Politicile de confidenţialitate


1.    Politicile de confidenţialitate

Bosch Power Tools GmbH (denumit în continuare „Bosch Power Tools“, respectiv „Noi“ sau „Nouă“) se bucură de vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet, precum şi pe aplicaţiile mobile (împreună „Oferta Online“) şi de interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.


2.    Bosch Power Tools vă respectă intimitatea

Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este un aspect important pentru noi, pe care îl luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita dumneavoastră pe ofertele noastre online, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt aspecte integrante ale politicii companiei noastre.


3.    Responsabilul

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch Power Tools; excepţiile sunt prezentate în cadrul acestei politici de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1  Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

  • Date de planificare şi control
  • Date privind tranzacţiile

4.2  Principii generale

Datele personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări. 

4.3  Scopurile de prelucrare şi bazele legale

Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

4.3.1     Punerea la dispoziţie a acestei oferte online

(Bază legală: Interesul îndreptăţit din partea noastră cu privire la marketing-ul direct, atât timp cât acesta se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor şi concurenţa.)

4.3.2     Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate

(Baze legale: Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în ceea ce priveşte eliminarea defecţiunilor şi securitatea ofertelor noastre.)

4.3.3     Respectarea şi apărarea drepturilor noastre

(Bază legală: Interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte susţinerea şi apărarea drepturilor noastre).

4.4  Fişiere jurnal

La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru o perioadă de 30 zile pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

În fişierele jurnal sunt salvate următoarele informaţii:

-       Adresa IP (adresa protocolului de internet) a echipamentului terminal, de la care se accesează oferta online;

-       Adresa de internet a site-ului web, de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau de referinţă);

-       Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;

-       Data şi ora, precum şi durata apelului;

-       Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu, pentru Flash Player);

-       Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare reuşită“ sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit“).

 4.5  Copiii

Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.

4.6  Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile

Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Pentru detalii privind bazele legale şi destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, accesaţi paragraful Scopurile prelucrării şi bazele legale.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

4.6.1     Prestatorii de servicii (aspecte generale)

Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum programarea şi găzduirea datelor. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

4.7  Durata stocării; termenele de stocare

Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). Ulterior, ştergem datele dumneavoastră personale, cu excepţia datelor pe care trebuie să le stocăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi, pe baza termenelor de stocare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale, să păstrăm la dispoziţie pentru un anumit interval de timp documente precum contractele şi facturile).


5.    Legături externe

Oferta noastră online poate să conţină legături la site-urile web ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe legături, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află legătura) transmise către terţe persoane prin accesarea legăturii, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.


6.    Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile de prestări de servicii autorizate de noi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia datelor.

Noi aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă, odată cu dezvoltarea tehnologiei.


7.    Drepturile utilizatorilor

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Cu această ocazie, vă rugăm să vă asiguraţi că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:

Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:

Ne puteţi solicita corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:

Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor:

Aveţi de asemenea dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

 7.1  Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere

Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Adresa de domiciliu:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
GERMANIA

Adresa poştală:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANIA

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.


9.    Contact

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabilul“.

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, precum şi pentru semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, accesaţi următoarea legătură:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă recomandăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
GERMANIA

sau

e-mail: DPO@bosch.com

 

Stare: 27.09.2019