Bosch elverktyg

Bosch-gruppen

Bosch-gruppen är ett internationellt ledande teknik- och tjänsteföretag.

Bosch-gruppen i hela världen

Bosch-gruppen i hela världen

Innovationer, värden, visioner. Upptäck vad som gör Bosch unikt.

Jobb och karriär

Jobb och karriär

Lär känna företaget bättre och ta reda på inom vilka områden vi är verksamma.

Företagets ansvar

Företagets ansvar

Ansvar bygger förtroende. Hur Robert Bosch präglar företaget än idag.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Innovationer som ser dagens ljus

Inköp och logistik

Inköp och logistik

Trots bra siffror: människor har fortfarande störst påverkan vid inköp och logistik hos Bosch.

Kvalitet

Kvalitet

Våra riktlinjer och processer bygger på internationella standarder, kundkrav, vårt kunnande och våra erfarenheter.