Politica de confidențialitate pentru magazinul online profesional

1. Robert Bosch SRL (denumită în continuare „Bosch” sau „Noi”) apreciază interesul dumneavoastră în legătură cu compania și produsele noastre și vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru și în aplicațiile noastre mobile (denumite împreună și „Oferta online”).

 

2.  Bosch vă respectă confidențialitatea

Protecția confidențialității dumneavoastră în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale sunt preocupări importante pentru noi, de care ținem seama în cadrul proceselor noastre de afaceri. Prelucrăm date cu caracter personal colectate atunci când vizitați ofertele noastre online în mod confidențial și doar în conformitate cu cerințele legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt o parte a politicii corporației noastre.

 

3. Operator

Operatorul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch; excepțiile sunt explicate în acest aviz privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Robert Bosch SRL, Strada Horia Măcelariu, nr. 30-34, sector 1, cod poștal 013937- București, România, contact@bosch.ro 

 

4. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1 Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

- date de comunicare (de exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa fizică, adresa IP)

- datele principale ale unui contract (relația contractuală, produsul sau interesul contractual)

- datele de plată și referitoare la tranzacții pentru achizițiile efectuate în magazinul online

- date obținute în urma evaluării bonității

- istoricul clienților

- testimoniale/evaluări ale produselor

- date referitoare la tranzacții

 

 

4.2 Principii

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, date referitoare la rezervări și la facturare, care reprezintă o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal (inclusiv adrese IP) doar dacă există un temei juridic pentru a face acest lucru sau dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră în acest sens, de exemplu, în contextul unei înregistrări.

4.3 Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri ale prelucrării:

4.3.1 Furnizarea acestor oferte online și îndeplinirea obligațiilor contractuale în conformitate cu clauzele și condițiile noastre contractuale, inclusiv facturarea. Facturarea poate include vânzarea de creanțe.

Pentru îndeplinirea acestor obligații, utilizăm furnizorii de servicii ModusLink Corporation 2000 Midway Ln, Smyrna, TN 37167, Statele Unite ale Americii, și Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, DO4 Xn32, Irlanda.

(Temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin urmare se aplică următoarele condiții LINK, sau interesul nostru legitim privind gestionarea eficientă a creanțelor, în ceea ce privește vânzarea de creanțe).

4.3.2 Oferirea de răspunsuri la întrebările utilizatorilor în contextul unei forme de contact.

(Temeiul juridic: îndeplinirea contractului sau interesul legitim determinat de îmbunătățirea produselor/serviciilor).

4.3.3 Pentru identificarea defecțiunilor și din motive de securitate.

(Temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor în domeniul securității datelor și interesul legitim în ceea ce privește eliminarea defecțiunilor și securitatea ofertelor noastre).

4.3.4 Publicitatea proprie și publicitatea realizată de părți terțe, precum și cercetări de piață și măsurări ale reach-ului, în măsura permisă de lege sau pe baza consimțământului.

(Temeiul juridic: consimțământ/interesul nostru legitim privind marketingul direct, în măsura în care acesta se desfășoară în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor și concurența).

4.3.5 Sondaje privind produsele sau sondajele în rândul clienților prin e-mail și/sau telefon, cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat în mod expres consimțământul în acest sens.

(Temeiul juridic: consimțământ).

4.3.6 Desfășurarea de tombole sau promoții cu discounturi în conformitate cu condițiile respectivelor tombole sau promoții.

(Temeiul juridic: îndeplinirea contractului).

4.3.7 Trimiterea unui newsletter prin e-mail sau SMS/MMS, cu consimțământul destinatarului.

(Temeiul juridic: consimțământ).

4.3.8 Publicarea de testimoniale/recenzii privind produsele.

(Temeiul juridic: îndeplinirea contractului).

4.3.9 Protejarea și apărarea drepturilor noastre.

(Temeiul legal: interesul nostru legitim pentru exercitarea și apărarea drepturilor noastre).

