Obaveštenje o zaštiti podataka


 

1. Obaveštenje o zaštiti podataka

Kompanija Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch Power Tools“ odnosno „Mi“ ili „Nas“) zahvaljuje se na vašoj poseti našim internet stranicama kao i aplikacijama za mobilne uređaje (pod jednim nazivom „onlajn ponuda“), kao i vašem interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

 


 

2. Kompanija Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Veliki značaj pridajemo zaštiti vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i bezbednosti svih poslovnih podataka, i o tome vodimo računa prilikom naših poslovnih postupaka. Mi obrađujemo lične podatke koji se prikupljaju prilikom vaše posete našoj onlajn ponudi, poverljivo i isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.
Zaštita podataka i bezbednost informacija čine sastavni deo politike naše kompanije.

 


 

3. Odgovorno lice

Kompanija Bosch Power Tools je odgovorna za obradu vaših podataka, izuzeci su obrazloženi u Napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

 


 

4. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

4.1 Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

• Podaci o planiranju i upravljanju
• Podaci o kretanjima

4.2 Osnovna pravila

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, kao što su npr. imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovoru, knjiženju i fakturisanju koje predstavljaju identitet osobe.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji pravna osnova ili ste nam vi po tom osnovu, npr. u okviru registracije, dali pristanak. Vi imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Opoziv pristanka može da onemogući pružanje naših usluga.

4.3 Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i naši pružaoci usluga koje smo angažovali , obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

4.3.1 Pružanje ove onlajn ponude

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane za direktni marketing, sve dok se to radi u skladu sa zahtevima za zaštitu podataka i pravima konkurencije.)

4.3.2 Za utvrđivanje smetnji i iz bezbednosnih razloga

(Pravne osnove: Ispunjenje naših pravnih obaveza u oblasti bezbednosti podataka i legitimnog interesa za uklanjanje smetnji i za zaštitu naših ponuda.)

4.3.3 Očuvanje i odbrana naših prava

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane u čuvanju i odbrani naših prava).

4.4 Datoteke prijavljivanja

Prilikom svakog korišćenja interneta se sa vašeg veb-pregledača, određene informacije automatski prenose i kod nas memorišu u takozvanim datotekama prijavljivanja.

Log datoteke memorišemo u svrhu utvrđivanja smetnji i iz bezbednosnih razloga (npr. zbog razjašnjenja pokušaja napada) u trajanju od 30 dana, i zatim ih brišemo. Datoteke prijavljivanja, čije je dalje čuvanje potrebno u svrhu dokaza, su izuzete od brisanja do razjašnjenja dotičnog slučaja, i u pojedinim slučajevima mogu da se proslede organima za istraživanje.

U datotekama prijavljivanja se memorišu sledeće informacije:

- IP adresa (internet protokol adresa) krajnjeg uređaja sa kojeg se pristupa onlajn ponudi;
- Internet adresa veb-stranice sa koje je pozvana onlajn ponuda (takozvani URL porekla ili referrer);
- Naziv pozvanih datoteka odn. informacija;
- Datum i vreme, kao i trajanje pozivanja;
- Operativni sistem i informacije o korišćenom veb-pregledaču, uključujući instalirane Add-On-ove (npr. za Flash Player);
- Količina prenetih podataka;
- http Status Code (npr. „Upit uspešan“ ili „zahtevana datoteka nije pronađena“).

4.5 Deca

Ova onlajn ponuda se ne odnosi na decu koja su mlađa od 16 godina.

4.6 Prosleđivanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu prosleđujemo odgovornim licima samo onda, kada je to neophodno za ispunjenje ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za prosleđivanje, ili ako ste nam prethodno dali pristanak za to. Pojedinosti o pravnim osnovima i o primaocima odn. kategorijama primalaca možete pronaći u odeljku Svrhe obrade i pravni osnovi.

