A Robert Bosch Power Tools GmbH MyBosch webalkalmazásának és DIY & Garden – beleértve a 1-2-do.com közösséget – mobilalkalmazásának felhasználási feltételei


1.    A szolgáltató és hatály

1.1. A MyBosch webalkalmazást és DIY & Garden mobilalkalmazást (beleértve a benne foglalt 1-2-do.com közösséget), valamint a www.bosch-diy.com weboldalt (a továbbiakban együttesen az „Alkalmazás”) a Robert Bosch Power Tools GmbH (székhelye: Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen) (a továbbiakban: „Bosch”) üzemelteti. A Boschra vonatkozó bővebb információ a weboldal impresszum részében olvasható.

1.2. A jelen felhasználási feltételek tartalmaznak minden, az Alkalmazáson keresztül kínált és rendelkezésre bocsátott szolgáltatást. Miután a felhasználó sikeresen regisztrált a MyBosch webalkalmazásra, további regisztráció nélkül használhatja a 1-2-do.com közösséget is. Amennyiben a felhasználó nem aktiválja a 1-2-do.com közösség szolgáltatásait, a benne foglalt közösségi funkciókat nem fogja tudni használni.

1.3 A Bosch jogosult a jelen felhasználási feltételeket, valamint az abban részletesen ismertetett szolgáltatások tartalmát bármikor, megfelelő felmondási határidő megadásával módosítani és/vagy kiegészíteni. A felhasználási feltételek módosítása/kiegészítése esetén a Bosch a felhasználó számára a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldi a felhasználási feltételek módosított változatát, amelyben kiemeli a módosításokat. Amennyiben a felhasználó a kézhezvételt követő 6 héten belül nem tiltakozik a felhasználási feltételek módosított és/vagy kiegészített változata ellen, azzal a felhasználó elfogadja a módosított felhasználási feltételek hatályát. A Bosch vállalja, hogy a módosításról szóló értesítéssel tájékoztatja a felhasználót a tiltakozás elmulasztásának következményeiről. A módosított felhasználási feltételek hatálybalépését követően a felhasználási feltételek összes korábbi változata hatályát veszíti. Amennyiben a felhasználó megtagadja a hozzájárulást, a szerződéses jogviszony változatlan formában érvényben marad. Amennyiben a módosított felhasználási feltételek vagy a szolgáltatásleírás módosítása a felhasználó számára nem elfogadható, a felhasználó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Bosch vállalattal fennálló szerződéses jogviszonyt.


2.    Szolgáltatások köre és a szolgáltatásnyújtás

2.1 Az Alkalmazás többek között lehetőséget kínál a regisztrált felhasználó számára, hogy a számára kiosztott vagy saját maga által választott felhasználónév alatt a műszaki elérhetőség keretében különféle telemédia szolgáltatásokat vegyen igénybe. A felhasználó regisztrálhatja kerti és elektromos szerszámait az Alkalmazásban, és a Bosch jótállási feltételeinek figyelembevétele mellett Bosch kerti és elektromos szerszámaihoz kibővített garanciát kap.

2.2 Ha egy felhasználó aktiválja az 1-2-do.com közösséget, vagy használja a DIY & Garden mobilalkalmazást, akkor a leírt szolgáltatások közül számos szolgáltatást vehet igénybe. Ez elsősorban különféle ingyenes szolgáltatásokat foglal magában, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy saját tartalmakat (pl. szövegeket, képeket, felhasználó vagy más személyek képmását vagy más szolgáltatók oldalain saját videóikra mutató hivatkozásokat) tegyen közzé az általános barkácsolási témákkal és különösen a barkácstermékek használatával kapcsolatban. Az Alkalmazáson keresztül a felhasználónak pl. lehetősége van barkácsolási projektekhez projektdokumentációt, valamint projekt útmutatót létrehozni és közzétenni. Ennek során projektjeiről a projektgalériában/idővonalon letölthető információkat bocsáthat rendelkezésre. Ezenkívül saját projektek tervezésekor hozzáférhet más felhasználók ötleteihez és online eszközeihez, valamint – a felkínált körben — segítségéhez. A felhasználó az egyes projektekhez ugyanígy jegyzeteket is készíthet.

