Företagsinformation


Ansvarig för webbsidorna till Robert Bosch Limited
(division elverktyg)

Namn och adress
Robert Bosch AB                    
Isafjordsgatan 15
164 26  Kista  
Sweden

Ledamöter i styrelsen
Thore Pedersen, Eva Paulsson, Roger Wåhlin

Din kontakt på Bosch
E-post: info@se.bosch.com
Telefon: +46 8 750 16 00

Huvudkontor
Telefon: +46 8 750 16 00

Organisationsnummer:
556047-1194

Momsnummer:
SE556047119401


Juridisk anmälan Bosch Group (Bosch)

© Copyright

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt arrangemang av detsamma på Bosch webbplatser är skyddade av upphovsrätt och andra kommersiella skyddande rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Dessutom innehåller vissa Bosch-webbplatser bilder som är föremål för upphovsrätt från tredje part.

Varumärkesinformation

Om inte annat anges är alla varumärken på Bosch webbplatser skyddade av varumärkeslagstiftningen. Detta gäller särskilt Bosch-märken, namnskyltar, företagslogotyper och emblem. Varumärkena och designelementen som används på våra sidor är immateriella rättigheter för Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Garanti-information

Denna webbplats sammanställdes med största försiktighet. Ändå kan noggrannheten eller riktigheten av informationen inte garanteras. Allt ansvar för skador som härrör direkt eller indirekt från användning av denna webbplats är uteslutna, såvida inte Bosch orsakar avsiktligt eller grovt oaktsamhet.

Licensinformation

Den immateriella egendom som finns på Bosch-webbplatsen som patent, märken och upphovsrätt är skyddad. Denna webbplats beviljar inte någon licens för att använda immateriella rättigheter för företag från Bosch Group (Bosch) eller tredje part.

Online tvistlösning

Information om online tvistlösning (ODR): Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för lösning av onlinetvister. Denna plattform är avsedd för att underlätta tvister om avtalsförpliktelser i onlineförsäljnings- och serviceavtal utanför domstol.

Plattformen är tillgänglig via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi deltar inte i förlikningar utanför domstol inför konsumenternas skiljedomsorgan.

Modernt slaveriuttalande

Vårt moderna slaveri är tillgängligt den
https://www.bosch.co.uk/modern-slavery-statement/?prevent-auto-open-privacy-settings=1