Merknad om databeskyttelse


1.     Merknad om databeskyttelse

Bosch Power Tools GmbH (heretter «Bosch» eller «Vi» eller «Oss») ønsker deg velkommen til nettsidene og mobilappene våre (samlet kalt «Nettilbud»). Vi takker for interessen i selskapet vårt og produktene våre.


2.     Bosch Power Tools respekterer din rett til personvern

Vi fokuserer på beskyttelsen av personvernet ditt i løpet av behandlingen av personopplysninger samt sikkerheten til alle forretningsdata. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du bruker våre nettilbud, konfidensielt og kun i samsvar med lovbestemte forskrifter.
Databeskyttelse og informasjonssikkerhet er inkludert i selskapets policy.


3.     Behandlingsansvarlig

Bosch Power Tools GmbH er behandlingsansvarlig for dataene dine; unntak er beskrevet i denne merknaden om databeskyttelse.

Dette er kontaktinformasjonen vår:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, kontakt@bosch.de


4.     Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1     Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

•   Planleggings- og reguleringsdata

•   Transaksjonsdata

4.2     Prinsipper

Personopplysninger består av all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, dette inkluderer f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontraktsmessige hoveddata, kontraktsregnskap og betalingsdata, som er et uttrykk for en persons identitet.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) kun når det enten er rettslig grunnlag for å gjøre det, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandling eller bruk av personopplysninger angående denne saken, f.eks. gjennom registrering.

4.3     Behandlingsformål og rettslig grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som er utnevnt av oss, behandler dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:

4.3.1    Levering av disse nettilbudene

(Juridisk grunnlag: Legitim interesse fra vår side i direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med databeskyttelse og konkurranserett).

4.3.2    Løsning av tjenesteavbrudd også av sikkerhetsmessige årsaker.

(Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser innenfor rammen av datasikkerhet og legitim interesse i å løse tjenesteavbrudd så vel som i beskyttelsen av våre tilbud).

4.3.3    Beskyttelse og forsvar av våre rettigheter.

(Juridisk grunnlag: Legitim interesse fra vår side for å beskytte og forsvare våre rettigheter).

4.4     Loggfiler

Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din bestemte opplysninger, som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer loggfiler for å fastslå tjenesteavbrudd og av sikkerhetsårsaker (f.eks. for å undersøke angrepsforsøk) i en periode på 7 dager og sletter dem etterpå. Loggfiler som må opprettholdes for bevisformål, er utelukket fra sletting til den respektive hendelsen er løst og kan, fra sak til sak, sendes videre til undersøkende myndigheter.

Denne informasjonen lagres i loggfiler:

-   IP-adressene (internet protocol address) til terminalenhet som brukes til å få tilgang til nettilbudet;

-   Nettadressen til nettstedet der nettilbudet er åpnet (såkalt opprinnelig nettadresse eller nettadresse for referanseområde);

-   Navnet på filene eller informasjonen du åpnet;

-   Dato og klokkeslett samt varighet for tilbakekalling av dataene;

-   Mengden data som er overført;

-   http-statuskode (f.eks., «Forespørsel utført» eller «Finner ikke forespurt fil»).

4.5     Barn

Dette nettilbudet er ikke beregnet for barn under 16 år.

4.6     Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige

Hovedsakelig videresendes personopplysningene dine til andre behandlingsansvarlige kun hvis det kreves for en oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse, hvis vi eller en tredjepart har legitim interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt samtykke. Du finner detaljer om nærmere informasjon om juridisk grunnlag og mottagere eller mottagerkategorier i avsnittet – Behandlingsformål og jurudisk grunnlag.

I tillegg kan data overføres til andre behandlingsansvarlige når vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av lovbestemte forskrifter eller rettsgyldige administrative eller rettslige pålegg.

4.6.1    Tjenesteleverandører (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteleverandører med oppgaver som programmering og datahostingtjenester. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene omhyggelig og overvåker dem regelmessig, spesielt når det gjelder deres håndtering av og beskyttelse av de dataene de lagrer. Alle tjenesteleverandører er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og å overholde de lovbestemte bestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen.

4.7     Overføring til mottagere utenfor EØS

Vi kan overføre personopplysninger til mottagere utenfor EØS, til såkalte tredjeland. I slike tilfeller sikrer vi enten at datamottageren enten gir et passende nivå av databeskyttelse eller at du har samtykket til overføringen, før overføring finner sted.