4.4 Înregistrarea la serviciul online/ID-ul centralizat Bosch la Bosch.IO GmbH; informații transmise persoanelor vizate în conformitate cu articolul 13 din DSGVO – operatori asociați.

Pentru utilizarea serviciilor noastre este necesară înregistrarea în oferta noastră online. Vă puteți înregistra pentru oferta noastră online doar dacă ați setat un ID centralizat Bosch. ID-ul centralizat Bosch a fost dezvoltat de Bosch.IO GmbH („BIO”) pentru grupul de companii Bosch pentru a permite utilizatorilor frecvenți să utilizeze serviciile diferitelor companii din grup cu date uniforme de acces și pentru creșterea securității datelor.

BIO, în calitate de parte responsabilă pentru ID-ul Bosch, și Bosch vor prelucra datele dumneavoastră fiind răspunzătoare în solidar în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor și legislația națională privind protecția datelor. Am convenit în scris asupra acestei răspunderi în solidar cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 26 din DS-GVO (operatori asociați), reglementând și definind în special responsabilitățile și răspunderile părților implicate. Pentru informații mai detaliate privind operațiunile individuale de prelucrare, vă rugăm să consultați avizul BIO privind protecția datelor, punctul 13 („Informații privind responsabilitatea în solidar față de persoanele vizate în temeiul articolului 26 alineatul (2) teza 2 din DSGVO”: https://singlekey-id.com/en-us/data-protection-notice/).

Dacă doriți să vă înregistrați la BIO pentru un ID centralizat Bosch, sunt aplicabile Clauzele și condițiile generale de utilizare pentru înregistrarea și utilizarea unui ID centralizat Bosch și Politica de confidențialitate a BIO. După înregistrarea cu succes, puteți de asemenea să vă conectați la acest serviciu online utilizând datele de acces ale ID-ului centralizat Bosch. În acest scop, vă furnizăm un șablon de conectare BIO pentru ID-ul centralizat Bosch. BIO va confirma apoi autorizarea dumneavoastră și ne va furniza următoarele date cu caracter personal:

- adresa de e-mail

Parola dumneavoastră nu va fi transmisă la noi.

În ceea ce privește transferurile ulterioare de date în interiorul Grupului Bosch în legătură cu ID-ul centralizat Bosch, vă rugăm să consultați informațiile BIO privind protecția datelor. Puteți anula acordul de utilizator cu privire la ID-ul centralizat Bosch în orice moment, prin dezabonare. Vă rugăm să faceți clic pe următorul link:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

4.5 Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, anumite informații sunt transmise automat de browserul dumneavoastră de internet și stocate de noi în așa-numitele fișiere jurnal.

Fișierele jurnal sunt stocate de noi în scopul investigării defecțiunilor și din motive de securitate (de exemplu, pentru clarificarea tentativelor de atacuri), pe o perioadă de 30 zile, iar apoi sunt șterse. Fișierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scopul dovezilor sunt exceptate de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului respectiv și pot fi transmise autorităților de investigație în fiecare caz în parte.

Următoarele informații sunt stocate în fișierele jurnal:

- adresa IP (adresa protocolului internet) a dispozitivului terminal de la care oferta noastră online este accesată;

- adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de referință);

- numele furnizorului de servicii folosit pentru a accesa oferta online;

- denumirea fișierelor sau a informațiilor regăsite;

- data și ora, precum și durata regăsirii;

- volumul de date transferate;

- sistemul de operare și informațiile privind browserul de internet folosit, inclusiv programele de completare instalate (de exemplu, pentru Flash Player);

- codul de stare http (de exemplu, „solicitare reușită” sau „fișierul solicitat nu a fost găsit”).