Pored toga, podaci mogu da se prenesu odgovornim licima, ukoliko smo za to obavezani zakonskim odredbama ili nekim upravnim ili sudskim nalogom.

4.6.1 Pružaoci usluga (uopšteno)

Upošljavamo eksterne pružaoce usluga sa zadacima kao što je programiranje i hosting podataka. Pažljivo smo odabrali pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, i to naročito po pitanju savesnog ophođenja i čuvanja kod njih memorisanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverljivost i na pridržavanje zakonskih odredbi. Pružalac usluga može da bude i neka druga kompanija iz Bosch Grupe.

4.7 Prenos podataka primaocima izvan Republike Srbije

Možemo preneti lične podatke primaocima koji se nalaze izvan Republike Srbije u takozvane treće zemlje. U takvim slučajevima, pre prenosa obezbeđujemo da ili primalac podataka obezbedi odgovarajući nivo zaštite podataka ili da ste vi pristali na prenos.
Imate pravo da dobijete pregled primaoca trećih zemalja i kopiju posebno dogovorenih odredbi koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka. U tu svrhu koristite izjave date u odeljku Kontakt.

4.8 Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja

Mi ove podatke memorišemo u načelu dok je to potrebno za realizaciju naše onlajn ponude i sa tim povezanih usluga odn. dok imamo legitimni interes za dalje memorisanje (npr. mi možemo i nakon realizacije ugovora da još uvek imamo legitimni interes za poštanski marketing). Nakon toga brišemo vaše lične podatke sa izuzetkom takvih podataka koje moramo dalje da čuvamo radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog pravnih poreskih i komercijalnih rokova čuvanja od nas se zahteva da zadržimo određeni vremenski period dokumente kao što su npr. ugovori i fakture).


 

5. Upotreba kolačića

U kontekstu naše onlajn usluge, mogu se koristiti kolačići i mehanizmi za praćenje.
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu čuvati na vašem uređaju kada posećujete našu onlajn uslugu.
Praćenje je moguće korišćenjem različitih tehnologija. Konkretno, mi obrađujemo informacije koristeći tehnologiju piksela i/ili tokom analize datoteke evidencije.

5.1 Vrste kolačića

Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za tehničke funkcije onlajn usluge i takve kolačiće i mehanizme praćenja koji nisu obavezni za tehničku funkciju onlajn usluge.
Uglavnom je moguće koristiti online uslugu bez ikakvih kolačića koji služe u netehničke svrhe.

5.1.1 Obavezni tehnički kolačići

Pod tehnički obaveznim kolačićima podrazumevamo kolačiće bez kojih, tehničko pružanje onlajn usluge ne može biti osigurano. Tu spadaju npr. kolačići koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila nesmetana reprodukcija video ili audio snimaka.
Takvi kolačići biće izbrisani kada napustite veb stranicu.

5.1.2 Kolačići i mehanizmi za praćenje koji tehnički nisu obavezni

Koristimo kolačiće i mehanizme za praćenje samo ako ste nam dali svoju prethodnu saglasnost u svakom pojedinačnom slučaju. Sa izuzetkom kolačića koji čuva trenutni status vaših podešavanja privatnosti (kolačić za izbor). Ovaj kolačić postavljen je na osnovu legitimnog interesa.
Razlikujemo dve potkategorije u pogledu ovih kolačića i mehanizama za praćenje:

5.2 Kolačići ugodnosti

Ovi kolačići olakšavaju rad i na taj način vam omogućavaju da udobnije pretražujete našu onlajn uslugu; npr. vaša podešavanja jezika mogu biti uključena u ove kolačiće.

5.3 Marketing kolačići i mehanizmi za praćenje

Uopšteno

Korišćenjem marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri u mogućnosti smo da vam pokažemo ponude zasnovane na vašim interesovanjima, kao rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

- Statistika:

Korišćenjem statističkih alata merimo npr. broj prikaza vaše stranice.

