Impressum


Verantwoordelijk voor de websites van Robert Bosch B.V., Divisie Power Tools

Naam en adres
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nederland

Rechtsvorm
Besloten vennootschap (B.V.)

Rechtsgeldig vertegenwoordiger:
De heer Jean-Paul Meeuwissen

Telefoon- en faxnummer
Tel. +31-(0)76-5795-000
Fax +31-(0)76-5875-431

Emailadres:
contact@nl.bosch.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
20067148

BTW-nummer
NL800830374B02


Juridische opmerkingen van de Dremel Group (Dremel)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Dremel worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Dremel bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.


Merken

De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch Power Tools GmbH, Duitsland.


Licentiebepalingen

Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit intellectuele eigendom van ondernemingen van Dremel of derden.


Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke geschilbeslechting bij arbitrage-instanties voor consumenten.