Personvernmerknader


Personvernmerknader
Robert Bosch Power Tools GmbH (heretter "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.


Bosch Power Tools respekterer din personlige sfære
Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


Ansvarlig instans
Bosch Power Tools; er den ansvarlige instansen for behandling av dine data. Unntakene er forklart i disse personvernmerknadene.

Våre kontaktdata er som følger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Innhenting, behandling og bruk av persondata
4.1 Prinsipper
Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakt-, bestillings- og avregningsdata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.2 Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag
Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine persondata med følgende formål:

– Klargjøring av dette online-tilbudet
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

– For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner
(Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og berettiget interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud).

– Egenreklame og ekstern reklame samt markedsforskning og rekkeviddemåling i det lovmessig tillatte omfanget eller samtykkebasert
(Rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett).

– Produkt- eller kundemeningsmålinger per e-post eller og/eller telefon dersom du uttrykkelig har gitt samtykke til det
(Rettslig grunnlag: samtykke).
Merknad: Dersom vi kobler inn et markedsforskningsinstitutt for meningsmålinger, gjelder dette utelukkende vårt oppdrag og i henhold til våre instrukser.

– Gjennomføring av reklamespill eller rabattaksjoner iht. betingelsene for reklamespill eller betingelsene for rabattaksjoner
(Rettslig grunnlag for kontraktoppfyllelse).

– Utsendelse av et nyhetsbrev med mottakerens samtykke per e-post eller SMS/MMS
(Rettslig grunnlag: samtykke).

– Drift av et fellesskap for påloggede medlemmer
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

– Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter
(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter).

4.3 Registrering
Hvis du vil gjøre krav på ytelser som forutsetter en kontraktslutning, bør du registrere deg. I rammen av registreringen innhenter vi persondataene (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdata, e-postadresse, eventuelt informasjon om ønsket betalingsform eller om kontoinnehaver) for å begrunne og oppfylle kontrakten, samt eventuelle øvrige data på frivillig basis. Obligatorisk informasjon er angitt med en *.

4.4 Loggfiler
Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle..

Loggfilene brukes også til analyseformål (uten IP-adresse eller uten komplett IP-adresse); se avsnittet Webanalyse om dette.

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:
– IP-adresse (Internett-protokolladresse) til terminalen som gir tilgang til online-tilbudet;
– Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
– Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
– Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
– Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
– Overført datamengde;
– Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
– http-status-kode (f.eks. ""forespørsel lyktes"" eller ""etterlyst fil"").

4.5 Barn
Dette online-tilbudet retter seg ikke til barn under 13 år.


Videreformidling av data
5.1 Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser
Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Behandlingsformål og rettslige grunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene.
I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

5.2 Tjenesteleverandører (generelt)
Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester innen salg og markedsføring, kontraktstyring, betalingsavvikling, programmering, datahosting og hotline. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

5.3 Videreformidling til mottakere utenfor EØS
Vi kan videreformidle persondata også til mottakere som har sitt hovedkontor i såkalte tredjeland, utenfor EØS. Er dette tilfellet, kontrollerer vi før videreformidling at det finnes et egnet personvernnivå hos mottakeren (f.eks. på grunn av en relevansbeslutning fra EU-kommisjonen for vedkommende land eller en avtale om såkalte EU-standardkontraktklausuler med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til videreformidlingen.
Vi kan gi deg en oversikt over mottakerne i tredjeland og en kopi av de konkret inngåtte bestemmelsene om kontroll av det egnede personvernnivået. Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette.


Lagringsvarighet; Oppbevaringsfrister
Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). I alle andre tilfeller sletter vi dine persondata med unntak av data som vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og regninger i en bestemt tid på grunn av skatte- og handelsrettslige lagringfrister).


Reklamespill eller rabattaksjoner
Hvis du vil delta i et reklamespill eller en rabattaksjon som vi organiserer, bruker vi dine data til å gi melding om gevinsten og til å reklamere for våre produkter i lovlig tillatt omfang hvis du har sagt deg enig i dette. Du finner detaljert informasjon om reklamespillene eller rabattaksjonene i de forskjellige deltakerbetingelsene.


Bruk av cookies
8.1 Generelt
Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres når du besøker et online-tilbud på din datamaskin. Hvis du går til dette online-tilbudet på nytt, sender nettleseren cookies-innholdet tilbake til hver tilbyder og gjør det dermed mulig å gjenkjenne terminalen. Avlesningen av cookies gjør at vi kan skape vårt online-tilbud for deg optimalt og gjøre det lettere å benytte det.

8.2 Utkobling og sletting av cookies
Når du besøker våre nettsider, vises et popupvindu der du blir spurt om du tillater cookiene som er plassert på våre nettsider eller om du vil koble dem i innstillingene.

Hvis du beslutter å avvise cookier, blir det satt inn en opt out-cookie i din nettleser. Denne cookien brukes utelukkende til å angi ditt avslag. Utkobling av cookiene har imidlertid medføre at enkelte funksjoner på våre nettsider ikke lenger står til din disposisjon. Vennligst vær oppmerksom på at en opt out-cookie bare gjelder nettleseren der den ble definert. Når du sletter cookies eller bruker en annen nettleser eller en annen terminal, må du foreta opt out-operasjonen på nytt.

Cookies som plasseres av andre tilbydere under ditt besøk på tredjeparters nettsider, omfattes ikke av innstillingsalternativet.

Du kan likevel til enhver tid slette samtlige cookies via din nettleser. Nettleserens hjelpefunksjon inneholder mer informasjon om dette. Også dette kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner ikke lenger står til din disposisjon.

Dessuten kan bruke følgende nettside til å styre og deaktivere cookies gjennom tredjeparttilbydere:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Denne nettsiden driftes ikke av oss, så vi er ikke ansvarlige for den og har ingen innflytelse verken på innhold eller tilgjengelighet.