- Praćenje konverzija:

Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaš računar („kolačić konverzije“) ako ste pristupili našoj veb stranici preko oglasa odgovarajućeg partnera. Obično ovi kolačići više ne važe nakon 30 dana. Ako posetite određene stranice naše veb stranice, a kolačić još nije istekao, mi i relevantni partner za konverziju možemo prepoznati da je određeni korisnik kliknuo na oglas i time bio preusmeren na našu veb lokaciju. Ovo se takođe može uraditi na više uređaja. Informacije dobijene pomoću kolačića konverzije služe u svrhu prikupljanja statistike konverzije i evidentiranja ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na odgovarajući oglas i bili preusmereni na veb lokaciju sa oznakom za praćenje konverzija.

- Retargetiranje:

Ovi alati kreiraju korisničke profile pomoću reklamnih kolačića ili reklamnih kolačića trećih strana, takozvanih „veb beacons“ (nevidljiva grafika koja se takođe naziva pikseli ili pikseli za praćenje), ili pomoću uporedivih tehnologija. Oni se koriste za oglašavanje zasnovano na interesovanjima i za kontrolu učestalosti sa kojom korisnik gleda određene reklame. Relevantni dobavljač je rukovalac odgovoran za obradu podataka u vezi sa alatom. Dobavljači alata mogu otkriti informacije i trećim licima u gore navedene svrhe. Obratite pažnju na obaveštenja o zaštiti podataka relevantnog dobavljača u ovom kontekstu.
Imajte na umu da korišćenje alata može uključivati prenos vaših podataka primaocima izvan Republike Srbije gde ne postoji adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (npr. SAD). Za više detalja u ovom pogledu pogledajte sledeći opis pojedinačnih marketinških alata.

5.3.1 Google Analytics

Ime: Google Analytics Dobavljač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (preuzimanje stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje pseudonimnih korisničkih profila na osnovu informacija sa više uređaja na koje su prijavljeni Google korisnici (praćenje na više uređaja), obogaćivanje pseudonimnih korisničkih podataka sa informacijama koje pruža Google o ciljnim grupama, retargetiranje, UX testiranje, praćenje konverzija i retargetiranje u vezi sa Google Ads-om

5.3.2 Tealium

Ime: Tealium
Dobavljač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Administracija oznaka veb stranica preko korisničkog interfejsa, integracija programskih kodova na našim veb stranicama

5.4 Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje
Možete da upravljate podešavanjima kolačića i mehanizma za praćenje u pregledaču i/ili našim podešavanjima privatnosti.
Napomena: Podešavanja koja ste napravili odnose se samo na pregledač koji se koristi u svakom pojedinačnom slučaju.

5.4.1 Isključivanje svih kolačića
Ukoliko želite da isključite sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u podešavanjima pregledača. Imajte na umu da ovo može uticati na funkcionalnost veb stranice.

5.4.2 Upravljanje vašim podešavanjima u vezi sa kolačićima i mehanizmima za praćenje tehnički nije potrebno.
Kada posećujete naše veb stranice, dobićete upit o sloju kolačića, odnosno da li ste saglasni da koristimo bilo koje kolačiće ugodnosti, marketinške kolačiće ili mehanizme za praćenje, pojedinačno.
U našim podešavanjima privatnosti, možete povući saglasnost sa efektom za budućnost ili dati svoju saglasnost kasnije.


