Verilerin Korunması Beyanı


1. Verilerin Korunması Beyanı

İnternet sitelerimize ve mobil uygulamalarımıza yaptığınız ziyaretler (birlikte "çevrimiçi ürün ve hizmetler"), şirketimize ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi Robert Bosch Power Tools GmbH (metnin geri kalanında "Bosch Power Tools", "biz" ya da "tarafımız" olarak anılacaktır) olarak bizi sevindiriyor.


2. Bosch Power Tools, özel alanınıza saygı duyuyor.

Kişisel verilerin işlenmesi bağlamında gizliliğinizin korunması ve ticari faaliyetlerimizle ilgili verilerin güvenliği, son derece önem verdiğimiz hususlar olup, ticari süreçlerimizde tarafımızca dikkate alınmaktadır. Çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileriniz, tarafımızca gizli olarak ve mevcut yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işlenir.


3. Sorumlu taraf

Verilerinizin işlenmesinde sorumlu olan taraf Bosch Power Tools şirketidir. İstisnalar işbu Verilerin Korunması Beyanı'nda belirtilmektedir.

İletişim bilgilerimiz: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

4.1 İşlenilen veri kategorileri

Tarafımızca aşağıda belirtilen veri kategorileri işlenir:

• İletişim bilgileri (örn., soyismi, telefon, e-posta, posta adresi, IP adresi)
• Temel sözleşme verileri (sözleşme ilişkisi, ürün ya da sözleşme ilgisi)
• Müşteri geçmişi
• Sözleşmeye konu olan hizmetlerle ilgili hesapların çıkarılması ve ödemeyle ilgili sözleşme verileri
• Planlama ve kontrol verileri
• Hareket verileri
• Referans bilgileri (üçüncü taraflardan, örn., kredi kurumlarından ya da kamu kayıtlarından)

4.2 Temel ilkeler

Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin olan, soyismi, adres, telefon numarası, e-posta adresleri, sözleşme verileri, sözleşme finansal verileri ve sözleşmeye konu olan hizmetlerle ilgili hesaplarla ilgili veriler gibi kişinin kimliğinin ifadesi olan her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin (IP adresleri de dahil) tarafımızca toplanması, işlenmesi ve kullanılması, söz konusu işlem için hukuki bir dayanağın mevcut olması ya da sizin tarafımıza - örneğin bir kayıt süreci bağlamında - konuyla ilgili onay vermiş olmanız durumunda gerçekleşir.

4.3 İşleme faaliyetinin amaçları ve hukuki dayanaklar

Kişisel verileriniz, tarafımızca ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdaki amaçlar için işlenir:

4.3.1 Burada söz konusu olan çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanıma sunulabilmesi ve sözleşme koşulları doğrultusunda, sözleşmeye konu olan hizmetlerle ilgili hesapların çıkarılması da dahil olmak üzere sözleşmenin ifası. Sözleşmeye konu olan hizmetlerle ilgili hesapların çıkarılmasına alacakların satışı da dahil olabilir.
(Hukuki dayanak: sözleşmenin ifası, alacakların satışında verimli bir alacaklılar yönetimi konusundaki meşru menfaatimiz).

4.3.2 Arızaların tespiti ve güvenliğin sağlanması
(Hukuki dayanak: veri güvenliği konusundaki hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, ayrıca da arızaların giderilmesi ve hizmetlerimizin güvenliği konularındaki meşru menfaatimiz).

4.3.3 İzin verilen yasal çerçevede/onay temelli kendi reklamımızın yapılması, pazar araştırması ve erişim ölçümü
(Hukuki dayanak: onay / veri koruma ve rekabet konularındaki yasal düzenlemelerle uyumlu olduğu sürece, doğrudan pazarlama konusundaki meşru menfaatimiz).

4.3.4 Posta yoluyla ürün ve müşteri anketleri
(Hukuki dayanak: ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi konusundaki meşru menfaatimiz).
Not: Anketler için bir pazar araştırması kurumunun hizmetlerinden faydalanmamız durumunda, söz konusu kurum yalnızca bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun olarak hareket edecektir.