Ezenkívül a felhasználó hozzáférhet más felhasználók egyedi (helyzeti és feltáró) projektötleteihez. Más felhasználók projektjeit kommentálhatja és követheti. Ennek során lehetősége van ezeket a projekteket (beleértve a projekttervezést is) kommentálni és értékelni. A felhasználó egy virtuális műhely területén további szerszámokat is regisztrálhat; Információkat kérhet le szerszámokról; ezekről véleményt írhat; ötleteket kaphat a szerszámai használatához; adott esetben részt vehet a garanciák felkínált kiterjesztésében, valamint további, a Bosch által kínált szolgáltatásokat vehet igénybe a szerszámokhoz.

2.3. Amennyiben a felhasználó aktiválta az 1-2-do.com közösséget, vagy használja a DIY & Garden mobilalkalmazást, a leírt szolgáltatások közül számos szolgáltatást vehet igénybe az 1-2-do.com közösségben is. Az 1-2-do.com közösség fórumán elsősorban észrevételeket és véleményeket tehet közzé a különböző eszközökkel kapcsolatban, bemutathatja saját barkácsprojektjeit egy projektterületen és dokumentálhatja azok előrehaladását, vagy barkácsolási ismereteket és tapasztalatokat cserélhet, és egyéb segítséget oszthat meg egy speciális tudástárban. Ezenkívül a felhasználó lehetőséget kap arra, hogy kapcsolatba lépjen más regisztrált felhasználókkal egy speciálisan erre a célra kialakított kapcsolatfelvételi funkción keresztül. Továbbá a felhasználó felhasználhatja a Bosch által közzétett tartalmakat, például szakértői tanácsokat és termékteszteket.

2.4. A Bosch a felhasználó által feltöltött tartalmakat tárolja a felhasználó számára, és lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy az interneten / az Alkalmazáson keresztül hozzáférjenek ezekhez a tartalmakhoz. A Bosch ezzel csupán technikai infrastruktúrát biztosít a felhasználók számára. A multimédia tartalmak feltöltésére szolgáló tárolási kapacitás korlátozott lehet. Ezenkívül a Bosch a közösségben felkínált ingyenes telemédia szolgáltatásokat kizárólag a saját műszaki és működési lehetőségei keretében nyújtja, ezért fenntartja a jogot, hogy ezeket a szolgáltatásokat bármikor korlátozza, illetve teljes egészében vagy részben megszüntesse. Ennek eredményeként a felhasználók Alkalmazásban tárolt tartalmai helyrehozhatatlanul elveszhetnek. Ezért javasolt, hogy a felhasználó gondoskodjon tartalmainak más módon történő tárolásáról/mentéséről. A Bosch felelőssége ezekben az esetekben is csak a 8. pontban leírt körben áll fenn.

2.5. Az Alkalmazásban elérhető tartalmak részben a Bosch vállalattól, részben a felhasználóktól vagy más harmadik felektől származnak. A felhasználók, valamint más harmadik felek tartalmai a továbbiakban együttesen „harmadik fél tartalma”. A Bosch nem ellenőrzi a harmadik fél tartalmak teljességét, pontosságát és jogszerűségét, és ezek felett nem rendelkezik sajátjaként. A Bosch különösen nem végez ellenőrzést a harmadik fél tartalmakhoz kapcsolódó biztonságtechnikai szempontok tekintetében sem. Ezért a Bosch semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállal a harmadik fél tartalmak teljességéért, pontosságáért, jogszerűségéért, biztonságáért és időszerűségéért. Ez vonatkozik a harmadik fél tartalmak minőségére és annak meghatározott célra való alkalmasságára, valamint hivatkozással kapcsolódó külső weboldalakon szereplő harmadik fél tartalmak esetén adott esetben az Alkalmazásba (vagy annak részeibe) történő beillesztés útján megtekinthető tartalmakra. A Bosch különösen nem ellenőrzi a felhasználó által feltöltött építési utasítások tartalmát, továbbá a szerszámok abban leírt használatát, vagy a szerszámokhoz közzétett projektötleteket sem a tartalom, sem pedig a megvalósíthatóság szempontjából. A Bosch azt ajánlja, hogy a felhasználók a szerszámok használatánál mindig a termékhez mellékelt használati utasításokat kövessék.

