„Robert Bosch Power Tools GmbH“ bendrovės naudojimosi „MyBosch“ žiniatinklio programa, „DIY & Garden“ programa mobiliesiems ir „1-2-do.com“ bendruomenės sąlygos


1.    Paslaugų tiekėjas ir taikymo sritis

1.1. „MyBosch“ žiniatinklio programą ir „DIY & Garden“ programą mobiliesiems, „1-2-do.com“ bendruomenę ir svetainę www.bosch-diy.com (toliau vadinama apibendrintai „programa“) pateikia „Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (toliau „Bosch“). Daugiau informacijos apie „Bosch“ paslaugų tiekėją galima rasti internetinės svetainės skiltyje „Teikėjo duomenys“.

1.2. Šios naudojimo sąlygos apima visas paslaugas, kurias siūlo programa ir kurios veikia, naudojantis šia programa. Jeigu naudotojas sėkmingai užsiregistravo, kad galėtų naudotis „MyBosch“ žiniatinklio programa, jis „1-2-do.com“ bendruomene taip pat galės naudotis be papildomos registracijos. Jeigu naudotojas neužsiregistravo „1-2-do.com“ bendruomenėje, tuomet negalės naudotis joje esančiomis bendruomenės funkcijomis.

1.3 „Bosch“ gali šias naudojimo sąlygas ir išsamiai aprašytų paslaugų turinį bet kada keisti ir (arba) papildyti, apie tai laiku pranešdama. Pasikeitus ir (arba) papildžius naudojimo sąlygas, „Bosch“ naudotojui jo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu atsiųs naują naudojimo sąlygų versiją su pažymėtais pakeitimais. Jeigu naudotojas per 6 savaites nuo naujų naudojimo sąlygų gavimo nepareiškia prieštaravimo dėl jų pakeitimų ir (arba) papildymų, laikoma, kad naudotojas pareiškia sutinkąs su pakeistomis naudojimo sąlygomis. „Bosch“ įsipareigoja informuoti naudotoją apie galimas pasekmes, kylančias nepateikus prieštaravimo. Įsigaliojus naudojimo sąlygų pakeitimams, visos ankstesnės naudojimo sąlygų redakcijos netenka galios. Jeigu naudotojas atsisako duoti savo sutikimą, sutartiniai santykiai lieka nepasikeitę. Jeigu naudojimo sąlygų arba paslaugų aprašo pakeitimai naudotojui yra nepriimtini, jis turi teisę tuojau pat nutraukti sutartinius santykius su „Bosch“.


2.    Paslaugų pasiūlymai ir paslaugų teikimas

2.1 Programa registruotam naudotojui suteikia ir galimybę jam priskirtu arba paties pasirinktu naudotoju vardu naudotis įvairiomis telemedijų paslaugomis, atsižvelgiant į esamas technines galimybes. Naudotojas programoje gali užregistruoti savo sodo ir elektrinius įrankius, o atsižvelgiant į „Bosch“ garantines sąlygas šiems sodo ir elektriniams įrankiams bus pratęsta garantija.

