Veri Koruma Bildirimi


1. Veri Koruma Bildirimi

Robert Bosch Power Tools GmbH (bundan sonra "Bosch Power Tools" veya "Biz" olarak anılacaktır) sizi internet sayfalarımız ve mobil uygulamalarımızda (toplu olarak "Çevrimiçi Teklifler" olarak da anılır) ağırlamaktan memnuniyet duyar. Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.


2. Bosch Power Tools gizliliğinize saygılıdır

Hem kişisel verilerin işlenme süreci içinde gizliliğinizin korunması hem de işle ilgili tüm verilerin güvenliği bizim önemle üzerinde durduğumuz konulardır. Çevrimiçi Tekliflerimize yaptığınız ziyaretler sırasında toplanan kişisel verileri gizli bir şekilde ve sadece yasal yönetmeliklere uygun olarak işleriz.

Veri koruması ve bilgi güvenliği, kurumsal politikamızın bir parçasıdır.


3. Kontrol sorumlusu

Bosch Power Tools verilerinizin işlenmesinden sorumludur; istisnalar bu veri koruma bildiriminde belirtilmiştir.

İletişim detaylarımız şöyledir: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

4.1 Genel ilkeler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içerir. Bu bilgiler içinde bir kişinin kimliğini ifade eden isimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşme temel verileri, sözleşmelere ait muhasebe ve ödeme verileri gibi veriler bulunur.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil), sadece bu konuda yasal bir dayanak varsa veya siz ilgili konuda kişisel verilerin kullanılması veya işlenmesi için örneğin kayıt olarak onayınızı verdiyseniz toplar, işler ve kullanırız.

4.2 İşleme amaçları ve yasal dayanaklar

Biz ve bizim tarafımızdan görevlendirilen servis sağlayıcılar size ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleriz:

– Bu Çevrimiçi Tekliflerin sağlanması ve sözleşme hükümlerimiz çerçevesinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
(Yasal dayanak: Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi).

– Servis kesintilerinin çözülmesi ve ayrıca güvenlik nedenleri.
(Yasal dayanaklar: Veri güvenliği konusundaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ayrıca servis kesintilerinin çözümlenmesi ve tekliflerimizin korunması konusundaki yasal çıkarlar).

– Kendi tanıtımımız ve başkalarının yaptığı tanıtımlar ile yasal olarak izin verilen veya onaya dayalı pazar araştırması ve erişim analizi
(Yasal dayanaklar: Onay / veri koruma ve rekabet yasasına uygun olarak doğrudan pazarlamayla ilgili bize ait yasal çıkarlar).

– Sizin önceden verilmiş açık onayınıza tabi olarak e-posta veya telefonla gerçekleştirilen ürün veya müşteri anketleri.
(Yasal dayanak: Onay).
Not: Anketler için bir pazar araştırma kuruluşunu devreye alırsak bu kuruluş sadece bizim talimatlarımıza dayalı olarak ve bizim direktiflerimize göre hareket edecektir.

– Çekilişler ve indirim kampanyaları şartları ve koşullarına uygun olarak çekilişler ve indirim kampanyaları yürütme.
(Yasal dayanak: Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi).

– Alıcının onayına tabi olarak e-posta veya SMS/MMS olarak haber bülteni gönderme
(Yasal dayanak: Onay).

– Kayıtlı üyeler için çevrimiçi topluluk işlemleri yürütme
(Yasal dayanak: Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi).

– Haklarımızın korunması ve savunulması.
(Yasal dayanak: Haklarımızın korunması ve savunulması konusunda bize ait olan yasal çıkarlar).

4.3 Kayıt

Bir sözleşmenin kapsamına giren avantajları kullanmak veya bunlara erişmek isterseniz kayıt yaptırmanız gereklidir. Kaydolduğunuzda sözleşmenin yerine getirilebilmesi için gereken kişisel verileri (ör. isim, soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi ve varsa tercih edilen ödeme yöntemi veya hesap sahibi ile ilgili detaylar gibi) ve gönüllülük esasına dayalı olarak diğer verileri toplarız. Zorunlu bilgiler * işaretiyle gösterilir.