4.3.5 Haklarımızın kullanılması ve korunması
(Hukuki dayanak: Haklarımızın kullanılması ve korunması konusundaki meşru mefaatimiz).

4.4 Kayıt

Sözleşme yapılmasının gerekli olduğu bir hizmetten faydalanmak istediğiniz takdirde, sizden kaydolmanızı rica ediyoruz. Kayıt işlemi çerçevesinde sözleşmenin imzalanması ve ifası için gerekli olan kişisel verileri (örn., isim, soyismi, doğum tarihi, e-posta adresi, gerekirse tercih edilen ödeme şekli ve hesap sahibi bilgileri), bunlara ek olarak da gönüllü olarak sunulan bazı verileri de topluyoruz. Mutlaka sunulması gereken veriler * işaretiyle işaretlenir.

4.5 Log dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, bazı bilgiler internet tarayıcınızdan otomatik olarak iletilir ve tarafımızca log dosyalarına kaydedilir.

Söz konusu log dosyaları, arızaların tespitinde ve güvenlik amaçlı (örn., saldırı girişimlerinin açıklığa kavuşturulmasında) kullanılmak üzere 30 gün boyunca saklanır ve bu sürenin bitiminde silinir. Kanıt olarak kullanılmak üzere daha uzun bir süre saklanması gereken log dosyaları, ilgili olay açıklığa kavuşturulana kadar silinme işlemine tabi olmaz ve münferit durumlarda gerektiğinde soruşturma makamlarına aktarılabilir.

Log dosyaları (IP ya da tam IP adresleri olmadan) analiz amaçlı da kullanılabilir; konuyla ilgili olarak web analizi kısmına bakabilirsiniz. Log dosyalarında kaydedilen bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Çevrimiçi ürün ve hizmetlere ulaşımda kullanılan cihazın IP adresi (internet protokolü adresi);
– Üzerinden çevrimiçi ürün ve hizmetlerin açıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak ya da referans URL'si);
– Üzerinden çevrimiçi ürün ve hizmetlere erişimin sağlandığı hizmet sunucusunun ismi;
– Açılan dosyaların, verilerin isimleri;
– Site kullanımının tarih ve saati, süresi;
– Aktarılan veri hacmi;
– Yüklenmiş eklentiler de dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısı işletim sistemi ve bilgileri (örneğin, Flash Player için);
– http durum kodu (örn., "talep gerekiyor" ya da "talep edilen dosya bulunamadı").

4.5 Çocuklar

Bu çevrimiçi ürün ve hizmetler, 16 yaş altındaki çocuklara göre değildir.

4.6 Verilerin diğer sorumlu taraflara iletilmesi

Temelde kişisel verilerinizin diğer sorumlu taraflara aktarımı için, söz konusu aktarım işleminin, sözleşmenin ifası için gerekli olması, bizim ya da üçüncü tarafın konuyla ilgili meşru menfaatinin bulunması ya da sizin onay vermiş olmanız gerekmektedir. Hukuki dayanaklar hakkında ayrıntılı bilgiyi "İşleme faaliyetinin amaçları ve hukuki dayanaklar" bölümünde bulabilirsiniz. Bu bağlamda üçüncü taraf, Bosch Grubu dahilindeki diğer şirketler de olabilir. Veriler, üçüncü taraflara meşru menfaat temelinde iletiliyorsa, bu durum, işbu veri koruma bildiriminde açıklanır.

Yasal düzenlemeler ya da icrası kabil bir resmi emir ya da mahkeme emri nedeniyle bir zorunluluğun doğması durumunda da verilerinizin üçüncü taraflara iletilmesi söz konusu olabilir.