2.2 Jeigu naudotojas užsiregistravo „1-2-do.com“ bendruomenėje arba naudojasi „DIY & Garden“ programa mobiliesiems, jis galės naudotis daugybe aprašytų paslaugų. Joms visų pirma priskiriamos įvairios nemokamos paslaugos, kurios naudotojui leis skelbti asmeninį turinį (pvz., tekstus, paveikslėlius, naudotojo ar kitų asmenų nuotraukas, nuorodas į asmeninius vaizdo įrašus kitų teikėjų puslapiuose), susijusį su bendrojo pobūdžio namų meistrams skirtomis temomis arba specialiu namų meistrams skirtų gaminių panaudojimu. Per programą naudotojas gali, pavyzdžiui, parengti ir paskelbti projektinę dokumentaciją savo namų meistro projektams ar projekto instrukciją. Savo projektų galerijoje / laiko juostoje gali pateikti iki atšaukimo su projektais susijusią informaciją. Planuodamas projektus, jis gali taip pat remtis nuorodomis ir internetiniais įrankiais bei siūlomos apimties kitų naudotojų pagalba. Lygiai taip pat jis gali parašyti pastabas dėl atskirų savo projektų.
Naudotojas gali remtis ir kitų naudotojų projektų idėjomis (situacinėmis ir tiriamosiomis). Jis gali pasižymėti kitų naudotojų projektus ir juos sekti. Jis turi galimybę komentuoti ir vertinti šiuos projektus (įsk. ir projekto planavimą). Virtualioje dirbtuvės erdvėje naudotojas gali papildomai užregistruoti įrankius; atverti informacijos apie įrankius, rašyti atsiliepimus, gauti įkvėpimo naudojantis įrankiais, dalyvauti siūlomose garantijos pratęsimo akcijose bei naudotis kitomis „Bosch“ siūlomomis paslaugomis, susijusiomis su įrankiais.

2.3. Jeigu naudotojas užsiregistravo „1-2-do.com“ bendruomenėje arba naudojasi „DIY & Garden“ programa mobiliesiems, jis galės naudotis daugybe aprašytų paslaugų ir „1-2-do.com“ bendruomenėje. „1-2-do.com“ bendruomenės forume jis galės rašyti komentarus ir atsiliepimus dėl įvairių prietaisų, projekto skiltyje pristatyti savo namų meistro projektus ir dokumentuoti jų eigą arba specialioje žinių skiltyje keistis namų meistrų naujausiomis techninėmis žiniomis bei teikti vienas kitam pagalbą. Be to, naudotojas įgyja galimybę su kitais registruotais naudotojais bendrauti per specialiai tam sukurtą kontaktinę funkciją. Papildomai naudotojas galės susipažinti su „Bosch“ įkeliama informacija, pavyzdžiui, vertingais ekspertų patarimais ar gaminių testų medžiaga.

2.4. „Bosch“ išsaugo naudotojo įkeltą turinį ir suteikia galimybę tretiesiems asmenims šiuo turiniu naudotis per internetą / programą. „Bosch“ naudotojams leidžia naudotis tik technine infrastruktūra. Atminties talpa įkelti multimedijų turiniui gali būti apribota. „Bosch“ bendruomenėje siūlomas nemokamas telemedijų paslaugas teikti gali tik savo techninių ir eksploatacinių galimybių ribose ir pasilieka teisę ir galimybę šias paslaugas bet kada apriboti arba visiškai ar iš dalies sustabdyti. Tokiu būdu programoje išsaugotas naudotojų turinys tam tikromis aplinkybėmis gali būti negrąžinamai prarastas. Naudotojui rekomenduojama savo turinį išsaugoti / apsaugoti kitu būdu. Šiais atvejais „Bosch“ atsakomybė taikoma tik 8 punkte aprašyta apimtimi.

2.5. Dalį programos turinio skelbia „Bosch“, o dalį – naudotojai ar kiti tretieji asmenys. Naudotojų bei kitų trečiųjų asmenų turinys toliau apibendrintai vadinamas „Trečiųjų šalių turiniu“. „Bosch“ netikrina trečiųjų asmenų turinio išsamumo, teisingumo ar teisėtumo ir jo nepriskiria sau. „Bosch“ taip pat netikrina ir su šiuo trečiųjų asmenų turiniu susijusių saugumo technikos aspektų. „Bosch“ neprisiima atsakomybės ir neužtikrina trečiųjų šalių turinio išsamumo, teisingumo, teisėtumo, saugumo ir aktualumo. Tai galioja ir trečiųjų šalių turinio kokybei ir jo paskirčiai ir kai kalbama apie trečiųjų šalių turinį kitose internetinėse svetainėse, į kurias buvo nukreipta per nuorodą, kuris gali būti matomas naudojant „Framing“ paslaugą programoje (arba jos dalyse). „Bosch“ naudotojų įkeltų statybos instrukcijų ir jose aprašytų įrankių naudojimo bei įspūdžių dėl projekto netikrina nei turinio atžvilgiu, nei dėl jų įgyvendinimo galimybių. Dirbant su įrankiais, „Bosch“ rekomenduoja visada laikytis gaminio komplekte esančių naudojimo instrukcijų nurodymų.

