Adatvédelmi tájékoztató


1.    Adatvédelmi tájékoztató

A Bosch Power Tools GmbH (a továbbiakban: Bosch Power Tools, „Mi”, „Minket”) Üdvözli az internetes oldalain és mobilalkalmazásaiban (együttesen: online ajánlatok). Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.


2.    A Bosch Power Tools tiszteletben tartja az Ön magánjellegű információit.

A személyes adatok feldolgozása során az Ön identitásának védelme, valamint az összes üzleti adat biztonsága kiemelten fontos számunkra. Az online ajánlataink meglátogatása során gyűjtött személyes adatokat feldolgozzuk és kizárólag a jogszabályokban előírt rendelkezésekkel összhangban tesszük ezt.
Az adatvédelem és az információbiztonság a vállalati irányelvek részét képezi.


3.    Adatkezelő

A Bosch Power Tools GmbH vállalat adatkezelőként működik, és felelős az adatai feldolgozásáért – a kivételeket lásd a jelen adatvédelmi értesítésben.

Kapcsolattartási adataink:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció során a „Bosch Power Tools” a Bosch csoport más vállalataihoz tartozó vállalatokkal együtt ún. „Közös adatkezelő” a Bosch csoport GDPR 26. cikkelye szerint. Erről és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól bővebb információért kérjük, olvassa el az 4.4 szakaszt: „Regisztráció”.

 


4.    A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata

4.1    A feldolgozott adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriákat dolgozzuk fel:

•    Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, levelezési cím, IP-cím)
•    Tervezési és szabályozási adatok

4.2    Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódik, például nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződés törzsadatai, szerződés nyilvántartása és kifizetési adatok, amelyek mind az érintett személyazonosságát fejezik ki.

Csak abban az esetben gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk a személyes adatait (ideértve az IP-címeket), ha erre a törvény kötelez vagy jogalapunk van rá, vagy ha hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához vagy kezeléséhez pl. a regisztráció során.

4.3    Adatfeldolgozási célok és jogalap

Vállalatunk, valamint az általunk megbízott szolgáltatók a következő célok érdekében dolgozzák fel a személyes adatokat:

4.3.1    Online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: szerződéses kötelezettség teljesítése. A következő feltételek érvényesek: Link ).

4.3.2    Felhasználói kérésekre küldött válaszok kapcsolatfelvételi űrlap keretében

(Jogalap: szerződéses kötelezettség vagy jogos érdek teljesítése a termékek/szolgáltatások javítása érdekében.)

4.3.3    Szolgáltatással kapcsolatos üzemzavarok megoldása biztonsági okokból.

(Jogalap: az adatvédelem hatálya alá tartozó jogi kötelezettség teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos zavarok megoldására vonatkozó jogos érdek és az ajánlataink védelme).

4.3.4    A jogaink védelme.

(Jogalap: jogos érdek részünkről a saját jogaink védelme.)

4.3.5    Önreklám és mások által történő promóció, valamint a piackutatás és elérési elemzések a jogszabályok által engedélyezett vagy hozzájáruláson alapuló mértékben

(Jogalap: Hozzájárulás/jogos érdek a közvetlen üzletszerzés keretében, ha ez összhangban van adatvédelmi és versenytörvényekkel).

4.3.6    E-mailben és/vagy telefonon végzett termék- és ügyfélfelmérések az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása alapján.

(Jogalap: Hozzájárulás).

4.3.7    Sorsolások vagy engedményeket biztosító kampányok a sorsolásokra hogy engedményeket biztosító kampányokra érvényes feltételeknek megfelelően.

(Jogalap: szerződéses kötelezettség teljesítése).

4.3.8    Hírlevél küldése e-mailben vagy SMS-ben/MMS-ben a címzett hozzájárulása alapján

(Jogalap: Hozzájárulás).

4.4    Regisztráció

A kibővített funkciók használatához online ajánlatainkban való regisztráció szükséges. Az alábbiakban további információkat talál a regisztrációs és bejelentkezési folyamatról.

