Politicile de confidenţialitate


1.    Politicile de confidenţialitate

Bosch Power Tools GmbH (denumit în continuare „Bosch Power Tools“, respectiv „Noi“ sau „Nouă“) se bucură de vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet, precum şi pe aplicaţiile mobile (împreună „Oferta Online“) şi de interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.


2.    Bosch Power Tools vă respectă intimitatea

Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este un aspect important pentru noi, pe care îl luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita dumneavoastră pe ofertele noastre online, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt aspecte integrante ale politicii companiei noastre.


3.    Responsabilul

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch Power Tools; excepţiile sunt prezentate în cadrul acestei politici de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1  Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

  • Date de planificare şi control
  • Date privind tranzacţiile

4.2  Principii generale

Datele personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări. 

4.3  Scopurile de prelucrare şi bazele legale

Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

4.3.1     Punerea la dispoziţie a acestei oferte online

(Bază legală: Interesul îndreptăţit din partea noastră cu privire la marketing-ul direct, atât timp cât acesta se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor şi concurenţa.)

4.3.2     Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate

(Baze legale: Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în ceea ce priveşte eliminarea defecţiunilor şi securitatea ofertelor noastre.)

4.3.3     Respectarea şi apărarea drepturilor noastre

(Bază legală: Interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte susţinerea şi apărarea drepturilor noastre).

4.4  Fişiere jurnal

La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru o perioadă de 30 zile pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

În fişierele jurnal sunt salvate următoarele informaţii:

-       Adresa IP (adresa protocolului de internet) a echipamentului terminal, de la care se accesează oferta online;

-       Adresa de internet a site-ului web, de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau de referinţă);

-       Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;

-       Data şi ora, precum şi durata apelului;

-       Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu, pentru Flash Player);

-       Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare reuşită“ sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit“).

 4.5  Copiii

Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.

4.6  Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile

Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Pentru detalii privind bazele legale şi destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, accesaţi paragraful Scopurile prelucrării şi bazele legale.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

4.6.1     Prestatorii de servicii (aspecte generale)

Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum programarea şi găzduirea datelor. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

4.7  Durata stocării; termenele de stocare

Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). Ulterior, ştergem datele dumneavoastră personale, cu excepţia datelor pe care trebuie să le stocăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi, pe baza termenelor de stocare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale, să păstrăm la dispoziţie pentru un anumit interval de timp documente precum contractele şi facturile).


5. Utilizarea de Cookies

În contextul serviciilor noastre online, pot fi folosite cookies și mecanisme de urmărire.
Cookie-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni care pot fi stocate în dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați serviciul nostru online.
Urmărirea e posibilă prin utilizarea unor diferite tehnologii. În special, procesăm informațiile folosind tehnologia pixel și/sau în timpul analizei fișierelor jurnal.

5.1 Categorii

Facem distincția între cookie-uri care sunt obligatorii pentru anumite funcții tehnice ale serviciului online și cookie-uri și mecanisme de urmărire care nu sunt necesare pentru funcțiile tehnice ale serviciului online.
În general, este posibilă utilizarea serviciului online fără cookie-uri care nu sunt necesare în anumite scopuri tehnice.

5.1.1 Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic se înțelege acele cookie-uri fără care nu se poate asigura furnizarea tehnică a serviciului online. Acestea includ, de exemplu, cookie-uri care stochează datele în scopul asigurării redării înregistrărilor video sau audio
Aceste cookie-uri vor fi șterse când închideți pagina de internet.

5.1.2 Cookie-uri și mecanisme de urmărire dispensabile din punct de vedere tehnic

Folosim cookie-uri și mecanisme de urmărire numai cu acordul dumneavoastră exprimat în fiecare caz în parte. Excepție sunt cookie-urile care salvează statusul actual al setărilor dumneavoastră de siguranță (cookie de selecție). Acest cookie este setat în considerarea unui interes legitim.
Referitor la aceste cookie-uri și mecanisme de urmărire, facem distincția între două subcategorii:

5.2 Cookie-uri de confort

Aceste cookie-uri facilitează operarea și vă permite astfel să navigați mult mai confortabil în serviciul nostru online; în aceste cookie-uri pot fi incluse setările de limbă.

