zum Seitenanfang

Informare a Dremel privind protecția datelor


1.    Informare privind protecția datelor

Bosch Power Tools B.V. (denumit în continuare „Dremel” sau „noi” sau „nostru”) vă urează bun venit pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile noastre mobile (denumite, împreună, „ofertele online”). Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în compania și produsele noastre.


2.    Dremel vă respectă intimitatea

Protejarea intimității dumneavoastră pe parcursul procesării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor legate de activitatea desfășurată sunt aspecte importante pentru noi. Procesăm date cu caracter personal pe care le colectăm atunci când vizitați ofertele noastre online în mod confidențial și doar în conformitate cu cerințele legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor fac parte din politica corporației noastre.


3.    Operatorul

DREMEL este operatorul răspunzător pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, excepțiile fiind subliniate în prezenta informare privind protecția datelor.


Datele noastre de contact sunt următoarele:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Țările de Jos

Număr de telefon +31-(0)76-5795-000

Număr de fax +31-(0)76-5875-431

Contact online


4.    Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1  Categorii de date procesate

Sunt procesate următoarele categorii de date:

•      Date de contact (de ex. nume, telefon, e-mail, adresa, adresa IP)

•      Date privind planificarea și reglementarea tranzacțiilor

4.2  Principii

Datele personale formează toate informațiile în legătură cu o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, incluzând, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale principale, date contractuale contabile și de plată, care reprezintă expresia identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adrese IP) numai în cazul în care există un temei legal pentru aceste operațiuni sau dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal referitoare la această situație, de exemplu, prin intermediul înregistrării.

4.3  Scopurile procesării și temeiul legal

Atât noi, cât și furnizorii de servicii însărcinați de noi procesează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:


4.3.1    Lansarea acestor oferte online


(Temeiul legal: executarea obligațiilor contractuale. Sunt aplicabile următoarele condiții: link ).


4.3.2    Pentru a răspunde solicitărilor din partea utilizatorilor în limitele clauzelor contractuale


(Temeiul legal: executarea obligațiilor contractuale sau interesul legitim privind îmbunătățirea produselor/serviciilor).


4.3.3    Soluționarea avariilor sistemului și pentru rațiuni de securitate.


(Temeiul legal: executarea obligațiilor contractuale în limitele securității datelor și interesul legitim privind soluționarea avariilor sistemului și protecția ofertelor noastre).


4.3.4    Protejarea și apărarea drepturilor noastre.


(Temeiul legal: interesul nostru legitim pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre).


4.3.5    Autopromovare și promovare prin intermediul terților, studii de piață și analize în limitele legii sau pe bază consensuală.


(Temeiul legal: consimțământ/interesul nostru legitim privind marketingul direct, dacă nu contravine protecției datelor și legislației privind concurența).


4.3.6    Sondaje de opinie privind produsele și clienții, realizate prin e-mail și/sau prin telefon cu consimțământul dvs. prealabil.

(Temeiul legal: consimțământul).


4.3.7    Organizarea de tombole sau campanii de discount-uri conform termenilor și condițiile aplicabile loteriilor și campaniilor de discount-uri.


(Temeiul legal: executarea obligațiilor contractuale).


4.3.8    Transmiterea unui newsletter prin e-mail sau SMS/MMS cu acordul destinatarului.

(Temeiul legal: consimțământul).

4.4     Înregistrarea

Dacă doriți să aveți acces la beneficiile pentru care este necesară executarea unui contract, este necesar să vă înregistrați. Odată cu înregistrarea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru executarea contractului (de ex., numele și prenumele, data nașterii, adresa de e-mail, după caz, detalii privind modalitatea de plată preferată sau titularul contului), precum și alte date pentru care v-ați exprimat acordul, după caz. Datele obligatorii sunt marcate cu un *.

4.5  Înregistrare prin MyDremel

Pentru a profita de un an bonus de înregistrare, vă puteți înscrie pentru MyDremel. MyDremel vă oferă acces la o aplicație unde vă puteți înregistra sculele dvs. Dremel. 

 

Dacă doriți să vă înscrieți pentru MyDremel, Termeni și condiții înregistrarea și declarația de confidențialitate se aplică.

