Meddelelse om databeskyttelse


1.    Meddelelse om databeskyttelse

Bosch Power Tools GmbH (i det følgende benævnt "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobile applikationer (sammen også kaldet "onlinetilbud"). Vi takker dig for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer dit privatlivs fred

Beskyttelsen af dit privatlivs fred i forbindelse med behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden for alle forretningsmæssige oplysninger er et vigtigt anliggende for os. De personoplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med dit besøg til vores onlinetilbud, behandler vi fortroligt og udelukkende i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er inkluderet i vores virksomhedspolitik.


3.    Dataansvarlig

Bosch Power Tools GmbH er den dataansvarlige for behandlingen af dine data; undtagelser er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores kontaktoplysninger er som følger:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, TYSKLAND, kontakt@bosch.de.

Bemærk, at "Bosch Power Tools" i forbindelse med registreringen er "fælles dataansvarlig" med andre virksomheder i Bosch-gruppen ifølge art. 26 i GDPR. For yderligere oplysninger om dette og dine rettigheder i denne henseende henvises der til afsnit 4.4: "Registrering".

 


4.    Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

4.1    Kategorier af behandlede data

Følgende kategorier af data behandles:

•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mailadresse, IP-adresse)

4.2    Principper

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, dette inkluderer f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktregnskab og betalingsdata, som er et udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender udelukkende personoplysninger (herunder IP-adresser), når der enten er et lovbestemt juridisk grundlag for det, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger i forbindelse med dette anliggende, f.eks. ved registrering.

4.3    Formål med behandlingen og juridisk grundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere der er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

4.3.1    Bestemmelser for disse onlinetilbud

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. De følgende betingelser er gældende: Link ).

4.3.2    Besvarelse af brugeranmodninger inden for rammerne af en meddelelsesformular

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller legitim interesse i forbedring af produkter/tjenester).

4.3.3    Udbedring af serviceproblemer såvel som af sikkerhedsmæssige årsager.

(juridisk grundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at udbedre serviceproblemer samt i beskyttelsen af vores tilbud).

4.3.4    Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder.

(juridisk grundlag: Legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder).

4.3.5    Selvpromovering og promovering af andre samt markedsundersøgelser og analyse for rækkevidde, der er udført inden for rammerne og som er lovmæssigt tilladt eller baseret på samtykke

(juridisk grundlag: Samtykke/legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelse og konkurrenceret).

4.3.6    Produkt- eller kundeundersøgelser gennemført via e-mail og/eller telefon, der er betinget af dit forudgående udtrykkelig samtykke. Bemærk også afsnit 5.

(juridisk grundlag: samtykke).

4.3.7    Gennemførelse af lodtrækninger eller rabatkampagner i overensstemmelse med respektive vilkår og betingelser for lotterier eller rabatkampagner.

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

4.3.8    Sende en e-mail eller nyhedsbrev via SMS/MMS med forbehold af modtagerens samtykke

(juridisk grundlag: samtykke).

4.4    Registrering

Registrering i vores onlinetilbud er nødvendig for at kunne bruge udvidede funktioner. Nedenfor finder du flere oplysninger om registrerings- og loginprocessen.

Disse er struktureret på følgende måde:

4.4.1 Integrated Customer Profile Management – muliggør integration af forskellige registreringsmuligheder, som f.eks. Bosch SingleKey ID og socialt login.

4.4.2 SingleKey ID – en af loginmulighederne fra Bosch IO.

 

4.4.1 iCPM, fælles dataansvar, i henhold til art. 26 i GDPR

Bosch "Integrated Customer Profile Management" (iCPM) forbinder forskellige Bosch-applikationer med det formål, at du som samarbejdspartner (bruger, kunde) ikke behøver at indsende dine data flere gange, så du får den bedst mulige kundeoplevelse. Desuden giver iCPM mulighed for at logge ind på Bosch-applikationer via forskellige loginmuligheder.

Inden for rammerne af iCPM gælder følgende:

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

i det følgende under ét benævnt "Bosch PT"

 

og

 

de parter, der er anført på vores "Liste over parter" (i det følgende under ét benævnt "Parter"),

arbejder

tæt sammen. Dette gælder ligeledes for behandlingen af dine personoplysninger. Parterne har i fællesskab fastlagt den rækkefølge, hvori disse oplysninger skal behandles i de enkelte procesfaser, og skal derfor betragtes som fælles dataansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen i medfør af art. 26 i GDPR.