4.4 Günlük dosyaları

Tarayıcınız, İnternet'i her kullandığınızda bazı bilgiler gönderir ve biz bunları günlük dosyalarında depolarız.
Kısa bir süre için saklanan bu günlük dosyaları, servis kesintilerini belirleme ve güvenlik amaçlarıyla (ör. saldırı girişimlerinin araştırılması gibi) kullanılır ve ardından silinir. Kanıt olarak saklanması gereken günlük dosyaları, ilgili olay çözümlenene kadar silme işleminin dışında tutulur ve olay bazında değerlendirilerek, soruşturmayı yürüten makamlara sunulabilir.

Günlük dosyaları analiz amaçlı olarak da kullanılabilir (IP adresi olmadan veya IP adresinin tamamı olmadan). Ayrıca, web analizi bölümüne de bakınız.

Günlük dosyalarında özellikle şu bilgiler saklanır:
– Çevrimiçi Teklife ulaşmak için kullanılan terminal cihazının IP adresi (internet protokolü adresi);
– Kendisinden Çevrimiçi Teklife ulaşılan web sitesinin Internet adresi (kaynak URL'si veya yönlendiren URL'si olarak bilinir);
– Çevrimiçi Teklife ulaşmak için kullanılan servis sağlayıcının adı;
– Erişilen dosyaların veya bilgilerin adı;
– Verilere erişilen tarih, saat ve erişim süresi;
– Aktarılan veri miktarı;
– İşletim sistemi ve kullanılan internet tarayıcısı hakkındaki bilgiler, yüklü eklentiler dahil olarak (ör., Flash Player);
– http durum kodu (ör., “İstek başarılı” veya “İstenilen dosya bulunamadı” gibi).

4.5 Çocuklar

Bu Çevrimiçi Teklif 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir.


5. Veri aktarımı

5.1 Diğer kontrol sorumlularına veri aktarımı

İlke olarak, kişisel verilerinizin diğer kontrol sorumlularına iletilmesi için ya bu durumun sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ya bizim veya üçüncü bir tarafın veri aktarımı için yasal çıkara sahip olması ya da sizin onay vermiş olmanız gereklidir. Yasal dayanaklara ait ayrıntılar, İşleme Amaçları ve Yasal Dayanaklar bölümünde bulunabilir. Üçüncü taraflar Bosch grubunun diğer şirketleri de olabilir. Verilerin yasal çıkara dayalı olarak üçüncü taraflara aktarılması halinde durum, bu veri koruma bildiriminde açıklanır.

Ek olarak, yasal yönetmelikler veya uyulması gereken idari ya da hukuki mahkeme kararları nedeniyle de diğer kontrol sorumlularına veri aktarımı yapabiliriz.

5.2 Servis sağlayıcılar (genel)

Satış ve pazarlama hizmetleri, sözleşme yönetimi, ödemelerin yapılması, programlama, verilerin barındırılması ve çağrı merkezi hizmetleri gibi konulardaki işler için harici servis sağlayıcılarla çalışırız. Bu servis sağlayıcılar büyük bir dikkatle seçilmiştir ve özellikle, depoladıkları verileri dikkatle kullanmaları ve korumaları konusunda onları düzenli olarak izleriz. Tüm servis sağlayıcılarının gizliliği korumaları ve yasal hükümlere uymaları zorunludur. Servis sağlayıcıları Bosch grubunun diğer şirketleri de olabilir.

5.3 EEA dışındaki alıcılara aktarım

Kişisel verileri EEA dışında yer alan üçüncü ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz.