2.6 A Bosch mindazonáltal saját belátása szerint jogszerűen jelezheti a jelen felhasználási feltételek megsértését vagy az Alkalmazásban (vagy annak bármely részében) szereplő egyes tartalmak jogellenes vagy sértő jellegét, és megfelelő intézkedéseket tehet az ilyen állapot megszüntetésére. A Bosch azonnal eltávolítja a jogellenes vagy sértő tartalmakat, amint erről tudomást szerzett, és amennyire ez műszakilag lehetséges. A Bosch vállalatnak jogában áll a felhasználók által létrehozott tartalmakat indoklás nélkül részben vagy egészben bármikor törölni az alkalmazásból (vagy annak részeiből), vagy megtiltani a felhasználóknak bizonyos tartalmak feltöltését, amely során a Bosch figyelembe veszi a felhasználók jogos érdekeit.

2.7. Tartalmak Alkalmazásban történő közzétételével a felhasználó ingyenes, térbeli, időbeli és tartalmi korlátozás nélküli, átruházható, nem kizárólagos jogot biztosít a Bosch számára az adott tartalom felhasználására. A használati jog az összes jelenleg ismert felhasználási módra vonatkozik. Ide tartozik különösen

-    a tartalom tárolása a Bosch szerverén vagy a Bosch által megbízott harmadik fél szerverén belföldön és külföldön,

-    azok másolása, feldolgozása, közzététele és terjesztése, különös tekintettel azok nyilvánosság számára elérhetővé tételére az Alkalmazásban (vagy annak részeiben) megjelenő hirdetések útján, és a Bosch által üzemeltetett internetes oldalakon és közösségi médiákban, illetve hasonló platformokon (pl. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest stb.) megjelentetett hirdetések útján,

-    a tartalmak rendelkezésre bocsátása más felhasználók számára a jelen 2.6. pontban leírt jogosultságon belül, valamint

-    a feldolgozás és sokszorosítás, amennyiben ez az adott tartalom biztosításához vagy közzétételéhez szükséges.

A tartalmak Bosch általi, fent említett felhasználása esetén a felhasználó lemond a saját képmásához fűződő esetleges jogok és a nevének megemlítése kapcsán az esetleges személyhez fűződő jogainak érvényesítéséről. Amennyiben a felhasználó által feltöltött képeken harmadik személyek képmása is szerepel, a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy ezek a harmadik felek tartózkodjanak a saját képükhöz fűződő jogok érvényesítésétől.

2.8. A felhasználó megnézheti és saját, magán jellegű céljaira felhasználhatja az Alkalmazásban (vagy annak részeiben) található, különösen a Bosch és más felhasználók által feltöltött tartalmakat. A tudástár keretében közzétett bejegyzésekből más weboldalakon vagy más online ajánlatok keretében bármikor lehet idézni, kivonatosan és az Alkalmazásra tett utalással, valamint az Alkalmazásban a megfelelő bejegyzésre mutató közvetlen hivatkozás megadásával. E tartalmak felhasználói általi bármilyen más felhasználása vagy értékesítése, különösen az Alkalmazás (vagy annak részeiben) szereplő tartalmak nem magáncélra szánt sokszorosítása, vagy az alkalmazás tudástárából származó bejegyzések átvétele megfelelő idézés és belinkelés nélküli nem megengedett.


3. Regisztráció

3.1. A regisztrációval egy szerződés jön létre a felhasználó és a Bosch között a részvételre és a MyBosch Alkalmazás használatára vonatkozóan. Csak nagykorú felhasználók regisztrálhatnak az Alkalmazásban. Tilos a regisztráció kiskorúak és olyan személyek számára, akiknek a hozzáférési joga véglegesen letiltásra került.

