1. Paziņojums par datu aizsardzību

Robert Bosch SIA (turpmāk tekstā “Bosch” vai “Mēs”) sveic jūs mūsu interneta lapās un mobilajās lietotnēs (kopā dēvētas arī par “Tiešsaistes piedāvājumiem”)! Pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu izstrādājumiem!

 

2. Bosch ciena jūsu privātumu

Mēs ļoti rūpējamies par jūsu privātuma aizsardzību visā personas datu apstrādes gaitā, kā arī par visu uzņēmējdarbības datu drošību vispār. Personas dati, kas tika savākti, kamēr jūs apmeklējāt mūsu Tiešsaistes piedāvājumus, tiek apstrādāti tikai konfidenciāli un tikai saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir iekļauta mūsu korporatīvajā politikā.

 

3. Pārzinis

Bosch ir datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi. Izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par datu aizsardzību.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda: Robert Bosch SIA, Mūkusalas iela 101, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, rblv@lv.bosch.com, +371 67802080.

 

4. Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

4.1. Apstrādāto datu kategorijas

Tiek apstrādāti tālāk norādīto kategoriju dati.

 • Saziņas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese
 • Pieteikšanās dati/protokols: IP adrese
 • Pamatinformācija par līgumu (piemēram, līgumattiecības, līgumiskas vai izstrādājumu intereses)
 • Klienta vēsture
 • Darījumu, norēķinu un maksājumu dati
 • Pieteikšanās akreditācijas dati (izplatītājiem)

4.2. Principi

Personas dati ir tāda informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, tostarp, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līguma pamatdati, līgumā ietverti norēķinu un maksājumu dati, kuros ir norādīta personas identitāte.

Personas datus (tostarp IP adreses) mēs vācam, apstrādājam un izmantojam tikai tad, ja mums ir juridisks pamats to darīt vai ja sniedzāt savu piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai saistībā ar šo jautājumu, piemēram, reģistrējoties.

 

4.3. Apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Mēs, kā arī mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji, jūsu personas datus apstrādā tālāk norādītajos nolūkos.

 

Šo Tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana

Remonta pakalpojumu sniegšana klientam

(Juridiskais pamats: atbilstība tiesību aktiem par garantijām un/vai atbilstība līgumsaistībām atkarībā no konkrētā gadījuma)

 

 

Šo Tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana

(Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde. Ir spēkā šādi nosacījumi: [Link].).

 

Klientu aptaujas 
Produktu vai klientu aptaujas, kas veiktas pa e-pastu un/vai pa tālruni, ņemot vērā jūsu iepriekš izteikto piekrišanu.

(Juridiskais pamats: piekrišana).

 

Darbs ar norēķiniem un maksājumiem

(Juridiskais pamats: mūsu līgumsaistību izpilde.)

 

Mūsu tiesību aizsardzība un aizstāvēšana.

(Juridiskais pamats: mūsu leģitīmā ieinteresētība savu tiesību aizsardzībā un aizstāvībā.)

4.4. Reģistrācija

Ja vēlaties izmantot tādus labumus vai saņemt piekļuvi tādiem labumiem, kam ir nepieciešama līgumsaistību izpilde, mēs lūdzam jūs reģistrēties. Jums reģistrējoties, mēs vācam personas datus, kas mums ir nepieciešami līgumsaistību izpildei (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, ja piemērojams, informācija par vēlamo maksāšanas veidu vai konta turētāju), kā arī papildu datus pēc brīvprātības principa, ja piemērojams. Obligāti ievadāmā informācija ir norādīta ar *.

 

4.5. Žurnālfaili

Katru reizi, kad izmantojat internetu, jūsu pārlūkprogramma sūta noteiktu informāciju, kuru mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos.

Šādus žurnālfailus mēs glabājam 10 dienas, lai konstatētu pakalpojumu traucējumus, kā arī drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu uzbrukuma mēģinājumus), un pēc tam tos izdzēšam. Žurnālfaili, kas ir jāglabā pierādījumu vajadzībām, tiek dzēsti tikai pēc attiecīgā incidenta atrisināšanas un atkarībā no konkrētā gadījuma var tikt nodoti izmeklēšanas iestādēm.