5.3 Cookie-uri de marketing și mecanisme de urmărire

Generalități
Prin utilizarea de cookie-uri de marketing și de mecanisme de urmărire, noi și partenerii noștri putem să vă prezentăm oferte în funcție de interesele dumneavoastră, rezultate din analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator:
- Statistici:
Prin folosirea de instrumente de statistică măsurăm de exemplu de câte ori ați vizualizat o pagină.
- Conversie:
Pentru conversie, partenerii noștri introduc un cookie în calculatorul dumneavoastră („cookie de conversie”), atunci când accesați site-ul nostru prin intermediul unei reclame a partenerului nostru respectiv. În mod obișnuit, aceste cookie-uri nu mai sunt valide după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini de pe site-ul nostru și cookie-ul nu a expirat încă, noi și partenerul nostru de conversie relevant putem să ne dăm seama că un anumit utilizator a făcut clic pe reclamă, fiind astfel redirecționat către pagina noastră de internet. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe dispozitive. Informațiile obținute prin intermediul cookie-ului de conversie au drept scop elaborarea statisticilor de conversie și înregistrarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe respectiva reclamă și care au fost redirecționați către un site prevăzut cu un tag de urmărire a conversiei.
- Retargetingul:
Aceste instrumente creează profiluri de utilizator prin intermediul cookie-urilor de publicitate sau al cookie-urilor de publicitate ale terților, așa-numitele „balize web”, (grafice invizibile denumite și pixeli sau pixeli de urmărire) ori al tehnologiilor comparabile. Acestea sunt utilizate pentru publicitatea de interes și pentru a controla frecvența cu care utilizatorul vizualizează anumite reclame publicitare. Furnizorul relevant este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentul. Furnizorul instrumentului poate dezvălui informații și terților în scopurile menționate mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere informațiile privind protecția datelor ale furnizorului relevant.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că utilizarea instrumentului poate include transferul datelor dumneavoastră către entități din afara SEE, unde nu există un nivel adecvat al protecției datelor în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (de ex., în SUA). Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să consultați următoarea descriere a instrumentelor de marketing individuale.

5.3.1 Google Analytics

Nume: Google Analytics Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda
Funcție: analiza comportamentului de utilizator (recuperare de pagini, numărul de vizitatori și de vizite, descărcări), crearea de profiluri de utilizator sub pseudonim pe baza informațiilor încrucișate dintre dispozitivele utilizatorilor Google autentificați (urmărire încrucișată între dispozitive), creșterea volumului de date de utilizatori anonimi cu informații specifice grupului țintă furnizate de Google, redirecționare, testare UX, conversion tracking și redirecționare în legătură cu Google Ads

5.3.2 Tealium

Nume: Tealium
Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funcție: administrarea de tag-uri web printr-o interfață de utilizator, integrarea de coduri de program pe paginile dumneavoastră de internet

5.4 Managementul cookie-urilor și al mecanismelor de urmărire

Vă puteți administra setările pentru cookie-uri și pentru mecanismele de urmărire în browser-ul dumneavoastră și/sau în setările noastre de siguranță.
Observație: setările dumneavoastră se referă numai la browser-ul utilizat în fiecare caz în parte.

5.4.1 Dezactivarea tuturor cookies-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate cookie-urile, dezactivați toate cookie-urile din setările browserului dumneavoastră. Aveți în vedere faptul că acest lucru poate afecta funcționarea site-ului.

5.4.2 Managementul setărilor dumneavoastră referitoare la cookie-uri și la mecanismele de urmărire nu este obligatoriu din punct de vedere tehnic

Atunci când ne vizitați paginile de internet, veți fi întrebat într-o fereastră pentru cookie-uri dacă sunteți de acord să utilizăm cookie-uri de confort, cookie-uri de marketing sau mecanisme de urmărire.
Din setările noastre de siguranță, vă puteți retrage acordul pentru viitor sau vă puteți da acordul la un moment ulterior.


6. Instrumente de comunicare pe platformele de rețele sociale

Pe platformele de rețele sociale (de exemplu twitter) noi folosim instrumente de comunicare pentru a procesa mesajele trimise de dumneavoastră prin această rețea socială și pentru a vă acorda ajutor.

Când trimiteți un mesaj prin intermediul unei rețele sociale, acest mesaj este procesat pentru a vă gestiona solicitarea (și dacă este necesar și date suplimentare, pe care le primim de la furnizorul rețelei sociale în legătură cu mesajul, precum numele și fișierul dumneavoastră).

În plus putem analiza aceste date într-o formă agregată și anonimizată pentru a înțelege mai bine cum este utilizată rețeaua socială.

Noi vom trimite mai departe datele personale furnizate de dumneavoastră către entitatea legală Bosch responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră (de exemplu, în cazul în care solicitarea dumneavoastră se referă la un produs care este distribuit de o altă entitate legală Bosch). Temeiul legal pentru procesarea datelor dumneavoastră este interesul nostru legitim (Art. 6, alin. 1 s. 1 lit. f GDPR) sau, dacă se aplică, o relație contractuală existentă (Art. 6 alin. 1 s. 1 lit. b GDPR). Datele personale procesate sunt șterse în 180 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră cel mai târziu.


7.    Legături externe

Oferta noastră online poate să conţină legături la site-urile web ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe legături, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află legătura) transmise către terţe persoane prin accesarea legăturii, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.


8.    Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile de prestări de servicii autorizate de noi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia datelor.

Noi aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă, odată cu dezvoltarea tehnologiei.


9.    Drepturile utilizatorilor

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Cu această ocazie, vă rugăm să vă asiguraţi că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:

Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:

Ne puteţi solicita corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:

Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor:

Aveţi de asemenea dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

 9.1  Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere

Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Adresa de domiciliu:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgartt
GERMANIA

Adresa poştală:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANIA

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


10.    Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.


11.    Contact

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabilul“.

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, accesaţi următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

Pentru semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, accesaţi următorul link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă recomandăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
GERMANIA

sau

e-mail: DPO@bosch.com

 

Stare: 03.08.2022.