 

După înregistrarea cu succes, veți putea să profitați de această ofertă. În acest scop, noi vă oferim un model de înregistrare pentru ID-ul MyDremel. Dremel va confirma apoi autorizarea dvs. și ne va furniza datele principale necesare pentru a folosi ofertele noastre (de exemplu nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, cod poștal). Parola dvs. nu ne va fi comunicată.

 

Citiți notificarea pentru protecția datelor cu privire la alte transferuri de date în interiorul Grupului Bosch care sunt asociate cu aplicația MyDremel. Vă puteți anula acordul de utilizator MyDremel în orice moment prin anularea înregistrării. În acest scop, apăsați pe următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB/lang/nl-NL/enter/

 

4.6   Fișierele jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite anumite informații, care sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal.

Stocăm aceste fișiere jurnal pentru a determina avariile serviciului și pentru rațiuni de securitate (de ex., pentru investigarea tentativelor de atac externe), pentru o perioadă de 7 zile, după care acestea sunt șterse. Fișierele jurnal care trebuie păstrate în scopuri probatorii nu sunt șterse decât în momentul în care problema respectivă a fost soluționată, și pot, în funcție de cazul respectiv, fi transmise organelor de cercetare.

În fișierele jurnal sunt salvate următoarele informații:

-    Adresa IP (adresa de protocol internet) a dispozitivului terminal utilizat pentru accesarea ofertei online;

-    Adresa de internet a site-ului web de pe care este accesată oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de referință);

-    Numele furnizorului de servicii folosit pentru a accesa oferta online;

-    Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;

-    Data, ora și durata accesării datelor;

-    Volumul de date transferate;

-    Sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on instalate (de ex. Flash Player);

-    Cod status http (de ex., „Solicitare reușită” sau ”Fișierul solicitat nu a fost găsit”).

4.7     Copiii

Această ofertă online nu este destinată copiilor sub 16 ani.

4.8     Transferul datelor către alți operatori

În principiul, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise altor operatori numai dacă este necesar pentru executarea obligațiilor contractuale sau dacă noi înșine sau un terț are un interes legitim ca datele să fie transferate ori dacă v-ați dat acordul în acest sens. Detalii privind temeiul legal și destinatarii sau categoriile de destinatari pot fi găsite în secțiunea – Scopurile procesării și temeiul legal. Terții pot fi și alte societăți aparținând grupului Bosch. Cazurile în care datele sunt transferate terților pe baza unui interes legitim sunt explicate în informațiile privind protecția datelor.


În plus, datele pot fi transferate și altor operatori în cazurile în care aveam o obligație legală, administrativă sau judiciară de a le transfera.

4.8.1    Furnizorii de servicii (generalități)

Delegăm sarcini cum sunt programarea și serviciile găzduire a datelor unor furnizori externi de servicii. Am selectat atent acești furnizori și îi supraveghem în mod constant, în special în legătură cu manipularea și protecția datelor pe care le stochează. Toți furnizorii de servicii au obligația de confidențialitate și de a respecta prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte societăți din grupul Bosch.

4.9      Transferul către entități din afara SEE

Este posibil să transferăm date cu caracter personal unor entități din afara SEE, localizați în așa-numite țări terțe.

În astfel de cazuri, anterior transferului, ne vom asigura că destinatarul datelor asigură un nivel adecvat al protecției datelor (de ex., ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene care recunoaște caracterul adecvat al protecției datelor în țara respectivă sau ca urmare a convenției bazate pe așa-numitele clauze model EU convenite cu destinatarul) sau că dumneavoastră ați fost de acord cu acest transfer.

Aveți dreptul de a vi se pune la dispoziție un tabel cu destinatarii din țările terțe, precum și o copie cu dispozițiile specifice convenite, care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să folosiți declarațiile din secțiunea contact.

4.10     Durata stocării, perioadele de retenție

În principiu, stocăm datele atât timp cât este necesar pentru prezentarea ofertelor online și serviciilor conexe sau atât timp cât avem un interes legitim în stocarea acestora (de ex., interesul nostru legitim poate rezida în campanii de marketing prin poștă ulterior executării obligațiilor contractuale). În toate celelalte cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt șterse, cu excepția datelor pe care suntem obligați să le stocăm în temeiul executării unei obligații legale (de ex., pe baza perioadei de păstrare în temeiul dispozițiilor fiscale și comerciale suntem obligați să păstrăm pentru o anumită perioadă documente precum contracte și facturi).