4.7 Hizmet sunucuları (genel)

Veri barındırma gibi bazı görevler için harici hizmet sunucularını görevlendiriyoruz. Bu hizmet sağlayıcılarını özenle seçtik. Ayrıca bu şirketlerin veri saklama ve koruma uygulamalarını düzenli olarak izliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcıları, gizliliğin korunması ve yasal gerekliliklere uyum konusunda tarafımızca sorumlu tutulmaktadır. Hizmet sağlayıcıları, Bosch Grubu dahilindeki diğer şirketler de olabilir.

4.8 Saklama süresi, verilerin saklanmasıyla ilgili yasal süreler

Verilerinizin saklanması, çevrimiçi sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi ve bunlarla ilgili servisleri sağlamak için gerekli olduğu ya da verilerin saklanmasına devam edilmesi konusunda meşru menfaatimiz olduğu sürece (sözleşmenin ifası sonrasında da örneğin, posta ile pazarlama konusunda meşru bir menfaatimiz olabilir) verilerinizi saklıyoruz. Tüm diğer durumlarda, hukuki bir takım yükümlülüklerimizi yerine getirmek için saklamak durumunda olduğumuz veriler dışında tüm kişisel verileriniz silinir (örneğin vergi ve ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri nedeniyle sözleşme, fatura gibi belgeleri belli bir süre saklama yükümlülüğümüz bulunmaktadır).


5. Çekilişler ya da indirim kampanyaları

Gerçekleştirdiğimiz bir çekilişe ya da indirim kampanyasına katılmanız durumunda, verileriniz, kazanmış olduğunuz bilgisini size iletmek ve yasalarca izin verildiği ölçüde ya da konuyla ilgili onay vermiş olmanız durumunda, ürünlerimizin reklamını yapmak amacıyla kullanılır. Çekiliş ve indirim kampanyaları ile ilgili detaylı bilgileri ilgili katılım şartlarında bulabilirsiniz.


6. Çerez kullanımı

Çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanıma sunulabilmesi çerçevesinde, çerez ve takip mekanizmaları kullanımı söz konusu olabilmektedir.
Çerezler, çevrimiçi ürün ya da hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Takip faaliyetleri, çeşitli teknolojilerin kullanımını gerektirir. Veriler tarafımızca özellikle de piksel teknolojileri/log kayıtları analizi çerçevesinde işlenir.

6.1 Kategoriler

Uygulamalarımızda iki farklı çerez kullanımı söz konusudur: çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olan çerezler ile çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olmayan çerez ve takip mekanizmaları.
Çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımı, temelde teknik açıdan gerekli olmayan çerezler olmadan da mümkündür.

6.1.1 Teknik açıdan gerekli çerezler

Teknik açıdan gerekli olan çerezler bizim için, çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin teknik olarak kullanıma sunulmasını garantileyen çerezler anlamına gelir. Bunlar arasında örneğin, görsel ve işitsel içeriklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için veri kaydeden çerezler yer alır.
Bu çerezler ziyaretiniz sonunda silinir.

6.1.2 Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları

Bu tür çerezleri ve takip mekanizmalarını, bize konuyla ilgili onayınızı vermiş olduğunuz takdirde kullanıyoruz. Buradaki istisna çerez, gizlilik ayarınızın güncel durumunu kaydeden çerezdir (seçim çerezi). Bu çerez, meşru menfaat gerekçesiyle yerleştirilir.
Çerez ve izleme mekanizmalarını iki kategoriye ayırıyoruz:

6.2 Kolaylık çerezleri

Kullanımı kolaylaştıran bu çerezler, çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizde rahat gezinebilmenizi sağlar, örn. dil ayarlarınız bu çerezlerde saklanabilir.

6.3 Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmaları

Genel

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarının kullanımı, biz ve ortaklarımız tarafından size, kullanım davranışlarınız analizine dayanan, ilgi alanlarınıza dayalı teklifler sunmamızı sağlar:

- İstatistik:
İstatistik araçlarını kullanarak örneğin, sayfalarımızı kaç kez açtığınız bilgisine ulaşabiliyoruz.