Ez a következőképpen épül fel:

4.4.1 Integrált ügyfélprofil-kezelés – lehetővé teszi különböző regisztrációs lehetőségek, például a Bosch Single Key ID (egykulcsos azonosító) és a Social Sign In (közösségi bejelentkezés) integrálását.

4.4.2 Single Key ID – a Bosch IO által biztosított bejelentkezési lehetőségek egyike.

 

4.4.1 iCPM, közös adatkezelés, a GDPR 26. cikkelye szerint

a Bosch „Integrált ügyfélprofil-kezelés” (iCPM) összekapcsolja a különböző Bosch-alkalmazásokat azzal a céllal, hogy Önnek mint üzleti partnernek (felhasználónak, ügyfélnek) ne kelljen többször megadnia adatait, így a lehető legjobb ügyfélélményt nyújtja Önnek. Az iCPM emellett lehetőséget kínál a Bosch-alkalmazásokba való bejelentkezésre különböző bejelentkezési lehetőségeken keresztül.

Mindezt az iCPM keretében,

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

a továbbiakban „Bosch PT”

 

és

 

a „Felek listája” című dokumentumban felsorolt Felek (a továbbiakban: „Felek”)

szorosan

együttműködnek egymással. Ez vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére is. A Felek közösen határozták meg az egyes feldolgozási fázisokban az adatok feldolgozásának sorrendjét, ezért az adatvédelmi jog szerint közös adatkezelőnek tekintendők a GDPR 26. cikkelye alapján.

Az alábbiakban részletesen áttekintjük a Felek közös és különálló adatfeldolgozási tevékenységeit és felelősségeit:

 

Adatfeldolgozás:

 

Felelősség:

Identitásközvetítés a Bosch saját, valamint más, külső személyazonosság-szolgáltatókkal (Facebook, Apple, Google) lakossági (B2C) és külső céges (B2B) Bosch PT felhasználók számára.

 

Bosch PT

Identitásközvetítés BCD/Bosch ADFS segítségével B2E felhasználók (Bosch-adminisztrátorok) számára

Bosch PT

A felhasználói attribútumok rögzítése, tárolása és biztosítása kapcsolódó alkalmazások számára

A Felek

 

Mit jelent ez az Ön számára:

- A Felek a GDPR 13. és 14. cikkelyében előírt információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven, díjmentesen biztosítják Önnek, mint érintettnek. Mindegyik Fél köteles a másik fél rendelkezésére bocsátani a tevékenységi köréből származó valamennyi szükséges információt.

- A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az Ön mint érintett által érvényesített adatalanyi jogokról. Kötelesek egymás rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely az Ön tájékoztatásra irányuló kérésének megválaszolásához szükséges.

- Ön bármikor közvetlenül bármelyik Féllel szemben érvényesítheti az érintettek jogait.

 

4.4.2. Bejelentkezés SingleKey ID-val, közös adatkezelés

Webhelyünkre bejelentkezhet SingleKey ID-val.

A SingleKey ID-t a Bosch.IO GmbH fejlesztette ki a Bosch Csoport részére, a felhasználóknak átfogó bejelentkezési lehetőséget nyújtva a Bosch webhelyein, webáruházaiban, alkalmazásaiban és szolgáltatásaiban. A SingleKey ID szolgáltatás felelőse a Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Németország.

A Bosch.IO GmbH a „regisztrációval és a SingleKey ID-val történő bejelentkezéssel”, valamint „a törzsadatok és alkalmazások SingleKey ID-val történő áttekintésével és karbantartásával” összefüggésben, a felelősségen velünk osztozva kezeli az Ön adatait. További információt a következő weboldalon talál: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Egyszeri regisztrációt követően használhatja a SingleKey ID-t a bejelentkezésre. A rendszer ehhez átirányítja Önt a Bosch.IO GmbH bejelentkezési képernyőjére. Sikeres hitelesítést követően a Bosch.IO GmbH átadja nekünk a szükséges személyes adatokat (pl. az e-mail-címet, a telefonszámot, a vezeték- és utónevet, a nyelvet és az országot). A jelszava nem kerül továbbításra nekünk.