3.2 A regisztrációhoz meglévő Bosch azonosító szükséges, vagy ha nem áll rendelkezésre Bosch azonosító, akkor a Bosch azonosító regisztrálása a szükséges hozzáférési adatok megadásával és rögzítésével.
A sikeres regisztrációt követően a Robert Bosch GmbH a felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címre egy e-mailt küld megerősítő hivatkozással, amely szöveges formában még egyszer tartalmazza a Robert Bosch GmbH általános feltételeit és adatvédelmi politikáját. A szerződéses feltételeket a Robert Bosch GmbH tárolja.

3.3 A felhasználó Bosch azonosítóval történő sikeres regisztrációját követően a regisztrációhoz szükséges adatok a fiókból átkerülnek az Alkalmazásba. Az Alkalmazásban a felhasználónak el kell fogadnia a Bosch.IO GmbH jelen felhasználási feltételeit. Csak ezt követően zárul le az Alkalmazásban való regisztráció. Az Alkalmazáson belül a felhasználó a felhasználói profiljában további felhasználói adatokat, például nevet, címet stb. is megadhat. Ezen információk megadása nem kötelező.  A kötelezően megadandó adatokat * jelzi. A szerződéses feltételeket a Bosch tárolja.

A felhasználó biztosítja, hogy a regisztráció során minden általa megadott adat valós és teljes. A felhasználó köteles a profiladatok frissítésével haladéktalanul értesíteni a Bosch vállalatot a felhasználói adatokban bekövetkezett változásokról.

3.3. Minden felhasználó csak egy felhasználónévvel regisztrálhat. Több regisztráció esetén a felhasználó kizárható az Alkalmazásból.


4. Hozzáférési adatok és jelszó

4.1. A felhasználó vállalja, hogy az Alkalmazáshoz való hozzáféréshez szükséges hozzáférési adatokat és jelszót bizalmasan kezeli, és haladéktalanul írásban értesíti a Bosch vállalatot, ha a felhasználó hozzáférési adatai és/vagy jelszava harmadik felek tudomására jutott. A felhasználó felelős a harmadik személyek általi használatból eredő károkért, kivéve, ha a felhasználó nem hibás.

4.2. Amennyiben a felhasználó a hozzáférési adatokat és/vagy jelszót harmadik feleknek átadja, a Bosch jogosult a felhasználó hozzáférését a 6.1. pontnak megfelelően ideiglenesen vagy véglegesen letiltani, vagy azonnali hatállyal megszüntetni a felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony, törölni a felhasználó regisztrációját, és a jövőre nézve kizárni a felhasználót az Alkalmazás további használatából.


5. Az Alkalmazás használatának szabályai (Netikett)

5.1. A felhasználó vállalja, hogy az Alkalmazás használata keretében mindenkor tiszteletben tartja a harmadik feleket megillető jogokat. A felhasználó felel minden, az Alkalmazásba feltöltött tartalomért, különösen a képekért, a videókért és a fórumbejegyzésekért. Amennyiben a felhasználó olyan képeket tölt fel, amelyek személyeket ábrázolnak, köteles először megszerezni az ábrázolt személyek hozzájárulását az Alkalmazáson belüli közzétételhez.

5.2. A felhasználónak továbbá biztosítania kell, hogy az általa feltöltött tartalom ne sértse se a törvényi tilalmakat (különösen a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket) se pedig harmadik felek jogait (különösen a névhez, személyiséghez fűződő jogokat, szerzői jogokat, az adatvédelemhez és megjelöléshez fűződő jogot). A felhasználó különösen vállalja, hogy nem tölt fel az Alkalmazásba olyan tartalmat, amely

-    pornográf, dicsőíti az erőszakot, fajgyűlöletet kelt, kiskorúakra nézve ártalmas vagy egyéb módon sértő tartalom,