- Dönüşüm izleme:
Web sitemize, bir dönüşüm izleme ortağımızın reklamı üzerinden ulaştıysanız, ilgili dönüşüm izleme ortağımız bilgisayarınıza bir çerez ("dönüşüm çerezi") yerleştirir. Bu çerezler genelde 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir. Sayfalarımızdan bazılarını ziyaret etmeniz durumunda ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, hem biz hem de ilgili dönüşüm izleme ortağımız, belli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve sitemize yönlendirildiğini fark edebiliriz. Bu durum, cihazlar üstü bir şekilde de gerçekleşebilir. Dönüşüm çerezleri yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması ve ilgili reklamı tıklamış ve dönüşüm izleme etiketi olan bir sayfaya yönlendirilmiş toplam kullanıcı sayısının belirlenmesi için kullanılır.

- Sosyal eklentiler:
Bazı çevrimiçi ürün ve hizmet sayfalarımızda başka sunucuların (örn., Facebook, Twitter) içerik ve hizmetleri yer almaktadır, söz konusu diğer sunucular çerez ve aktif bileşen kullanıyor olabilir. Sosyal eklentilerle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi "Sosyal eklentiler" bölümünde bulabilirsiniz.

- Yeniden hedefleme:
Bu araçlar, reklam çerezleri / üçüncü taraf reklam çerezleri yardımıyla web işaretçilerini (piksel ya da izleme pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) ya da benzer teknolojiler yardımıyla kullanım profillerini oluşturur. Bunlar, ilgi temelli reklam ve kullanıcının bazı reklamları ne sıklıkta gördüğünün kontrol edilmesi amaçlı kullanılır. Verilerin, söz konusu araçlarla ilişkili bir şekilde işlenmesinden sorumlu olan taraf, ilgili sağlayıcı firmadır. Araç sağlayıcıları ayrıca, yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü taraflara da bilgi aktarabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili sağlayıcı firmanın veri koruma düzenlemelerini göz önünde bulundurun.

Söz konusu araçların kullanımında, verilerinizin, GDPR düzeyinde bir veri korumasının olmadığı, AEA dışındaki alıcılara (örneğin ABD'deki) aktarılabileceğini de lütfen göz önünde bulundurun. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi pazarlama araçlarının tanımlarında bulabilirsiniz.

6.3.1 Google Analytics

İsim: Google Analytics
Sağlayıcı firma: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Fonksiyon: Kullanıcı davranışı analizi (sayfa görüntülemeleri, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler); oturum açmış Google kullanıcılarından gelen, cihazlar üstü bilgilere dayalı olarak anonim kullanıcı profillerinin oluşturulması (cihazlar arası izleme); anonim kullanıcı verilerinin Google tarafından sağlanan hedef kitleye özel bilgilerle zenginleştirilmesi, yeniden hedefleme, kullanılabilirlik testi, dönüşüm izleme ve Google Ads ile bağlantılı olarak yeniden hedefleme

6.3.2 Tealium

İsim: Tealium
Sağlayıcı firma: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Fonksiyon: Bir arayüz aracılığıyla web sitesi etiketlerinin yönetimi, program kodlarının web sitelerimize entegrasyonu

6.4 Çerez ve takip mekanizmalarının yönetimi

Çerez ve takip mekanizmaları ayarlarınızı tarayıcı içinde ve/veya özel alan ayarlarımızda yönetebilirsiniz:

Not: Yapacağınız ayarlar, sadece kullanılan tarayıcı için geçerli olacaktır.

6.4.1 Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez ayarını devre dışı bırakın. Bunu yaptığınız takdirde web sitesi işlevselliğinin zarar görebileceğini göz önünde bulundurun.

6.2.2 Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları ile ilgili olarak ayarlarınızın yönetimi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında, size, belirtilen veri koruma beyanına uygun bir şekilde, bu sayfadaki çerez kullanımında kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafımıza izin verip vermediğiniz sorulur.