2.6 „Bosch“ savo nuožiūra taikys teisėtus įspėjimus šių naudojimo sąlygų pažeidimų arba galimo atskiro turinio (ar jo dalies) neteisėtumo ar nederamumo programoje atžvilgiu ir imsis tinkamų priemonių tokiai situacijai panaikinti. „Bosch“ iš karto pašalins bet kokį neteisėtą ar nederamą turinį, kai tik apie jį sužinos ir jeigu bus tai įmanoma padaryti techniškai. Remdamasis teisėtais naudotojų interesais, „Bosch“ iš programos (ar jos dalių) gali bet kada ištrinti visą naudotojų paskelbtą turinį ar jo dalį be paaiškinimo arba uždrausti naudotojams įkelti tam tikrą turinį.

2.7. Naudotojas paskelbdamas turinį programoje suteikia „Bosch“ neatlygintiną, erdvės, turinio ir laiko atžvilgiu neribotą, perleidžiamą neišskirtinę naudojimosi teisę į atitinkamą turinį. Naudojimosi teisė susijusi su šiuo metu žinomais naudojimosi būdais. Ji apima

-    turinio saugojimą „Bosch“ arba „Bosch“ įgaliotųjų trečiųjų asmenų serveryje šalyje ir už jos ribų;

-    turinio dauginimą, redagavimą, publikavimą ir platinimą, ypač viešą turinio prieinamumą pateikiant programoje (ar jos dalyse), viešą prieinamumą pateikiant „Bosch“ interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir panašiose platformose (pvz., „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“, „Pinterest“ ir pan.);

-    turinio suteikimą kitiems naudotojams, remiantis 2.6 punkte aprašytais įgaliojimais;

-    redagavimą ir dauginimą, jeigu tai reikalinga atitinkamo turinio užtikrinimui ir paskelbimui.
Naudotojas, naudodamas „Bosch“ turinį, atsisako bet kokių teisių į savo nuotraukas bei autorių teisių į vardo nurodymą. Jeigu naudotojo įkeltuose paveikslėliuose yra trečiųjų asmenų nuotraukų, naudotojas privalo pasirūpinti, kad ir šie trietieji asmenys atsisakytų bet kokių teisių į savo nuotraukas.

2.8. Naudotojas gali peržiūrėti programoje (ar jos dalyse) esantį „Bosch“ ir kitų naudotojų įkeltą turinį ir naudoti asmeniniu tikslu. Programoje, kitose svetainėse ar per kitus internetinius pasiūlymus gali būti pateikiamos pranešimų, kurie buvo paskelbti mokslo skiltyje, citatos, su nuoroda į programą ir nurodant tiesioginę nuorodą į atitinkamą pranešimą. Naudotojas negali naudoti ar taikyti programos (ar jos dalių) turinio, jį dauginti ne tik privačiam naudojimui bei įkelti pranešimus iš programos mokslo skilties, nenurodant, kad tai citata ir be nuorodos.


3. Registracijos procesas

3.1. Prisiregistravus tarp naudotojo ir „Bosch“ sudaroma sutartis dėl dalyvavimo „MyBosch“ programoje ir jos naudojimo. Programoje užsiregistruoti gali tik pilnamečiai naudotojai. Nepilnamečiams ir asmenims, kurių prieigos įgaliojimai buvo užblokuoti ilgą laiką, užsiregistruoti draudžiama.

3.2 Registruojantis bus paprašyta turimo „Bosch“ ID; jei „Bosch“ ID neturite, registruojantis reikės įvesti ir apibrėžti privalomus prieigos duomenis.