Her er en detaljeret oversigt over parternes fælles og separate databehandlingsaktiviteter og ansvarsområder:

 

Databehandling:

 

Ansvar:

Identitetsmæglervirksomhed med Bosch samt andre eksterne identitetsudbydere (Facebook, Apple, Google) til B2C- og eksterne B2B-brugere (Bosch PT).

 

Bosch PT

Identitetsmæglervirksomhed med BCD/Bosch ADFS til B2E (Bosch-administratorer)

Bosch PT

Registrering, lagring og klargøring af brugerattributter til forbundne apps

Parterne

 

Hvad dette betyder for dig:

- Parterne giver dig, som registreret, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR, på en præcis, gennemsigtig, forståelig og lettilgængelig måde i et klart og enkelt sprog uden omkostninger. Hver part skal stille alle nødvendige oplysninger fra sit aktivitetsområde til rådighed for den anden part.

- Parterne skal uden forsinkelse underrette hinanden om rettighederne, som du som registreret har gjort gældende. De skal forsyne hinanden med alle de oplysninger, der er nødvendige for at besvare dine anmodninger om oplysninger.

- Du kan til enhver tid påberåbe dig dine rettigheder som registreret direkte over for parterne.

 

4.4.2. Login med SingleKey ID, fælles dataansvar

Du kan logge på vores hjemmeside med SingleKey ID.

SingleKey ID er udviklet af Bosch.IO GmbH for Bosch-gruppen med det formål at give brugere en overordnet mulighed for at logge på Boschs hjemmesider, butikker, apps og tjenester. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for levering af SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH behandler dine oplysninger, så du kan "registrere dig og logge på med SingleKey ID" og for at kunne give "et overblik over og vedligeholde stamdata og apps med SingleKey ID" under fælles dataansvar sammen med os. Du finder yderligere oplysninger her: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Efter en engangsregistrering kan du bruge SingleKey ID til at logge på. Med dette formål omdirigeres du til en loginmaske tilhørende Bosch.IO GmbH. Efter godkendelse leverer Bosch.IO GmbH de nødvendige personoplysninger til os (fx. e-mailadresse, telefonnummer, for- og efternavn, sprog, land). Vi får ikke tilsendt din adgangskode.

Du kan til enhver tid bringe din SingleKey ID-brugerkontrakt til ophør på hjemmesiden for SingleKey ID ved at slette dit SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Bemærk, at når du sletter dit SingleKey ID, mister du adgangen til alle Boschs hjemmesider, butikker, apps og tjenester, hvor du før loggede ind med SingleKey ID.


 

 4.5 Logfiler

Hver gang du bruger internettet, overfører din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler.
Vi gemmer logfiler for at bestemme serviceforstyrrelser og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. til at undersøge angrebsforsøg) i en periode på 7 dage og sletter dem efterfølgende. Logfiler, der skal bevares som bevismateriale, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er løst og kan fra sag til sag overføres til efterforskningsmyndighederne.

Følgende oplysninger gemmes i logfiler:

-    IP-adresse (Internet-Protokol-adresse) for den terminalenhed, der bruges til at få adgang til online-tilbudet;
-    Internetadresse på det websted, hvorfra der er adgang til online-tilbudet (såkaldt URL-adresse eller henvisnings-URL);
-    Navn på den tjenesteudbyder, der blev brugt til at få adgang til online-tilbudet;
-    Navn på de tilgængelige filer eller oplysninger;
-    Dato og klokkeslæt samt varigheden af tilbagekaldelse af data;
-    Mængden af overført data;
-    Operativsystem og oplysninger om den anvendte internetbrowser, inklusive installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player);
-    http-statuskode (f.eks. "Anmodning blev gennemført" eller "Fil anmodning blev ikke fundet").

4.6    Børn

Dette online-tilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.

4.7    Overførsel af data til andre dataansvarlige

Principielt videregives dine personoplysninger kun til andre dataansvarlige, hvis det kræves for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Oplysninger om det juridiske grundlag og modtagere eller kategorier af modtagere kan findes i afsnittet Formål med behandlingen og juridisk grundlag.


