Obavijest o zaštiti podataka


1.    Obavijest o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u nastavku „Bosch“ odnosno „mi“ ili “nas”) želi vam dobrodošlicu na svoje internetske stranice i mobilne aplikacije (pod skupnim nazivom i “internetske ponude”). Zahvaljujemo vam na interesu za naše društvo, proizvode i usluge.


2.    Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke.


3.    Voditelj obrade

Bosch je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

U nastavku su naši podaci za kontakt:

Robert Bosch d.o.o.
Ulica kneza Branimira 22
10000 Zagreb

Uprava
Mirsada Kudrić, direkor

Boscheve kontaktne informacije
+385 (0)1 2958-071
rbkn-bsc@hr.bosch.com

Registarski sud:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080090992

OIB / PDV identifikacijski broj:
54135594229 / HR54135594229


4.    Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1.    Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:
•    Podaci za komunikaciju (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, IP adresa)

Dodatne informacije o načinu obrade Vaših osobnih podataka, ovisno o tome kojoj kategoriji ispitanika pripadate, možete naći u našim Općim pravilima privatnosti (https://www.bosch.hr/opca-pravila-privatnosti/)

4.2.    Načela

Osobni podaci sastoje se od svih informacija povezanih s identificiranom fizičkom osobom ili osobom koja se može identificirati te uključuju, primjerice, imena i prezimena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste vi dali privolu za obradu ili uporabu osobnih podataka kad je riječ o tom pitanju, npr. putem registracije.

4.3.    Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

4.3.1. Pružanje ove internetske ponude i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu s našim ugovornim uvjetima, uključujući naplatu. Naplata može uključivati prodaju potraživanja.

  • Pravna osnova: ispunjenje ugovora ili, za prodaju potraživanja, naš legitimni interes za učinkovito upravljanje potraživanjima.

4.3.2. Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga

  • Pravne osnove: izvršavanje naše pravne obveze u području sigurnosti podataka i legitimni interes za uklanjanje smetnji i sigurnost naše ponude.

4.3.3. Vlastita promidžba i promidžba preko vanjskih dobavljača te istraživanje tržišta i mjerenje dosega u zakonom dopuštenom opsegu odnosno na temelju privole

  • Pravna osnova: privola / naš legitimni interes za izravan marketing sve dok je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i tržišnom natjecanju.

4.3.4. Anketiranje o proizvodima odnosno anketiranje kupaca e-poštom i/ili telefonom ako su dali izričitu privolu za to

  • Pravna osnova: privola.
    Napomena: Ako za anketiranje angažiramo institut za istraživanje tržišta, on će to obavljati isključivo po našem nalogu i u skladu s našim uputama.

4.3.5. Održavanje nagradnih izvlačenja ili akcija s popustima u skladu s pojedinim uvjetima nagradnih izvlačenja ili akcija s popustima.

  • Pravna osnova: izvršavanje ugovornih obveza).

4.3.6. Zaštita i obrana naših prava

  • Pravna osnova: naš legitimni interes za ostvarenje i obranu naših prava.

4.4.    Registracija

Ako se želite koristiti ili pristupiti pogodnostima za koje je potrebno sklapanje i izvršavanje ugovora, morate se registrirati. Registracijom prikupljamo osobne podatke koji su potrebni za sklapanje i izvršavanje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, ako je primjenjivo, podaci o željenom načinu plaćanja ili o vlasniku računa) te, ako je primjenjivo, dodatne podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezni podaci označeni su *.

4.5.    Datoteke zapisnika (Log files)

Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik odašilje određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika.

Datoteke zapisnika čuvamo kako bismo utvrdili ometanja pružanja usluga te iz sigurnosnih razloga (npr. radi istrage pokušaja napada) u razdoblju od 7 dana, a nakon čega ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u dokazne svrhe izuzete su od brisanja dok se određeni incident ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.

U datotekama zapisnika posebno se spremaju informacije navedene u nastavku:

•    IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se koristi radi pristupanja online uslugama;
•    ID mobilnog uređaja, ako se internetske ponude upotrebljavaju putem mobilnog uređaja;
•    Adresa internetske stranice s koje se pristupilo internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL referenta);
•    Naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskoj ponudi;
•    Naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo,
•    Datum, vrijeme i trajanje opoziva podataka;
•    Količina prenesenih podataka;
•    Operacijski sustav i informacije o upotrijebljenom internetskom pregledniku, uključujući instalirane priključke (npr. Flash Player);
•    Kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”).

4.6.    Djeca

Ova internetska ponuda nije usmjerena djeci mlađoj od 16 godina.

