Izjava o zaštiti podataka


1. Izjava o zaštiti podataka

Robert Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch Power Tools”, ili „mi”, ili „nas”) želi vam dobrodošlicu na svoje internet stranice i mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedničkim imenom „onlajn ponude”) i zahvaljujemo vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.


2. Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade podataka o ličnosti, kao i bezbednost svih poslovnih podataka koje koristimo u našim poslovnim procesima veoma su nam važni. Podatke o ličnosti prikupljene tokom vaše posete našim onlajn ponudama obrađujemo u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.


3. Odgovorno lice

Odgovorno lice za obradu vaših podataka je Bosch Power Tools; izuzeci su razjašnjeni u ovim informacijama o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt su sledeći: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti

4.1 Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

• podaci o komunikaciji ( ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, IP adresa)
• osnovni podaci o ugovoru (ugovorni odnos, interesi u vezi sa proizvodom ili ugovorni interesi)
• Istorija kupca
• Podaci za fakturisanje ugovora i podaci za plaćanje
• Podaci o planiranju i upravljanju
• Podaci o kretanjima
• Informacije (od trećih strana, npr. kreditnih agencija ili iz javnih registara)

4.2 Osnovna pravila

Podaci o ličnosti uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, prezime, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke za fakturisanje i podatke za plaćanje koji odražavaju identitet lica.

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to ili postoji pravni osnov, ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje podataka o ličnosti u tom pogledu, npr. posredstvom registracije.

4.3 Svrhe obrade i pravni osnov

Mi, kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo, obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe obrade:

4.3.1 Priprema ove onlajn ponude i ispunjenje ugovora prema našim ugovornim uslovima, uključujući fakturisanje. Fakturisanje može uključiti i prodaju potraživanja
(Pravni osnov: Ispunjavanje ugovora, odnosno za prodaju potraživanja, naši legitimni interesi za efikasno upravljanje potraživanjima).

4.3.2 Određivanje smetnji, kao i iz sigurnosnih razloga
(Pravni osnov: Ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i legitimni interes za otklanjanje smetnji, kao i za bezbednost naših ponuda).

4.3.3 Samopromocija, kao i istraživanje tržišta i analiza obuhvaćenosti u zakonskim okvirima ili na osnovu pristanka
(Pravni osnov: Pristanak ili naš legitimni interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zaštitom podataka i zakonom o zaštiti konkurencije).

4.3.4 Ankete o proizvodima ili anketiranje kupaca putem pošte
(Pravni osnov: Legitimni interesi za unapređenje proizvoda/usluga).
Napomena: Ako za ankete angažujemo institut za istraživanje tržišta, on će delovati isključivo po našem nalogu i u skladu sa našim uputstvima.

4.3.5 Zaštita i odbrana naših prava
(Pravni osnov: Naš legitimni interes za potvrdu i odbranu naših prava).

4.4 Registracija

Ako želite da koristite usluge koje zahtevaju ugovor, molimo da se registrujete. U okviru registracije prikupljamo lične podatke potrebne za obrazloženje i izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresu e-pošte, po potrebi, detalje o željenom načinu plaćanja ili vlasniku računa), kao i druge podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezne podatke obeležavamo sa *.

4.5 Datoteke evidencije

Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije.

Datoteke evidencije čuvamo kako bismo utvrdili smetnje i iz bezbednosnih razloga (npr. kako bismo istražili pokušaje napada) tokom perioda od 30 dana, i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

Datoteke evidencije se takođe koriste zbog analize (bez IP adrese ili bez kompletne IP adrese) pogledati deo Veb analiza. U datotekama evidencije posebno se čuvaju sledeće informacije:

– IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristupanje onlajn ponudi;
– internet adresa stranice sa koje se pristupa onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);
– naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristup onlajn ponudi;
– naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;
– datum i vreme, kao i trajanje opoziva podataka;
– količina prenetih podataka;
– informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i instalirana proširenja (add-on, npr. Flash Player);
– šifra http statusa (npr. „Zahtev uspešan” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

4.6 Deca

Ova onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

4.7 Prenos podataka drugim odgovornim licima

U principu, vaši podaci o ličnosti prosleđuju se drugim odgovornim licima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Detalji o pravnim osnovima mogu se pronaći u odeljku „Svrhe obrade i pravni osnov”. Treća lica takođe mogu da budu druge kompanije iz Bosch Grupe. Ako se podaci prenose trećim licima na osnovu legitimnog interesa, to će biti objašnjeno u informacijama o zaštiti podataka.