Sėkmingai užsiregistravus, „Robert Bosch GmbH“ naudotojo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu naudotojui atsiųs el. laišką su patvirtinimo nuoroda, kurią atvėrus bus pateiktos Bendrosios naudojimo sąlygos ir „Robert Bosch GmbH“ duomenų apsaugos direktyvos tekstas. „Robert Bosch GmbH“ išsaugos sutartines sąlygas.

3.3 Naudotojui sėkmingai užsiregistravus naudojant „Bosch“ ID, registracijai reikalingi duomenys bus perkelti iš paskyros į programą. Programoje naudotojas privalo sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis dėl „Bosch.IO GmbH“ programos. Tik tada registracija programoje bus užbaigta. Programoje naudotojas savo naudotojo profilyje gali pateikti kitus naudotojo duomenis, pavyzdžiui, vardą, adresą ir kt. Šie duomenys nėra privalomi.  Privalomi duomenys pažymėti *. „Bosch“ saugos sutartines sąlygas.

Naudotojas užtikrina, kad visi jam registruojantis pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Naudotojas, atnaujindamas savo profilio duomenis, įsipareigoja iš karto informuoti „Bosch“ apie savo naudotojų duomenų pasikeitimus.

3.3. Kiekvienas naudotojas registruotis gali tik su savo naudotojo vardu. Naudotojui registruojantis kelis kartus, jis gali būti pašalintas iš programos.


4. Prieigos duomenys ir slaptažodžiai

4.1. Kad naudotojas galėtų naudotis programa, jis įsipareigoja laikyti paslaptyje reikalingus prieigos duomenis ir slaptažodį ir iš karto raštu informuoti „Bosch“, jeigu tretiesiems asmenims tapo žinomi jo naudojimosi duomenys ir (arba) naudotojo slaptažodis. Naudotojas atsako už dėl trečiųjų šalių naudojimo patirtą žalą, nebent jis nėra dėl to kaltas.

4.2. Jeigu naudotojas prieigos duomenis ir (arba) slaptažodį perdavė tretiesiems asmenims, „Bosch“ turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti naudotojo prieigą pagal 6.1 punktą arba iš karto nutraukti sutartinius santykius su naudotoju, ištrinti naudotojo registraciją ir neleisti naudotojui naudotis programa.


5. Naudojimosi programa ir turiniu taisyklės (Tinklo etiketas)

5.1. Naudotojas įsipareigoja naudodamasis programa visada gerbti trečiųjų asmenų teises. Naudotojas asmeniškai atsako už visą paties į programą įkeltą turinį, ypač nuotraukas, vaizdo medžiagą ir pasisakymus forumuose. Jeigu naudotojas įkelia žmonių nuotraukas, jis įsipareigoja prieš tai gauti nuotraukose esančių asmenų sutikimą dėl nuotraukų publikavimo programoje.

5.2. Naudotojas privalo užtikrinti, kad jo įkeltas turinys nepažeidžia nei įstatymų draudimų (ypač su jaudinimo apsauga susijusių nuostatų), nei trečiųjų asmenų teisių (ypač vardo, asmenybės, autorių, duomenų apsaugos ir prekės ženklų teisių). Naudotojas taip pat įsipareigoja nekelti į programą turinio, kuris:

-    yra pornografinio, smurtinio, tautą žeminančio, amoralaus ar kitokio pobūdžio nederamo pobūdžio;

-    skatina nusikalstamas veikas ar pateikia instrukcijas joms vykdyti;

-    susijęs su politine veikla, ypač partijų susirinkimais, demonstracijomis, skrajučių ar parašų rinkimų akcijomis, turinio su politine simbolika;

-    įžeistų, apšmeižtų ar kitaip pakenktų kitiems naudotojams, moderatoriams, „Bosch“ ar kitiems asmenims, arba jų atžvilgiu būtų agresyvus ir provokuojantis;