Žurnālfaili tiek izmantoti arī analīzei (bez IP adreses vai bez pilnās IP adreses).

Žurnālfailos tiek glabāta tālāk norādītā informācija:

 • Tās termināļa ierīces IP adrese (interneta protokola adrese), ko izmanto, lai piekļūtu Tiešsaistes piedāvājumam.
 • Tās tīmekļa vietnes interneta adrese, no kuras Tiešsaistes piedāvājumam tiek piekļūts (tā sauktais izcelsmes vietrādis (URL) vai nosūtošais URL).
 • Tā pakalpojumu sniedzēja nosaukums, kurš tika izmantots, lai piekļūtu Tiešsaistes piedāvājumam.
 • To failu nosaukumi vai informācija, kam tika piekļūts.
 • Datu izsaukšanas datums un laiks, kā arī ilgums.
 • Pārsūtīto datu apjoms.
 • Operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, tostarp instalētajām pievienojumprogrammām (piemēram, Flash Player).
 • http statusa kods (piemēram, “Pieprasījums sekmīgs” vai “Pieprasītais fails nav atrasts”).

 

4.6. Bērni

Šis Tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas ir jaunāki par 14 gadiem.

4.7. Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Galvenokārt jūsu personas dati tiek pārsūtīti citiem datu pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei vai ja mēs paši (vai trešā puse) esam leģitīmi ieinteresēti šādā datu pārsūtīšanā, vai ja jūs devāt piekrišanu. Plašāka informācija par juridisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām ir atrodama sadaļā “Apstrādes nolūks un juridiskais pamats”.
Turklāt dati var tikt nodoti citiem datu pārziņiem, ja mums tas jādara normatīvo aktu vai izpildāmu administratīvu vai tiesas rīkojumu dēļ.

 

4.8. Paziņojumi par sūtījumiem

Lai paziņotu par jūsu sūtījumiem, savu līgumsaistību izpildes robežās jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru mēs pārsūtām tālāk norādītajām personām.

 

Latvijai:

SIA DPD Latvija

Uriekstes 8a,

LV – 1005, Rīga, Latvija

PVN reģ. nr. LV 40003393255/ Reģ. nr: 40003393255

 

 

Igaunijai:

DPD Eesti AS

Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja, Rae vald

Tālr.: +372 6130000 / Fakss: +372 6130013

PVN reģ. nr.: EE100202850 / Reģ. nr.: 10092256

 

 

Lietuvai:

JSC DPD Lietuva

Liepkalnio str. 180, LT-02121 Vilnius

Tālr.: +370 5 2106777 / Fakss: +370 5 2106740

PVN reģ. nr.: LT116392917 / Uzņēmuma kods 111639299

 

Šis uzņēmums apstrādā datus kā datu pārzinis.

 

4.9. Glabāšanas ilgums, paturēšanas periodi

Galvenokārt jūsu datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu Tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai tik ilgi, kamēr esam leģitīmi ieinteresēti datu uzglabāšanā (piemēram, mēs varam būt leģitīmi ieinteresēti savu tiesību aizsardzībā un aizstāvībā). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, izņemot tos datus, kas mums ir jāglabā juridisko saistību izpildīšanai (piemēram, nodokļu tiesību aktos un komerclikumā ir pieprasīts paturēšanas periods, kura laikā noteiktiem dokumentiem, piemēram, līgumiem un rēķiniem, ir jābūt pieejamiem).

 

5. Sīkfailu lietošana

Mūsu tiešsaistes pakalpojuma kontekstā var tikt izmantoti sīkfaili un izsekošanas mehānismi.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus var saglabāt jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumu.

Izsekošanu var veikt ar dažādām tehnoloģijām. Mēs informāciju apstrādājam, izmantojot pikseļu tehnoloģiju, un/vai žurnālfaila analīzes laikā.