Pored toga, podaci se mogu preneti odgovornim licima, ukoliko smo za to obavezani zakonskim odredbama ili nekim upravnim ili sudskim nalogom.

4.8 Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što je hosting podataka. Takve pružaoce usluga smo pažljivo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Sve pružaoce usluga obavezali smo da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga takođe mogu da budu druge kompanije iz Bosch Grupe.


4.9 Trajanje skladištenja, periodi čuvanja

U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo legitiman interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo legitiman interes da šaljemo marketinške materijale putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše podatke o ličnosti, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).


5. Nagradne igre ili popusti

Ako učestvujete u nagradnoj igri ili popustu, mi ćemo koristiti vaše podatke da vas obavestimo o pobedi i u svrhu promovisanja naših proizvoda u zakonski dozvoljenom obimu ili u obimu za koji ste ovde dali saglasnost. Informacije o nagradnim igrama ili popustima možete pronaći u uslovima učešća.


6. Korišćenje kolačića

U kontekstu naših onlajn ponuda, postoji mogućnost korišćenja kolačića i mehanizama za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da budu sačuvane na vašem terminalnom uređaju kada posećujete naše onlajn ponude.
Praćenje je omogućeno korišćenjem različitih tehnologija. Mi naročito obrađujemo informacije koristeći tehnologiju piksela odnosno tokom analize datoteka evidencije.

6.1 Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za potrebe tehničkih funkcija onlajn ponuda i kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obavezni za tehničke funkcije onlajn ponude.

Generalno je moguće koristiti onlajn ponude bez bilo kakvih kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

6.1.1 Kolačići koji su potrebni iz tehničkih razloga

Pod kolačićima koji su potrebni iz tehničkih razloga podrazumevamo kolačiće bez kojih tehničko pružanje onlajn ponude ne bi bilo obezbeđeno. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila neometana reprodukcija video ili audio sadržaja.
Takvi kolačići će biti obrisani nakon što napustite stranicu.

6.1.2 Kolačići i mehanizmi za praćenje koji tehnički nisu neophodni

Takve kolačiće i mehanizme za praćenje koristimo samo ako ste nam dali svoju prethodnu saglasnost. Uz izuzetak kolačića koji čuva trenutni status vaših podešavanja privatnosti (kolačić odabira). Taj kolačić se postavlja na osnovu legitimnog interesa.

Ove kolačiće i mehanizme za praćenje delimo u dve podkategorije:

6.2 Korisni kolačići

Ovi kolačići olakšavaju upotrebu i time omogućavaju jednostavno surfanje našom onlajn ponudom, npr. u ovim kolačićima moguće je sačuvati vaša podešavanja jezika.

6.3 Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Opšte

Korišćenjem marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo da vam prikazujemo ponude na osnovu vaših interesovanja, a na osnovu analize vašeg korisničkog ponašanja:

- Statistika:
Korišćenjem statističkih alata merimo npr. broj vaših pregleda stranice.

- Praćenje konverzije:
Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačić na vaš računar („kolačić za konverziju”) u slučaju da ste došli na našu internet stranicu preko reklame odgovarajućeg partnera. Ovi kolačići obično postanu nevažeći nakon 30 dana. Ako posetite određene stranice na našoj internet stranici i kolačić još nije istekao, mi i određeni partner za praćenje konverzije možemo da prepoznamo da je određeni korisnik kliknuo na reklamu i tako bio preusmeren na našu internet stranicu. To se može izvršiti na više uređaja. Informacije prikupljene posredstvom kolačića za konverziju koriste se za sastavljanje statistike o konverziji i za utvrđivanje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije.

- Dodaci za društvene mreže:
Neke stranice naše onlajn ponude uključuju sadržaj i usluge drugih ponuđača (npr. Facebook, Twitter), koji takođe možda koriste kolačiće i aktivne komponente. Za više detalja o dodacima za društvene mreže pogledajte odeljak Dodaci za društvene mreže.

