Kolofon


Navn og adresse
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland

Ledelse
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Kontakt med Bosch
kontakt@no.bosch.com
+47 800 30 201

Registrering
Domstol: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

MVA.-registreringsnummer
DE811128452

Ansvarlig i henhold til § 18 ledd 2 i den tyske statsavtalen for medier (Medienstaatsvertrag (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland

Juridisk informasjon fra Bosch-gruppen (Bosch)

© Copyright

Vi forbeholder oss alle rettigheter. Tekst, bilder, grafikk, animasjoner og filmer samt organiseringen av dem på denne Bosch-nettsteder er beskyttet av lov om opphavsrett og andre rettighetslover. Innholdet på dette nettstedet skal ikke kopieres til kommersielle formål eller spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch-nettsteder inneholder også bilder som er underlagt tredjeparts opphavsrett.

Varemerker

Merkene og designelementene som brukes på sidene våre, er Boschs intellektuelle eiendom.

Opphavsrett

Dette nettstedet gir ingen lisens til bruk av åndsverk som tilhører Bosch-gruppen (Bosch) eller tredjepart.

Informasjon om tvisteløsning på nettet

EU-kommisjonen har en plattform for tvisteløsning på nettet. Denne plattformen skal brukes som kontaktpunkt for utenomrettslig løsning av tvister som gjelder kontraktsforpliktelser ved netthandel og tjenesteavtaler på nettet.

Adresse til plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.