Impressum


Naam en adres
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Duitsland

Directie
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Uw contact met Bosch
Nederland:
Bosch.DHZ@nl.bosch.com
+31 76 579 54 59      

België
Bosch-DHZ.bricolage@be.bosch.com
+32 2 303 22 84

Inschrijving in handelsregister
Kantongerecht voor registers: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

BTW-nummer
DE811128452

Verantwoordelijk in de zin van § 18 lid 2 staatsmediaverdrag (Medienstaatsvertrag, MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Duitsland


Juridische aanwijzingen van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsook de plaatsing ervan op Bosch websites vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Enkele Bosch websites bevatten bovendien afbeeldingen die onder het copyright van derden vallen.

Merkinformatie

De op onze internetpagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Bosch.

Licentie-informatie

Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijke eigendom van bedrijven van de Bosch Groep (Bosch) of derden verleend.

Informatie over de online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar. Dit platform moet dienst doen als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-dienstenovereenkomsten.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.