-    kitu būdu būtų neteisėtas, prieštaraujantis moralės normoms, nešvankus, vulgarus, pažeidžiantis kitų asmenų privačią erdvę, diskriminuojantis ar nederamas arba su teisybės neatitinkančiais teiginiais ir žeidžiančia kritika;

-    susijęs su programinės įrangos virusais ar panašiais kompiuterių kodais, rinkmenomis ar programomis, dėl kurių nutrūktų, sutriktų ar būtų apribotos kompiuterio programinės, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos funkcijos;

-    būtų naudojamas kilmės paslėpimo manipuliaciniu tikslu;

-    susijęs su fizinių ir juridinių asmenų gamybos ir komercinėmis paslaptimis arba talpintų savyje turinį, kuriam atkurti naudotojas, pavyzdžiui, dėl konfidencialumo susitarimo, neturėtų teisės;

-    susijęs su gaminių pirkimo ar pardavimo reklama, paslaugų ar komercinių svetainių / tinklaraščių ir kt. naudojimo reklama, siekiant asmeninės naudos;

-    dėl savo pobūdžio ar savybių (pvz., virusai), dydžio ar dauginimosi savybių (pvz., šiukšlės) apribotų arba pažeistų programos (arba jos dalių) turinį ir veikimą;

-    su nuorodomis ir kitomis sąsajomis į turinį, kurios nėra leistinos pagal pirmiau išvardintus kriterijus ir (arba)

-    skatintų pažeisti pirmiau išvardintus draudimus.

5.3. Neleistinas turinys pagal pirmiau išvardintus kriterijus negali būti siunčiamas ir platinamas per vidinę pranešimų sistemą. Naudotojui taip pat draudžiama vienu metu keliems naudotojams išsiųsti laiškus su prašymu siųsti toliau ar identiškus pranešimus.


6. Prieigų blokavimas

6.1. „Bosch“ gali laikinai ar visam laikui užblokuoti naudotojo prieigą prie programos, jeigu susijęs naudotojas naudodamasis programa pažeidžia arba pažeidė šias naudojimosi sąlygas arba galiojančios teisės nuostatas, arba jeigu „Bosch“ turi kitokių teisėtų interesų jį užblokuoti. Kitoks teisėtas interesas gali būti susijęs su tuo, kai naudotojas pakartotinai diskutuoja programoje ir trukdo bei pažeidžia dalyvavimo konkursuose ar gaminių testuose sąlygas. Priimdamas sprendimą, ar naudotoją užblokuoti ir kiek ilgai, „Bosch“ atsižvelgia į teisėtus naudotojo interesus.

6.2 „Bosch“ nuožiūra naudotojas apie užblokavimą pirmą kartą gali būti įspėjamas asmeniniu pranešimu. Priimdama sprendimą „Bosch“ atsižvelgia į teisėtus naudotojų interesus.

6.3. Laikino ar ilgalaikio blokavimo atveju „Bosch“ užblokuoja naudotojo prieigos prie programos teises ir apie tai el. laišku praneša naudotojui.

6.4. Laikino užblokavimo atveju „Bosch“ praėjus prieigos teisių užblokavimo laikui, vėl atnaujina prieigos teises. Ilgalaikis prieigos teisių užblokavimas nesugrąžinamas atgal.


7. Naudotojo atsakomybė

7.1. Naudotojas atleidžia „Bosch“ nuo visų trečiųjų asmenų reikalavimų, kuriuos jie „Bosch“ gali pareikšti, pažeidus autorių, prekės ženklų, konkurencijos, asmenines ar kitas apsaugines teises, dėl naudotojo patalpinto turinio, nebent naudotojas nėra atsakingas už šių teisių pažeidimą. Ši atleidimo teisė taikoma ypač tais atvejais, kai naudotojas pažeidžia šių naudojimo sąlygų 5.1 ir 5.2 punktuose apibrėžtas pareigas. Pirmiau nurodyta atleidimo teisė taip pat taikoma „Bosch“ valdžios institucijų, teisėsaugos institucijų ar kitų viešųjų įstaigų pretenzijoms dėl turinio, kurį naudotojas įkėlė į programą, pažeisdamas šių naudojimo sąlygų nuostatas. Naudotojas taip pat įsipareigoja kompensuoti „Bosch“ visas išlaidas, kurias „Bosch“ patyrė dėl to, kad tretieji asmenys turėjo pagrindo „Bosch“ atžvilgiu imtis veiksmų dėl jų teisių pažeidimų, kai naudotojas įkėlė savo turinį. Tai visų pirma apima būtinąsias tinkamos teisinės gynybos išlaidas. Naudotojas neprivalo atlyginti išlaidų, jeigu jis nėra kaltas dėl trečiųjų asmenų teisių pažeidimo.