-    bűncselekmények felhívását vagy arra vonatkozó utasítást testesít meg,

-    politikai tevékenységekkel kapcsolatos, különösen pártgyűlésekkel, demonstrációkkal, szórólapozáshoz vagy aláírás-gyűjtési tevékenységekhez fűződő, valamint politikai szimbólumokat tükröző tartalom,

-    sérti, rágalmazza, zaklatja, fenyegeti vagy egyéb módon támadja a többi felhasználót, a moderátorokat, a Bosch vállalatot vagy egyéb személyeket, vagy velük szemben agresszív vagy provokatív fellépést testesít meg;

-    egyéb módon jogellenes, erkölcstelen, obszcén, vulgáris, mások magánéletét megzavaró, rágalmazó vagy sértő, vagy valótlan állításokat tartalmazó tényeket vagy gyalázkodást tartalmaz,

-    olyan szoftvervírusokat vagy hasonló számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek célja a számítógépes szoftverek, hardverek vagy telekommunikációs berendezések megzavarása, megsemmisítése vagy korlátozása,

-    az eredetének álcázása érdekében manipulált,

-    természetes vagy jogi személyek üzemi és üzleti titkait vagy egyéb olyan tartalmakat tartalmaz, amely továbbadására a felhasználó – például titoktartási megállapodások alapján – nem jogosult,

-    termékek vásárlására vagy eladására, illetve szolgáltatások vagy kereskedelmi webhelyek/blogok/stb. igénybevételére vagy nyújtására irányuló reklámokat tartalmaz, különösen, ha ez a felhasználó saját javát szolgálja

-    természeténél vagy állapotánál (pl. vírus) fogva, mérete vagy sokszorosítása (pl. spam) alapján valószínűleg korlátozza vagy veszélyezteti az Alkalmazás (vagy annak részeinek) fennmaradását vagy működését;

-    olyan tartalmakra mutató hivatkozásokat vagy egyéb kapcsolódási pontokat tartalmaz, amelyek a fent említett kritériumok szerint elfogadhatatlanok, és/vagy

-    a fent említett tilalmak megsértésére szólít fel.

5.3. A fent említett kritériumok szerint a belső üzenetküldő rendszeren keresztül is tilos tartalmat küldeni vagy terjeszteni. Hasonlóképpen, a felhasználó számára tilos lánclevelek vagy hasonló üzenetek küldése egyszerre több felhasználónak.


6. A hozzáférés letiltása

6.1. A Bosch ideiglenesen vagy véglegesen letilthatja a felhasználó hozzáférését az Alkalmazáshoz, ha az érintett felhasználó az Alkalmazásban való részvétele keretében megsérti a jelen felhasználási feltételeket vagy a hatályos jogszabályokat, vagy ha a Bosch vállalatnak egyéb jogos érdeke fűződik a letiltáshoz. Egyéb jogos érdek különösen akkor áll fenn, ha a felhasználó az Alkalmazáson belüli beszélgetéseket ismételten és nem elhanyagolható mértékben zavarja, vagy megsérti a versenyeken és a termékteszteken való részvétel feltételeit. A felhasználó letiltásának tényére és hosszára irányuló kérdésnél a Bosch figyelembe veszi a felhasználó jogos érdekeit.

6.2 A Bosch belátása szerint egy felhasználót letiltás előtt először egy személyes üzenettel (PN) is figyelmeztethet. A döntés meghozatalakor a Bosch figyelembe veszi a felhasználó jogos érdekeit.

6.3. Ideiglenes vagy végleges letiltás esetén a Bosch letiltja a felhasználó hozzáférését az Alkalmazáshoz, és erről e-mailben értesíti a felhasználót.

6.4. Ideiglenes letiltás esetén a Bosch a bejelentett letiltási időszak lejártakor újraaktiválja a hozzáférést. A véglegesen letiltott hozzáférés nem állítható vissza.