5.       Tombole sau campanii de discount-uri

În cazul în care participați la una dintre tombolele sau campaniile de discount organizate de noi, datele dumneavoastră vor fi folosite în scopul de a vă informa despre premiul câștigat și de a ne promova produsele, în limitele permise de lege sau în limitele consimțământului dumneavoastră. Informații privind tombolele sau campaniile de discount pot fi găsite în cadrul condițiilor de participare aferente.


6.       Utilizarea de cookies

În contextul serviciilor noastre online, pot fi folosite cookies și mecanisme de urmărire.

Cookie-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni care pot fi stocate în dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați serviciul nostru online.

Urmărirea e posibilă prin utilizarea unor diferite tehnologii. În special, procesăm informațiile folosind tehnologia pixel și/sau în timpul analizei fișierelor jurnal.

6.1     Categorii

Facem distincția între cookie-uri care sunt obligatorii pentru anumite funcții tehnice ale serviciului online și cookie-uri și mecanisme de urmărire care nu sunt necesare pentru funcțiile tehnice ale serviciului online.

În general, este posibilă utilizarea serviciului online fără cookie-uri care nu sunt necesare în anumite scopuri tehnice.

6.1.1    Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic se înțelege acele cookie-uri fără care nu se poate asigura furnizarea tehnică a serviciului online. Acestea includ, de exemplu, cookie-uri care stochează datele în scopul asigurării redării înregistrărilor video sau audio.

Aceste cookie-uri vor fi șterse când închideți pagina de internet.

6.1.2    Cookie-uri și mecanisme de urmărire dispensabile din punct de vedere tehnic

Folosim cookie-uri și mecanisme de urmărire numai cu acordul dumneavoastră exprimat în fiecare caz în parte. Excepție sunt cookie-urile care salvează statusul actual al setărilor dumneavoastră de siguranță (cookie de selecție). Acest cookie este setat în considerarea unui interes legitim.

Referitor la aceste cookie-uri și mecanisme de urmărire, facem distincția între două subcategorii:

6.2     Cookie-uri de confort

Aceste cookie-uri facilitează operarea și vă permite astfel să navigați mult mai confortabil în serviciul nostru online; în aceste cookie-uri pot fi incluse setările de limbă.

6.3     Cookie-uri de marketing și mecanisme de urmărire

Generalități

Prin utilizarea de cookie-uri de marketing și de mecanisme de urmărire, noi și partenerii noștri putem să vă prezentăm oferte în funcție de interesele dumneavoastră, rezultate din analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator:

- Statistici:

Prin folosirea de instrumente de statistică măsurăm de exemplu de câte ori ați vizualizat o pagină.

- Conversion tracking:

Partenerii noștri pentru conversion tracking introduc un cookie în calculatorul dumneavoastră („conversion cookie”), atunci când accesați site-ul nostru prin intermediul unei reclame a partenerului nostru respectiv. În mod obișnuit, aceste cookie-uri nu mai sunt valide după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini de pe site-ul nostru și cookie-ul nu a expirat încă, noi și partenerul nostru de conversie relevant putem să ne dăm seama că un anumit utilizator a făcut clic pe reclamă, fiind astfel redirecționat către pagina noastră de internet. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe dispozitive. Informațiile obținute prin intermediul cookie-ului de conversie au drept scop elaborarea statisticilor de conversie și înregistrarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe respectiva reclamă și care au fost redirecționați către un site prevăzut cu un tag de urmărire a conversiei.

- Retargetingul:

Aceste instrumente creează profiluri de utilizator prin intermediul cookie-urilor de publicitate sau al cookie-urilor de publicitate ale terților, așa-numitele „balize web”, (grafice invizibile denumite și pixeli sau pixeli de urmărire) ori al tehnologiilor comparabile. Acestea sunt utilizate pentru publicitatea de interes și pentru a controla frecvența cu care utilizatorul vizualizează anumite reclame publicitare. Furnizorul relevant este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentul. Furnizorul instrumentului poate dezvălui informații și terților în scopurile menționate mai sus. În acest context, vă rugăm să aveți în vedere informațiile privind protecția datelor ale furnizorului relevant.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că utilizarea instrumentului poate include transferul datelor dumneavoastră către entități din afara SEE, unde nu există un nivel adecvat al protecției datelor în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (de ex., în SUA). Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să consultați următoarea descriere a instrumentelor de marketing individuale.