Du har rett til å motta en oversikt over tredjelandsmottagere og en kopi av de spesifikt avtalte bestemmelsene som sikrer et passende nivå av databeskyttelse. Bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette formålet.

4.8     Lagringstid, oppbevaringsperioder

Hovedsakelig lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre nettilbud og tilkoblede tjenester, eller så lenge vi har en legitim interesse i å lagre dataene (vi kan for eksempel fortsatt ha en legitim interesse i markedsføring via post etter oppfyllelse av våre kontraktsmessige forpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine med unntak av data vi er forpliktet til å lagre for oppfyllelse av juridiske forpliktelser (vi er for eksempel forpliktet til å ha dokumenter som kontrakter og fakturaer, tilgjengelig i en viss tidsperiode på grunn av oppbevaringsperioder i henhold til skattebestemmelser).


5.      Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler og sporingsmekanismer kan brukes i forbindelse med nettjenesten vår.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten når du besøker nettjenesten vår.
Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Vi behandler informasjon spesielt ved hjelp av pikselteknologi og/eller i løpet loggfilanalyse.

5.1     Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er nødvendige for de tekniske funksjonene til nettjenesten, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er nødvendige for de tekniske funksjonene til nettjenesten.

Det er generelt mulig å bruke nettjenester uten informasjonskapsler som ikke tjener tekniske formål.

5.1.1    Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler der den tekniske leveringen av den nettbaserte tjenesten ikke kan sikres uten dem. Disse inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- eller lydopptak.

Slike informasjonskapsler slettes når du forlater nettstedet.

5.1.2    Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som teknisk sett ikke er nødvendige

Vi bruker kun informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har gitt oss ditt forhåndssamtykke i hvert tilfelle. Med unntak av informasjonskapselen som lagrer gjeldende status for dine personverninnstillinger (informasjonskapsel for valg). Denne informasjonskapselen er angitt basert på legitim interesse.

Vi skiller mellom to underkategorier når det gjelder disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene:

5.2     Informasjonskapsler for en bedre opplevelse

Disse informasjonskapslene forenkler driften og lar deg dermed bla gjennom nettjenesten mer komfortabelt; språkinnstillinger kan f.eks. inkluderes i disse informasjonskapslene.

5.3     Informasjonskapsler for markedsføring og sporingsmekanismer

Generelt

Ved å bruke informasjonskapsler for markedsføring og sporingsmekanismer kan vi og partnerne våre vise deg tilbud basert på dine interesser, som følge av en analyse av brukeratferden din:

- Statistikk:

Vi måler for eksempel antall sidevisninger ved hjelp av statistiske verktøy.

- Konverteringssporing:

Våre konverteringssporingspartnere plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din ("konverteringsinformasjonskapsel") hvis du fikk tilgang til nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Disse informasjonskapslene er vanligvis ikke gyldige etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og den relevante konverteringspartneren gjenkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og dermed ble omdirigert til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på flere enheter. Informasjon som er innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, tjener formålet med å kompilere konverteringsstatistikk og registrere det totale antallet brukere som klikket på den respektive annonsen og ble omdirigert til et nettsted med et sporingsmerke for konvertering.

- Endring av mål:

Disse verktøyene oppretter brukerprofiler ved hjelp av informasjonskapsler for annonsering eller tredjeparts informasjonskapsler for annonsering, såkalte "web beacons" (usynlig grafikk som også kalles piksler eller sporingspiksler), eller ved hjelp av sammenlignbare teknologier. Disse brukes til interessebasert annonsering og til å se hvor ofte brukeren ser på visse annonser. Den relevante leverandøren er behandlingsansvarlig for behandling av data knyttet til verktøyet. Leverandørene av verktøyene kan også utlevere informasjon til tredjeparter for de formålene som er nevnt ovenfor. Vær oppmerksom på merknadene for databeskyttelse for den aktuelle leverandøren i denne sammenhengen.
Vær oppmerksom på at bruk av verktøyene kan omfatte overføring av dine opplysninger til mottagere utenfor EØS, der det ikke er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) (f.eks. USA). Se følgende beskrivelse av de enkelte markedsføringsverktøyene for å få mer informasjon om dette.