A SingleKey ID-ra vonatkozó szerződést bármikor felmondhatja a SingleKey ID weboldalán, SingleKey ID-jának törlésével: https://singlekey-id.com/myprofile/. Figyelmébe ajánljuk, hogy a SingleKey ID törlésével elveszíti a hozzáférését a Bosch minden weboldalán, webáruházában, alkalmazásában és szolgáltatásában, amelybe az SingleKey ID-val jelentkezett be.

 

4.5    Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor használja az internetet, a böngészője bizonyos információkat továbbít nekünk, amelyeket úgynevezett naplófájlokban tárolunk.

A naplófájlokat a szolgáltatással kapcsolatos zavarok és biztonsági okok (pl. támadási kísérletek) meghatározása érdekében tároljuk 7 napig, ezután töröljük őket. A bizonyítási célból megőrzött naplófájlokat addig nem töröljük, amíg az illető incidenst meg nem oldják, valamint ezek eseti alapon továbbíthatók a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlokban a következő információkat tároljuk:

-    az Online Ajánlathoz történő hozzáféréshez használt eszköz IP-címe (internetprotokoll-cím);
-    azon weboldal internetes címe, ahonnan az Online Ajánlathoz eljutott (ú.n. származási URL vagy hivatkozási URL);
-    azon szolgáltató neve, amellyel az Online Ajánlathoz hozzáfért;
-    az elért fájlok vagy információk neve;
-    az adatok lekérésének dátuma, időpontja és időtartama;
-    a továbbított adatok mennyisége;
-    a használt operációs rendszerrel és internetes böngészővel kapcsolatos információk, ideértve a telepített bővítményeket is (például Flash Player);
-    http-állapotkód (például „sikeres lekérés” vagy „a keresett fájl nem található”).

4.6    Gyermekek

Ez az Online Ajánlat nem 16 év alatti gyermekek számára ajánlott.

4.7    Adattovábbítás más adatkezelőknek

A személyes adatait alapvetően csak szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében továbbítjuk más adatkezelőknek, illetve ha a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdeket formál az adattovábbításra, vagy ha ehhez hozzájárulását adta. A jogalappal és a címzettekkel vagy a címzettek kategóriáival kapcsolatos részleteket a Feldolgozás, célok és jogalapok című szakaszban találja.

Ezenfelül megtörténhet, hogy az adatokat egyéb adatkezelőknek is továbbítjuk, amennyiben erre vonatkozóan jogszabályban előírt kötelezettségünk van, vagy pedig közigazgatási vagy bírósági végzések köteleznek erre bennünket.

4.7.1    Szolgáltatók (általános)

A programozási és adatszolgáltatási feladatokkal külső szolgáltatókat bízunk meg. A szolgáltatókat nagy körültekintéssel választottuk ki, és rendszeres nyomon követést végzünk rájuk vonatkozóan, különös tekintettel az általuk tárolt adatok gondos feldolgozására és védelmére. Minden szolgáltatónak kötelessége a titoktartás és a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés. A szolgáltatók lehetnek a Bosch Csoport egyéb vállalatai is.

4.8    Adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívülre

Megtörténhet, hogy az EGT-n kívülre, ú.n. harmadik országokba továbbítunk személyes adatokat. Ilyen esetben az adatok továbbítása előtt meggyőződünk arról, hogy az adatok fogadója megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson, vagy hogy az érintett hozzájáruljon az adatok továbbításához.

Jogosult arra, hogy megkaphassa a harmadik országokban lévő címzettek listáját, valamint a megfelelő szintű adatvédelmet biztosító, speciális rendelkezések másolatát. Ennek érdekében használja a Kapcsolat részben található nyilatkozatokat.