7. A felhasználó felelőssége

7.1. A felhasználó mentesíti a Bosch vállalatot harmadik fél minden olyan követelésével szemben, amelyet a Bosch vállalattal szemben a felhasználó által felvett tartalmak miatt érvényesítenek jogaik – különösen a szerzői jogok, a megjelöléshez fűződő és a személyiséghez fűződő jogok, a versenyjog, vagy egyéb védelmi jogok – megsértése miatt, kivéve, ha a felhasználó nem felelős a jogsértésért. Ez a felelősség alóli mentesítési kötelezettség különösen azokra az esetekre vonatkozik, amikor a felhasználó megsérti a jelen felhasználási feltételek 5.1. és 5.2. pontjában szabályozott kötelezettségeit. A fent szabályozott felelősség alóli mentesítési kötelezettség vonatkozik a Bosch hatóságok, bűnüldöző hatóságok vagy más állami hatóságok általi igénybevételére is azon tartalmak miatt, amelyeket a felhasználó a jelen használati feltételek megsértésével helyezett el az Alkalmazásban. Ezenkívül a felhasználó köteles megtéríteni a Bosch minden amiatt felmerült költségét, mert harmadik felek jogaiknak a felhasználó által elhelyezett tartalmak révén való megsértése miatt jogosan lépéseket tesznek a Bosch ellen. Ez magában foglalja különösen a megfelelő jogi védelem szükséges költségeit. A felhasználó nem köteles megtéríteni a költségeket, ha nem felelős harmadik fél jogainak megsértéséért.

7.2. Amennyiben harmadik felek követeléssel lépnek fel a Bosch vállalattal szemben jogaik bármilyen, a felhasználó által közzétett tartalmon keresztül való megsértése miatt, a felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy támogassa a Bosch vállalatot a harmadik fél által érvényesített követelésekkel szembeni védekezés során. Ez magában foglalja különösen azt, hogy a felhasználó a Bosch megfelelő írásbeli kérésére a Bosch rendelkezésre bocsátja az állítólag jogsértő tartalommal kapcsolatos összes, a felhasználó rendelkezésére álló dokumentum másolatát. Az ezzel kapcsolatos esetleges költségeket kezdetben a Bosch viseli.


8. A Bosch felelőssége

8.1. A Bosch a felhasználóval szemben csak azokért a károkért felel, amelyek a szerződéses kötelezettségek Bosch általi szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértéséből erednek, valamint az életet, a testi épséget és az egészséget veszélyeztető sérülések esetén. Azon kötelezettségek enyhe vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén, amelynek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a szerződés szabályszerű teljesítését, és amelynek betartására az ügyfél rendszerint támaszkodhat (alapvető szerződéses kötelezettségek/kardinális kötelezettségek), a Bosch felelőssége az előre látható és jellemzően fellépő károkra korlátozódik. A Bosch különösen nem tartozik felelősséggel semmilyen következményes kárért, elmaradt nyereségért vagy egyéb, tisztán anyagi jellegű veszteségért. Egyébként az egyszerű és súlyos gondatlanság miatti felelősség kizárt. Ez nem érinti a Bosch termékfelelősségről szóló törvény értelmében vagy a garanciavállalás következtében az adott esetben fennálló felelősségét.

8.2. A fenti felelősségkorlátozások vonatkoznak a Bosch törvényes képviselői vagy teljesítési segédei általi kötelezettségszegésekre is. Amennyiben a fenti rendelkezések miatt a Bosch felelőssége kizárt, ez vonatkozik a Bosch alkalmazottainak és teljesítési segédeinek személyes felelősségére is.


9. A szerződés tartama és felmondás

9.1. Ez a megállapodás határozatlan időre jön létre. A felhasználó és a Bosch jogosult bármikor, indokolás nélkül írásban felmondani az Alkalmazás használatával kapcsolatos szerződéses jogviszonyt. Annak érdekében, hogy a felhasználó számára elegendő lehetőséget biztosítson az Alkalmazásban tárolt adatainak biztonsági mentéséhez, a Bosch csak a felmondásról szóló e-mail elküldésétől számított négy (4) hét felmondási idővel jogosult ilyen felmondásra.

9.2. Ezenkívül a Bosch bármikor jogosult a használatra vonatkozó szerződéses jogviszonyt részben és egészben előzetes értesítés nélkül felmondani, amennyiben a Bosch a jelen felhasználási feltételek 6. pontja értelmében végleges letiltásra is jogosult (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben nem szükséges a 6.2. pont szerinti figyelmeztetés.