Bu tür durumlarda aktarımı yapmadan önce ya veri alıcısının uygun bir veri koruma seviyesi sağladığından (ör. Avrupa Komisyonunun ilgili ülke için yeterlilik kararı vermesi veya alıcı tarafla yapılan, AB model hükümlerine dayalı bir sözleşme bulunması gibi) ya da sizin aktarma için onay verdiğinizden emin oluruz.

Üçüncü ülkelerdeki alıcılarla ilgili genel bilgileri ve uygun bir veri koruma düzeyini sağlayan ve üzerinde özel olarak anlaşmaya varılan hükümlerin bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bunun için lütfen İletişim bölümündeki açıklamalardan yararlanın.


6. Depolama süresi; saklama dönemleri

İlke olarak verilerinizi, Çevrimiçi Tekliflerimizi ve bağlantılı hizmetlerimizi sunmak için gereken süre boyunca veya verileri depolamak için yasal çıkarımız olduğu sürece depolarız. (ör. sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra hala posta ile pazarlama yapma konusunda yasal çıkarımız olabilir). Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken veriler hariç olmak üzere (ör. vergi ve ticaret yasalarına göre sözleşmeler ve faturalar gibi dokümanları belirli bir süre elde tutmamız zorunludur) size ait kişisel verileri sileriz.


7. Çekilişler veya indirim kampanyaları

Çekilişlerimiz veya indirim kampanyalarımızdan birine katılmanız durumunda kazanılan herhangi bir ödül hakkında sizi bilgilendirmek ve yasanın izin verdiği veya sizin onayladığınız ölçüde ürünlerimizin reklamını yapmak için size ait verileri kullanırız. Çekilişler veya indirim kampanyaları konusundaki bilgiler ilgili katılım şartları içinde bulunabilir.


8. Çerez kullanımı

8.1 Genel

Çerezler, bir Çevrimiçi Teklife erişildiğinde bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Aynı Çevrimiçi Teklife daha sonra yeniden eriştiğinizde tarayıcınız çerez içeriğini ilgili satıcıya geri gönderir ve böylece terminal cihazınızın kimliği yeniden belirlenir. Çerezleri okuyarak Çevrimiçi Tekliflerimizi sizin için optimize edebiliriz ve onları daha kolay kullanmanızı sağlarız.


8.2 Çerezlerin devre dışı bırakılması ve silinmesi

Internet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde çerez seviyesinde bir menü açılır ve size sayfamızı ziyaret ettiğinizde ayarlanan çerezlere izin verme ya da çerezleri ayarlardan devre dışı bırakma seçenekleri sunulur.

Çerezleri engellemeye karar verirseniz tarayıcınızda bir vazgeçme çerezi ayarlanır. Bu çerez sadece itirazınızın belirlenmesi amacıyla kullanılır. Çerezlerin devre dışı bırakılması, internet sayfalarımızdaki belirli fonksiyonların devre dışı kalmasına neden olabilir. Teknik nedenlerden dolayı, vazgeçme çerezinin sadece mevcut tarayıcıda ayarlanabileceğini lütfen unutmayın. Çerezleri silmeniz veya farklı bir tarayıcı kullanmanız durumunda vazgeçme işlemini tekrarlamanız gerekir.

Tercih ayarı, başka sağlayıcıların sunduğu üçüncü taraf internet sayfalarına yaptığınız ziyaretlerdeki çerezler için geçerli değildir.

Tarayıcınız, size her zaman tüm çerezleri silme olanağı sunar. Bunun için tarayıcınızın yardım fonksiyonlarına bakın. Ancak bu işlem belirli fonksiyonların artık kullanılamamasına neden olabilir.

Ek olarak, aşağıdaki web sayfasından da üçüncü taraf çerezlerini yönetebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Bu siteyi biz çalıştırmadığımız için sitenin içeriği ve kullanılabilirliği bizim sorumluluğumuzda ve etki alanımızda değildir.

8.3 Bosch Power Tools çerezleri

Bosch Power Tools ziyaretçilerin tercihlerini izlemek ve sonuçlara göre web sitelerinin tasarımını optimize etmek için çerezler ve aktif bileşenler (ör. JavaScript) kullanır.

