Osallistumisehdot


Osallistumalla Key Promotion PRO Deals -kampanjaan (jäljempänä "tarjouskampanja"), hyväksyt nämä osallistumisehdot.


1. Järjestäjä

Kampanjan järjestäjä on

Robert Bosch Oy,
Robert Huberin tie 16 A 01510 Vantaa,
Suomi,
Y-tunnus 0106432-1

(jäljempänä "Bosch")


2. Kampanja-aika

Kampanja-aika on 1.1.2021 (klo 0.00 CET) - 30.4.2021 (klo 24.00 CET) (jäljempänä "kampanja-aika").


3. Osallistuminen

Jos haluat osallistua tarjouskampanjaan, sinun on meneteltävä kampanja-aikana seuraavasti:

1)    osta verkkokaupasta tai liikkeestä
-Bosch Professional 18V:n sähkötyökalu tai sarja; tai
-BITURBO-malliston sähkötyökalu tai sarja,
jonka hinta on yli 150 euroa (ilman ALV:tä) (jäljempänä "kampanjatuotteet"). Selvennyksen vuoksi, mittaustyökalut eivät kuulu kampanjatuotteisiin.

2)    Vieraile PRO Deals -kampanjan verkkosivustolla seuraavan linkin kautta: www.pro360.com/prodeals. Tämän sivun kautta pääset PRO Deals -verkkosovellukseen (jäljempänä "PRO Deals").

3)    Osallistuessasi PRO Deals -kampanjaan sinulle luodaan henkilökohtainen PRO360-käyttäjäprofiili, jos sellaista ei vielä ole. PRO360-portaalia koskevia lisätietoja saat yleisistä kauppaehdoista, jotka voit avata tästä.

4)    Syötä ostamasi tarjoustuotteen sarjanumero ja laitenumero sekä ostopäivä.

5)    Lataa ostamasi tarjoustuotteen lasku PRO Deals -sovellukseen. Ota sitä varten valokuva laskusta tai lataa laskun sisältävä tiedosto palvelimelle. Huomaa, että laskussa pitää olla selvästi näkyvissä ostettu kampanjatuote, ostohinta ja ostopäivä.

6)    Ostamastasi kampanjatuotteesta riippuen sinulle näytetään kylkiäinen, jonka saat, kun noudatat kaikkia osallistumisehtoja.

7)    Ilmoita toimitusosoitteesi ja suorita osallistumistoimet loppuun.


4. Kylkiäiset

Kun ostat Bosch Professional 18V:n sähkötyökalun tai sarjan, jonka hinta on yli 150 euroa, saat kylkiäisenä GBA 18V 4.0 Ah –akun jos osallistut tarjouskampanjaan. Kun ostat Bosch Professional BITURBO -malliston sähkötyökalun tai sarjan, jonka hinta on yli 150 euroa saat kylkiäisenä ProCORE 18V 5.5 Ah -akun jos osallistut tarjouskampanjaan.  Nämä kylkiäiset ovat saatavilla tässä PRO Deals -kampanjassa niin kauan kuin varastoa riittää.


5. Osallistumiseen oikeutetut ja osallistumisehdot, toimitus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita. Boschin ja muiden tarjouskampanjan toteuttamiseen osallistuvien yritysten työntekijät eivät saa osallistua kampanjaan.

Tätä tarjousta ei saa yhdistää muihin Bosch-konsernin, etenkään Robert BoschOy:n tarjouksiin ja alennuksiin. Sitä sovelletaan yksinomaan kampanjatuotteisiin kuuluvan työkalun hankintaan, joka on ostettu suomalaiselta jälleenmyyjältä (joko verkkokaupasta tai liikkeestä). Jos ostosopimus peruutetaan tai kumotaan, sinulla ei ole oikeutta osallistua tarjouskampanjaan. Jos laite palautetaan, kylkiäinen on korvattava Boschille, jos kylkiäinen on jo annettu. Korvausvaatimus pannaan lain mukaisesti täytäntöön. Tarjouskampanja on tarkoitettu yksinomaan loppukäyttäjille. Saatuja kylkiäisiä ei saa myydä tai jakaa edelleen.