9.3. Amennyiben a Bosch úgy dönt, hogy nem folytatja a MyBosch alkalmazás üzemeltetését, akkor megszűnnek a 2.1., 2.2. és a 2.3. pontban felsorolt felhasználási lehetőségek a bosch-diy.com webhelyen, azonban nem feltétlenül a DIY & Garden mobilalkalmazáson belül.

Amennyiben a Bosch úgy dönt, hogy nem folytatja az 1-2-do.com közösség üzemeltetését, akkor megszűnnek a 2.2. és a 2.3. pontban felsorolt felhasználási lehetőségek a bosch-diy.com webhelyen, azonban nem feltétlenül a DIY & Garden Mobile alkalmazáson belül.  

Amennyiben a Bosch úgy dönt, hogy nem folytatja a DIY & Garden mobilalkalmazás üzemeltetését, akkor megszűnnek a 2.1., 2.2. és a 2.3. pontban felsorolt felhasználási lehetőségek a mobilalkalmazáson belül, azonban nem feltétlenül a bosch-diy.com webhelyen.

A Bosch és a felhasználó között a díjköteles szolgáltatásokra, például a garancia kiterjesztésére vonatkozóan fennálló megállapodásokat ez nem érinti.


10. A szerződés átruházása

A Bosch jogosult ezt a szerződést a Robert Bosch GmbH kapcsolt vállalkozására (AktG § 15. és azt követő cikkek) átruházni. A szerződés ilyen átruházásáról a Bosch kellő időben és megfelelő módon tájékoztatja a felhasználót. A szerződés átruházása esetén a felhasználót különös felmondási jog illeti meg, amelyet a szerződés átruházásáról szóló értesítéstől számított négy (4) héten belül írásban kell érvényesíteni a Bosch vállalattal szemben. A felmondás azonnal hatályba lép, de legkorábban a szerződés átruházásának időpontjában.


11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Bosch nem köteles biztosítani az Alkalmazás (egészének vagy részének) folyamatos rendelkezésre állását. A Bosch azonban arra törekszik, hogy a lehetőségekhez mérten biztosítsa az Alkalmazás folyamatos rendelkezésre állását. Különösen a karbantartással, biztonsággal vagy kihasználtsággal kapcsolatos ügyek, valamint a Bosch által nem befolyásolható események (pl. áramszünetek, vis major, a nyilvános kommunikációs hálózatok üzemzavarai stb.) az Alkalmazás (egészének vagy részének) rövid ideig tartó megszakadását vagy ideiglenes szüneteltetését eredményezhetik.

11.2. A felek közötti szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak. Amennyiben a vásárló fogyasztó, ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a vásárlót a biztosított védelemtől nem fosztják meg a vásárló szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kényszerítő rendelkezései (legkedvezőbb rendelkezés elve). Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ¬egyezmény hatálya kizárt.

11.3. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hiányosak, illetve azzá válnak, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érinti.

11.4. Ha a felhasználó a BGB 14. §-a értelmében vett vállalkozó, közjogi jogi személy vagy speciális közjogi alap, a felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita tekintetében a kizárólagos joghatóság Stuttgart, Németország. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználónak nincs általános joghatósága Németországban, illetve ha a lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye a panasz benyújtásának idején nem ismert.

11.5 A felhasználó nem jogosult a jelen felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeit részben vagy egészben átruházni a Bosch előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amely indokolatlanul nem tagadható meg.


12. Információ a fogyasztói választottbírói testület előtti vitarendezéshez

Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez. Ez a platform az online vásárlási és online szolgáltatási szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták peren kívüli rendezésére szolgál. A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető.

A Bosch nem köteles részt venni a fogyasztói választottbírói testület előtt zajló vitarendezési eljárásban, és úgy döntött, hogy ilyenben önkéntes alapon nem vesz részt.

Robert Bosch Power Tools GmbH