4.9    A tárolás időtartama, megőrzési időszakok

Alapértelmezett módon addig tároljuk az adatait, amíg Online Ajánlataink és kapcsolódó szolgáltatásaink biztosításához erre szükség van, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (a szerződéses kötelezettségeink teljesítése után továbbra is fennállhat jogos érdek a postai levélben küldött marketinganyagok küldésével). Minden más esetben töröljük a személyes adatait, kivéve azokat, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk (például az adóügyi és kereskedelmi jogszabályokban meghatározott megőrzési időszakok értelmében meghatározott ideig meg kell őriznünk bizonyos dokumentumokat, például szerződéseket és számlákat).


5.    Sorsolások

Amennyiben részt vesz valamelyik sorsolásunkon, az adatait arra használjuk, tájékoztassuk az esetlegesen elnyert díjról, valamint termékeink reklámozására is felhasználjuk az adatait a jogszabály által vagy a hozzájárulásában megfogalmazott mértékig. A sorsolásokkal kapcsolatos információkat a részvételi feltételek tartalmazzák.


6.    Sütik használata

Online szolgáltatásaink nyújtása keretében sütiket és követési mechanizmusokat használunk.

A sütik olyan kis méretű szövegfájlok, amelyeket a rendszer az eszközén tárol az online szolgáltatásunk meglátogatásakor.

A követés különböző technológiák használatával lehetséges. Elsősorban pixeltechnológia és/vagy a naplófájlok elemzése révén dolgozunk fel információkat.

6.1    Kategóriák

Különbséget teszünk az online szolgáltatás műszaki funkcióinak működéséhez kötelezően szükséges sütik, valamint a nem kötelező sütik és követési mechanizmusok között.

Általában lehetséges az online szolgáltatás nem műszaki okokból szükséges sütik nélkül történő használata.

6.1.1    Műszaki okokból szükséges sütik

A műszaki okokból szükséges sütiken azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online szolgáltatás műszaki szempontból nem volna biztosított. Idetartoznak például azok a sütik, amelyek a videók vagy hangfájlok akadálytalan lejátszását biztosítják.

Ezeket a sütiket a weboldal elhagyásakor a rendszer törli.

6.1.2    Műszaki okokból nem kötelező sütik és követési mechanizmusok

Kizárólag olyan sütiket és követési mechanizmusokat használunk, amelyekhez előzetesen hozzájárult. Ez alól kivételt képez az adatvédelmi beállításainak aktuális állapotát mentő süti (kiválasztási süti). A süti használatának alapja a jogos érdek.

A sütik és követési mechanizmusok tekintetében két alkategóriát különböztetünk meg:

6.2    Kényelmi sütik

Ezek a sütik egyszerűsítik a működést, és kényelmesebbé teszik az online szolgáltatásainkban történő böngészést, például tartalmazhatják a nyelvi beállításokat.

Hirdetési sütik és követési mechanizmusok

Általános

A hirdetési sütik és követési mechanizmusok használatával vállalatunk és partnereink ajánlatokat tudnak megjeleníteni az érintettek érdeklődési köre alapján, amelyet a felhasználói magatartás elemzése révén határozunk meg:

– Statisztika:

A statisztikai eszközök használatával például az oldalmegtekintések számát mérjük.

– Konverziókövetés:

Konverziókövető partnereink egy sütit helyeznek el a számítógépén („konverziós süti”), ha az adott partner hirdetése révén jutott el a weboldalunkra. Ezek a sütik általában 30 nap után érvényüket veszítik. Ha meglátogatja a weboldalunk bizonyos oldalait, és a süti még nem járt le, vállalatunk és az érintett konverziós partner felismeri, hogy egy bizonyos felhasználó kattintott a hirdetésre, és az átirányította a weboldalunkra. Ezt több eszközön is meg lehet tenni. A konverziós süti révén szerzett információk segítségével konverziós statisztikákat hozunk létre, illetve regisztráljuk azon felhasználók számát, akik az adott hirdetésre kattintottak, és az átirányította őket egy konverziókövetési sütivel rendelkező weboldalra.