4.6 Copiii

Această ofertă online nu este destinată copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

4.7 Transferul de date către alte părți responsabile

În principiu, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți responsabile numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea contractului, dacă noi avem sau partea terță are un interes legitim în legătură cu acest transfer sau dacă avem consimțământul dumneavoastră în acest sens. Detaliile privind temeiul juridic și destinatarii sau categoriile de destinatari pot fi găsite în secțiunea Scopurile prelucrării și temeiul juridic.

În plus, datele pot fi transferate altor părți responsabile dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau printr-un ordin oficial sau judecătoresc cu titlu executoriu.

4.7.1 Furnizori de servicii (generalități)

Angajăm furnizori externi de servicii pentru activități precum servicii de marketing, programare, găzduire de date și servicii de asistență telefonică. Am selectat atent acești furnizori de servicii și îi monitorizăm cu regularitate, în special gestionarea și protejarea atentă de către aceștia a datelor pe care le stochează pentru noi. Tuturor furnizorilor de servicii le impunem obligația de menținere a confidențialității și de respectare a cerințelor legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte societăți aparținând grupului Bosch.

4.7.2 Furnizorii de servicii de plată

Angajăm furnizori externi de servicii de plată.

Uneori, furnizorii de servicii de plată colectează și prelucrează aceste date inclusiv ca părți responsabile. În acest caz (furnizorii de servicii de plată sunt operatori de date), se aplică avizele privind protecția datelor ale respectivului furnizor de servicii de plată.

4.7.3 Anunțurile privind coletele

În scopul de a vă anunța în legătură cu pachetele dumneavoastră, putem transmite adresa de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon uneia dintre entitățile următoare, în cadrul îndeplinirii obligațiilor contractuale:

FAN COURIER EXPRESS S.R.L

Adresa: Șos. de Centură nr. 32, Stefăneștii de Jos, Ilfov, 077175. Această companie prelucrează date în calitate de operator de date.

 

4.8 Divulgarea datelor unor destinatari din afara SEE

Putem, de asemenea, să divulgăm datele cu caracter personal unor destinatari situați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În acest caz, ne asigurăm înainte de transfer fie că există un nivel adecvat de protecție a datelor instituit de destinatar, fie că a fost obținut consimțământul dumneavoastră în legătură cu transferul.

Puteți obține de la noi o prezentare generală a destinatarilor din țări terțe și o copie a acordurilor convenite în mod specific pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să utilizați în acest scop informațiile din secțiunea Contact.

 

4.9 Durata stocării; perioadele de păstrare

În general, stocăm datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru furnizarea ofertei noastre online și a serviciilor asociate sau atât timp cât avem un interes legitim să continuăm să stocăm datele dumneavoastră (de exemplu, putem continua să avem un interes legitim în legătură cu marketingul prin poștă ulterior executării unui contract). Ulterior, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând acele date pe care trebuie să continuăm să le stocăm pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu, suntem obligați să păstrăm documente precum contractele și facturile pentru o anumită perioadă de timp din cauza perioadelor de păstrare prevăzute de dreptul fiscal și dreptul comercial).

 

5. Tombole sau campanii de discounturi

Dacă participați la un concurs sau la o campanie de discounturi organizată de noi, utilizăm datele dumneavoastră în scopul notificării premiului și în scopul publicității la produsele noastre, în măsura permisă de lege sau dacă v-ați acordat consimțământul în acest sens. Veți găsi informații detaliate privind concursurile sau campaniile de discounturi în condițiile de participare respective.

 

6. Utilizarea modulelor cookie

Modulele cookie și mecanismele de urmărire pot fi utilizate în cursul furnizării serviciilor noastre online.

Modulele cookie reprezintă fișiere text de mici dimensiuni care pot fi stocate în dispozitivul dumneavoastră terminal atunci când accesați o ofertă online.

Urmărirea este posibilă prin utilizarea unor diferite tehnologii. Prelucrăm informațiile mai ales în contextul tehnologiei pixel și a analizei fișierelor jurnal.

