor dat de ontvanger van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming biedt of dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

U hebt het recht om een overzicht te krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen bepalingen die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in de sectie Contact.

4.8     Duur van de opslag, bewaartermijnen

In principe slaan wij uw gegevens op zolang dit nodig is om ons online aanbod en de daarmee verbonden diensten uit te voeren of zolang wij een legitiem belang hebben in de opslag van uw gegevens (wij kunnen bijv. nog steeds een legitiem belang hebben bij marketing via post na het nakomen van onze contractuele verplichtingen). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij verplicht moeten opslaan voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (wij zijn bijv. vanwege bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswet verplicht om documenten zoals contracten en facturen voor een bepaalde periode beschikbaar te houden).


5.     Gebruik van cookies

In het kader van onze online service kunnen er cookies of trackingmechanismen worden gebruikt.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze online service bezoekt.
Tracking is met verschillende technologieën mogelijk. Wij verwerken vooral informatie met behulp van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

5.1     Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die vereist zijn voor de technische functies van de online service en dergelijke, en trackingmechanismen die niet vereist zijn voor de technische functies van de online service.

Het is over het algemeen mogelijk om de online service te gebruiken zonder cookies die niet-technische doeleinden dienen.

5.1.1    Technisch vereiste cookies

Met technisch vereiste cookies bedoelen we cookies die voor de technische functies van de online service niet mogen ontbreken. Dit zijn o.a. cookies die gegevens opslaan om een vlotte reproductie van video's of audio te garanderen.

Dergelijke cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.

5.1.2    Cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

Wij gebruiken alleen cookies en trackingmechanismen indien u ons voor elk geval voorafgaand toestemming hebt gegeven, met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacyinstellingen opslaat (selectiecookie). Deze wordt geplaatst op basis van legitiem belang.

We maken onderscheid tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen:

5.2     Comfort-cookies

Deze cookies vereenvoudigen de bediening en stellen u dus in staat om comfortabeler door onze online service te scrollen; bijv. uw taalinstellingen kunnen in deze cookie worden opgenomen.

5.3     Marketingcookies en trackingmechanismen

Algemeen

Door marketingcookies en trackingmechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesses, die voortvloeien uit een analyse van uw gebruikersgedrag:

- Statistieken:

Met behulp van statistische tools meten we bijv. het aantal paginaweergaven.

- Conversie bijhouden:

Onze partners voor het bijhouden van conversie plaatsen een cookie op uw computer ("conversiecookie") als u onze website via een advertentie van de respectievelijke partner hebt bezocht. Normaal gesproken zijn deze cookies na 30 dagen niet meer geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookies nog niet verlopen zijn, kunnen wij en de betreffende conversiepartner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze website is doorgestuurd. Dit kan ook op meerdere apparaten worden gedaan. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken te verzamelen en het totale aantal gebruikers te registreren die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een website met een tag voor conversie bijhouden.

- Retargeting:

Deze tools creëren gebruikersprofielen door middel van advertentiecookies of advertentiecookies van derden, zogenaamde "web beacons" (onzichtbare afbeeldingen die ook "pixels" of "tracking pixels" worden genoemd), of door middel van vergelijkbare technologieën. Deze worden gebruikt voor advertenties op basis van interesse en regelen de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties ziet. De respectievelijke provider is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de tool. De providers van de tools kunnen informatie ook aan derden bekendmaken voor de hierboven genoemde doeleinden. Neem in deze context de kennisgeving inzake gegevensbescherming van de betreffende provider in acht.
Houd er rekening mee dat het gebruik van de tools de overdracht van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan omvatten wanneer er geen adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de AVG is (bijv. in de VS). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

5.3.1    Google Analytics

Naam: Google Analytics

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Functie: analyse van gebruikersgedrag (ophalen van pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), genereren van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie over meerdere apparaten van ingelogde Google-gebruikers ("cross-device tracking"), toevoegen van doelgroepspecifieke informatie van Google aan pseudonieme gebruikersgegevens, retargeting, UX testing, conversie bijhouden en retargeting in combinatie met Google Ads

5.3.2    Tealium

Naam: Tealium

Provider: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Functie: beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites

5.4     Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor de cookie- en trackingmechanismen beheren in de browser- en/of privacyinstellingen.

Opmerking: de instellingen die u hebt gewijzigd, verwijzen alleen naar de browser die in het betreffende geval wordt gebruikt.

5.4.1    Deactivering van alle cookies

Als u alle cookies wenst te deactiveren, doet u dit in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

5.4.2    Beheer van instellingen m.b.t. cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookievenster gevraagd of u toestemt met het gebruik van comfort-cookies, marketingcookies of trackingmechanismen.

In onze privacyinstellingen kunt u uw toestemming voor toekomstig gebruik intrekken of op een later tijdstip geven.


6.     Externe links

Ons online aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden. Dit zijn voornamelijk providers die niet aan ons verbonden zijn. Wanneer u op deze links klikt, hebben wij geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die mogelijk worden overgedragen aan deze derden (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het beleid van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.


7.     Beveiliging

Onze medewerkers en de bedrijven die namens ons diensten leveren, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen en om de gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische vooruitgang.


8.     Gebruikersrechten

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u de contactgegevens in de sectie Contact gebruiken. Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, als deze worden verwerkt, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, hebt u het recht om uw gegevens aan te vullen of te laten verwijderen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden of gegevens die aan een wettelijke bewaartermijn onderworpen zijn. Als toegang tot dergelijke gegevens niet noodzakelijk is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie het volgende).

Beperking van de verwerking

Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Overdraagbaarheid van gegevens

Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, kunt u verzoeken om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien technisch haalbaar – dat wij deze gegevens aan een derde partij overdragen.


9.     Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of regio, of op de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart,

DUITSLAND

 

Postadres:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, DUITSLAND

Telefoon: +49 (711)/615541-0

Fax: +49 (711)/615541-15

E-mailadres: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Wijzigingen in de kennisgeving inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen ten aanzien van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij onze kennisgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom de meest recente versie van onze kennisgeving inzake gegevensbescherming, aangezien deze onderhevig is aan wijzigingen.

Zie het adres in de sectie "Verwerkingsverantwoordelijke" als u contact met ons wilt opnemen.

Gebruik de volgende link om uw rechten uit te oefenen: https://request.privacy-bosch.com/.

Gebruik de volgende link om ons te attenderen op incidenten op het gebied van gegevensbescherming: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

Informatiebeveiliging en privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ingangsdatum: 19-07-2021