*Bemærk: Disse databeskyttelsesregler henviser til data, vi behandler under reparation af din genstand. For yderligere oplysninger om vores behandling af dine data på dette websted, se https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/da/pro/privacy/

Oplysninger vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med tjenesten ”online-reparationer”


1.  Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark (herefter anvendes betegnelsjereen “vi” eller “os”) er ansvarlig for behandlingen af dine data.

2.  Beskyttelsen af dit privatliv i alle aktiviteter, der indebærer behandling af personoplysninger i forbindelse med tjenesten ”online-reparationer”, og sikkerheden af alle kommercielle data er to grundlægende aspekter, som vi tager hensyn til i vores virksomhedsprocesser. Vi behandler personoplysninger fortroligt og udelukkende i henhold til den gældende lovgivning. Beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed er en fast bestanddel af vores virksomhedspolitik.

3.  Vi indsamler, behandler og anvender kun dine personoplysninger, såfremt der findes et retsgrundlag, eller hvis du selv har givet samtykke dertil. I forbindelse med denne tjeneste behandler vi udelukkende dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af den kontrakt, vi har indgået med dig (retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten, art. 6 stk. 1 litra b) af GDPR (forordning (EU) nr. 2016/679)). Dine personoplysninger vil udelukkende blive overført til tredjeparter, hvis dette er strengt nødvendigt i kraft af lovbestemmelser eller en beslutning om fuldbyrdelse udstedt af en dommer eller administrativ myndighed, eller hvis dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten (f.eks. videregivelse af adresse og e-mail til et fragtfirma).

4.  Oplysningerne gemmes i princippet kun så længe, det er strengt nødvendigt for at opfylde kontrakten, eller hvis der i bindende lovbestemmelser er et krav om, at de skal opbevares.

5.  Oplysninger vedrørende den registreredes rettigheder i henhold til art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 af GDPR (forordning (EU) nr. 2016/679):

Art. 7 - Hvis du har givet samtykke til, at vi behandler dine oplysninger, kan du når som helst trække det tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft. Ovennævnte bestemmelse har ingen indvirkning på lovligheden af behandlingen af dine oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Art. 15 - Du har ret til at få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger. Til dette formål kan du benytte dig af din ret til at få adgang til de personoplysninger, som behandles af Robert Bosch A/S.

Art. 16 - Såfremt lovens fastsatte betingelser er opfyldt, har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og eventuelt til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Art. 17 - Du har ret til at få personoplysninger om dig sig selv slettet, såfremt lovens fastsatte betingelser er opfyldt, for eksempel hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet (ret til sletning).

Art. 18 - Såfremt de juridiske betingelser er opfyldt, har du ret til at bede os om en begrænsning af behandlingen, f.eks. mens vi foretager kontroller efter din indsigelse mod behandlingen.

Art. 20 - Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen er sket ved hjælp af automatiserede midler (ret til dataportabilitet).

Art. 21 - Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, ifølge retsgrundlaget vedrørende den ”legitime interesse”. Vi vil således ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi i henhold til lovgivningen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine rettigheder.

Art. 77 - Du har ret til at indgive klage til den danske tilsynsmyndighed, Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk hvis du mener, at behandlingen af de personlige data, der vedrører dig, er i strid med GDPR (forordning (EU) nr. 2016/679).

6.   Anvend venligst følgende link for at udøve dine rettigheder:

https://request.privacy-bosch.com/

7.   Hvis du ønsker at fremsætte en klage vedrørende brud på persondatasikkerheden (Data Breach), bedes du anvende dette link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

8.   Eventuelle meddelelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger bedes dette rettet til vores dataansvarlige (DPO), på følgende adresse:

Data Protection Officer

Department Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Post Office Box 30 02 20

70442 Stuttgart GERMANY

e-mail: DPO@bosch.com

Udgave:  10/2020