– Retargeting:

Ezek az eszközök felhasználó profilokat hoznak létre hirdetési sütik vagy külső felekhez tartozó hirdetési sütik (ú.n. webjelzők) segítségével (láthatatlan grafikák, amelyeket képpontnak vagy követési pixelnek is neveznek), illetve hasonló technológiák segítségével. Ezeket érdeklődésen alapuló hirdetésekre használják, valamint arról, hogy szabályozzák annak gyakoriságát, ahogy egy felhasználónak bizonyos hirdetések megjelennek. Az adott szolgáltató számít az eszközzel kapcsolatos adatfeldolgozás adatkezelőjének. Az eszközök szolgáltatói külső felekkel is megoszthatnak információkat fenti célokból. Olvassa el az adott szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóit ebben a kontextusban.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszközök használatával megtörténhet, hogy az adatait az EGT-n kívüli címzetteknek továbbítják, ahol nem létezik a GDPR-nek megfelelő szintű adatvédelem (például USA). Az ezzel kapcsolatos további részleteket az egyes marketingeszközök alábbi leírásában találja.

6.2.1    Monetate

Név: Monetate
Szolgáltató: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Rendeltetés: A süti a felhasználói magatartást követi nyomon különböző weboldalakon, UX-tesztelés

6.2.2    Google Analytics

Név: Google Analytics
Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Rendeltetés: Felhasználói magatartás elemzése (oldalletöltések, látogatók és látogatások száma, letöltések), álnevesített felhasználói profilok létrehozása eszközökön átívelő információk alapján bejelentkezett Google-felhasználók esetében (eszközökön átívelő követés), álnevesített felhasználói adatok kiegészítése a Google által biztosított célcsoport-specifikus információkkal, retargeting, UX-tesztelés, konverziókövetés és retargeting a Google Ads használatával

6.2.3    Tealium

Név: Tealium
Szolgáltató: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Rendeltetés: Weboldalcímkék kezelése felhasználói felület segítségével, programkódok integrációja a weboldalainkra

6.2.4    Hotjar

Név: Hotjar
Szolgáltató: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Rendeltetés: A sütik követik, ahogyan a felhasználók különböző oldalakon böngésznek, intenzitástérképek létrehozása, munkamenetek rögzítése, felmérők/szavazások

6.3    Sütik és követési mechanizmusok kezelése

A sütik és követési mechanizmusok beállításait a böngésző és/vagy a weboldalunk adatvédelmi beállításaiban kezelheti.

Megjegyzés: Az esetleges módosítások csak az adott böngészőben érvényesek.

6.3.1    A sütik letiltása

Ha minden sütit le akar tiltani, azt a böngésző beállításaiban teheti meg. Megtörténhet, hogy ez befolyásolja a weboldalunk működését.

6.3.2    A műszaki szempontból nem szükséges sütikel és követési mechanizmusokkal kapcsolatos beállítások kezelése

Weboldalaink meglátogatásakor a rendszer egy felnyíló sütiben megkérdezi, hogy egyetért-e a kényelmi sütik, marketingcélú sütik és követési mechanizmusok használatával.

Az adatvédelmi beállításokban később bármikor visszavonhatja vagy megadhatja a hozzájárulását a jövőbeli adatkezelésre vonatkozóan.


