Informaţii corporative


Responsabilul pentru paginile de internet ale Robert Bosch SRL
(divizia Power Tools)

Numele şi adresa
Robert Bosch SRL
Strada Horia Măcelariu 30 – 34, sector 1
Bucureşti, România
cod poştal 013937


Date de contact Bosch
E-mail: scule.electrice@bosch.com 
Telefon:  +40 21 405 7500


Sediul central
Telefon: 021/4057500

Fax 021/2331313


Robert Bosch SRL înfiinţată în România la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.  J40/7601/1994.
Sediul social: Strada Horia Măcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013937

Cod unic de identificare
RO 5541546

 


 

Notă legală privind Grupul Bosch (Bosch)

© Copyright

Toate drepturile sunt rezervate Bosch. Textul, imaginile, graficele, sunetul, animaţiile şi înregistrările video, precum şi dispunerea acestora de pe site-urile web Bosch sunt protejate de drepturi de autor şi de alte drepturi de protecţie comercială. Nu este permisă copierea, diseminarea, modificarea sau punerea la dispoziţia terţilor în scopuri comerciale a conţinutului acestor site-uri web. În plus, unele site-uri web Bosch conţin, de asemenea, imagini care sunt protejate de drepturile de autor ale unor terţi.


Informaţii privind mărcile

Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile comerciale ale site-urilor web Bosch sunt protejate de legea privind mărcile comerciale. Aceasta se aplică în special în cazul mărcilor, plăcuţelor cu numele fabricii, siglelor companiei şi emblemelor Bosch. Mărcile şi elementele de design utilizate pe paginile noastre sunt proprietatea intelectuală a Robert Bosch GmbH, Germania.


Informaţii privind garanţia

Acest site web a fost compilat cu deosebită grijă. Totuşi, exactitatea sau corectitudinea informaţiilor conţinute nu poate fi garantată. Orice răspundere pentru pagubele rezultate direct sau indirect din utilizarea acestui site web este exclusă, cu excepţia cazului în care acestea sunt cauzate în mod intenţionat sau din neglijenţă gravă de către Bosch.


Informaţii privind proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală conţinută de site-ul web Bosch, cum ar fi patente, mărci şi drepturi de autor, este protejată. Nu se acordă nicio licenţă de utilizare asupra proprietăţii intelectuale deţinute de companiile din Grupul Bosch (Bosch) sau a unor terţi.


Soluţionarea online a litigiilor

Informaţii privind soluţionarea online a litigiilor (SOL): Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă pentru soluţionarea online a litigiilor. Această platformă este dedicată facilitării soluţionării extrajudiciare a litigiilor privind obligaţiile contractuale în acordurile de vânzare sau de prestare de servicii online.

Platforma este accesibile prin intermediul site-ului web http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nu ne angajăm în soluţionări extrajudiciare în faţa organismelor de arbitraj ale consumatorilor.