8.4 Üçüncü taraf sağlayıcılarına ait çerezler

Bazı Bosch Power Tools web sitelerinde, diğer sağlayıcılara ait olan ve çerezler ve aktif bileşenler kullanabilen içerik ve hizmetler (ör. YouTube, Facebook ve Twitter) entegre edilmiştir. Bosch Power Tools, bu sağlayıcıların kişisel verileri işleme yöntemi üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.


9. Yeniden hedefleme araçlarının kullanımı

9.1 Çevrimiçi pazarlamamızı optimize etmek ve size, sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş, daha ilgi çekici bir Internet Teklifi sunmak için yeniden hedefleme teknolojisinden yararlanırız.

9.2 Ürün ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi hakkında bilgiler depolayan çerezlerden yararlanarak ve kullanım şekillerinizi analiz ederek size Google AdWords gibi yeniden hedefleme iş ortaklarımızın web sitelerinde kişiselleştirilmiş ve ilgi alanınıza dayalı reklamlar sunabiliriz. Ancak bu işlem anonim bir yapılır ve yeniden hedefleme ile sizin kimliğiniz belirlenemez.

9.3 Bosch Power Tools ve yeniden hedefleme iş ortaklarının, söz konusu yeniden hedefleme çerezlerini kullanmalarını istemiyorsanız bölüm 8.2'de verilen talimatları uygulayın.


10. Dönüşüm izlemenin kullanılması

10.1 Çevrimiçi Tekliflerimizi kullanıcılarımız açısından olabildiğince çekici bir hale getirmek için dönüşüm izleme yönteminden yararlanırız.

10.2  Bu analiz hizmeti kapsamında Google AdWords gibi dönüşüm izleme iş ortaklarımız, web sitemize belirli bir iş ortağının reklamı üzerinden gelecek olursanız bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir (“dönüşüm çerezi”). Bu çerezlerin süresi 30 gün içinde dolar. Bize ait belirli bazı web sitelerini ziyaret ederseniz ve çerezin henüz süresi dolmamışsa hem biz, hem de ilgili dönüşüm izleme iş ortağı birinin reklamı tıkladığını ve bu nedenle de bizim web sitemize geldiğini görebilir. Çerezler bizim web sitemizden geriye doğru izlenemez. Dönüşüm çereziyle toplanan bilgiler dönüşüm istatistiklerinin oluşturulmasına yardımcı olur ve ayrıca belirli bir reklamı tıklayan ve oradan, içinde bir dönüşüm izleme etiketi barındıran web sitesine yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını gösterir.
 
Ancak bu işlem anonim bir yapılır ve dönüşüm izleme ile sizin kimliğiniz belirlenemez.

10.3 Bosch Power Tools ve dönüşüm izleme iş ortaklarının, söz konusu dönüşüm çerezlerini kullanmalarını istemiyorsanız bölüm 8.2'de verilen talimatları uygulayın.


11. Analiz araçlarının kullanımı

11.1 Bosch Power Tools web sitesine yapılan erişimleri WebTrends ve Tealium gibi web analiz araçları kullanarak ölçer.

11.2 Analiz aracını, erişim verilerinin sadece anonimleştirilmiş şekilde toplanacağı ve kullanıcıya doğru hiçbir bağlantının oluşturulamayacağı şekilde seçmeye dikkat ederiz. Bu işlem, IP adresinin anonimleştirilmesiyle sağlanır. Çerezler ölçüm amacıyla kullanılır ve böylece web sitesi kullanımı analiz edilebilir. Böylece Bosch Power Tools veri kalitesini iyileştirebilir.

11.3 Söz konusu analiz çerezlerinin kullanılmasını istemiyorsanız bölüm 8.2'de verilen talimatları uygulayın.


12. Sosyal eklentilerin kullanılması

12.1 Bosch Power Tools kendi web sitelerinde ve mobil uygulamalarında Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağlar için sosyal eklentiler adı verilen özelliklerden yararlanır. Bu araçlar, Facebook'taki beğen düğmesi gibi düğmelerdir.