Endvidere kan data overføres til andre dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovbestemmelser eller administrative eller retslige ordrer, der kan håndhæves.

4.7.1    Tjenesteudbydere (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteudbydere i forbindelse med opgaver såsom programmering og datahosting-tjenester. Vi har valgt disse tjenesteudbydere omhyggeligt og overvåger dem regelmæssigt, især med hensyn til hvorvidt de er omhyggelige i deres håndtering og beskyttelse af de data, de gemmer. Alle tjenesteudbydere er forpligtet til at sikre fortrolighed og overholde lovbestemmelserne på området. Tjenesteudbyderne kan også være andre selskaber i Bosch-koncernen.

4.8    Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi overfører muligvis personoplysninger til modtagere, der opholder sig uden for EØS til såkaldte tredjelande. I sådanne tilfælde sikrer vi, inden overførslen, at enten datamodtageren giver et passende niveau af databeskyttelse, eller at du har accepteret overførslen.

Du har ret til at modtage en oversigt over modtagere fra tredjelande og en kopi af de specifikt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende databeskyttelsesniveau. Til dette formål skal du bruge de udfærdigede erklæringer i afsnittet Kontakt.

4.9    Opbevaringstid og perioder for tilbageholdelse

Vi lagrer primært dine data, så længe det er nødvendigt for at levere vores online-tilbud og tilsluttede tjenester, eller så længe vi har en legitim interesse i at lagre dataene (f.eks. kan vi stadig have en legitim interesse i markedsføring via postleverede breve efter opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi er forpligtet til at opbevare til opfyldelse af retslige forpligtelser (f.eks. på grund af opbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelsreglerne er vi forpligtet til at have dokumenter såsom kontrakter og fakturaer til rådighed i en given periode).


5. Qualtrics

På vores websted bruger vi tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til at udføre kunde-, produkt- og tilfredshedsundersøgelser. Målet er løbende at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du deltager i en tilfredshedsundersøgelse, og hvis det ikke er angivet anderledes, vil kun de såkaldte "lod-data" (dato- og tidsstempel/oplysninger om din browser og dine browserindstillinger/oplysninger om din terminalenhed/brugsdata) blive behandlet. Deltagelse i en tilfredshedsundersøgelse er frivilligt. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, paragraf 6 stk. 1 litra a) DSGVO. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. 

Som en del af Qualtrics-tjenesterne bruges også cookies, især for at opretholde den aktuelle tilfredshedsundersøgelse under din browsersession og for at forhindre flere deltagelser. Du kan få flere oplysninger om Qualtrics LLC, og hvordan Qualtrics behandler personoplysninger, på https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


 

6.    Lodtrækninger

I tilfælde af at du deltager i en af vores lodtrækninger, bruger vi dine data til at informere dig om en eventuel vundet præmie samt til at annoncere vores produkter i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, eller så vidt du har accepteret det. Oplysninger om lodtrækninger kan findes i de respektive vilkår for deltagelse.


7.    Brug af cookies

I forbindelse med vores onlinetjeneste kan brug af cookies og sporingsmekanismer forekomme.
Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjeneste.
Sporing er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Især behandler vi oplysninger ved hjælp af pixel-teknologi og/eller under analyse af logfiler.

7.1    Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er obligatoriske for onlinetjenestens tekniske funktioner og sådanne cookies og sporingsmekanismer, der ikke er obligatoriske for den tekniske funktion af onlinetjenesten.
Det er generelt muligt at bruge onlinetjenesten uden cookies, der faciliterer ikke-tekniske formål.

7.1.1    Teknisk påkrævede cookies

Med teknisk påkrævede cookies mener vi cookies, der er nødvendige for, at den tekniske levering af onlinetjenesten kan sikres. Disse inkluderer f.eks. cookies, der gemmer data for at sikre en gnidningsløs gengivelse af video- eller lydoptagelser.

Sådanne cookies slettes, når du forlader hjemmesiden.

7.1.2    Cookies og sporingsmekanismer, der teknisk set ikke er påkrævet

Vi bruger kun cookies og sporingsmekanismer, såfremt du i hvert tilfælde har givet os dit samtykke på forhånd. Med undtagelse af den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (valgbar cookie). Denne cookie er indstillet på grundlag af legitim interesse.

Med hensyn til disse cookies og sporingsmekanismer skelner vi mellem to underkategorier:

7.2    Faciliteringscookies

Disse cookies letter driften og giver dig således mulighed for at gennemse vores onlinetjeneste på en ubesværet måde; f.eks. dine sprogindstillinger kan muligvis være inkluderet i disse cookies.

Marketingcookies og sporingsmekanismer

Generelt

Ved at bruge marketingcookies og sporingsmekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret på dine interesser, der er resultatet af en analyse af din brugeradfærd:

- Statistikker:

Ved at bruge statistiske værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

- Konverteringssporing:

Vores konverteringsporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du besøger vores websted via en annonce fra den respektive partner. Disse cookies er normalt ikke længere gyldige efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner registrere, at en given bruger klikkede på annoncen og dermed blev omdirigeret til vores websted. Dette kan også gøres på tværs af flere enheder. Oplysningerne, der er opnået ved hjælp af konverteringscookien, har til formål at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der klikkede på den respektive annonce og blev omdirigeret til et websted med et konverteringssporingsmærke.

- Tilpasning:

Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af annoncecookies eller tredjeparts-annoncecookies, såkaldte "web beacons" (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller tracking pixels), eller ved hjælp af sammenlignelige teknologier. Disse bruges til interessebaseret annoncering og til at kontrollere, hvor ofte brugeren ser på bestemte reklamer. Den relevante udbyder er den controller, der er ansvarlig for behandlingen af data i forbindelse med værktøjet. Til de ovennævnte formål offentliggør udbydere af værktøjerne muligvis oplysninger til tredjepart. Bemærk i denne sammenhæng meddelelser om databeskyttelse fra den relevante udbyder.
Bemærk, at brugen af værktøjer kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der er et utilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). Der henvises til den følgende beskrivelse af de individuelle marketingværktøjer for yderligere oplysninger i denne henseende.

7.2.1   Optimizely

Navn: Optimizely
Leverandør: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Funktion: Cookien kan spore brugeradfærd på tværs af websteder og brugervenlighedsafprøvning


7.2.2    Google Analytics

Navn: Google Analytics
Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktion: Analyse af brugeradfærd (indhentning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler baseret på enhedsoplysninger på tværs af enheder for Google-brugere, der er logget på (sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, tilpasning, brugervenlighedsafprøvning, konverteringssporing og tilpasning i forbindelse med Google Ads

7.2.3    Tealium

Navn: Tealium
Udbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktion: Administration af webstedsmærker via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder

7.2.4    Hotjar

Navn: Hotjar
Udbyder: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funktion: Cookies kan spore, hvordan brugere gennemser flere sider; oprettelse af varmekort, optagelse af sessioner, undersøgelser/afstemninger

7.3    Håndtering af cookies og sporingsmekanismer

Du kan administrere dine indstillinger af cookie- og sporingsmekanismen i browseren og/eller vores privatlivsindstillinger.

Bemærk: De indstillinger, du har foretaget, henviser kun til den browser, der bruges i hvert tilfælde.

7.3.1    Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du gøre det via dine browser-indstillinger. Bemærk, at dette kan påvirke webstedets funktionalitet.

7.3.2    Håndtering af dine indstillinger af cookies og sporingsmekanismer, der teknisk ikke er påkrævet

Når du besøger vores websteder, spørges du i en cookieoversigt om, hvorvidt du accepterer vores brug af henholdsvis faciliteringscookies, marketingcookies eller sporingsmekanismer.
I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde samtykket med fremadrettet virkning eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.


8. Marketing Pixels

Navn: Meta Pixel

Leverandør: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Sammen med Meta er vi ansvarlige for at behandle dine personlige oplysninger inden for det omfang, at dine personlige oplysninger behandles i forbindelse med vores onlinetjeneste, der bruger Meta Pixel.