5.1. Kategorijas

Ir sīkfaili, kuri tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai ir nepieciešami obligāti, un ir sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai nav obligāti nepieciešami.

Vispār ir iespējams šo tiešsaistes pakalpojumu izmantot bez sīkfailiem, kuri nav paredzēti tehniskiem nolūkiem.

 

5.1.1. Tehniskie nepieciešamie sīkfaili

Tehniski nepieciešamie sīkfaili ir tādi sīkfaili, bez kuriem šī tiešsaistes pakalpojuma nodrošināšana tehniski nav iespējama. Tādi ir, piemēram, sīkfaili, kuros glabājas dati, kas ir nepieciešami netraucētai video vai audio satura parādīšanai vai atskaņošanai.

Kad tīmekļa vietni pametat, šādi sīkfaili tiek dzēsti.

 

5.1.2. Sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs lietojam tikai tad, ja katrā gadījumā vispirms esam saņēmuši jūsu piekrišanu. Izņemot sīkfailu, kurš glabā jūsu privātuma iestatījumu pašreizējo statusu (atlases sīkfails). Šis sīkfails tiek iestatīts atkarībā no leģitīmās intereses.

Šos sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs iedalām divās tālāk aprakstītajās apakškategorijās.

 

5.2. Komforta sīkfaili

Šie sīkfaili atvieglo lietošanu un tādējādi ļauj jums pārlūkot mūsu tiešsaistes pakalpojumu ērtāk. Šādos sīkfailos var būt, piemēram, jūsu valodas iestatījumi.

 

Mārketinga sīkfaili un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkfailus un izsekošanas mehānismus, mums un mūsu partneriem ir iespēja rādīt jums piedāvājumus, kas atbilst jūsu interesēm, kuras ir izsecinātas, analizējot tālāk norādīto jūsu kā lietotāja uzvedību.

- Statistika.
Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, jūsu lapu skatījumu skaitu.

- Konversijas izsekošana.
Ja mūsu tīmekļa vietnei piekļūstat caur kāda mūsu konversijas izsekošanas partnera reklāmu, attiecīgais partneris jūsu datorā novieto sīkfailu (“konversijas sīkfailu”). Parasti pēc 30 dienām šie sīkfaili vairs nav derīgi. Ja apmeklējat noteiktas lapas mūsu tīmekļa vietnē un šis sīkfails vēl ir derīgs, mēs (un attiecīgais konversijas partneris) varam atpazīt, ka noteikts lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika pārvirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Tas ir iespējams arī dažādās ierīcēs. Informāciju, kas tiek iegūta, izmantojot konversijas sīkfailu, var izmantot konversijas statistikas apkopošanai un reģistrēšanai, cik lietotāju kopā noklikšķināja uz attiecīgās reklāmas un tika pārvirzīti uz tīmekļa vietni ar konversijas izsekošanas tagu.

 

Nosaukums: Google Analytics

Nodrošinātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija)

Darbība: lietotāja uzvedības analīze (lapu izguves, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidolietotāju profilu izveidošana, pamatojoties uz dažādu ierīču informāciju par tajās pierakstītajiem Google lietotājiem (starpierīču izsekošana), pseidolietotāju datu papildināšana ar mērķa grupai raksturīgo informāciju, ko nodrošina Google, pārmērķēšana, UX testēšana, konversijas izsekošana un pārmērķēšana kombinācijā ar Google Ads

Sīkfailu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Sīkfailu un izsekošanas mehānismu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkā un/vai mūsu privātuma iestatījumos.

Ņemiet vērā! Jūsu norādītie iestatījumi attiecas tikai uz attiecīgajā gadījumā izmantoto tīmekļa pārlūku.

 

Visu sīkfailu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visus sīkfailus, lūdzu, deaktivizējiet sīkfailus sava tīmekļa pārlūka iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

 

Jūsu iestatījumu pārvaldīšana attiecībā uz sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem, kas nav tehniski nepieciešami

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jums sīkfailu slānī tiek prasīts, vai piekrītat, ka mēs izmantojam attiecīgi jebkādus komforta sīkfailus, mārketinga sīkfailus vai izsekošanas mehānismus.