12.2 2 tıklama yöntemi olarak anılan bir yöntem kullanarak bizim web sitelerimize yaptığınız ziyaretlerin sosyal ağ sağlayıcıları tarafından varsayılan olarak kaydedilmesini ve analiz edilmesini önleriz. Bu tür eklentilerin bulunduğu web sayfalarımızdan birine eriştiğinizde bu eklentiler başta etkinleştirilmemiş durumdadır. Bu eklentiler sadece ilgili düğmeyi tıkladığınız zaman etkinleştirilir. Bir eklentiyi etkinleştirdiğinizde ilgili sosyal ağ yönüne bağlantı oluşturursunuz ve verilerinizin aktarılması için onayınızı verirsiniz. İlgili düğmeyi tıkladığınızda gerekli bilgiler tarayıcınızdan direkt olarak ilgili sosyal ağa aktarılır ve burada depolanır. Aktarıma son vermek istiyorsanız eklentiyi tekrar devre dışı bırakmanız gerekir.

12.3 Sosyal bir ağda oturum açmış durumdaysanız, ziyaretiniz ilgili ağdaki hesabınızla da ilişkilendirilebilir. Söz konusu sosyal ağın, ziyaretiniz sırasında toplanan verileri kayıtlı olan üyelik detaylarınıza bağlamasını istemiyorsanız sosyal eklenti düğmesini tıklamadan önce söz konusu ağdan çıkış yapmanız gerekir.

12.4 İlgili sosyal ağın veri koruma bildirimini inceleyerek veri toplamanın amacı ve kapsamı, sosyal ağın veriler üzerinde uyguladığı diğer işlemler ve kullanım tarzı ve ayrıca sahip olduğunuz haklar ile gizliliğinizin korunması konusundaki seçenek ayarları hakkında bilgi edinebilirsiniz.


13. Sosyal Oturum Açma (sosyal ağlar üzerinden oturum açma)

Çevrimiçi Tekliflerimiz için Facebook Connect ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden oturum açma olanağı sunuyoruz.

Kaydolmak üzere ilgili sosyal ağın sayfasına yönlendirilirsiniz ve burada kendi verilerinizi kullanarak oturum açabilirsiniz. Böylece ilgili ağdaki hesabınız bizim hizmetimizle ilişkilendirilir. Bunu yaptığınızda herkese açık olan profilinizdeki bilgiler, e-posta adresiniz, ağınızdaki arkadaşlarınızın kimlik etiketleri ve varsa diğer bilgiler sosyal ağ üzerinden bize aktarılır.

Buna karşılık olarak da, kayıt için kullanılan sosyal ağa sizin oturum açma durumunuz, tarayıcı bilgileriniz ve IP adresiniz verilir. Sosyal ağın sağlayıcısı ya da sunucusu AB veya EEA dışında bulunabilir (ör. ABD).

Bizimle sosyal ağ hizmetleri arasında bilgi aktarımı olmasını istemiyorsanız sosyal ağ hizmetleri yerine bizim kendi oturum açma hizmetlerimizi kullanarak oturum açın.


14. YouTube

Çevrimiçi Tekliflerimiz YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA tarafından işletilen YouTube („YouTube”) platformunu kullanır. YouTube ses ve video dosyalarını oynatma olanağı veren bir platformdur.

Gömülü YouTube oynatıcısı içeren Çevrimiçi Teklif sitelerimizi kullandığınızda ilgili video veya ses dosyasının aktarılıp oynatılması için YouTube bağlantısı kurulur. Bu işlem sırasında YouTube'a veri işleyicisi olarak veriler gönderilir. Bu tür verilerin YouTube tarafından kullanılması bizim sorumluluğumuzda değildir.
YouTube'un veri koruma bildiriminde, toplanan verilerin kapsamı ve amacı konusunda ek bilgileri, YouTube'un veriler üzerinde uyguladığı diğer işlemler ve verileri kullanım tarzı ve ayrıca sahip olduğunuz haklar ile gizliliğinizin korunması konusunda size sunulan seçenekler hakkında bilgi edinebilirsiniz.