6.1 Categorii

Facem distincția între module cookie care sunt absolut necesare pentru funcțiile tehnice ale ofertei online și module cookie și mecanisme de urmărire care nu sunt absolut necesare pentru funcțiile tehnice ale ofertei online.

Utilizarea ofertei online este, în general, posibilă fără modulele cookie care nu au un scop tehnic.

6.1.1 Module cookie necesare din punct de vedere tehnic

Module cookie necesare din punct de vedere tehnic înseamnă acele module cookie fără care nu se poate garanta furnizarea tehnică a ofertei online. Sunt incluse, de exemplu, module cookie care stochează date pentru a asigura redarea fără probleme a conținutului video sau audio.

Aceste module cookie sunt șterse la sfârșitul vizitei dumneavoastră.

6.1.2 Module cookie care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic și mecanisme de urmărire

Folosim aceste module cookie și mecanisme de urmărire doar dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră prealabil în fiecare caz în parte. Excepția o reprezintă modulele cookie care stochează starea curentă a setărilor dumneavoastră de siguranță (module cookie de selecție). Acest modul cookie este setat ca urmare a unui interes legitim.

Împărțim aceste module cookie și mecanisme de urmărire în două subcategorii:

Module cookie de confort

Aceste module cookie facilitează operarea și permit, astfel, o parcurgere ușoară a ofertei noastre online, de exemplu, setările dumneavoastră lingvistice pot fi stocate în aceste module cookie.

6.2 Marketing

Generalități

Utilizarea de module cookie și mecanisme de urmărire de marketing ne permite nouă și partenerilor noștri să vă prezentăm oferte în funcție de interesul dumneavoastră, pe baza unei analize a comportamentului dumneavoastră de utilizare:

- Statistici:

Utilizând instrumentele de statistică, măsurăm, de exemplu, numărul dumneavoastră de vizualizări ale paginilor.

- Urmărirea conversiei:

Partenerii noștri care realizează urmărirea conversiei introduc un modul cookie în calculatorul dumneavoastră („modul cookie de conversie”), cu condiția ca dumneavoastră să fi ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unei reclame a partenerului nostru în cauză. De obicei, aceste module cookie expiră după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini de-ale noastre și modulul cookie nu a expirat încă, noi și partenerul nostru respectiv de urmărire a conversiei putem să ne dăm seama că un anumit utilizator a făcut clic pe reclamă și a fost astfel redirecționat către site-ul nostru. Acest lucru poate avea loc și încrucișat, între dispozitive. Informațiile obținute cu modulul cookie de conversie sunt utilizate pentru crearea de statistici privind conversia și pentru înregistrarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe reclama în cauză și au fost redirecționați către o pagină marcată cu o etichetă de urmărire a conversiei.

- Retargeting

Aceste instrumente creează profiluri de utilizare prin utilizarea modulelor cookie de publicitate sau al modulelor cookie de publicitate ale terților, așa-numitele „semnalizatoare web” (elemente grafice invizibile denumite și pixeli sau pixeli de urmărire) ori al tehnologiilor similare. Acestea sunt utilizate pentru publicitatea în funcție de interese și pentru verificarea frecvenței cu care utilizatorul vizualizează anumite reclame. Partea responsabilă pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentele este furnizorul respectiv. De asemenea, furnizorii instrumentelor pot să trimită mai departe informații către părți terțe în scopurile menționate mai sus. În acest context, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că atunci când utilizați instrumentele, datele dumneavoastră pot fi transferate către destinatari din afara SEE, unde nu există un nivel adecvat al protecției datelor în conformitate cu RGPD, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, în SUA). Detaliile în acest sens pot fi găsite în următoarea descriere a instrumentelor individuale de marketing.

 

6.2.1 Optimizely

Nume: Optimizely

Furnizor: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, SUA.

Funcție: modul cookie care poate urmări modul în care s-au comportat utilizatorii pe mai multe pagini, testarea experienței utilizatorilor.

