Právní upozornění skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videosekvence a dále jejich uspořádání na webových stránkách Bosch jsou chráněny zákonem o autorských právech a dalšími ochrannými zákony. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupněn třetím osobám ke komerčním účelům. Některé webové stránky Bosch obsahují kromě toho obrázky, které podléhají autorským právům třetích osob.

Značky

Značky a tvůrčí prvky uvedené na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Bosch.

Licence

Tyto webové stránky neposkytují licenci pro používání duševního vlastnictví společností skupiny Bosch (Bosch) nebo třetích osob.

Informace o on-line řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení sporů (OS). Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají smluvních závazků z on-line kupních smluv a on-line smluv o poskytování služeb.

Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.