- Retargetiranje:
Ovi alati izrađuju profile korišćenja služeći se sopstvenim reklamnim kolačićima ili reklamnim kolačićima trećih strana, takozvanim veb pratiocama (nevidljivim grafikama, zvanim piksel ili pikselna oznaka) ili nekim drugim uporedivim tehnologijama. Služe reklamiranju zasnovanom na interesima, kao i upravljanju učestalosti kojom korisnik vidi određene reklame. Za obradu podataka povezanih sa ovim alatima odgovoran je svaki ponuđač alata. Moguće je da ponuđači alata prosleđuju informacije i trećim licima u gore navedene svrhe. U vezi toga obratite pažnju na uputstva o zaštiti podataka odgovarajućeg ponuđača.
Imajte na umu da kada se koriste alati, vaši podaci mogu biti prosleđeni primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora, gde ne postoji adekvatan nivo zaštite podataka u skaldu sa Zakonom o zaštiti podataka (npr. SAD). Za više informacija o ovome pogledajte sledeći opis pojedinačnih marketinških alata.

6.3.1 Google Analytics

Naziv: Google Analytics
Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (pretraživanje stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom na osnovu informacija sa više uređaja prijavljenih Google korisnika (praćenje više uređaja), proširenje podataka o korisnicima pod pseudonimom sa informacijama koje se posebno odnose na ciljnu grupu, a koje daje Google, retargetiranje, UX testiranje, praćenje konverzije i retargetiranje zajedno sa Google Ads

6.3.2 Tealium

Naziv: Tealium
Ponuđač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Upravlanje oznakama internet stranica preko interfejsa, povezivanje programskog koda sa našim internet stranicama

6.4 Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete da upravljate svojim podešavanjima kolačića i mehanizama za praćenje u podešavanjima svog pretraživača, odnosno našim podešavanjima privatnosti:

Napomena: Podešavanja koja ste izvršili odnose se isključivo na pretraživač koji se koristi.

6.4.1 Deaktivacija svih kolačića

Ako želite da deaktivirate sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u podešavanjima svog pretraživača. Imajte na umu da to može da utiče na funkcionalnost internet stranice.

6.2.2 Upravljanje podešavanjima u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji tehnički nisu neophodni

Prilikom posete naših internet stranica, pitaćemo vas u sloju kolačića da li pristajete da obrađujemo vaše podatke o ličnosti pri korišćenju kolačića na ovoj stranici u skladu sa navedenom informacijom o zaštiti podataka.

U našim podešavanjima privatnosti možete povući pristanak za ubuduće ili dati svoj pristanak kasnije.


7. Bilten sa prijavom; pravo na odjavu

U okviru naše onlajn ponude možete se prijaviti na bilten. Za to koristimo takozvani Double Opt In postupak, nakon čega ćemo vam prvo poslati bilten putem e-pošte, servisa za poruke na mobilnim uređajima (kao što je npr. WhatsApp), tekstualne poruke ili push poruke, ukoliko ste nam prethodno izričito potvrdili aktivaciju bilten usluge klikom na link u obaveštenju.

Ukoliko se kasnije odlučite da više ne primate naš bilten, možete u svako doba da se odjavite sa pretplate povlačenjem svog pristanka. Bilten koji se šalje e-poštom možete da opozovete putem linka koji se nalazi u biltenu ili, zavisno od slučaja, u podešavanjima određene onlajn ponude. Alternativno, kontaktirajte nas koristeći podatke u odeljku Kontakt.


8. Zajednice

Nudimo vam mogućnost da postanete član jedne od naših 1-2-do.com zajednica. Tamo možete da se registrujete, postavite korisnički profil i komunicirate sa ostalim članovima. Podatke koji su tamo generisani koristimo samo u okvirima vaše saglasnosti za navedene marketinške i uslužne svrhe, kao i radi istraživanja tržišta. Ovaj pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku. Opoziv za zajednice se vrši putem tamo postavljenog linka. Alternativno, kontaktirajte nas koristeći podatke u odeljku Kontakt.

