Adatvédelmi irányelvek


1.    Adatvédelmi irányelvek

A Bosch Power Tools GmbH (továbbiakban: „Bosch Power Tools”, ill. „mi”) örömére szolgál, hogy weboldalainkat látogatja, mobilalkalmazásainkat használja (együtt: „online ajánlat” is), és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.


2.    A Bosch Power Tools tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Ugyanúgy fontos számunkra az Ön magánéletének védelme személyes adatai kezelése során, mint valamennyi üzleti adatának biztonsága, ezt üzleti folyamatainkban is figyelembe vesszük. Online ajánlataink látogatásakor rögzített személyes adatait bizalmasan és csak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalatpolitikánk részét képezi.


3.    Adatkezelő

Adatainak kezeléséért a Bosch Power Tools felel, a kivételeket ezen adatvédelmi irányelvekben ismertetjük.
Kapcsolattartási adataink a következők:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

4.1    Kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriákat kezeljük:

•    Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, postacím, IP-cím)
•    Tervezési és szabályozási adatok
•    Mozgási adatok

4.2    Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, ilyenek például: nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződési, könyvelési és elszámolási adatok, amelyek egy személy azonosságát kifejezik.

Személyes adatokat (IP-címeket is beleértve) csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk, ha ehhez adott a törvény szerinti jogalap, vagy Ön részünkre erre vonatkozóan például regisztráció keretén belül beleegyezését adta.

4.3    Adatkezelési célok és jogalapok

Cégünk és az általunk megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

4.3.1    Jelen online ajánlat elkészítése

(Jogalap: szerződésteljesítés. Az alábbi felhasználási feltételek  érvényesek.

4.3.2    A felhasználói kérdések megválaszolása kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történik

Jogalap: Marketinghez fűződő jogos érdekünk, valamint termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, amíg az az adatvédelmi előírásokkal összhangban történik a szerződésteljesítést, ill. a beleegyezést illetően.

4.3.3    Üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból

(Jogalap: Jogi kötelezettségeink teljesítése az adatbiztonság területén, valamint az üzemzavarok elhárításához és ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk)

4.3.4    Saját és külső reklámok, valamint piackutatás és hatótávolság mérése a törvényben megengedett mértékben, ill. hozzájárulás alapján.

(Jogalap: Hozzájárulás / direktmarketinghez fűződő jogos érdekünk, amíg az az adatvédelmi és versenyjogi előírásokkal összhangban történik).

4.3.5    A termékekről való érdeklődés, ill. ügyfélmegkérdezések e-mailben és/vagy telefonon, amennyiben Ön ebbe kifejezetten beleegyezett.

(Jogalap: beleegyezés)

4.3.6    Nyereményjátékok vagy árengedményes akciók lebonyolítása a mindenkori nyereményjátékokra vonatkozó feltételek vagy az árengedményes akció feltételei szerint.

(Jogalap: szerződésteljesítés)

4.3.7    Hírlevél elküldése a címzett beleegyezésével e-mailben, ill. SMS-ben/MMS-ben.

(Jogalap: beleegyezés).

4.3.8    Jogaink megőrzése és megvédése

(Jogalap: A jogaink érvényesítésére és megvédésére vonatkozó jogos érdekünk).

4.4    Regisztráció

Amennyiben olyan szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, amelyhez szerződéskötés szükséges, kérjük, regisztráljon. A regisztráció keretében a szerződésindokláshoz és -teljesítéshez szükséges személyes adatokat

(pl. családi név, utónév, e-mail-cím, levelezési cím), valamint adott esetben további, önkéntes alapon megadott adatokat gyűjtünk. A kötelezően megadandó adatokat *-gal jelöljük.

4.5    Log-fájlok

Az internet minden egyes használatakor az Ön internetböngészője automatikusan meghatározott információkat továbbít, melyeket ún. log-fájlokban tárolunk.

A log-fájlokat üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek felderítése) 7 napos időszakra elmentjük és utána töröljük. A log-fájlok, amelyek további tárolása bizonyítási célokra szükséges, kivételt képeznek a törlés alól a mindenkori esemény végleges tisztázásáig, és egyedi esetben ezeket továbbítani kell a nyomozóhatóságoknak.