7.    Feliratkozás hírlevélre; visszavonási jog

Online Ajánlataink keretében hírlevelekre iratkozhat fel. Úgynevezett kettős megerősítést használunk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk hírlevelet e-mailben, mobiltelefonos üzenetküldő szolgáltatáson (pl. WhatsApp), SMS-ben vagy leküldéses értesítésben, ha előzőleg egy értesítésben lévő hivatkozásra kattintva kifejezetten megerősítette a hírlevélküldési szolgáltatás aktiválását. Amennyiben nem szeretne a továbbiakban hírleveleket kapni, a hozzájárulása visszavonásával bármikor megszüntetheti a feliratkozást. Az e-mail hírlevelekre vonatkozó hozzájárulását az adott hírlevélben lévő hivatkozásra kattintva vagy pedig az online ajánlat beállításaiban vonhatja vissza. Alternatív megoldásként lépjen velünk kapcsolatba a Kapcsolat részben megadott kapcsolattartási adatok segítségével.


8.    Külső hivatkozások

Online Ajánlataink külső felek internetes oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, különösen olyanokét, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. A hivatkozásra történő kattintás révén semmilyen befolyásunk nincs arra, hogy a harmadik fél hivatkozására kattintva milyen személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata történik (pl. azon oldal IP-címe vagy URL-je, ahol a hivatkozás található), mivel a külső felek magatartása természetesen nem áll az ellenőrzésünk alatt. Nem vállalunk felelősséget a személyes adatok harmadik felek általi feldolgozásáért.


9.    Biztonság

Az alkalmazottaink és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra titoktartási kötelezettség és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés vonatkozik.

Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása érdekében, valamint hogy megvédjük az általunk feldolgozott adatait, különösen a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, a manipulációval, az adatvesztéssel, a módosítással vagy a jogosulatlan közzététellel, illetve a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.


10.    A felhasználók jogai

A jogai érvényesítéséhez lásd a Kapcsolat részben található részleteket. Ennek során biztosítsa, hogy a személyazonosságának egyértelmű megállapítása lehetséges legyen.

A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog

Joga van megerősítést kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy feldolgozhatjuk-e a személyes adatait, illetve az adatai feldolgozása esetén joga van hozzáférni a személyes adataihoz.

A helyesbítéshez és a törléshez való jog

Joga van arra, hogy kérje a pontatlan személyes adatainak helyesbítését.  A törvényi követelményeknek való megfelelés keretén belül joga van kérnie az adatai kiegészítését vagy törlését.  

Ez nem vonatkozik a számlázás vagy nyilvántartás érdekében szükséges adatokra, illetve amelyekre jogszabályban előírt megőrzési időszak érvényes. Amennyiben azonban az ilyen adatokhoz való hozzáférés nem szükséges, az adatok feldolgozása korlátozott (lásd az alábbiakat).

Adatfeldolgozás korlátozása

A törvényi követelményeknek való megfelelés keretén belül joga van kérnie az adatai feldolgozásának korlátozását.

Adathordozhatóság

A törvényi követelményeknek való megfelelés keretén belül joga van ahhoz, hogy a velünk megosztott adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok harmadik félnek való továbbítását.

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben hozzájárult adatai kezeléséhez, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozás jogszerűségét.


11.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A panaszt a tartózkodási helye, az illetőség szerinti állam vagy a vállalatunkért felelős felügyeleti hatóságnál nyújthatja be. Az utóbbi címe:

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős tartományi megbízott (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)

Cím:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, NÉMETORSZÁG

Postai cím:
Pf. 10 29 32
70025 Stuttgart, NÉMETORSZÁG

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Az adatvédelmi tájékoztató módosításai

Fenntartjuk biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink módosításának jogát. Ebben az esetben ennek megfelelően módosítjuk az adatvédelmi tájékoztatót. Ezért vegye figyelembe az adatvédelmi tájékoztató jelenlegi verzióját, mivel ez változhat.

Ha fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, írjon az Adatkezelő szakaszban feltüntetett címre.

A jogai gyakorlásához használja az alábbi hivatkozást: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi hivatkozásra kattintva jelezheti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos javaslatokat és panaszokat az adatvédelmi tisztviselőnek jelezheti:

Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonság és Adatvédelem (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postafiók: 30 02 20
70442 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

vagy

mailto:DPO@bosch.com.

 

Hatálybalépés napja: 03.04.2023.