 

6.2.2 Google Analytics

Nume: Google Analytics

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Funcție: analizarea comportamentului utilizatorilor (vizualizări ale paginilor, numărul de vizitatori și de vizite, descărcări), crearea de profiluri pseudonimizate ale utilizatorilor pe baza informațiilor obținute de la mai multe dispozitive ale utilizatorilor Google conectați (urmărirea încrucișată între dispozitive), creșterea volumului de date pseudonimizate ale utilizatorilor cu informații specifice grupurilor furnizate de Google, retargeting, testarea experienței utilizatorilor, urmărirea conversiei și retargeting împreună cu Google Ads.

 

6.2.3 Google Ads

Nume: Google Ads Remarketing Tag

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Funcție: Google Ads permite operatorilor de site-uri web să plaseze reclame pe baza datelor utilizatorilor săi și permite datelor de remarketing să îmbunătățească performanța campaniilor. În plus, datele de remarketing sunt utilizate pentru a stabili alte grupuri-țintă relevante pentru operatorul site-ului web. Listele de remarketing ale operatorului site-ului web nu vor fi transmise părților terțe sau altor clienți de publicitate fără consimțământul lor.

 

 

6.2.4 Tealium și Tealium Audience Stream

Nume: Tealium și Tealium Audience Stream

Furnizor: Tealium Inc, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, SUA.

Funcție: Tealium este utilizat pentru gestionarea etichetelor site-urilor printr-o interfață, precum și a integrării codurilor de program pe site-urile noastre. Tealium Audience Stream înregistrează în mod pseudonimizat comportamentul dumneavoastră de utilizare (profilul de mișcare, comportamentul de achiziție) în cadrul ofertelor noastre digitale. Această înregistrare se produce la includerea datelor deja stocate în baza de date generală a clienților în legătură cu utilizatorii, pentru a susține planificarea și analiza campaniilor și pentru afișarea de reclame personalizate în rețele de publicitate precum Facebook Ads.

 

6.2.5 Optimizely

Nume: Optimizely

Furnizor: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, SUA.
Funcție: modul cookie care poate urmări comportamentul utilizatorilor pe întregul site web și poate oferi testări ale experienței utilizatorilor și experiențe de personalizare.

6.2.6 Google Doubleclick

Nume: Google Doubleclick

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Funcție: plasarea de reclame, remarketing, urmărirea conversiei.

 

6.2.5 Hotjar

Nume: Hotjar

Furnizor: Hotjar Ltd,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.

Funcție: module cookie care pot urmări modul în care utilizatorii navighează pe mai multe pagini; creare de grafice de tip hartă termică, înregistrarea sesiunilor, sondaje.

6.3 Gestionarea modulelor cookie și a mecanismelor de urmărire

În setările browserului și/sau în setările noastre privind confidențialitatea, puteți gestiona setările dumneavoastră privind modulele cookie și mecanismele de urmărire.

Vă rugăm să rețineți: setările pe care le stabiliți se aplică doar browserului pe care îl utilizați în fiecare caz.

 

6.3.1 Dezactivarea tuturor modulelor cookie

Dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie, vă rugăm să mergeți la setările browserului dumneavoastră și să dezactivați setarea modulelor cookie. Aveți în vedere faptul că acest lucru poate afecta funcționarea site-ului.

 

6.3.2 Gestionarea setărilor dumneavoastră cu privire la module cookie și mecanismele de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Când vizitați site-ul nostru, veți fi întrebat(ă) într-o fereastră cookie dacă ne acordați consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea modulelor cookie de facilitare și de marketing sau a mecanismelor de urmărire.

În setările noastre de confidențialitate, puteți revoca un consimțământ deja acordat, cu efect pentru viitor sau ne puteți de asemenea acorda consimțământul dumneavoastră la o dată ulterioară.

