Utgivarinfo


Ansvarig för internsidorna för Robert Bosch AB

Namn och address
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista

Verkställande Direktör
Thore Pedersen

Telefonnummer
+46 8 750 15 00

Organisationsnummer
SE-556047-1194


Juridisk information från Robert Bosch AB

© Copyright

Alla rättigheter förbehålles. Allt innehåll inkluderat men ej begränsat till text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på Boschs webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella och kommersiella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillängliga för tredje man för kommersiella ändamål. Några av Boschs webbplatser innehåller även bilder som omfattas av tredje mans upphovsrätt.

Immateriella rättigheter

De märken och designelement som används på våra sidor är immateriell egendom tillhörande Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Licensinformation

Denna webbplats ger inte en licens för utnyttjande av immateriella rättigheter för företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.

Online dispute resolution (ODR)

Information om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform ska vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsenliga skyldigheter för köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.