Mūsu privātuma iestatījumos jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai lietošanai vai piešķirt savu piekrišanu kaut kad vēlāk.

 

6. Ārējās saites

Mūsu Tiešsaistes piedāvājumos var būt saites uz trešo pušu interneta lapām, it īpaši pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saistīti ar mums. Mēs nevaram ietekmēt to personas datu (piemēram, IP adrese vai tādas vietnes vietrādi (URL), kurā šī saite atrodas) vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kādi, iespējams, tiek pārsūtīti, ja noklikšķināt uz trešās puses saites, jo trešo pušu rīcību mēs nevaram kontrolēt. Mēs neuzņemsimies atbildību par personas datu apstrādi, ko veic trešās puses.

 

7. Drošība

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un attiecināmos datu aizsardzības tiesību aktus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni un aizsargātu tos jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši pret neparedzētu vai nelikumīgu to iznīcināšanu, manipulācijām ar tiem, to zudumu un maiņu, kā arī pret neatļautu to izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem. Mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiskajam progresam.

 

8. Lietotāju tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet sadaļā Kontaktinformācija sniegto informāciju. To darot, lūdzu, nodrošiniet, ka jūsu personas identifikācija ir nepārprotama.

Tiesības saņemt informāciju un piekļūt tai

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, piekļūt saviem personas datiem.

Tiesības uz labošanu un dzēšanu 

Jums ir tiesības panākt nepareizu personas datu labošanu.  Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības panākt savu datu papildināšanu vai dzēšanu.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi norēķinu vai grāmatvedības nolūkiem vai uz kuriem attiecas likumā noteiktais paturēšanas periods. Taču, ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde ir ierobežota (skatiet tālāk).

Apstrādes ierobežošana

Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu.

Datu pārnesamība

Ja tiek izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt, ka datus, kurus esat mums sniedzis, jūs saņemat strukturētā, tipiski lietotā un mašīnlasāmā formātā, vai (ja tas ir tehniski iespējams) pieprasīt, ka šos datus mēs pārsūtām trešajai pusei.

Iebilšana pret tiešo mārketingu

Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ jūsu iebildums var netikt izskatīts uzreiz, tādēļ jūsu datu izmantošana esošā kampaņā var netikt pārtraukta nekavējoties.

Iebilšana pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgo interešu juridisko pamatu

Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ciktāl lietojums ir pamatots ar “likumīgām interesēm”. Tādā gadījumā mēs izbeigsim jūsu datu apstrādi, izņemot gadījumus, ja varēsim sniegt pārliecinošu likumīgu pamatojumu saskaņā ar tiesību aktu prasībām, kuru prioritāte ir augstāka par jūsu tiesībām.

Piekrišanas atsaukšana

Ja devāt piekrišanu savu datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā šo piekrišanu atsaukt, unšī atsaukšana attiecas uz turpmāko apstrādi. Likumība tai datu apstrādei, kas tika veikta pirms atsaukšanas, paliek nemainīga.

9. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jūs varat vērsties uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par jūsu mītnes vietu vai mītnes valsti, vai uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par mums. Tā ir:

Datu valsts inspekcija
Elijas iela 17
Rīga, LV-1050

+371 67223131
pasts@dvi.gov.lv

10. Izmaiņas paziņojumā par datu aizsardzību

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus. Tādā gadījumā mēs izdarīsim atbilstošus grozījumus savā paziņojumā par datu aizsardzību. Tādēļ, lūdzu, piefiksējiet datu aizsardzības paziņojuma pašreizējo versiju, jo tā var mainīties.

11. Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, to var izdarīt, izmantojot sadaļā “Pārzinis” norādīto adresi.

Lai aizstāvētu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLV.

Lai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem, lūdzu, izmantojiet šo siti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Lai izteiktu ierosinājumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi, iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart, GERMANY (Vācija)

vai

mailto: DPO@bosch.com

Spēkā stāšanās datums: 2021.11.01.