7.2. Jeigu tretieji asmenys pateikia reikalavimą „Bosch“ atžvilgiu dėl galimo jų teisių pažeidimo, naudotojui įkėlus turinį, naudotojas imsis visų priemonių, kad padėtų „Bosch“ apsiginti nuo trečiųjų asmenų reikalavimų. Visų pirma, „Bosch“ raštu pareikalavus, naudotojas pateiks visų turimų dokumentų, susijusius su galimai teises pažeidžiančiu turiniu, kopijas. Galimas susijusius išlaidas visų pirma padengia „Bosch“.


8. „Bosch“ atsakomybė

8.1. „Bosch“ prieš naudotoją be jokių apribojimų atsako tik už žalą, „Bosch“ tyčia ar dėl grubaus aplaidumo pažeidus sutartinius įsipareigojimus, taip pat kūno sužalojimus, pavojų gyvybei ir sveikatai. Už lengvus ar grubius įsipareigojimų pažeidimus dėl neatsargumo, kurių laikymasis užtikrina tinkamą sutarties vykdymą ir leidžia pasitikėti užsakovu (pagrindiniai sutartiniai įsipareigojimai / svarbios prievolės), „Bosch“ atsakomybė gali būti apribojama iki numatomos ir paprastai patiriamos žalos. „Bosch“ neatsako už bet kokio pobūdžio netiesioginius nuostolius, prarastą pelną ar kitus išskirtinai turtinius nuostolius. Apskritai atsakomybė už paprastą ir grubų aplaidumą netaikoma. „Bosch“ egzistuojanti atsakomybė, numatyta atsakomybės už gaminio kokybę įstatyme arba perėmus garantijas, lieka galioti.

8.2. Esami atsakomybės apribojimai taikomi ir teisėtiems atstovams arba „Bosch“ įgaliotiesiems asmenims pažeidus įsipareigojimus. Jeigu dėl taikomų nuostatų nebūtų taikoma „Bosch“ atsakomybė, tai būtų taikoma ir „Bosch“ darbuotojų bei įgaliotųjų asmenų asmeninei atsakomybei.


9. Galiojimo trukmė ir nutraukimas

9.1. Šis susitarimas galioja neribotą laiką. Naudotojas ir „Bosch“ turi teisę bet kada nutraukti programos naudojimą apibrėžiančius sutartinius santykius, raštu nenurodant priežasčių. Suteikiant naudotojui pakankamai progų apsaugoti programoje saugomus duomenis, „Bosch“ gali nutraukti sutartinius santykius, tik apie tai pranešdamas prieš keturias (4) savaites nuo pranešimo apie santykių nutraukimą išsiuntimo el. paštu.

9.2. Atsižvelgiant į tai „Bosch“ turi teisę bet kada visiškai ar iš dalies iš karto nutraukti naudojimosi santykius, jeigu „Bosch“ pagal šių naudojimosi sąlygų 6 punktą gali ilgam laikui užblokuoti naudotoją (sutartinių santykių nutraukimas prieš terminą). Iš anksto įspėti apie tai pagal 6.2 punktą šiuo atveju nebūtina.

9.3. Jei „Bosch“ nuspręstų nebeteikti „MyBosch“ programos, 2.1, 2.2. ir 2.3 punktuose pateiktos naudojimo sąlygos nebebus taikomos bosch-diy.com ir „DIY & Garden“ programai mobiliesiems.

