Napomene o zaštiti podataka


 1. Napomene o zaštiti podataka

Kompanija Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch Power Tools“ odnosno. „Mi“ ili „Nas“) se zahvaljuje vašoj poseti našim internet stranicama kao i aplikacijama za mobilne uređaje (pod jednim nazivom „onlajn ponuda“), kao i vašem interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.


2. Kompanija Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Veliki značaj pridajemo zaštiti vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i sigurnosti svih poslovnih podataka, i o tome vodimo računa prilikom naših poslovnih postupaka. Mi obrađujemo lične podatke koji se prikupljaju prilikom vaše posete našoj onlajn ponudi, poverljivo i isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.
Zaštita podataka i sigurnost informacija čine sastavni deo politike naše kompanije.


3. Odgovorno lice

Kompanija Bosch Power Tools je odgovorna za obradu vaših podataka, izuzeci su obrazloženi u Napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

4.1 Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

•    Podaci o planiranju i upravljanju
•    Podaci o kretanjima

4.2 Osnovna pravila

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, kao što su npr. imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovoru, knjiženju i fakturisanju koje predstavljaju identitet osobe.
Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji pravna osnova ili ste nam vi po tom osnovu, npr. u okviru registracije, dali saglasnost.

4.3 Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i naši pružaoci usluga obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

4.3.1 Pružanje ove onlajn ponude

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane za direktni marketing, sve dok se to radi u skladu sa zahtevima za zaštitu podataka i pravima konkurencije.)

4.3.2 Za utvrđivanje smetnji i iz bezbednosnih razloga

(Pravne osnove: Ispunjenje naših pravnih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i legitimnog interesa za uklanjanje smetnji i za bezbednost naših ponuda.)

4.3.3 Očuvanje i odbrana naših prava

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane u potraživanju i odbrani naših prava).

4.4 Datoteke prijavljivanja

Prilikom svakog korišćenja interneta se sa vašeg veb-pregledača, određene informacije automatski prenose i kod nas memorišu u takozvanim datotekama prijavljivanja.

Log datoteke memorišemo u svrhu utvrđivanja smetnji i iz bezbednosnih razloga (npr. zbog razjašnjenja pokušaja napada) u trajanju od 30 dana, i zatim ih brišemo. Datoteke prijavljivanja, čije je dalje čuvanje potrebno u svrhu dokaza, su izuzete od brisanja do razjašnjenja dotičnog slučaja, i u pojedinim slučajevima mogu da se proslede organima za istraživanje.
U datotekama prijavljivanja se memorišu sledeće informacije:

-    IP adresa (internet protokol adresa) krajnjeg uređaja sa kojeg se pristupa onlajn ponudi;
-    Internet adresa veb-stranice sa koje je pozvana onlajn ponuda (takozvani URL porekla ili referrer);
-    Naziv pozvanih datoteka odn. informacija;
-    Datum i vreme, kao i trajanje pozivanja;
-    Operativni sistem i informacije o korišćenom veb-pregledaču, uključujući instalirane Add-On-ove (npr. za Flash Player);
-    http-Status-Code (npr. „Upit uspešan“ ili „zahtevana datoteka nije pronađena“).

4.5 Deca

Ova onlajn ponuda se ne odnosi na decu koja su mlađa od 16 godina.

4.6 Prosleđivanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu prosleđujemo odgovornim licima samo onda, kada je to neophodno za ispunjenje ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za prosleđivanje, ili ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Pojedinosti o pravnim osnovima i o primaocima odn. kategorijama primalaca možete pronaći u odeljku Svrhe obrade i pravni osnovi.

Pored toga, podaci mogu da se prenesu odgovornim licima, ukoliko smo za to obavezani zakonskim odredbama ili nekim upravnim ili sudskim nalogom.

4.6.1 Pružaoci usluga (uopšteno)

Upošljavamo eksterne pružaoce usluga sa zadacima kao što je programiranje i hosting podataka. Pažljivo smo odabrali pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, i to naročito po pitanju savesnog ophođenja i čuvanja kod njih memorisanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverljivost i na pridržavanje zakonskih odredbi. Pružalac usluga može da bude i neka druga kompanija iz Bosch grupe.

4.7 Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja

Mi ove podatke memorišemo u načelu dok je to potrebno za realizaciju naše onlajn ponude i sa tim povezanih usluga odn. dok imamo legitimni interes za dalje memorisanje (npr. mi možemo i nakon realizacije ugovora da još uvek imamo legitimni interes za poštanski marketing). Nakon toga brišemo vaše lične podatke sa izuzetkom takvih podataka koje moramo dalje da čuvamo radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog pravnih poreskih i komercijalnih rokova čuvanja od nas se zahteva da zadržimo određeni vremenski period dokumente kao što su npr. ugovori i fakture).


5. Eksterni linkovi

Naša onlajn ponuda može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica − provajdera koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi nemamo više nikakvog uticaja na prikupljanje, obradu i korišćenje bilo kojih ličnih podataka koji se kliktanjem na link prenose trećim licima (kao na primer IP adresa ili URL adresa stranice na kojoj se link nalazi), pošto je, po pravilu, ponašanje trećih lica izvan naše kontrole. Za obradu takvih ličnih podataka od strane trećih lica, mi ne preuzimamo odgovornost.


6. Sigurnost

Naši saradnici i kompanije koje smo ovlastili za pružanje usluga su obavezani na poverljivost i pridržavanje odredbi zakona o zaštiti podataka koji se primenjuje.
Mi preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite, i naročito da bismo zaštitili podatke kojima upravljamo od rizika nenamernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmene ili neovlašćenog objavljivanja odn. neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se neprestano usavršavaju u skladu sa postojećim tehnološkim razvojem.


7. Prava korisnika

Za potraživanje vaših prava koristite podatke u odeljku Kontakt. Molimo vas da pritom budete sigurni da možemo bez problema da vas identifikujemo.

Pravo na informacije i informisanje:

Imate pravo da od nas dobijete informacije o obradi vaših podataka. Da biste to učinili, možete da se pozovete na pravo u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama.

Pravo na korekciju i brisanje:

Od nas možete da zahtevate izmenu pogrešnih podataka i – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.

To ne važi za podatke koji su neophodni u obračunske i knjigovodstvene svrhe ili podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Dokle god pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada će biti ograničena (pogledajte dole).

Ograničenje obrade:

Možete da zahtevate od nas – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenos podataka:

Dalje imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturiranom, uobičajenom i za mašine čitljivom formatu odn. – ukoliko je tehnički izvodljivo – da zahtevate da se podaci proslede trećem licu.

7.1 Pravo žalbe nadležnom organu

Imate pravo da dostavite žalbu organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja odn. vašu saveznu pokrajinu ili nadležnom organu za zaštitu podataka. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresa:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NEMAČKA

Poštanski broj:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMAČKA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Izmena napomene o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo na izmenu naših mera za sigurnost i zaštitu podataka. U ovim slučajevima ćemo takođe na odgovarajući način da izmenimo naše napomene o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da se uvek upravljate prema aktuelnoj verziji naše napomene o zaštiti podataka.


9. Kontakt

Ukoliko želite da stupite sa nama u kontakt, dostupni smo na adresi koja je navedena u odeljku „Odgovorno lice“.

Za potraživanje vaših prava kao i prijavu propusta u zaštiti podataka koristite sledeći link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za primedbe i žalbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem zaduženiku za zaštitu podataka:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com


Stanje: 27.09.2019.