 

6. Alati za komunikaciju na platformama društvenih mreža

Koristimo alate za komunikaciju na našoj platformi društvenih mreža (npr. twitter) da obradimo vaše poruke poslate preko ove platforme društvenih mreža i da vam ponudimo podršku.
Kada šaljete poruku preko naše platforme društvenih mreža, poruka se obrađuje kako bi se sproveo vaš upit (i ako je potrebno dodatne podatke, koje dobijamo od dobavljača društvenih mreža u vezi sa ovom porukom kao vaše ime ili datoteke).
Pored toga, možemo da analiziramo ove podatke u zbirnom i anonimnom obliku kako bismo bolje razumeli kako se koristi naša platforma društvenih mreža.
Lične podatke koje nam dostavite prosledićemo odgovornom Bosch pravnom licu za obradu vašeg upita (na primer, u slučaju da se vaš upit odnosi na proizvod koji distribuira drugo Bosch pravno lice). Pravni osnov za obradu vaših podataka je naš legitimni interes (čl. 12 st. 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) ili, ako je primenljivo, postojeći ugovorni odnos (čl. 12 st. 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Obrađeni lični podaci se brišu najkasnije 180 dana od prijema vaše poruke.


7. Eksterni linkovi

Naša onlajn ponuda može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica − provajdera koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi nemamo više nikakvog uticaja na prikupljanje, obradu i korišćenje bilo kojih ličnih podataka koji se kliktanjem na link prenose trećim licima (kao na primer IP adresa ili URL adresa stranice na kojoj se link nalazi), pošto je, po pravilu, ponašanje trećih lica izvan naše kontrole. Za obradu takvih ličnih podataka od strane trećih lica, mi ne preuzimamo odgovornost.


 

8. Bezbednost

Naši saradnici i kompanije koje smo ovlastili za pružanje usluga su obavezani na poverljivost i pridržavanje odredbi zakona o zaštiti podataka koji se primenjuje.
Mi preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite, i naročito da bismo zaštitili podatke kojima upravljamo od rizika nenamernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmene ili neovlašćenog objavljivanja odn. neovlašćenog pristupa. Naše bezbednosne mere neprestano se usavršavaju u skladu sa postojećim tehnološkim razvojem.

 9. Prava korisnika

Za potraživanje vaših prava koristite podatke u odeljku Kontakt. Molimo vas da pritom budete sigurni da možemo bez problema da vas identifikujemo.

Pravo na informacije i informisanje:

Imate pravo da od nas dobijete informacije o obradi vaših podataka. Da biste to učinili, možete da se pozovete na pravo u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama.

Pravo na korekciju i brisanje:

Od nas možete da zahtevate izmenu pogrešnih podataka i – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.
To ne važi za podatke koji su neophodni u obračunske i knjigovodstvene svrhe ili podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Dokle god pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada će biti ograničena (pogledajte dole).

Ograničenje obrade:

Možete da zahtevate od nas – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – da ograničimo obradu vaših podataka.

Pravo na prigovor:

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa čl. 12 st. 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prenos podataka:
Dalje imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu odn. – ukoliko je tehnički izvodljivo – da zahtevate da se podaci proslede trećem licu.10. Pravo žalbe nadležnom organu

Imate pravo da dostavite žalbu organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja odn. vašu saveznu pokrajinu ili nadležnom organu za zaštitu podataka. To je:

Adresa:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMAČKA

Poštanski broj:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMAČKA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Ili
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Srbija
E-pošta: office@poverenik.rs
Telefon: +381113408900
Faks: +381113343379


 

11. Izmena obaveštenja o zaštiti podataka


Zadržavamo pravo na izmenu naših mera za bezbednost i zaštitu podataka. U ovim slučajevima ćemo takođe na odgovarajući način da izmenimo naše napomene u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da se uvek upravljate prema aktuelnoj verziji našeg Obaveštenja o zaštiti podataka.


 

12. Kontakt

Ukoliko želite da stupite sa nama u kontakt, dostupni smo na adresi koja je navedena u odeljku „Odgovorno lice“.

Za potraživanje vaših prava koristite sledeći link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Za prijavu propusta u zaštiti podataka koristite sledeći link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za primedbe i žalbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com
Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)
Robert Bosch d.o.o.
Dositejeva 37
22310 Šimanovci
SRBIJA
DPO.Serbia@bosch.com

Stupa na snagu dana: 20.07.2022.