A log-fájlokban a következő információkat tároljuk:

-    a végkészülék IP-címe (internetes jegyzőkönyv címe), amelyről kiindulva hozzáfér az online ajánlathoz;
-    a weboldal internetes címe, amelyről kiindulva az online ajánlat felkereshető (ún. származási vagy referencia URL);
-    a szolgáltató neve, amelyről az online ajánlat elérhető;
-    a lehívott fájlok, ill. információk neve;
-    a lehívás dátuma és pontos ideje, valamint időtartama;
-    Továbbított adatmennyiség;
-    operációs rendszer és a használt internetböngésző információi, beleértve a telepített kiegészítőket (pl. a Flash Playerhez);
-    http-állapotkód (pl. „Kérés sikeres” vagy „Kért fájl nem található”).

4.6    Gyermekek

Ez az online ajánlat nem vonatkozik 16 év alatti gyermekekre.

4.7    Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbadáshoz vagy ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk. A jogalapokkal, címzettekkel és a címzettek kategóriáival kapcsolatos részleteket az Adatkezelési célok és jogalapok című részben talál.

Ezenkívül az adatokat más adatkezelők felé is továbbíthatjuk, amennyiben erre törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés kötelez bennünket.

4.7.1    Szolgáltatók (általános)

Bizonyos feladatokkal (pl. marketingszolgáltatások, programozás, adathosting és hotline-szolgáltatások) külső szolgáltatókat bízunk meg. Ezeket a szolgáltatókat alapos mérlegelés után választottuk ki és rendszeresen felügyeljük, különösen a náluk tárolt adatok gondos kezelésével és biztosításával kapcsolatban. Valamennyi szolgáltatót titoktartásra és a törvényi előírások betartására köteleztünk. Szolgáltató lehet a Bosch csoport más vállalata is.

4.8    A tárolás ideje; megőrzési határidők

Adatait alapvetően annyi ideig tároljuk, amíg az online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához szükséges, ill. ha jogos érdekünk fűződik a további tároláshoz (pl. a szerződés teljesítését követően is lehet jogos érdekünk a postai úton végzett marketingre). Utána töröljük személyes adatait azok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítése miatt tovább kell tárolnunk (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidők alapján egyes dokumentumokat, pl. szerződéseket és számlákat adott ideig meg kell őriznünk).


5.    Nyereményjátékok

Ha Ön részt vesz egy nyereményjátékunkban, akkor az adatait a nyereményről szóló tájékoztatáshoz és termékeink reklámozási céljára felhasználjuk a törvényben megengedett mértékben, amennyiben ahhoz hozzájárult. A nyereményjátékokról szóló információk részletei a mindenkori részvételi feltételekben találhatók.


6.    Cookie-k használata

Online ajánlatunk biztosítása keretében előfordulhat, hogy cookie-kat és nyomkövető módszereket használunk.
A cookie-k kis méretű szövegfájlok, amelyeket egy online ajánlat felkeresésénél a végkészülékre lementenek.
A nyomon követés különböző technológiák alkalmazásával lehetséges. Az információkat elsősorban a pixel technológia, illetve a logfájl-elemzés keretében kezeljük.

6.1    Kategóriák

Különbséget teszünk az online ajánlat műszaki értelemben vett működéséhez elengedhetetlen, illetve az ilyen célokhoz nem feltétlenül szükséges cookie-k és nyomkövető módszerek között.
Az online ajánlat használata általában véve lehetséges a nem műszaki célokat szolgáló cookie-k nélkül.

6.1.1    Műszaki okokból szükséges cookie-k

Műszaki okokból szükséges cookie-k alatt olyan cookie-kat értünk, amelyek nélkül az online ajánlat rendelkezésre bocsátása nem biztosítható. Ezek közé tartoznak például azok a cookie-k, amelyek adatokat tárolnak a video- és audiotartalmak zavartalan lejátszása érdekében.
Ezek a cookie-k a látogatása végén törlésre kerülnek.

