Predajca

ModusLink B.V.

Sídlo: Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Nizozemí

DIČ: CZ680485994

Zapísaná: v Obchodnej komore Apeldoorn pod č. 08055138, Holandsko

„ModusLink B.V., Wapenrustlaan 11-31, Apeldoorn, Holandsko je autorizovaným predajcom výrobkov Bosch ponúkaných na tejto webovej stránke. Na bankových výpisoch bude uvedený nákup od „Bosch via ModusLink B.V.“


Za internetové stránky zodpovedá

Meno a adresa
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemecko

Konatelia
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Váš kontakt na firmu Bosch
kontakt@sk.bosch.com
+421 248 703 888

Registračné záznamy
Registračný súd: Obvodný súd Stuttgart, číslo listu obchodného registra 756628

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
DE811128452

Zodpovedný za obsah v zmysle § 18 ods. 2 štátnej zmluvy o médiách (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemecko