Meddelelse om databeskyttelse


1.    Meddelelse om databeskyttelse

Bosch Power Tools GmbH (i det følgende benævnt "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobile applikationer (sammen også kaldet "onlinetilbud"). Vi takker dig for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer dit privatlivs fred

Beskyttelsen af dit privatlivs fred i forbindelse med behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden for alle forretningsmæssige oplysninger er et vigtigt anliggende for os. De personoplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med dit besøg til vores onlinetilbud, behandler vi fortroligt og udelukkende i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er inkluderet i vores virksomhedspolitik.


3.    Dataansvarlig

Bosch Power Tools GmbH er den dataansvarlige for behandlingen af dine data; undtagelser er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores kontaktoplysninger er som følger:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, TYSKLAND, kontakt@bosch.de.


4.    Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

4.1    Kategorier af behandlede data

Følgende kategorier af data behandles:

•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mailadresse, IP-adresse)
•    Planlægnings- og reguleringsdata
•    Transaktionsdata

4.2    Principper

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, dette inkluderer f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktregnskab og betalingsdata, som er et udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender udelukkende personoplysninger (herunder IP-adresser), når der enten er et lovbestemt juridisk grundlag for det, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger i forbindelse med dette anliggende, f.eks. ved registrering.

4.3    Formål med behandlingen og juridisk grundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere der er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

4.3.1    Bestemmelser for disse onlinetilbud

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. De følgende betingelser er gældende: Link ).

4.3.2    Besvarelse af brugeranmodninger inden for rammerne af en meddelelsesformular

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller legitim interesse i forbedring af produkter/tjenester).

4.3.3    Udbedring af serviceproblemer såvel som af sikkerhedsmæssige årsager.

(juridisk grundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at udbedre serviceproblemer samt i beskyttelsen af vores tilbud).

4.3.4    Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder.

(juridisk grundlag: Legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder).

4.3.5    Selvpromovering og promovering af andre samt markedsundersøgelser og analyse for rækkevidde, der er udført inden for rammerne og som er lovmæssigt tilladt eller baseret på samtykke

(juridisk grundlag: Samtykke/legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelse og konkurrenceret).

4.3.6    Produkt- eller kundeundersøgelser gennemført via e-mail og/eller telefon, der er betinget af dit forudgående udtrykkelig samtykke.

(juridisk grundlag: samtykke).

4.3.7    Gennemførelse af lodtrækninger eller rabatkampagner i overensstemmelse med respektive vilkår og betingelser for lotterier eller rabatkampagner.

(juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

4.3.8    Sende en e-mail eller nyhedsbrev via SMS/MMS med forbehold af modtagerens samtykke

(juridisk grundlag: samtykke).

4.4    Registrering

Hvis du ønsker at bruge eller få adgang til fordele, der kræver indgåelse af en kontrakt, anmoder vi om din registrering. I forbindelse med din registrering indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for at udføre kontraktens opfyldelse (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, hvis relevant, oplysninger om den foretrukne betalingsmetode eller kontoindehaveren) samt yderligere data, der afgives på frivillig basis, hvis det er relevant. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

4.5  Registrering via det centrale Bosch-ID

Du kan lade dig registrere til modtagelse af onlinetilbud [eksklusivt] via det centrale Bosch-ID. Det centraliserede Bosch-ID blev udviklet af Bosch.IO GmbH for Bosch-gruppen med det formål at give fælles brugere mulighed for at benytte tilbud fra forskellige virksomheder i gruppen via centraliserede applikationsdata og øge datasikkerheden.

 

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Tyskland ("BIO") er ansvarlig for udrulningen af denne enkeltlogontjeneste.

 

Hvis du ønsker at ansøge om et centraliseret Bosch-ID, gælder de generelle brugsvilkår for registreringen sammen med anvendelse af et centraliseret Bosch-ID og BIO's databeskyttelseserklæring.

 

Når du har gennemført registreringen, kan du også benytte de registreringsdata, der anvendes til det centraliserede Bosch-ID til dette onlinetilbud. Til dette formål stiller vi en skabelon til BIO-registrering til rådighed for det centraliserede Bosch-ID. BIO vil derefter bekræfte din autorisation og give os de masterdata, der kræves for at benytte vores tilbud (f.eks. efternavn, fornavn, fødselsdato, virksomhedsnavn, e-mailadresse, telefonnumre, mailadresse). Du skal ikke oplyse os din adgangskode.

 

Vedrørende yderligere dataoverførsler inden for Bosch-gruppen, der er tilknyttet det centraliserede Bosch-ID, bedes du se databeskyttelseserklæringen. Du kan opsige din brugeraftale vedrørende det centraliserede Bosch-ID når som helst ved at afmelde din registrering. Anvend følgende link til dette formål: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

 4.6 Logfiler

Hver gang du bruger internettet, overfører din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler.
Vi gemmer logfiler for at bestemme serviceforstyrrelser og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. til at undersøge angrebsforsøg) i en periode på 7 dage og sletter dem efterfølgende. Logfiler, der skal bevares som bevismateriale, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er løst og kan fra sag til sag overføres til efterforskningsmyndighederne.

Følgende oplysninger gemmes i logfiler:

-    IP-adresse (Internet-Protokol-adresse) for den terminalenhed, der bruges til at få adgang til online-tilbudet;
-    Internetadresse på det websted, hvorfra der er adgang til online-tilbudet (såkaldt URL-adresse eller henvisnings-URL);
-    Navn på den tjenesteudbyder, der blev brugt til at få adgang til online-tilbudet;
-    Navn på de tilgængelige filer eller oplysninger;
-    Dato og klokkeslæt samt varigheden af tilbagekaldelse af data;
-    Mængden af overført data;
-    Operativsystem og oplysninger om den anvendte internetbrowser, inklusive installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player);
-    http-statuskode (f.eks. "Anmodning blev gennemført" eller "Fil anmodning blev ikke fundet").

4.7    Børn

Dette online-tilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.

4.8    Overførsel af data til andre dataansvarlige

Principielt videregives dine personoplysninger kun til andre dataansvarlige, hvis det kræves for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Oplysninger om det juridiske grundlag og modtagere eller kategorier af modtagere kan findes i afsnittet Formål med behandlingen og juridisk grundlag.


Endvidere kan data overføres til andre dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovbestemmelser eller administrative eller retslige ordrer, der kan håndhæves.

4.8.1    Tjenesteudbydere (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteudbydere i forbindelse med opgaver såsom programmering og datahosting-tjenester. Vi har valgt disse tjenesteudbydere omhyggeligt og overvåger dem regelmæssigt, især med hensyn til hvorvidt de er omhyggelige i deres håndtering og beskyttelse af de data, de gemmer. Alle tjenesteudbydere er forpligtet til at sikre fortrolighed og overholde lovbestemmelserne på området. Tjenesteudbyderne kan også være andre selskaber i Bosch-koncernen.

4.9    Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi overfører muligvis personoplysninger til modtagere, der opholder sig uden for EØS til såkaldte tredjelande. I sådanne tilfælde sikrer vi, inden overførslen, at enten datamodtageren giver et passende niveau af databeskyttelse, eller at du har accepteret overførslen.

Du har ret til at modtage en oversigt over modtagere fra tredjelande og en kopi af de specifikt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende databeskyttelsesniveau. Til dette formål skal du bruge de udfærdigede erklæringer i afsnittet Kontakt.

4.10    Opbevaringstid og perioder for tilbageholdelse

Vi lagrer primært dine data, så længe det er nødvendigt for at levere vores online-tilbud og tilsluttede tjenester, eller så længe vi har en legitim interesse i at lagre dataene (f.eks. kan vi stadig have en legitim interesse i markedsføring via postleverede breve efter opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi er forpligtet til at opbevare til opfyldelse af retslige forpligtelser (f.eks. på grund af opbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelsreglerne er vi forpligtet til at have dokumenter såsom kontrakter og fakturaer til rådighed i en given periode).


5.    Lodtrækninger

I tilfælde af at du deltager i en af vores lodtrækninger, bruger vi dine data til at informere dig om en eventuel vundet præmie samt til at annoncere vores produkter i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, eller så vidt du har accepteret det. Oplysninger om lodtrækninger kan findes i de respektive vilkår for deltagelse.


6.    Brug af cookies

I forbindelse med vores onlinetjeneste kan brug af cookies og sporingsmekanismer forekomme.
Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjeneste.
Sporing er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Især behandler vi oplysninger ved hjælp af pixel-teknologi og/eller under analyse af logfiler.

6.1    Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er obligatoriske for onlinetjenestens tekniske funktioner og sådanne cookies og sporingsmekanismer, der ikke er obligatoriske for den tekniske funktion af onlinetjenesten.
Det er generelt muligt at bruge onlinetjenesten uden cookies, der faciliterer ikke-tekniske formål.

6.1.1    Teknisk påkrævede cookies

Med teknisk påkrævede cookies mener vi cookies, der er nødvendige for, at den tekniske levering af onlinetjenesten kan sikres. Disse inkluderer f.eks. cookies, der gemmer data for at sikre en gnidningsløs gengivelse af video- eller lydoptagelser.

Sådanne cookies slettes, når du forlader hjemmesiden.

6.1.2    Cookies og sporingsmekanismer, der teknisk set ikke er påkrævet

Vi bruger kun cookies og sporingsmekanismer, såfremt du i hvert tilfælde har givet os dit samtykke på forhånd. Med undtagelse af den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (valgbar cookie). Denne cookie er indstillet på grundlag af legitim interesse.

Med hensyn til disse cookies og sporingsmekanismer skelner vi mellem to underkategorier:

6.2    Faciliteringscookies

Disse cookies letter driften og giver dig således mulighed for at gennemse vores onlinetjeneste på en ubesværet måde; f.eks. dine sprogindstillinger kan muligvis være inkluderet i disse cookies.

Marketingcookies og sporingsmekanismer

Generelt

Ved at bruge marketingcookies og sporingsmekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret på dine interesser, der er resultatet af en analyse af din brugeradfærd:

- Statistikker:

Ved at bruge statistiske værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

- Konverteringssporing:

Vores konverteringsporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du besøger vores websted via en annonce fra den respektive partner. Disse cookies er normalt ikke længere gyldige efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner registrere, at en given bruger klikkede på annoncen og dermed blev omdirigeret til vores websted. Dette kan også gøres på tværs af flere enheder. Oplysningerne, der er opnået ved hjælp af konverteringscookien, har til formål at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der klikkede på den respektive annonce og blev omdirigeret til et websted med et konverteringssporingsmærke.

- Tilpasning:

Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af annoncecookies eller tredjeparts-annoncecookies, såkaldte "web beacons" (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller tracking pixels), eller ved hjælp af sammenlignelige teknologier. Disse bruges til interessebaseret annoncering og til at kontrollere, hvor ofte brugeren ser på bestemte reklamer. Den relevante udbyder er den controller, der er ansvarlig for behandlingen af data i forbindelse med værktøjet. Til de ovennævnte formål offentliggør udbydere af værktøjerne muligvis oplysninger til tredjepart. Bemærk i denne sammenhæng meddelelser om databeskyttelse fra den relevante udbyder.
Bemærk, at brugen af værktøjer kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der er et utilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). Der henvises til den følgende beskrivelse af de individuelle marketingværktøjer for yderligere oplysninger i denne henseende.

6.2.1    Monetate

Navn: Monetate
Udbyder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktion: Cookien kan spore brugeradfærd på tværs af websteder og brugervenlighedsafprøvning

6.2.2    Google Analytics

Navn: Google Analytics
Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktion: Analyse af brugeradfærd (indhentning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler baseret på enhedsoplysninger på tværs af enheder for Google-brugere, der er logget på (sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, tilpasning, brugervenlighedsafprøvning, konverteringssporing og tilpasning i forbindelse med Google Ads

6.2.3    Tealium

Navn: Tealium
Udbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktion: Administration af webstedsmærker via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder

6.2.4    Hotjar

Navn: Hotjar
Udbyder: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funktion: Cookies kan spore, hvordan brugere gennemser flere sider; oprettelse af varmekort, optagelse af sessioner, undersøgelser/afstemninger

6.3    Håndtering af cookies og sporingsmekanismer

Du kan administrere dine indstillinger af cookie- og sporingsmekanismen i browseren og/eller vores privatlivsindstillinger.

Bemærk: De indstillinger, du har foretaget, henviser kun til den browser, der bruges i hvert tilfælde.

6.3.1    Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du gøre det via dine browser-indstillinger. Bemærk, at dette kan påvirke webstedets funktionalitet.

6.3.2    Håndtering af dine indstillinger af cookies og sporingsmekanismer, der teknisk ikke er påkrævet

Når du besøger vores websteder, spørges du i en cookieoversigt om, hvorvidt du accepterer vores brug af henholdsvis faciliteringscookies, marketingcookies eller sporingsmekanismer.
I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde samtykket med fremadrettet virkning eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.


7.    Sociale plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværk. De er beskrevet særskilt i dette afsnit.

Når du bruger plugins, opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det respektive sociale netværks server. Herved modtager den respektive udbyder de oplysninger, som din internetbrowser har adgang til fra vores online-tilbuds respektive websted – også selvom du ikke har en brugerkonto hos denne udbyder eller ikke er logget på din konto i øjeblikket. Logfiler (inklusive IP-adressen) overføres i dette tilfælde direkte fra din internetbrowser til en server fra den respektive udbyder og kan muligvis gemmes der. Udbyderen eller udbyderens server kan være placeret uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Disse plugins er uafhængige udvidelser af udbydere af sociale netværk. Derfor er vi ikke i stand til at påvirke omfanget af de data, der blev indsamlet og gemt af dem.

Formål og omfang af indsamlingen, den fortsatte behandling og brugen af data fra det sociale netværk samt dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatlivs fred kan findes ved at læse det respektive sociale netværks meddelelser om databeskyttelse.
Såfremt du ikke ønsker, at udbydere af sociale netværk skal modtage og, hvis relevant, gemme eller bruge data, skal du afstå fra at bruge de respektive plugins.

7.1    Facebook-plugins

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Du kan se en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins; se oplysninger om databeskyttelse på Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Twitter-plugins

Twitter drives af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Irland ("Twitter"). Du kan se en oversigt over Twitter's plugins og deres udseende her: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; se oplysninger om databeskyttelse på Twitter her: https://twitter.com/privacy.

7.3    Instagram-plugins

Instagram drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Instagram"). Du kan se en oversigt over Instagrams plugins og deres udseende her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; se oplysninger om databeskyttelse på Instagram her: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4    Pinterest-plugins

Pinterest drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Du kan se en oversigt over Pinterest's plugins og deres udseende her: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; se oplysninger om databeskyttelse på Pinterest her: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.    Nyhedsbrev med tilmelding; fortrydelsesret

Inden for omfanget af vores online-tilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi giver mulighed for den såkaldte dobbelte tilmelding, som betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-meddelelse, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrev-tjenesten overfor os ved at klikke på linket i en meddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du når som helst opsige abonnementet ved at annullere din tilmelding. Du kan tilbagetrække din tilmelding til nyhedsbreve via e-mail ved at klikke på linket, der sendes i den respektive nyhedsbrev-mail eller i de administrative indstillinger for online-tilbuddet. Som et alternativ kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der findes i kontaktafsnittet.


9.    Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider, især udbydere, der ikke er relateret til os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personoplysninger, der muligvis overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (f.eks. IP-adressen eller URL-webadressen til det websted, hvor linket findes), da adfærd fra tredjeparter helt naturligt er ude af vores kontrol. Vi påtager os ikke ansvar for behandling af personoplysninger foretaget af tredjeparter.


10.    Sikkerhed

Vores ansatte og de virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

Vi tager alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at kunne sikre et passende sikkerhedsniveau og for at kunne beskytte dine data, der administreres af os, især mod risiko for utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med teknologiske fremskridt.


11.    Brugerrettigheder

For at håndhæve dine rettigheder skal du bruge oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sikre dig, at en entydig identifikation af din person er mulig.

Ret til oplysninger og adgang

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personoplysninger behandles eller ej, og hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Ret til rettelse og sletning

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet.  Du har ret til at få dine data fuldendt eller slettet, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.  

Dette gælder ikke for data, der er nødvendige til fakturering eller regnskabsmæssige formål, eller som er underlagt en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis der ikke kræves adgang til sådanne data, er behandlingen heraf imidlertid begrænset (se følgende).

Begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine data, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.

Dataportabilitet

Du kan anmode om at modtage data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller – hvis det er teknisk muligt – at vi overfører disse data til en tredjepart, så vidt de lovbestemte krav er opfyldt.

Tilbagetrækning af samtykke

I tilfælde af at du accepterede behandlingen af dine data, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke med fremadrettet virkning. Lovligheden af databehandling inden din tilbagetrækning forbliver uændret.


12.    Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Du kan appellere til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for det område, hvor du bor eller din bopælsstat eller til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os.

Det er:
State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, TYSKLAND

Postadresse:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, TYSKLAND

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Ændringer i meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I sådanne tilfælde ændrer vi vores meddelelse om databeskyttelse i overensstemmelse hermed. Læs derfor den aktuelle version af vores meddelelse om databeskyttelse, da den har undergået ændringer.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du finde adressen i afsnittet "Dataansvarlig".

Hvis du ønsker at anvende dine rettigheder, skal du bruge følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Hvis du ønsker at underrette om hændelser vedrørende databeskyttelse, skal du bruge følgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har forslag eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig
Informationssikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttrædelsesdato: 10.07.2020