6.1.2    Műszaki okokból nem szükséges cookie-k és nyomkövető módszerek

Ezeket a cookie-kat és nyomkövető módszereket csak akkor használjuk, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ez alól kivételt képez az Ön privát beállításainak aktuális állapotát tároló (belső munkameneti) cookie. Ezt jogos érdek alapján használjuk.

Ezeket a cookie-kat és nyomkövető módszereket két alkategóriába soroljuk:

6.2    Kényelmi cookie-k

Ezek a cookie-k megkönnyítik a kezelést, és lehetővé teszik online ajánlatunk kényelmes böngészését, pl. ezekben a cookie-kban tárolhatók a nyelvi beállítások.

6.3    Marketing cookie-k és nyomkövető módszerek

Általános

A marketing cookie-k és nyomkövető módszerek alkalmazása lehetővé teszi számunkra és partnereink számára, hogy felhasználói magatartása elemzésén alapuló, érdeklődésalapú ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön részére:

-    Statisztika:

Statisztikai eszközök alkalmazásával mérjük például az Ön által kezdeményezett oldalmegtekintések számát.

-    Konverziókövetés:

Konverziókövető partnereink cookie-kat helyeznek el az Ön számítógépén („konverziós cookie”), amennyiben Ön az érintett partner hirdetésén keresztül érkezett weboldalunkra. Ezek a cookie-k rendszerint 30 nap elteltével elvesztik érvényességüket. Ha bizonyos oldalainkat meglátogatja, és a cookie még nem járt le, akkor mi és a mindenkori konverziókövető partnerünk értesülhetünk arról, hogy egy bizonyos felhasználó a hirdetésre kattintott és oldalunkra továbbították. Ez készülékek között is végbemehet. A konverziós cookie-k segítségével megszerzett információk arra szolgálnak, hogy konverzió-statisztikát készítsünk és azon felhasználók teljes számát megállapítsuk, akik az érintett hirdetésre kattintottak és egy konverziókövető taggel ellátott oldalra továbbították őket.

-    Közösségi beépülő modulok

Online ajánlatunk egyes oldalain megtalálhatók más szolgáltatók tartalmai és szolgáltatásai (pl.: Facebook, Twitter), akik a maguk részéről cookie-kat és aktív komponenseket használhatnak. A közösségi beépülő modulokról részletesebb információkat talál a Közösségi beépülő modulok fejezetben.

-    Újracélzás (retargeting)

Ezek az eszközök reklámcookie-k, ill. harmadik fél reklámcookie-jai, ún. web beaconok (elektronikus lenyomatok, olyan láthatatlan grafikák, amelyeket pixelnek vagy számolópixelnek is neveznek) vagy hasonló technológiák segítségével felhasználási profilokat hoznak létre. Ezek az érdeklődési körön alapuló reklámot, valamint annak a vezérlését szolgálják, hogy a felhasználó bizonyos hirdetéseket milyen gyakorisággal lásson. Az eszközökkel kapcsolatos adatok feldolgozásért a mindenkori szolgáltató felel. Az eszközök szolgáltatói az előbbiekben megnevezett célokra vonatkozó információkat adott esetben harmadik félnek is továbbadják. Ezzel kapcsolatban, kérjük, vegye figyelembe a mindenkori szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát is.

Vegye figyelembe, hogy az eszközök alkalmazása során esetenként sor kerülhet adatainak EGT-n kívüli címzettekhez történő továbbítására, ahol nem biztosított az Általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő adatvédelmi szint (pl. USA). Az erre vonatkozó részleteket az egyes marketingeszközök itt következő leírásában talál.