15. Bülten

15.1 İsteğe bağlı bülten; Vazgeçme hakkı

Çevrimiçi Tekliflerimiz kapsamında bültenlerimize abone olabilirsiniz. Sunduğumuz çiftli seçim seçeneği ile sadece, size iletilen bir bildirim içindeki bağlantıyı tıklayarak bülten hizmetinin etkinleştirilmesini açıkça onaylamanızdan sonra size e-posta, mobil haberleşme araçları (ör. WhatsApp gibi), SMS veya push bildirimleri aracılığıyla bültenlerimizi ulaştırırız. Artık bültenlerimizi almak istemiyorsanız istediğiniz an onayınızı geri çekerek aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. E-posta bültenleri için verdiğiniz onayı geri çekmek için ilgili bülten e-postasında iletilen bağlantıyı tıklayabilir veya onayınızı Çevrimiçi Teklif yönetim ayarlarından geri çekebilirsiniz. Alternatif olarak, İletişim bölümünde verilen iletişim detaylarını kullanarak bizimle bağlantı kurabilirsiniz.


16. Topluluklar

Size Bosch Power Tools topluluklarımızdan (ör. BOB veya MyBosch topluluğu gibi) birine üye olma fırsatını sunuyoruz. Bu toplulukta kayıt yaptırabilir, kendinize bir kullanıcı profili oluşturabilir ve diğer üyelerle iletişim kurabilirsiniz. Burada oluşturduğunuz veriler, sadece sizin verdiğiniz onay çerçevesinde ve ilgili pazarlama, pazar araştırması ve hizmet amaçları için kullanılır. Verdiğiniz onayı istediğiniz an geri çekebilirsiniz.

İlgili toplulukta uygulayacağınız bir giriş maskesi yardımıyla kullanıcı profilinizdeki ayrıntıları topluluktaki tüm üyelere veya "topluluk arkadaşlarınıza" gösterebilir ya da bu bilgilerin gizli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Topluluklarda sizin, örneğin yorumlar yaparak veya resimler göndererek oluşturduğunuz tüm diğer veriler otomatik olarak herkesin erişimine açık olur ve bu veriler sizin kullanıcı profilinize bağlanır.


17. Harici bağlantılar

Çevrimiçi Tekliflerimizde bizimle ilgili olmayan sağlayıcılardan kaynaklanan ve üçüncü taraflara ait internet sayfalarına yönlenen bağlantılar bulunabilir. Üçüncü tarafların davranışları doğal olarak bizim denetimimiz dışında olduğundan, bağlantı tıklandığında üçüncü tarafa aktarılabilecek kişisel verilerin (IP adresi veya bağlantının bulunduğu sitenin URL'si gibi) toplanması, işlenmesi ve kullanılması üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenmesi bizim sorumluluğumuzda değildir.


18. Güvenlik

Çalışanlarımız ve bizim adımıza hizmet sunan şirketler gizliliği korumak ve geçerli veri koruma yasalarına uymak zorundadır.

Özellikle istenmeyen veya yasa dışı olarak verilerin imhası, üzerinde oynanması, kaybı, değiştirilmesi veya izinsiz olarak açıklanması ya da verilere izinsiz olarak erişilmesi gibi risklere karşı olmak üzere bizim tarafımızdan yönetilen verileriniz için uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak ve verilerinizi korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal önlemleri alırız. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojinin gelişmesiyle uyumlu olarak sürekli bir şekilde iyileştirilir.


19. Kullanıcı hakları

İletişim bölümünde verilen iletişim detaylarını kullanarak haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu işlem için kişisel kimliğinizi net olarak belirtebilmeniz gerekir.