 

 7. Newsletter cu înregistrare; dreptul de revocare

Vă puteți abona la newsletterele noastre în cadrul ofertei noastre online. În acest scop, utilizăm așa-numita procedură cu dublă acceptare, potrivit căreia vă vom trimite un newsletter prin e-mail, serviciu de mesagerie mobilă (precum WhatsApp), SMS sau mesaj push doar dacă ne-ați confirmat în prealabil în mod expres activarea serviciului de newsletter făcând clic pe un link dintr-o notificare. În cazul în care ulterior vă decideți că nu doriți să mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin revocarea consimțământului dumneavoastră. În cazul newsletterelor prin e-mail, revocarea are loc prin intermediul link-ului tipărit în newsletter, dacă se aplică, în setările administrative ale ofertei online respective. Ca alternativă, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile din secțiunea Contact.

 

8. Linkuri externe

Oferta noastră online poate conține linkuri către site-urile web ale unor părți terțe – furnizori neafiliați cu noi. După ce faceți clic pe link, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării niciunor date cu caracter personal transmise părții terțe la accesarea linkului (precum adresa IP sau URL-ul paginii unde este situat linkul), deoarece comportamentul părților terțe nu se află, în mod evident, sub controlul nostru. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal de către părți terțe.

 

9. Securitatea

Angajații noștri și companiile de service contractate de noi au obligația de a păstra confidențialitatea și de a respecta dispozițiile legilor aplicabile privind protecția datelor.

Adoptăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră pe care le gestionăm, în special împotriva riscurilor de distrugere, de manipulare, de pierdere, de modificare accidentale sau ilegale sau de divulgare neautorizată sau de acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu, în conformitate cu dezvoltările tehnologice.

 

10. Drepturile utilizatorilor

Vă rugăm să utilizați informațiile din secțiunea „Contact” pentru a vă exercita drepturile. Când procedați astfel, vă rugăm să vă asigurați că putem să vă identificăm în mod clar.

Dreptul la informare și la divulgare:

Aveți dreptul să primiți informații de la noi în privința prelucrării datelor dumneavoastră. În acest scop, vă puteți exercita dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește.

Dreptul la rectificare și ștergere:

Ne puteți solicita să corectăm datele incorecte și – în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale – să vă completăm sau să vă ștergem datele.

Acest lucru nu se aplică în cazul datelor care sunt necesare în scopuri de facturare și contabile sau care fac obiectul obligației legale de a păstra datele. Cu toate acestea, în măsura în care accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea lor va fi restricționată (a se vedea mai jos).

Restricționarea prelucrării:

Puteți solicita - în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale - restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor:

Aveți în continuare dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – să solicitați ca datele să fie transferate unei părți terțe.

Revocarea consimțământului

În măsura în care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neafectată.

 

11. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor. Pentru a face acest lucru, puteți contacta autoritatea de protecție a datelor responsabilă de la locul dumneavoastră de reședință sau pentru statul federal sau autoritatea de protecție a datelor responsabilă pentru noi. Aceasta este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România

Contact:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro

http://dataprotection.ro

 

12. Modificări ale avizului privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor. În aceste cazuri, vom adapta și informarea privind protecția datelor în consecință. Prin urmare, vă rugăm să consultați versiunea la zi a avizului nostru privind protecția datelor.

 

13. Contact

Dacă doriți să luați legătura cu noi, puteți să ne contactați la adresa menționată în secțiunea „Persoana responsabilă”.

 

Pentru a vă exercita drepturile și a semnala incidentele legate de protecția datelor, vă rugăm să utilizați următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

 

Pentru sugestii și sesizări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să luați legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor:

Responsabilul cu protecția datelor

Departamentul de Securitate și Confidențialitate a Informațiilor din cadrul Grupului Bosch (C/ISP)

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANIA

sau

mailtto: DPO@bosch.com

 

 

Data: iunie 2023