6.3.1    Monetate

Név: Monetate
Szolgáltató: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkció: A cookie képes lekövetni, hogyan viselkedett a felhasználó az oldalakon, UX tesztelés

6.3.2    Google Analytics

Név: Google Analytics
Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkció: Felhasználói magatartás elemzése (oldalmegtekintések, látogatók és látogatások száma, letöltések), álneves felhasználói profil létrehozása a bejelentkezett Google-felhasználók készülékek közötti információi alapján (Cross-Device-Tracking), az álneves felhasználói adatok kiegészítése a Google által rendelkezésre bocsátott, célcsoportra jellemző információkkal, Retargeting, UX-Testing, Conversion Tracking és Retargeting a Google Ads rendszerrel kapcsolatban

6.3.3    Tealium

Név: Tealium
Szolgáltató: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkció: Weboldalcímkék kezelése egy felületen, programkódok beillesztése a weboldalainkon

6.4    Cookie-k és nyomkövető módszerek kezelése

A böngészőben és/vagy az adatvédelmi beállításaink között megadhatja a cookie-kra és nyomkövető módszerekre vonatkozó beállításait.

Megjegyzés: Az Ön által eszközölt beállítások minden esetben csak a használt böngészőre vonatkoznak.

6.4.1    Minden cookie kikapcsolása

Ha az összes cookie-t szeretné kikapcsolni, lépjen be böngészője beállításai közé, és kapcsolja ki a cookie-k elhelyezését. Vegye figyelembe, hogy ez hátrányosan befolyásolhatja a weboldal működését.

6.4.2    Beállítások kezelése a műszaki okokból nem szükséges cookie-k és nyomkövető módszerek vonatkozásában

Ha felkeresi a weboldalainkat, egy felugró panelen megkérdezzük, hozzájárul-e a kényelmi és marketing cookie-k, illetve nyomkövető módszerek használatához.

Adatvédelmi beállításaink között jövőbeli hatállyal visszavonhatja korábban adott hozzájárulását, vagy később is hozzájárulását adhatja ezek használatához.


7.    Közösségi beépülő modulok

Online ajánlatunkban különböző közösségi hálózatok ún. közösségi beépülő moduljait használjuk, ezek leírása ebben a fejezetben található.

A beépülő modulok használatakor az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató azt a tájékoztatást kapja, hogy az Ön internetböngészője felkereste online ajánlatunk megfelelő oldalát, akkor is, ha a szolgáltatónál nem rendelkezik felhasználói fiókkal vagy nem lépett be a fiókba. A log-fájlokat (az IP-címet ideértve) az Ön internetböngészője közvetlenül az adott szolgáltató szerverére továbbítja és ott tárolja. A szolgáltatónak, illetve szerverének telephelye lehet az EU-n, illetve az EGK-n kívül (pl.: az Amerikai Egyesült Államokban).

A beépülő modulok a közösségi hálózatok szolgáltatóinak önálló bővítményeit jelentik. Emiatt nincs befolyásunk a közösségi hálózatok szolgáltatói által beépülő modulokkal rögzített és tárolt adatok terjedelmére.
Az adatok közösségi hálózat általi rögzítésének, további kezelésének és használatának célját és mértékét, valamint az Ön magánélete védelmére vonatkozó jogokat és beállítási lehetőségeket megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi irányelveiben.

Ha nem szeretné, hogy a közösségi hálózatok szolgáltatói jelen online ajánlaton keresztül adatokat kapjanak és adott esetben tároljanak, illetve tovább használjanak, akkor ne használja az adott beépülő modulokat.

7.1    A Facebook beépülő moduljai

A Facebookot a www.facebook.com oldalon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Amerikai Egyesült Államok és a www.facebook.de weboldalon a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország, üzemelteti („Facebook”). A Facebook beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését itt találja: http://developers.facebook.com/plugins; A Facebook adatvédelmi információit itt találja: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    A Twitter beépülő moduljai

A Twittert a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok („Twitter”) üzemelteti. A Twitter beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését itt találja: https://twitter.com/about/resources/buttons; A Twitter adatvédelmi információit itt találja: https://twitter.com/privacy.