Gizlilik ayarlarımızda, vermiş olduğunuz onayı ileriye yönelik geçerli olacak şekilde iptal edebilir ya da onayınızı tarafımıza daha sonra verebilirsiniz.


7. Kayıtlı bülten aboneliği; iptal etme hakkı

Sunduğumuz çevrimiçi ürün ve hizmet bağlamında bültenimize abone olabilirsiniz. Bülten üyeliğinde tarafımızca Double Opt-In yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem çerçevesinde, size, e-posta, mobil mesaj hizmeti (örn., WhatsApp), SMS ya da push mesajları üzerinden bültenimizi gönderebilmemiz için, size göndermiş olduğumuz mesaj içindeki bağlantıya tıklayarak bülten hizmetinin etkinleştirilmesini kabul etmiş olmanız gerekmektedir.

Onayınızı iptal ederek bülten aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. E-posta bülteninin alınmasının iptali, bülten içinde gönderilen bağlantı üzerinden ya da ilgili çevrimiçi ürün ve hizmetin yönetim ayarlarında gerçekleştirilir. İsterseniz, bize iletişim kısmındaki iletişim bilgileri üzerinde de ulaşabilirsiniz.


8. Topluluklar

Size, 1-2-do.com topluluklarımızdan birine üye olma imkanı sunuyoruz. Kayıt olabilir, kendinize bir kullanıcı profili oluşturabilir ve diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz. Topluluk üyeliği bağlamında üretilen veriler tarafımızca, sadece ve sadece burada vermiş olduğunuz onay beyanı kapsamında ilgili pazarlama, pazar araştırması ve servis amaçları için kullanılır. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Topluluklar için onay iptali, burada verilen bağlantı üzerinden gerçekleşir. İsterseniz, bize iletişim kısmındaki iletişim bilgileri üzerinde de ulaşabilirsiniz.
İlgili toplulukta bulunan bir giriş maskesi aracılığıyla, kullanıcı profilinizdeki bilgilerin tamamının ya da bir kısmının topluluğun tüm üyelerine mi yoksa yalnızca "topluluk arkadaşlarınıza" mı gösterileceği ya da bu bilgilerin tamamen gizli kalıp kalmaması konusunda seçim yapabilirsiniz.

Topluluklarda ürettiğiniz diğer tüm veriler, örneğin, yaptığınız yorumlar ya da gönderdiğiniz resimler, otomatik olarak herkes tarafından erişilebilir özellikte olup, kullanıcı profilinizle bağlantılandırılır.


9. Harici bağlantılar

Çevrimiçi ürün ve hizmetlerimiz, bize bağlı olmayan sağlayıcılar gibi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantıya tıkladıktan sonra, bağlantının tıklanmasıyla üçüncü tarafa aktarılan kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır (örneğin, bağlantının bulunduğu sayfanın IP adresi ya da URL'si), zira üçüncü tarafların davranışları, doğal olarak kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenilmesi konusunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


10. Güvenlik

Gerek çalışanlarımız gerekse de tarafımızca görevlendirilen hizmet şirketleri, gizlilik ve geçerli veri koruma yasalarının hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Uygun bir koruma seviyesinin sağlanması ve tarafımızca yönetilen verilerinizi, özellikle de kasıtsız ya da yasa dışı imha edilme, manipüle edilme, yitirilme, değiştirilme, yetkisizce ifşa edilme/yetkisizce erişilme gibi risklerden korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal önlemler tarafımızca alınmaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilmektedir.


11. Kullanıcıların hakları

Haklarınızı kullanmak için lütfen "İletişim" kısmındaki bilgileri kullanın. Bunun için lütfen, kimliğinizi açık ve net bir şekilde tanımlayabilmemizin mümkün olmasını sağlayın.