For at kunne definere vores respektive ansvarsområder med det formål at opfylde forpligtelserne i henhold til GDPR angående fælles behandling har vi indgået en aftale om fælles ansvar med Meta. Du kan til hver en tid se hovedpunkterne i aftalen på følgende link: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Den omhandler i særdeleshed, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal benytte sig af (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms), og hvordan de registreredes rettigheder kan blive udøvet i forhold til Meta.

Funktion: Meta behandler dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke gennem Meta Pixel for at generere kampagnerapporter, konverteringssporing, klikhændelser og målrettet annoncering uden for vores website (retargeting) baseret på HTTP-overskrifter (herunder IP-adresser, enheds- og browseregenskaber, webadresser, henvisningswebadresser, dig som individ), Pixel-specifikke data (herunder Pixel-ID og Meta-cookies), klikadfærd, valgfrie værdier (såsom konverteringer, sidetype), navne på formularfelter (såsom "e-mail", "adresse", "mængde" ved køb af et produkt eller en tjeneste)

Vi modtager ingen personlige oplysninger om dig fra Meta, men derimod anonymiserede kampagnerapporter om websitets målgruppe og annonceeffektivitet.

Du kan undgå at modtage interessebaserede annoncer fra Meta ved at ændre dine annonceringspræferencer på Meta website. Alternativt kan du deaktivere brugen af tredjepartscookies ved at gå ind på fravalgssiden Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på websitet http://www.youronlinechoices.com.

 


9.    Nyhedsbrev med tilmelding; fortrydelsesret

Inden for omfanget af vores online-tilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi giver mulighed for den såkaldte dobbelte tilmelding, som betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-meddelelse, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrev-tjenesten overfor os ved at klikke på linket i en meddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du når som helst opsige abonnementet ved at annullere din tilmelding. Du kan tilbagetrække din tilmelding til nyhedsbreve via e-mail ved at klikke på linket, der sendes i den respektive nyhedsbrev-mail eller i de administrative indstillinger for online-tilbuddet. Som et alternativ kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der findes i kontaktafsnittet.


10.    Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider, især udbydere, der ikke er relateret til os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personoplysninger, der muligvis overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (f.eks. IP-adressen eller URL-webadressen til det websted, hvor linket findes), da adfærd fra tredjeparter helt naturligt er ude af vores kontrol. Vi påtager os ikke ansvar for behandling af personoplysninger foretaget af tredjeparter.


11.    Sikkerhed

Vores ansatte og de virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

Vi tager alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at kunne sikre et passende sikkerhedsniveau og for at kunne beskytte dine data, der administreres af os, især mod risiko for utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med teknologiske fremskridt.


12.    Brugerrettigheder

For at håndhæve dine rettigheder skal du bruge oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sikre dig, at en entydig identifikation af din person er mulig.

Ret til oplysninger og adgang

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personoplysninger behandles eller ej, og hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Ret til rettelse og sletning

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet.  Du har ret til at få dine data fuldendt eller slettet, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.  

Dette gælder ikke for data, der er nødvendige til fakturering eller regnskabsmæssige formål, eller som er underlagt en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis der ikke kræves adgang til sådanne data, er behandlingen heraf imidlertid begrænset (se følgende).

Begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine data, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.

Dataportabilitet

Du kan anmode om at modtage data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller – hvis det er teknisk muligt – at vi overfører disse data til en tredjepart, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.

Tilbagetrækning af samtykke

I tilfælde af at du accepterede behandlingen af dine data, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke med fremadrettet virkning. Lovligheden af databehandling inden din tilbagetrækning forbliver uændret.


13.    Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Du kan appellere til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for det område, hvor du bor eller din bopælsstat eller til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os.

Det er:
State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adresse:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, TYSKLAND

Postadresse:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, TYSKLAND

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


14.    Ændringer i meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I sådanne tilfælde ændrer vi vores meddelelse om databeskyttelse i overensstemmelse hermed. Læs derfor den aktuelle version af vores meddelelse om databeskyttelse, da den har undergået ændringer.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du finde adressen i afsnittet "Dataansvarlig".

Hvis du ønsker at anvende dine rettigheder, skal du bruge følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Hvis du ønsker at underrette om hændelser vedrørende databeskyttelse, skal du bruge følgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har forslag eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig
Informationssikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttrædelsesdato: 23.05.2023.