Thông tin doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm về các trang internet của Công ty TNHH Bosch Việt Nam


Tên và địa chỉ

Công ty TNHH Bosch Việt Nam.
Tầng 14, Tòa nhà Deutsches Haus
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Chịu trách nhiệm về nội dung

Công ty TNHH Bosch Việt Nam

Số điện thoại

(+84) 28 6258 3690

Liên hệ của bạn với Bosch

Công ty TNHH Bosch Việt Nam.
Tầng 14, Tòa nhà Deutsches Haus
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (8428) 62583690
Email: bosch-infoteam@vn.bosch.com


Thông báo pháp lý

Dành cho người dùng các trang internet của Công ty TNHH Bosch Việt Nam.

Bản quyền (©)

Tất cả nội dung của trang web này (đặc biệt là văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình động và video) và định vị của chúng trong các trang web của Bosch phải được bảo vệ bản quyền và theo luật bảo vệ khác. Nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tương ứng, nội dung của các trang web này không được sao chép, phổ biến, sửa đổi hoặc có thể truy cập được cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại.

Thương hiệu

Trừ khi có quy định khác, các nhãn hiệu được sử dụng trên các trang web của chúng tôi là tài sản trí tuệ của Robert Bosch GmbH, Đức.

Không có giấy phép

Không có giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ (đặc biệt là bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền) của các công ty trong Tập đoàn Bosch (Bosch) hoặc của bên thứ ba được cấp bằng cách của trang web này.

Thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến

Ủy ban Châu Âu đã thiết lập một nền tảng cho Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR). Nền tảng này nhằm phục vụ như một điểm liên lạc để giải quyết các tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến nghĩa vụ hợp đồng theo hợp đồng bán hàng trực tuyến và hợp đồng dịch vụ trực tuyến.

Nền tảng được cung cấp tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Robert Bosch GmbH không tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước các cơ quan trọng tài người tiêu dùng.