Bilgi edinme ve erişim hakkı:
Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda bizden bilgi edinme ve eğer kişisel verileriniz işleniyorsa bu verilere ulaşma hakkınız mevcuttur.

Düzeltme ve silme hakkı:
Sizinle ilgili doğru olmayan kişisel verilerin makul süre içinde düzeltilmesini sağlama hakkınız vardır. Veri işleme amacını göz önünde tutarak eksik kişisel verileri, gerekirse ek bildirimde bulunarak düzelttirme hakkınız vardır.
Bu durum faturalama veya muhasebe kayıtları için gereken ya da yasal saklama süresi bulunan veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişim gerekli değilse verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmiştir (bkz. aşağı).

İşlem kısıtlaması:
Yasal şartlar yerine getirildiği sürece,   size ait verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Verilerin işlenmesine itiraz:
İstediğiniz an verilerin bizim tarafımızdan işlenmesine itiraz etme hakkınız mevcuttur. Daha ileri işlemler yürütmek için sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan kanıtlanabilir nedenler sağlamadığımız veya yasal hak taleplerinin ortaya konması, uygulanması ya da savunulması konusundaki yasal gereksinimlere uyumluluğu ortaya koymadığımız sürece kişisel verileri işlemeyi durdururuz.

Doğrudan pazarlamaya itiraz:
Ek olarak, istediğiniz an kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Organizasyondan kaynaklanan nedenlere bağlı olarak, devam eden bir kampanya çerçevesinde itirazınız ile verilerinizin kullanımı arasında çakışma olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

Verilerin işlenmesine karşı "Yasal çıkar" hukuki temeline dayalı itiraz:
Ek olarak, yasal çıkara dayalı bir neden belirterek istediğiniz an kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda yasal gereksinimlere dayalı ve sizin haklarınızın hükümsüz kılan ikna edici bir hukuki temel ortaya koyamıyorsak size ait verileri işlemeyi durdururuz.

Onayın geri çekilmesi:
Verilerinizin işlenmesi için onay vermiş olsanız dahi, bu onayı anında devreye girecek şekilde geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmenizden önceki verilerin işlenmesine ait yasal durum değişmez.

Verilerin taşınabilirliği:
Bize sağlamış olduğunuz verileri yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir biçimde alma veya eğer teknik açıdan mümkün olursa bu verileri üçüncü bir tarafa aktarmamızı isteme hakkınız vardır.

Düzenleyici kuruma şikayet hakkı:
Düzenleyici bir kuruma şikayette bulunma hakkınız vardır. İkamet ettiğiniz yere veya bulunduğunuz devlete ait sorumlu düzenleyici kuruma ya da bizden sorumlu olan düzenleyici kuruma başvurabilirsiniz. Bu kurumun şöyledir:
Devlet Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Müdürlüğü

Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Posta adresi:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: 0711/615541-0
Faks: 0711/615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de
________________________________________

20. Veri Koruma Bildirimi üzerindeki değişiklikler

Teknik gelişmelerin getirdiği gereksinimlere bağlı olarak güvenlik ve veri koruma önlemlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tür durumlarda veri koruma bildirimimizde gerekli değişiklikleri yaparız. Bu nedenle, değişiklikler olabileceği için veri koruma bildirimimizin güncel sürümünü dikkate alın.
________________________________________

21. İletişim

Bizimle bağlantı kurmak isterseniz, bize "Kontrol Sorumlusu" bölümünde belirtilen adresten ulaşabilirsiniz.
Hak talebinde bulunmak ve veri koruma sorunlarını bildirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.
Kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki öneri ve şikayetleriniz için veri koruma yetkilimize başvurmanızı öneririz:

Veri Koruma Yetkilisi
Bilgi Güvenliği ve Gizlilik (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

veya

mailto:DPO@bosch.com.

 

Geçerlilik tarihi: 11.12.2018