Putem maske za unos podataka za datu zajednicu možete da birate da li želite da pojedini podaci sa vašeg korisničkog profila budu dostupni i javno objavljivani svim članovima zajednice ili samo vašim „prijateljima iz zajednice“, ili da ostanu privatni.

Svi ostali podaci koje generišete unutar zajednica, npr. postavljanjem komentara ili fotografija, automatski su dostupni javnosti i povezani su sa vašim korisničkim profilom.


9. Eksterni linkovi

Naše onlajn ponude mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica, posebno ponuđača koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi ne utičemo na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti potencijalno prenetih klikom na link ka trećem licu (kao što su IP adresa ili URL stranice na kojoj se link nalazi) jer je postupanje trećih lica prirodno van naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica.


10. Bezbednost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime u obavezi su da čuvaju poverljivost i postupaju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti i kako bismo zaštitili vaše podatke sa kojima radimo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše bezbednosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.


11. Prava korisnika

Za ostvarivanje vaših prava, koristite detaljne informacije navedene u odeljku „Kontakt”. Pri tome je neophodno da se postarate za to da bude moguća nedvosmislena identifikacija vaše ličnosti.

Pravo na informacije i pristup:
Imate pravo da dobijete informacije od nas o obradi vaših podataka. U vezi s tim, imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši podaci o ličnosti obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim podacima o ličnosti.

Pravo na ispravku i brisanje:
Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtevi, imate pravo da ispravite ili zahtevate brisanje svojih podataka.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo, ili koji podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ipak, ako pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada je ograničena (pogledati u nastavku).

Ograničavanje obrade:
Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, imate pravo da zahtevate da obrada vaših podataka bude ograničena.

Prenosivost podataka:
Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, možete da zatražite da primite podatke koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili – ako je tehnički izvodljivo – da prenesemo takve podatke trećem licu.

Pravo na prigovor:
Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka u bilo kom trenutku, ukoliko se to zasniva na legitimnom interesu. Mi ćemo onda prekinuti obradu vaših podataka, osim ukoliko možemo da pokažemo uverljivu legitimnu osnovu u skladu sa zakonskim uslovima koji prevazilaze vaša prava.

Prigovor na direktni marketing:
Pored toga, možete da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga u svakom trenutku (prigovor na reklame). Imajte u vidu da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Prigovor na obradu podataka po pravnom osnovu „legitimni interes”:
Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka u bilo kom trenutku, ukoliko se to zasniva na legitimnom interesu. Mi ćemo onda prekinuti obradu vaših podataka, osim ukoliko možemo da pokažemo uverljivu legitimnu osnovu u skladu sa zakonskim uslovima koji prevazilaze vaša prava.

Povlačenje pristanka:
Ako ste dali pristanak za obradu vaših podataka, imate pravo da povučete taj pristanak u bilo kom trenutku, što će se primenjivati ubuduće. Zakonitost obrade podataka pre vašeg povlačenja pristanka ostaje neizmenjena.

Pravo na prigovor nadzornom organu:
Imate pravo da uložite prigovor nadzornom organu. Možete da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan prema vašem mestu prebivališta ili prema vašoj državi prebivališta ili nadzornom organu koji je nadležan za nas. To je:

Nacionalni poverenik za zaštitu podataka i slobodno informisanje

Adresa sedišta:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMAČKA

Adresa za poštu:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMAČKA

Tel.: +49 (711)/615541-0
FAKS: +49 (711)/615541-15
E-pošta: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Izmena obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka, ukoliko je to potrebno zbog tehnološkog razvoja. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu našeg obaveštenja o zaštiti podataka shodno tome. Stoga se pobrinite da koristite važeću verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka.


13. Kontakt

U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo da nas pronađete na adresi navedenoj u odeljku „Odgovorno lice”.

Za ostvarivanje vaših prava, koristite sledeći link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Za prijavljivanje kršenja zaštite podataka, koristite sledeći link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za predloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti, preporučujemo da se obratite našem službeniku zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti:

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti
Odeljenje za bezbednost informacija i zaštitu podataka Bosch Grupe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMAČKA

ili

mailtto: DPO@bosch.com

Izdanje: 19.07.2021