7.3    Az Instagram beépülő moduljai

Az Instagramot az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok („Instagram”). Az Instagram beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését itt találja: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Az Instagram adatvédelmi információit itt találja: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4     A Pinterest beépülő moduljai

Az Instagramot az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok („Instagram”) üzemelteti. Az Instagram beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését itt találja: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Az Instagram adatvédelmi információit itt találja: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8.    Hírlevél bejelentkezéssel; visszavonás joga

Online ajánlatunk keretében feliratkozhat hírlevelünkre. Ehhez az ún. dupla opt-in-eljárást alkalmazzuk, amely során először e-mailben, mobil hírszolgáltatóval (mint pl.: a WhatsApp), SMS-ben push-üzenetben küldünk Önnek hírlevelet, ha előtte egy linkre való kattintással egy üzenetben visszaigazolta a hírlevél-szolgáltatás aktiválását. Ha később le szeretne iratkozni a hírlevelekről, akkor a hírlevél fogadását bármikor befejezheti, amennyiben visszavonja beleegyezését. Az e-mailben érkező hírlevél visszavonása a hírlevélben lévő linken keresztül adott esetben a mindenkori online ajánlat kezelési beállításaiban történik. A Kapcsolattartás fejezetben található adatok segítségével fel is veheti velünk a kapcsolatot.


9.    Külső linkek

Online ajánlatunk tartalmazhat harmadik fél (velünk kapcsolatban nem lévő szolgáltató) internetes oldalaira mutató linkeket. A linkre való kattintást követően nincs már befolyásunk a linkre való kattintás által harmadik félnek esetlegesen továbbított személyes adatok (mint például az IP-cím vagy az oldal URL-je, amelyen a link található) gyűjtésére, kezelésére és használatára, mivel a harmadik fél viselkedése természetszerűleg nem tartozik ellenőrzésünk alá. A személyes adatok ezen harmadik fél által történő kezeléséért nem vállalunk felelősséget.


10.    Biztonság

Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalatok a vonatkozó adatvédelmi törvények titoktartási és egyéb rendelkezéseinek betartására kötelezettek.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében, valamint hogy megvédjük az Ön általunk kezelt adatait különösen a szándékolatlan vagy jogszerűtlen megsemmisítéstől, manipulációtól, elvesztéstől, módosítástól vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataltól, illetve hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.


11.    A felhasználók jogai

Kérjük, jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolattartás című fejezetben található adatokat. Kérjük, biztosítsa, hogy személye számunkra egyértelműen azonosítható legyen.

Információhoz és tájékoztatáshoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon tőlünk adatai kezelésére vonatkozóan. Ehhez érvényesítheti a tájékoztatásra való jogát az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

Helyesbítési és törlési jog:

Kérheti tőlünk a helytelen adatok helyesbítését és – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek – adatai kiegészítését vagy törlését.

Ez nem érvényes olyan adatokra, amelyek elszámolási és könyvelési célra szükségesek vagy a törvényi megőrzési kötelezettség alá tartoznak. Amennyiben ilyen adatokhoz nem szükséges a hozzáférés, akkor azok kezelését korlátozzuk (lásd a következő rendelkezésben).

Az adatkezelés korlátozása:

Kérheti tőlünk – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek –, hogy adatai feldolgozását korlátozzuk.

Adathordozhatóság:

Önnek joga van továbbá strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban megkapni azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, ill. – amennyiben műszakilag lehetséges – kérni az adatok harmadik félnek történő átadását.

11.1    Panaszhoz való jog a felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. Ennek érdekében a lakóhelye, ill. tartománya szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a mi illetékes adatvédelmi hatóságunkhoz fordulhat. Ez utóbbi a következő:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi és információszabadsági megbízottja)

Hivatal címe:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Postacím:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Az adatvédelmi irányelvek módosítása

A biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására vonatkozó jogunkat fenntartjuk. Ezekben az esetekben adatvédelmi irányelveinket megfelelően módosítjuk. Kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi irányelveink mindenkori aktuális változatát.


13.    Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, az „Adatkezelő” című fejezetben megadott címen érhet el bennünket.

Jogai érvényesítéséhez, illetve adatvédelmi esetek bejelentéséhez használja a következő hivatkozást:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések és panaszok esetén azt ajánljuk, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

vagy

levelezési cím: DPO@bosch.com

Állapot: 2019. 10. 10.