Kylkiäinen toimitetaan yleensä 4 viikon kuluessa kylkiäisen tilaamisesta (ellei verkkosivustolla www.pro360.com/prodeals toisin mainita).  Lähetys tapahtuu vain Suomen alueelle. Bosch vastaa kylkiäisen lähetyskustannuksista. Kylkiäisen vaihto, itse tehtävä nouto tai käteismaksu ei ole mahdollista.


6. Yhteystiedot

Jos sinulla on PRO Deals -kampanjaa koskevia kysymyksiä, käänny sähköpostitse Robert BoschOy:n puoleen.


7. Vastuu

Kylkiäisille ei myönnetä mitään takuuta. Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos takuuvaatimus liittyy vahingonkorvaukseen ja sen syynä on Boschin tai sen edustajien törkeä huolimattomuus tai tahallinen toiminta. Myöskään kuolemantapauksiin, tapaturmiin tai terveyshaittoihin liittyviä tai tuotevastuulakiin perustuvia oikeuksia vahingonkorvausvaatimuksiin ei rajoiteta. Bosch ei ole varsinkaan velvollinen korvaamaan tai korjaamaan kylkiäisiä, mutta tarkistaa reklamaatiot tapauskohtaisesti.


8. Muita sopimustietoja

Pidätämme oikeuden muuttaa kaikkia ehtoja milloin tahansa. Aina kun osallistut Robert Bosch Oy:nkampanjaan, siihen sovelletaan kyseisellä hetkellä käytettävissä olevia osallistumisehtoja. Tarkista siksi oman etusi vuoksi osallistumisehdot aina ennen tarjouksen käyttöä. Jos näiden osallistumisehtojen yksittäiset säännökset ovat pätemättömiä tai puutteellisia, tämä ei vaikuta ehtojen muiden määräysten voimassaoloon.

Bosch pidättää oikeuden lopettaa tai väliaikaisesti keskeyttää kampanjan perustellusta syystä. Erityisesti silloin, jos kampanjan asianmukaista toteuttamista ei voida enää taata oikeudellisista tai aineellisista syistä.

Sinun ja Boschin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Jos olet kuluttaja, tätä lakivalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin asiakkaan vakinaisen asuinvaltion lain pakollisten määräysten tarjoamaa suojaa ei peruuteta (edullisuusperiaate). YK:n kauppalaki (CISG) ei koske tätä sopimusta.


9. Tietosuoja

Bosch on iloinen mielenkiinnostasi yritystämme, tuotteitamme ja tarjouksiamme kohtaan. Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme tarkasti liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja vain lakisääteisten määräysten mukaisesti.  Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

Vastuullinen taho

Tietojesi käsittelystä on vastuussa Bosch; poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö
Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:
-    Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
-    Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)


Periaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntuottajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:
-    PRO Deals -kampanjaan osallistuminen (oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)
-    Oma ja ulkoinen mainonta sekä markkinatutkimus ja mainonnan kattavuuden mittaaminen lakimääräysten tai asiakkaan suostumuksen puitteissa (oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).
-    Tuote- tai asiakaskyselyt postitse (oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen, suostumus).
-    Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos olet nimenomaisesti suostunut tähän (oikeusperuste: suostumus).
-    Uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla tai SMS/MMS-viesteillä vastaanottajan suostumuksella (oikeusperuste: suostumus).
-    Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen (oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).


