Impressum


Verantwoordelijk voor de websites van Robert Bosch B.V.

Naam en adres
Robert Bosch B.V.
De Wel 22
3871 MV Hoevelaken
Nederland

Rechtsvorm
Besloten vennootschap (B.V.)

Rechtsgeldig vertegenwoordiger
De heer Heiko Carrie
De heer Patrick Incoletti

Telefoon- en faxnummer
Tel. +31-(0) 33 247 9191
Fax +31-(0) 33 247 9199


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
33190908

BTW-nummer
NL008620088B01


Juridische opmerkingen van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Bosch worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Bosch bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.

Merken

De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Licentiebepalingen

Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit intellectuele eigendom van ondernemingen van Bosch of derden.

Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.

Het platform in bereikbaar onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke geschilbeslechting bij arbitrage-instanties voor consumenten.