Jei „Bosch“ nuspręstų nebeteikti „1-2-do.com“ bendruomenės paslaugos, 2.2. ir 2.3 punktuose pateiktos naudojimo sąlygos nebebus taikomos bosch-diy.com ir „DIY & Garden“ programai mobiliesiems.  

Jei „Bosch“ nuspręstų nebeteikti „DIY & Garden“ programos mobiliesiems, 2.1, 2.2. ir 2.3 punktuose pateiktos naudojimo sąlygos nebebus taikomos programai mobiliesiems ir bosch-diy.com.
Susitarimai tarp „Bosch“ ir naudotojo dėl mokamų paslaugų, pavyzdžiui, garantijos pratęsimo, lieka nepakitę.


10. Sutarties perdavimas

„Bosch“ turi teisę šią sutartį perduoti „Robert Bosch GmbH“ susijusiai įmonei (Akcinių Bendrovių įstatymo §§ 15 ir kt.). Apie tokį sutarties perdavimą „Bosch“ naudotojui praneša laiku ir tinkamu būdu. Sutarties perdavimo atveju naudotojas turi specialią sutarties nutraukimo teisę, apie tai „Bosch“ raštu pranešant prieš keturias (4) savaites nuo pranešimo apie sutarties perdavimo. Sutartis nutraukiama iš karto, bet ne anksčiau nei sutarties perdavimo dieną.


11. Kitos nuostatos

11.1. „Bosch“ neprivalo užtikrinti nuolatinio programos (ar jos dalių) veikimo. „Bosch“ stengsis, kad programa veiktų kuo stabiliau. Dėl techninės priežiūros, saugumo, perkrovų ar įvykių, kurie nėra „Bosch“ kompetencijų sritis (pavyzdžiui, elektros tiekimo nutraukimas, nenugalima jėga, viešų komunikacijos tinklų sutrikimai ir pan.), galimi trumpalaikiai gedimai arba laikinas programos (ar jos dalių) paslaugų neveikimas.

11.2. Šalių sutartinius santykius reglamentuoja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Kai užsakovas yra vartotojas, šis įstatymas galioja tiek, kiek suteikiama apsauga nepanaikinama priverstinių valstybės, kurioje yra įprastinė užsakovo buvimo vieta, teisės nuostatų (palankumo principas). JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma.

11.3. Jeigu atskiros šių naudojimo sąlygų nuostatos būtų arba taptų negaliojančios arba neišsamios, likusios nuostatos lieka galioti.

11.4. Jeigu naudotojas pagal CK 14 straipsnį yra įmonė, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešasis-teisinis turto subjektas, visų ginčų, kylančių iš šių naudojimo sąlygų arba susijusių su jomis, nagrinėjimo vieta yra Štutgartas, Vokietija. Tas pat galioja ir tuomet, kai naudotojas neturi jokios bendros ginčų nagrinėjimo vietos Vokietijoje arba ieškinio pateikimo momentu yra nežinoma gyvenamoji vieta arba įprastinė buvimo vieta.

11.5 Naudotojas neturi teisės be išankstinio rašytinio „Bosch“ sutikimo pilnai ar iš dalies nepagrįstai atsisakyti savo įsipareigojimų, kylančių iš šių naudojimo sąlygų.


12. Informacija apie ginčų sprendimą vartotojų arbitražo komisijose

Europos Komisija parengė internetinę ginčų sprendimo platformą (OS). Ši platforma turėtų tarnauti kaip kontaktinis centras ginčams, susijusiems su internetinių pirkimo-pardavimo ir internetinių paslaugų teikimo sutarčių įsipareigojimais, spręsti neteisminiu keliu. Platformą rasite http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
„Bosch“ neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo komisijoje, „Bosch“ laisvanoriškai priima sprendimą dėl dalyvavimo šiame procese.

„Robert Bosch Power Tools GmbH“