Rekisteröityminen
Jos haluat käyttää sopimuksen solmimista edellyttäviä palveluita, pyydämme sinua tekemään rekisteröinnin. Rekisteröintiprosessin puitteissa keräämme sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, katuosoite) ja tarvittaessa muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tunnuksella *. Rekisteröinnin myötä valtuutat Boschin käyttämään syötettyjä tietoja PRO360:n sisältämien palveluiden tarjoamiseen. Tämä koskee erityisesti sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavien tietojen välittämistä muihin PRO360-sovelluksiin tai -palveluihin. Tätä koskevia lisätietoja saat tietosuojaselosteesta. Asiakas on vastuussa kaikista asiakastilinsä puitteissa tehdyistä toimista. Jos joidenkin tietojen antaminen (etenkin yhteys- ja maksutiedot) on pakollista (merkitty asteriskilla (*)), asiakkaan on ilmoitettava ne täydellisesti ja virheettömästi. Jos nämä tiedot muuttuvat käyttösuhteen aikana, asiakkaan on korjattava PRO360-portaalissa olevat tiedot välittömästi sopimuksen hallinnassa ja/tai henkilökohtaisissa asetuksissa. Jos väärien tietojen takia syntyy kustannuksia (esimerkiksi väärän osoitteen takia epäonnistuneet toimitusyritykset tai veloitusten epäonnistuminen väärien tilitietojen vuoksi), meillä on oikeus vaatia näiden kustannusten korvaamista.


Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille
Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita ja vastaanottajien tai vastaanottajien kategorioita koskevat lisätiedot voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomais- tai lakiasetusten perusteella.

Tietojen välittäminen

Palveluntuottajat
Käytämme ulkoisia palveluntuottajia erilaisiin tehtäviin, kuten myynti- ja markkinointipalveluihin, sopimusten hallintaan ja maksuliikenteen käsittelyyn. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, varsinkin varmistaaksemme, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.Pakettien toimitusilmoitukset
Jotta pakettisi toimittamisesta voidaan ilmoittaa, välitämme sähköpostiosoitteesi sopimuksen täyttämistä varten

DACHSER Sweden AB
Logistics Center Jönköping
Solåsvägen 5A
553 03 Jönköping
Tämä yritys käsittelee tietoja vastuullisena tahona.

Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Säilytämme tietojasi yleensä niin kauan kuin se on tarpeen online-palvelumme ja siihen liittyvien lisäpalveluiden tarjoamiseksi, olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai meillä on oikeutettu intressi niiden pitempään säilyttämiseen (esim. meillä voi olla edelleen oikeutettu intressi postitse tehtävään markkinointiin myös sopimuksen täyttämisen jälkeen). Tämän jälkeen me poistamme henkilötietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

Turvallisuus

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntuottajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja heidän on noudatettava sovellettavia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

Käyttäjien oikeudet

Jos haluat esittää oikeusvaatimuksia, käytä siihen seuraavan sivun kappaleessa "Yhteystiedot" annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Siksi sinulla on oikeus pyytää meiltä seloste käsittelemistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen

Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.
Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

Käsittelyn rajoitukset

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Suostumuksen peruminen

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen kieltohetkestä lähtien. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

Tietojen käsittelyn kieltäminen

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Tietojen siirrettävyys

Sinulla on myös oikeus pyytää meiltä käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, asianmukaisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai vaatia, mikäli teknisesti mahdollista, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista, tai meitä valvovan tietosuojaviranomaisen puoleen. Se on:

Office of the Data Protection Ombudsman (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
P.O. Box 800
FIN-00521 HELSINKI
FINLAND

Address:
Ratapihantie 9, 6rd floor
00520 HELSINKI

Telefon: +358 10 36 66700
Telefax: +358 10 36 66735
E-Mail: tietosuoja@om.fi

Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä siihen kappaleessa "Vastuullinen taho" annettua osoitetta.

Käytä oikeuksiesi suojaamiseen ja tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyä koskevien ehdotusten ja valitusten osalta suosittelemme, että otat yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme:

Datenschutzbeauftragter (Tietosuojavaltuutettu)

Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Saksa
tai
Sähköposti: DPO@bosch.com