Bilgi edinme hakkı:
Verilerinizin işlenmesine ilişkin tarafımızdan bilgi edinme hakkınız bulunmaktadır. Sizin hakkınızda işlediğimiz kişisel bilgilerle ilgili bilgi alma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:
Bizden, yanlış verileri düzeltmemizi ve - yasal gereklilikler karşılandığı sürece - verilerinizi tamamlamamızı ya da silmemizi talep edebilirsiniz.
Bu durum, sözleşmeye konu olan hizmetlerle ilgili hesapların çıkarılması ve muhasabe amaçlı gerekli olan ya da yasal saklama sürelerine tabi veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişimin gerekli olmaması durumunda, verilerin işlenmesi kısıtlanır (bkz. aşağıdaki açıklamalar).

Veri işlemenin kısıtlanması:
Yasal gereklilikler karşılandığı sürece verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği:
Tarafımıza sunmuş olduğunuz verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta tarafınıza aktarımını, teknik açıdan yapılabilir olduğu sürece de verilerin üçüncü taraflara aktarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Verilerin işlenmesine itiraz hakkı:
Veriler, tarafımızca meşru bir menfaat temelinde işlendiği sürece bu işleme faaliyetine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda, verilerin işlenmesine devam edilmesi için - yasal düzenlemelerle uyumlu bir şekilde - haklarınıza ağır basan, korunmaya değer nedenler bulamadığımız sürece verilerinizin tarafımızca işlenmesi durdurulur.

Doğrudan pazarlamaya itiraz:
Kişisel verilerinizin reklam amacıyla işlenmesine de istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz ("reklama itiraz"). Organizasyonel nedenlerden dolayı, yapmış olduğunuz itirazın, devam eden bir kampanya bağlamında verilerinizin kullanımıyla çakışabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

"Meşru menfaat" hukuki dayanağı temelindeki veri işlenmesine itiraz:
Veriler, tarafımızca meşru bir menfaat temelinde işlendiği sürece bu işleme faaliyetine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda, verilerin işlenmesine devam edilmesi için - yasal düzenlemelerle uyumlu bir şekilde - haklarınıza ağır basan, korunmaya değer nedenler bulamadığımız sürece verilerinizin tarafımızca işlenmesi durdurulur.

Onayın iptali:
Verilerinizin işlenmesi konusunda tarafımıza onay vermiş olmanız durumunda, söz konusu onayı ileriye yönelik olarak geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalinize kadar gerçekleştirilmiş işleme faaliyetlerinin yasallığı bundan etkilenmez.

Denetim kurumuna şikayet hakkı:
Denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda ikamet ettiğiniz şehir/eyalet için sorumlu olan veri koruma denetim kurumuna ya da tarafımız için sorumlu olan veri koruma denetim kurumuna başvurabilirsiniz. İlgili makam:

Eyalet Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği Eyalet Sorumlusu

Kurum adresi:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ALMANYA

Posta adresi:
Posta Kutusu 10 29 32
70025 Stuttgart
ALMANYA

Tel.: +49 (711)/615541-0
FAKS: +49 (711)/615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Veri koruma beyanında yapılacak değişiklikler

Teknik gelişmeler nedeniyle gerekli olması halinde, güvenlik ve veri koruma önlemlerimizde değişikliğe gitme hakkımız mahfuzdur. Böyle bir durumda veri koruma beyanımız da buna göre uyarlanır. Bu nedenle lütfen daima en güncel veri koruma beyanını dikkate alın.


13. İletişim

"Sorumlu taraf" kısmında verilen adres bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için lütfen şu bağlantıyı kullanın: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Veri koruma vakalarının bildirilmesi için lütfen şu bağlantıyı kullanın: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin öneri ve şikayetleriniz için veri koruma sorumlumuz ile iletişime geçmenizi öneririz:

Veri koruma sorumlusu
Bosch Grubu Veri Güvenliği ve Verilerin Korunması Departmanı (C/ISP)
Posta Kutusu 30 02 20
70442 Stuttgart
ALMANYA

ya da

mailtto: DPO@bosch.com

Son güncelleme: 24.11.2020