6.3.1    Nume: Optimizely

Furnizor: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Scop: module cookie ce urmăresc comportamentul utilizatorilor pe diferite site-uri, testarea UX (a experienței utilizatorului)

6.3.2    Monetate

Nume: Monetate


Furnizor: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.


Funcție: cookie poate urmări comportamentul de utilizator prin site-uri web, testare UX


6.3.3    Google Analytics

Nume: Google Analytics


Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Funcție: analiza comportamentului de utilizator (recuperare de pagini, numărul de vizitatori și de vizite, descărcări), crearea de profiluri de utilizator sub pseudonim pe baza informațiilor încrucișate dintre dispozitivele utilizatorilor Google autentificați (urmărire încrucișată între dispozitive), creșterea volumului de date de utilizatori anonimi cu informații specifice grupului țintă furnizate de Google, redirecționare, testare UX, conversion tracking și redirecționare în legătură cu Google Ads


6.3.4    Tealium

Nume: Tealium


Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Funcție: administrarea de tag-uri web printr-o interfață de utilizator, integrarea de coduri de program pe paginile dumneavoastră de internet.


6.3.5    Hotjar

Nume: Hotjar


Furnizor: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Funcție: cookie-urile pot urmări modul în care utilizatorii navighează pe mai multe site-uri; crearea de hărți termice, înregistrarea autentificărilor, sondaje.


6.3.6 Google AdSense

Nume: Google AdSense

Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. („Google”).

Funcție: Google Adsense ne poate ajuta prin plasarea de reclame, remarketing, conversion tracking

 

6.4       Managementul cookie-urilor și al mecanismelor de urmărire

Vă puteți administra setările pentru cookie-uri și pentru mecanismele de urmărire în browser-ul dvs. și/sau în setările noastre de siguranță.

Observație: setările dumneavoastră se referă numai la browser-ul utilizat în fiecare caz în parte.

6.4.1    Dezactivarea tuturor cookies-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate cookie-urile, dezactivați toate cookie-urile din setările browserului dumneavoastră. Aveți în vedere faptul că acest lucru poate afecta funcționarea site-ului.

6.4.2    Managementul setărilor dumneavoastră referitoare la cookie-uri și la mecanismele de urmărire nu este obligatoriu din punct de vedere tehnic

Atunci când ne vizitați paginile de internet, veți fi întrebat într-o fereastră pentru cookie-uri dacă sunteți de acord să utilizăm cookie-uri de confort, cookie-uri de marketing sau mecanisme de urmărire.

Din setările noastre de siguranță, vă puteți retrage acordul pentru viitor sau vă puteți da acordul la un moment ulterior.


7. Intrare în cont prin rețele sociale (autentificare prin rețelele sociale)

Vă oferim posibilitatea de a vă conecta la ofertele noastre online prin intermediul autentificării de pe rețelele de socializare precum Facebook Connect și Twitter.


Pentru a vă înregistra, sunteți redirecționați către pagina internet a respectivei rețele de socializare, unde vă puteți crea un cont cu ajutorul datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că contul dumneavoastră din respectiva rețea este legat de serviciul nostru. Procedând astfel, informațiile din profilul dumneavoastră public, adresa de e-mail și tag-urile de identificare ale prietenilor dumneavoastră din rețeaua de socializare, precum și, eventual, alte date ne sunt transmise prin intermediul rețelei de socializare.


În schimb, rețeaua de socializare utilizată în vederea înregistrării va primi statusul autentificării dumneavoastră, informațiile privind browser-ul și adresa dumneavoastră IP. Furnizorul rețelei de socializare sau serverul acestuia poate fi situat în afara UE sau a SEE ( de exemplu, în Statele Unite).


Dacă nu doriți realizarea transferului de date între noi și serviciile rețelei de socializare, autentificați-vă prin serviciul nostru de autentificare în loc de serviciul de autentificare oferit de rețeaua respectivă.


8. YouTube

Ofertele noastre online utilizează platforma video deținută de YouTube, care este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video.


Atunci când accesați unul dintre site-urile dedicate ofertelor noastre online care are încorporat un player YouTube, se creează o conexiune cu YouTube, pentru ca fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. Procedând astfel, datele sunt transferate către YouTube, care are calitatea de procesor de date. Nu suntem răspunzători pentru prelucrarea unor asemenea date de către YouTube.