5.3.1    Google Analytics

Navn: Google Analytics

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funksjon: Analyse av brukeradferd (sideinnhenting, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av pseudonyme brukerprofiler basert på informasjon fra flere enheter fra påloggede Google-brukere (sporing av flere enheter), supplering av pseudonyme brukerdata med målgruppespesifikk informasjon levert av Google, endring av mål, UX-testing, konverteringssporing og endring av mål knyttet til Google Ads

5.3.2    Tealium

Navn: Tealium

Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121.

Funksjon: Administrasjon av nettstedskoder via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsteder.

5.4     Behandling av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan behandle innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanisme i nettleseren og/eller personverninnstillingene.

Innstillingene du har satt, refererer bare til nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

5.4.1    Deaktivering av alle informasjonskapsler

Deaktiver informasjonskapsler i nettleserinnstillingene for å deaktivere alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet.

5.4.2    Administrasjon av innstillingene dine med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer som teknisk sett ikke er nødvendig

Når du besøker våre nettsteder, blir du spurt i et informasjonskapsellag om du samtykker til vår bruk av henholdsvis informasjonskapsler for en bedre opplevelse, informasjonskapsler for markedsføring eller sporingsmekanismer.

Du kan trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden eller gi ditt samtykke på et senere tidspunkt I våre personverninnstillinger.


6.     Eksterne koblinger

Nettilbudene våre kan inneholde koblinger til nettsider for tredjeparter, spesielt leverandører som ikke er relatert til oss. Når du klikker på koblingen, har vi ingen innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som kanskje blir overført ved å klikke på koblingen til tredjeparten (for eksempel IP-adressen eller nettadressen til nettstedet der koblingen er plassert), ettersom tredjeparters adferd naturligvis er utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for tredjeparters behandling av personopplysninger.


7.     Sikkerhet

Våre ansatte og selskapene som leverer tjenester på våre vegne, er forpliktet til taushetsplikt og overholdelse av gjeldende databeskyttelseslover.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå og for å beskytte dine data som administreres av oss, spesielt mot risiko for utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, manipulering, tap, endring, uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene blir stadig forbedret i henhold til teknologiske fremskritt.


8.     Brukerrettigheter

Bruk opplysningene som er gitt i avsnittet Kontakt, til å håndheve dine rettigheter. Ved å gjøre dette må du sørge for at en utvetydig identifisering av din person er mulig.

Rett til informasjon og tilgang

Du har rett til å hente bekreftelse fra oss om dine personopplysninger blir behandlet eller ikke, og hvis de blir det, har du rett til å få tilgang til personopplysningene dine.

Rett til korrigering og sletting

Du har retten til å hente korreksjoner av unøyaktige personopplysninger. Når det gjelder lovbestemte krav, har du rett til å kreve fullføring eller sletting av dine opplysninger.

Dette gjelder ikke for data som er nødvendige for fakturerings- eller regnskapsformål, eller som er underlagt en lovbestemt oppbevaringsperiode. Hvis tilgang til slike data ikke er nødvendig, er imidlertid behandlingen begrenset (se følgende).

Begrensning av behandling

Når det gjelder lovpålagte krav, har du rett til å kreve begrensning for behandling av dine data.

Flyttbarhet for data

Så langt lovbestemte krav er oppfylt, kan du be om å motta data du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, eller – hvis det er teknisk mulig – at vi overfører disse dataene til en tredjepart.


9.     Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene

Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene. Du kan klage til tilsynsmyndighetene som er ansvarlig for ditt bosted, eller til tilsynsmyndighetene som er ansvarlig for oss. Dette er:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adresse:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart, TYSKLAND

Postadresse:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, TYSKLAND

Telefon: +49 (711)/615541-0

Faks: +49 (711)/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Endringer i merknad om databeskyttelse

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og databeskyttelsestiltak. I slike tilfeller endrer vi merknaden for databeskyttelse deretter. Vær derfor oppmerksom på den gjeldende versjonen av vår merknad for databeskyttelse, da denne kan endres.

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du på adressen som er oppført i avsnittet «Behandlingsansvarlig».

Bruk denne koblingen til å hevde dine rettigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Bruk denne koblingen til å melde om hendelser innen databeskyttelse: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Ta kontakt med personvernombudet vårt for forslag for og klager på behandlingen av dine personopplysninger:

Personvernombud

Informasjonssikkerhet og personvern (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttredelsesdato: 19.07.2021