Väljalaskemärkmed


Vastutav Robert Bosch SIA veebisaitide eest

 

Nimi ja aadress

Robert Bosch SIA

Mūkusalas iela 101

Riia, LV-1004

 

Juhatuse liige

Kaspars Kalviškis

 

Telefoninumber

+371 67802080

 


Boschiga ühenduse võtmiseks

rblv@lv.bosch.com

+371 67802080

 


KMKR number

LV40010311242


Juriidiline teave Robert Bosch SIA-lt

 


© Autoriõigus

 


Kõik õigused kaitstud. Kogu sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst ja pildid, graafika, heli, animatsioon ja videomaterjal ning nende materjalide esitamine Boschi veebisaitidel on kaitstud autoriõiguse ja muude kaubanduslike omandiõigustega. Nende veebisaitide sisu ei tohi kopeerida, levitada, muuta ega teha kolmandatele isikutele kättesaadavaks ärilistel eesmärkidel. Lisaks sisaldavad mõned Boschi veebisaidid pilte, mis kuuluvad kolmandate isikute autoriõiguse alla.

 


Kaubamärgi teave

Meie veebisaidil kasutatud kaubamärgid ja disainielemendid on Saksa ettevõtte Robert Bosch GmbH intellektuaalomand.

 


Teave litsentside kohta

 


See veebisait ei anna õigust kasutada Boschi kontserni (Bosch) kuuluvate ettevõtete või kolmandate isikute intellektuaalomandit.

 


Vaidluste veebipõhine lahendamine (ODR)

 


Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta: Euroopa Komisjon on loonud veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR) platvormi. See platvorm toimib kontaktpunktina veebimüügilepingute ja veebiteenuste osutamise kohustustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamisel.

 


Platvorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 


Me ei võta osa tarbijavaidluste kohtuvälisest lahendamisest.