Informații suplimentare privind scopul și întinderea datelor colectate, prelucrarea în continuare și utilizarea datelor de către YouTube, drepturile dumneavoastră și opțiunile de securitate disponibile pe care le puteți selecta pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor ale YouTube.


9. Newsletter cu drept de opțiune; Dreptul de revocare

În contextul ofertelor noastre online vă puteți abona la newsletters. Oferim așa-numita posibilitate de opțiune dublă, ceea ce înseamnă că vă vom trimite un newsletter prin e-mail, prin mesaj pe telefonul mobil (de ex., prin WhatsApp), SMS sau notificări forțate numai după ce ne-ați confirmat activarea serviciului de newsletter făcând clic pe link-ul primit într-o notificare. În cazul în care nu mai doriți să primiți newsletters, puteți anula în orice moment abonamentul prin revocarea acordului dat. Puteți revoca acordul pentru primirea de newsletters pe e-mail făcând clic pe linkul trimis prin e-mailul prin care ați primit respectivul newsletter sau din setările pentru administrarea ofertei online. Alternativ, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact din secțiunea contact.


10.     Linkuri externe

Ofertele noastre online pot conține linkuri către paginile de internet ale terților, în special furnizori care nu au nicio legătură cu noi. Făcând clic pe link, noi nu avem niciun control asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal care pot fi transmise terților prin accesarea linkului respectiv (cum ar fi adresa de IP sau URL-ul site-ului unde se găsește linkul), întrucât nu putem controla comportamentul terților. Nu ne asumăm răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți.


11.     Siguranța

Angajații noștri și societățile care furnizează servicii în numele nostru au obligația de confidențialitate și de a respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Adoptăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră, pe care le administrăm, în special împotriva riscurilor de distrugere din culpă sau ilegală, de manipulare, de pierdere, de modificare sau de dezvăluire neautorizată ori de acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt în permanență îmbunătățite în conformitate cu progresul tehnicii.


12.     Drepturile utilizatorului

Pentru apărarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea contact. Asigurați-vă că este posibilă identificarea persoanei dumneavoastră în mod neechivoc.

Dreptul de a fi informat și de acces

Aveți dreptul la o confirmare din partea noastră în sensul că datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate, iar în caz afirmativ, dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la corectare și ștergere

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legii, aveți dreptul la completarea sau ștergerea datelor dumneavoastră.

Acest drept nu vizează datele necesare în scopul facturării sau în scopuri contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de păstrare pentru un anumit timp. Dacă nu este solicitat accesul la astfel de date, prelucrarea acestora este restricționată (a se vedea mai jos).

Restricționarea prelucrării

În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legii, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor

În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legii, puteți solicita să vă fie transmise datele pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, de uz curent și lizibil electronic sau - dacă este posibil din punct de vedere tehnic - să transmitem aceste date unui terț.

Revocarea consimțământului

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul să revocați oricând în viitor consimțământul dat. Nu se aduce atingere legalității prelucrării datelor anterior revocării.


13.     Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere. Vă puteți adresa autorității de supraveghere competentă în aria dumneavoastră teritorială sau la locul reședinței dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere de la locul sediului nostru. Aceasta este:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Reperezentantul de stat pentru protecția datelor și libertatea informațiilor)

Adresa:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/Haga

Telefon: + 31-70-88 88 500

Telefax: + 31-70-88 88 501

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


14.     Modificări ale informării privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor. În acest caz, vom revizui și informarea privind protecția datelor. Prin urmare, aveți în vedere faptul că versiunea curentă a informării privind protecția datelor poate face obiectul unor modificări.


15. Contact

Dacă doriți să luați legătura cu noi, vă rugăm să folosiți adresa menționată în secțiunea „operatorul”.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Pentru a sesiza o probleme privind protecția datelor, vă rugăm să folosiți următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pentru sugestii și sesizări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să luați legătura cu angajatul nostru responsabil cu protecția datelor:

(C/ISP) Responsabil cu protecția datelor

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANIA

sau

mailto:DPO@bosch.com.

 

Data aplicării: 29.10.2020

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, toate drepturile rezervate