Gamintojo garantija (parengta 2021-12-01)


Visi „Bosch“ elektriniai, pneumatiniai įrankiai, matavimo prietaisai ir sodo įrenginiai yra kruopščiai patikrinami, išbandomi ir griežtai kontroliuojami „Bosch“ kokybės kontrolės tarnyboje. „Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-LangStraße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (toliau

„Bosch“ arba „mes“) „Bosch“ elektriniams, pneumatiniams įrankiams, matavimo prietaisams, sodo įrenginiams ir visiems elektra veikiantiems gaminiams (toliau apibendrintai

„Įrankis“) suteikia garantiją, jeigu įvykdytos šios sąlygos. Ši garantija neapriboja pirkėjo teisių į garantiją dėl defektų pagal pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą su pardavėju, ar įstatymuose numatytų pirkėjo teisių; naudojimasis minėtomis teisėmis yra nemokamas.

1.            Laikydamiesi šių nuostatų, suteikiame dvejų metų garantiją įrankio defektams, kurie atsirado dėl medžiagų ar gamybos klaidos per garantinį laikotarpį. Įrankių, kurie naudojami komerciniais arba profesiniais, arba jiems lygiaverčiais tikslais, garantija galioja dvylika mėnesių. Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo pirmam galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

2.            Garantiją galima pratęsti iš viso iki trejų metų (išimtį sudaro aukšto dažnio įrankiai, pramoniniai akumuliatoriniai suktuvai, pneumatiniai įrankiai, akumuliatoriai ir įkrovikliai, skirti namų meistrų įrankiams). Būtina sąlyga, kad jie per keturias savaites nuo įsigijimo internetu būtų taip užregistruoti:

▪              Užregistruoti galima tik šiose internetinėse svetainėse: www.mybosch-tools.com, kai kalbama apie namų meistrams skirtą įrankį arba

www.bosch-professional.com/pro360/, kai kalbama apie profesionalams skirtą įrankį.

Užregistruoti galima tik tuomet, jeigu sutiksite, kad įvesti duomenys būtų išsaugoti.

▪              Registruojant per nurodytą laiko tarpą, labai svarbu yra nurodyti sąskaitą faktūrą arba pardavėjo, iš kurio įsigijote įrankį, pirkimo čekį. Pirkimo čekį privaloma saugoti.

▪              Pasibaigus registracijai, gausite sertifikatą. Taip pat ir šis sertifikatas reikalingas garantijai gauti; jį privaloma saugoti.

3.            Garantija netaikoma šiais atvejais

▪              priedams;

▪              parodomiesiems įrenginiams;

▪              dalims, kurios dėvisi dėl naudojimo ar kito natūralaus proceso, taip pat įrankio, akumuliatorių baterijų ir kroviklių gedimams, kurie atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo;

▪              gedimams, atsiradusiems dėl to, jog prietaisas buvo naudojamas nepaisant naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų, prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba anomalioje aplinkoje ar netinkamomis darbo sąlygomis, buvo veikiamas perkrovų, nebuvo tinkamai atliekama techninė priežiūra;

 

▪              gedimams, atsiradusiems dėl to, nes buvo naudojami neoriginalūs „Bosch“ įrankių priedai, papildoma įranga ar atsarginės dalys;

▪              įrankiams, kure buvo modifikuoti ar papildyti, taip pat įrankiams, kurie visiškai ar iš dalies buvo išardyti ir

▪              yra nedidelių nukrypimų nuo normos, kurie neturi įtakos įrankio vertei bei funkcionavimui.

4.            Pretenzijos dėl trūkumų turi būti pareikštos per garantijos laikotarpį. Atitinkamas įrankis kartu su originaliu prekės pirkimą ir pardavimą patvirtinančiu dokumentu su nurodyta prietaiso pardavimo data ir prietaiso pavadinimu turi būti pristatytas arba atsiųstas pardavėjui arba naudojimo instrukcijoje nurodytai įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai. Jeigu įrankį pardavėjui ar klientų aptarnavimo tarnybai siunčiate patys, turėsite apmokėti ir pervežimo išlaidas bei prisiimti pervežimo riziką.

5.            Garantiniu pripažinto defekto pašalinimas atliekamas tokiu būdu, mūsų sprendimu trūkumų turintis įrankis sutaisomas arba pakeičiamas veikiančiu įrankiu (atsižvelgiant į aplinkybes, naujesnio modelio įrankiu). Pakeisti prietaisai arba dalys tampa mūsų nuosavybe.

6.            Kitokie reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti. Jūs taip pat negalite reikalauti atsarginio įrankio, kol sugedęs įrankis taisomas.

7.            Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas dėl prietaiso garantinio taisymo ar pakeitimo.

8.            Pretenzijos pagal šią garantiją negali būti perleistos kitiems. Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie buvo įsigyti kaip naudoti.

Ši garantija taikoma įrankiams, kurie buvo įsigyti Europos Sąjungoje (įsk. Didžiąją Britaniją, Norvegiją, Šveicariją) ir joje buvo naudojami.

Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai, išskyrus tas nuostatas, kurioms galioja Jungtinių Tautų susitarimas dėl tarptautinių prekybos sutarčių (CISG). Toks teisės pasirinkimas nereiškia, kad netenkate apsaugos, kuri būtų suteikta vadovaujantis nuostatomis, nuo kurių pagal valstybės, kurioje gyvenate, teisę negali būti nukrypstama atskiru susitarimu (palankumo principas).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Vokietija