4.7. Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

Vaši osobni podaci načelno se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kad je to potrebno za izvršavanje ugovora i ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za prijenos podataka, ili ako ste nam dali vašu privolu. Pojedinosti o pravnoj osnovi i primateljima ili kategorijama primatelja mogu se pronaći u odjeljku – „Svrhe i

pravne osnove obrade“.
Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

4.7.1. Pružatelji usluga (općenito)

Angažiramo vanjske pružatelje usluga za zadatke kao što su prodajne i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, rukovanje isplatama, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštiti podataka koje su pohranili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštovati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.

4.7.2. Isporuke pošiljki

U svrhu isporuke vaših pošiljki, a u sklopu ispunjenja ugovorne obveze, vaše kontakt podatke (adresa isporuke, ime i prezime) prenosimo prema:

General Logistics Systems Croatia d.o.o.
10360 Popovec
Varaždinska 116
Hrvatska
info@gls-croatia.com

DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o.
Slatinska 7
10360 Zagreb-Sesvete
Email: info@dpd.hr
Tel: +385 (01) 3430 600
Fax: +385 (01) 3430 670

Prethodno navedene tvrtke obrađuju osobne podatke kao voditelji obrade osobnih podataka.

4.8.    Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenositi i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim zemljama.

U takvim slučajevima prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruži odgovarajuću razinu zaštite podataka ili da ste dali privolu za prijenos.

Imate pravo primiti pregled primatelja iz trećih zemalja i primjerak posebno ugovorenih odredbi kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka Kontakt.

4.9.    Trajanje pohrane, rokovi čuvanja

Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i povezanih usluga ili dok god imamo opravdani interes za pohranu podataka (npr. nakon ispunjenja ugovornih obveza možemo i dalje imati opravdani interes za marketing putem obične pošte).

U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznim i računovodstvenih propisima obvezni smo imati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupne tijekom određenog razdoblja).


5. Nagradna izvlačenja ili akcije s popustima

U slučaju da sudjelujete u jednom od naših nagradnih izvlačenja ili akcija s popustima, upotrijebit ćemo vaše podatke kako bismo vas obavijestili o bilo kakvoj osvojenoj nagradi i radi oglašavanja naših proizvoda u zakonom dozvoljenoj mjeri ili u mjeri za koju ste dali svoju privolu. Informacije o nagradnim izvlačenjima ili akcijama s popustima dostupne su u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.


6. Uporaba kolačića

U okviru svojih internetskih usluga možemo upotrebljavati kolačiće i mehanizme za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vaš uređaj kada posjećujete naš internetski servis.

Praćenje je moguće s pomoću različitih tehnologija. Posebice obrađujemo podatke s pomoću tehnologije piksela i/ili tijekom analize datoteka zapisnika.

6.1. Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge te kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge.
Općenito se internetska usluga može upotrebljavati bez ikakvih kolačića koji ne služe nikakvoj tehničkoj svrsi.

6.1.1. Tehnički potrebni kolačići

Izraz tehnički potrebni kolačići odnosi se na kolačiće bez kojih se tehnički uvjeti internetskih usluga ne mogu osigurati. Tu spadaju, na primjer, kolačići koji pohranjuju podatke koji osiguravaju funkcionalnu reprodukciju zvučnih zapisa ili videozapisa.

Takvi kolačići brišu se kad napustite internetsku stranicu.

6.1.2. Kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Ti se kolačići i mehanizmi za praćenje upotrebljavaju ako za to u svakom slučaju date privolu. Iznimka u ovom slučaju su kolačići koji pohranjuju status vaših postavke privatnosti (kolačići za odabir). Ti kolačići su postavljeni na temelju legitimnog interesa.

Razlikujemo dvije potkategorije u pogledu tih kolačića i mehanizama za praćenje:

6.2. Kolačići za praktičnost

Ti kolačići pridonose funkcionalnosti te vam stoga omogućuju da upotrebljavate našu internetsku uslugu na praktičniji način, npr. postavke za vaš jezik mogu spadati u ovu kategoriju.

6.3. Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Općenito: Uporabom marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo vam omogućiti ponudu koja se temelji na vašim interesima, koji su rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

Statistika: Uporabom standardnih alata mjerimo, primjerice, broj pregleda vaše stranice.

Praćenje konverzija: Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaše računalo („kolačić za praćenje konverzija”) ako ste posjetili našu internetsku stranicu putem oglasa dotičnog partnera. Ti kolačići obično prestaju vrijediti nakon 30 dana. Ako posjetite određene dijelove naše internetske stranice, a kolačić još nije prestao vrijediti, mi i relevantni partner za praćenje konverzija prepoznajemo da je korisnik kliknuo na reklamu, što ga je preusmjerilo na našu internetsku stranicu. Svrha informacija prikupljenih putem kolačića za praćenje konverzija izrada je statistike o konverzijama i evidencije o ukupnom broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas, što ih je preusmjerilo na internetsku stranicu s oznakom za praćenje konverzija.

