Virksomhedsoplysninger


Ansvarlig for websiderne for Robert Bosch Limited (division af elværktøj)

Navn og adresse
Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup

Bestyrelse
Frederik Nilner, Annette Jensen, Thore Pedersen

Kontakt Bosch
E-Mail: post@dk.bosch.com
Telefon: +45 44 89 89 89

Hovedkontor
Telefon: +45 44 89 89 89

Momsnummer
CVR: 55 11 28 19


Juridisk note Bosch Group (Bosch)

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt arrangementet af det samme på Bosch-websteder er beskyttet af ophavsret og andre kommercielle beskyttelsesrettigheder. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, formidles, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielle formål. Derudover indeholder nogle Bosch-websteder billeder, der er underlagt tredjeparts ophavsret.

Varemærkeoplysninger

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Bosch-websteder beskyttet af varemærkeretten. Dette gælder især Bosch mærker, typeskilt, firmalogoer og emblemer. Mærkerne og designelementerne, der bruges på vores sider, er intellektuel ejendomsret for Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Garantioplysninger

Dette websted blev udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre kan nøjagtigheden eller rigtigheden af de indeholdte oplysninger ikke garanteres. Ethvert ansvar for skader, der direkte eller indirekte skyldes brug af dette websted, er udelukket, medmindre Bosch med forsæt eller grov uagtsomhed forårsager det.

Licensoplysninger

Den intellektuelle ejendom, der findes på Bosch-webstedet, såsom patenter, varemærker og ophavsret, er beskyttet. Dette websted giver ikke en licens til brug af intellektuelle ejendomsrettigheder for virksomheder fra Bosch Group (Bosch) eller tredjeparter

Online tvistbilæggelse

Oplysninger om online tvistbilæggelse (ODR): Europa-Kommissionen tilbyder en platform til løsning af onlinetvister. Denne platform er dedikeret til at lette udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser i onlinesalg og serviceaftaler ..

Platformen er tilgængelig via http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi indgår ikke udenretslige bilæggelser for voldgiftsinstanser for forbrugere.

Moderne slaverierklæring

Vores moderne slaverierklæring er tilgængelig her
https://www.bosch.co.uk/modern-slavery-statement/?prevent-auto-open-privacy-settings=1