Imajte na umu da uporaba alata može podrazumijevati prijenos vaših podataka primateljima izvan EGP-a gdje ne postoji odgovarajuća razina zaštite podataka u skladu s GDPR-om (primjerice, u SAD-u). Za više pojedinosti u tom pogledu pogledajte opis koji dolazi uz pojedinačne alate za marketing:

6.3.1. Google Analytics

Naziv: Google Analytics

Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (dohvaćanje stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), izrada pseudonimiziranih korisničkih profila na temelju podataka o više uređaja za prijavu prijavljenih Googleovih korisnika (praćenje više uređaja), obogaćivanje pseudonimiziranih korisničkih podataka s podacima koje sadrži Google ciljane skupine, ponovno ciljanje, UX testiranje, praćenje konverzije i ponovno ciljanje zajedno s Google Ads

6.4. Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete upravljati svojim postavkama kolačića i mehanizama za praćenje putem preglednika i/ili naših postavki privatnosti.

Napomena: Vaše postavke odnose se samo na preglednik koji upotrebljavate u pojedinoj situaciji.

6.4.1. Deaktivacija svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u postavkama vašeg preglednika. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

6.4.2. Upravljanje postavkama u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Kada posjećujete naše internetske stranice pojavit će vam se više pojedinačnih prozora za kolačiće s pitanjem dajete li privolu za uporabu bilo kakvih kolačića za praktičnost, marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje.

U našim postavkama privatnosti možete povući privolu za uporabu kolačića s učinkom za buduća pretraživanja ili pak u bilo kojem trenutku možete ponovno dati privolu.


7. Vanjske poveznice

Naše internetske ponude mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj strani (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih strana, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu osobnih podataka koju izvršavaju treće strane.


8. Sigurnost

Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezni su osigurati povjerljivost i usklađenost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.


9. Korisnička prava

Za ostvarenje svojih prava upotrijebite podatke u odjeljku Kontakt. Pritom se osigurajte da vas možemo jednoznačno identificirati kao osobu.

Pravo na informiranost i pravo pristupa:

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi vaših podataka. U tom smislu možete ostvariti pravo na informiranost u pogledu osobnih informacija koje obrađujemo o vama.

Pravo na ispravak i pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka te - ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti - dopunu ili brisanje svojih podataka.

To ne vrijedi za podatke koji su potrebni za obračunavanje i u knjigovodstvene svrhe ili podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova se obrada ograničava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:

Ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti, od nas možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenosivost podataka:

Imate pravo od zatražiti da vam podatke koje ste nam stavili na raspolaganje predamo u strukturiranom, uobičajenom, strojno čitljivom obliku odnosno - ako je to tehnički izvedivo - tražiti da se podatci prenesu trećoj osobi.

Prigovor na direktan marketing:

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u promidžbene svrhe („prigovor na promidžbu“). Imajte na umu da iz organizacijskih razloga može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru već pokrenute kampanje.

Prigovor na obradu podataka na pravnoj osnovi „legitimni interes“:

Uz to imate pravo da u svakom trenutku prigovorite našoj obradi podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom ćemo slučaju obustaviti obradu vaših podataka osim ako - na temelju zakonskih propisa - možemo dokazati relevantne razloge daljnje obrade koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje privole:

Ako ste nam dali privolu za obradu svojih podataka, u svakom je trenutku možete povući za ubuduće. To ne utječe na pravovaljanost obrade vaših podataka do povlačenja.


10. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:

Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za to se možete obratiti nadzornom tijelu koje je nadležno za vaše boravište ili nadzornom tijelu koje je nadležno za nas. To je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4609-000
Fax.: +385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr


11. Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Pridržavamo pravo na izmjenu naših sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvom ćemo slučaju prikladno prilagoditi i našu Obavijest o zaštiti podataka. Stoga uvijek obratite pažnju na aktualnu verziju naše Obavijesti o zaštiti podataka.


12. Kontakt

Ako želite kontaktirati s nama, možete to učiniti na adresu navedenu u odjeljku „Voditelj obrade“.

Za ostvarivanje svojih prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Ako imate prijedloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših osobnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)

(Informacijska sigurnost i privatnost)


Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY

ili
Adresa e-pošte: DPO@bosch.com


 

13. Primjenjuje se od:

 

 04.10.2021.