8.3 Bosch Power Tools og informasjonskapsler
Bosch Power Tools bruker informasjonskapsler (cookies) og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for å spore de besøkendes preferanser og utforme nettsidene optimalt i samsvar med disse."

8.4 Tredjepartsleverandører og informasjonskapsler
På enkelte Bosch Power Tools-nettsider er det integrert innhold og tjenester fra andre leverandører (f.eks. YouTube, Facebook, Twitter), og disse kan bruke informasjonskapsler og aktive komponenter. Bosch Power Tools har ingen innflytelse på disse leverandørenes behandling av personopplysninger.


Bruk av målrettingsverktøy
9.1 For å optimere når markedsføring på Internett bruker vi målrettingsteknologi. Det skal gjøre tilbudet på Internett mer interessant for deg, og tilpasset til dine behov.

9.2 Ved å bruke informasjonskapsler (cookies) der din interesse for våre produkter og tjenester lagres,og ved å analysere din brukeratferd kan vi gi deg reklame som er mer personlig tilpasset og i samsvar med dine interesser på nettsidene til våre partnere for målrettet innhold som Google AdWords. Dette skjer imidlertid anonymisert, slik at du ikke kan identifiseres via det målrettede innholdet.

9.3 Hvis du ikke ønsker at Bosch Power Tools og selskapets partnere for målrettet innhold bruker de relaterte informasjonskapslene for målretting, følger du fremgangsmåten under punkt 8.2.


Bruk konverteringssporing
10.1 For å gjøre vårt tilbud på Internett så attraktivt som mulig for brukerne våre bruker vi såkalt konverteringssporing.

10.2 I denne analysetjenesten bruker våre partnere for konverteringssporing som Google AdWords en informasjonskapsel på din datamaskin ("Conversion Cookie") hvis du har kommet til vår nettside via den gjeldende partnerens annonse. Disse informasjonskapslene gjelder i 30 dager. Hvis du besøker visse av våre sider og informasjonskapselen ikke har utløpt, kan vi og den respektive partneren for konverteringssporing fastslå at noen har klikket på annonsen og dermed har blitt ført videre til vår side. Informasjonskapslene kan ikke spores via vår nettside. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapslene brukes til å opprette konverteringsstatistikker og finne det totale antallet brukere som har klikket på den gjeldende annonsen og har blitt ledet videre til en side som er merket med en konverteringssporingstagg.

Dette skjer imidlertid anonymisert, slik at du ikke kan identifiseres via konverteringssporingen.

10.3 Hvis du ikke ønsker at Bosch Power Tools og selskapets partnere for konverteringssporing bruker de gjeldende informasjonskapslene for konverteringssporing, følger du fremgangsmåten under punkt 8.2


Bruk av analyseverktøy
11.1 Bosch Power Tools utfører besøksmålinger på nettsidene med nettanalyseverktøy som WebTrends og Tealium.

11.2 Når vi velger analyseverktøy, forvisser vi oss om at disse registrerer besøksdataene anonymisert, slik at det ikke kan opprettes noen forbindelse med en bruker. Spesielt skjer dette ved at IP-adressen blir anonymisert. I målingen brukes informasjonskapsler, slik at det skal være mulig å analysere bruken av nettstedet. Dette bidrar spesielt til at Bosch Power Tools kan forbedre kvaliteten på dataene.

11.3 Hvis du ikke ønsker at relaterte analyseinformasjonskapsler skal brukes, følger du fremgangsmåten under punkt 8.2.


Bruk av sosiale programtillegg
12.1 Bosch Power Tools bruker såkalte sosiale programtillegg som Facebook, Twitter og Google+ på sine nettsider og mobilapplikasjoner. Dette er knapper som "Liker-knappen" på Facebook.

12.2 Med den såkalte dobbeltklikkmetoden beskytter vi deg mot at ditt besøk på våre nettsider som standard blir registrert og analysert av leverandører av sosiale nettverk. Når du kommer til en side på vårt nettsted som inneholder slike programtillegg, er disse deaktivert. Programtilleggene aktiveres ikke før du har klikket knappen. Med denne aktiveringen oppretter du forbindelse med det gjeldende sosiale nettverket og erklærer at du samtykker i at dine opplysninger overføres. Når du aktiverer den respektive knappen, sendes den aktuelle informasjonen direkte til det respektive sosiale nettverket og lagres der. Hvis du ønsker å avslutte overføringen, må du deaktivere programtillegget igjen.

12.3 Hvis du er innlogget i et sosialt nettverk, kan dette også tilordne besøket til din konto der. Hvis du ikke ønsker at det gjeldende sosiale nettverket skal knytte dataene som samles under ditt besøk, med dine lagrede medlemsopplysninger, må du logge deg ut av dette nettverket før du aktiverer det sosiale programtillegget.

12.4 Formålet med og omfanget av innsamlingen, den videre behandlingen og bruken av opplysninger gjennom det sosiale nettverket, dine rettigheter i den forbindelse og innstillingsmuligheter for personvern finner du i personvernbestemmelsene til det gjeldende sosiale nettverket.


Sosial pålogging (pålogging via sosiale nettverk)
Vi tilbyr deg muligheten til å logge deg på til vårt online-tilbud med såkalt sosial pålogging som ved Facebook Connect og Twitter.

For registrering blir du videreført til hvert sosiale nettverks side der du kan logge deg på med dataene dine som gjelder der. Dette har som følge at din konto blir knyttet til dette nettverket med vår tjeneste. Dermed blir opplysningene om din offentlige profil som der gjelder, din e-postadresse og identifikasjonskjennetegnene til dine nettverksvenner samt evt. andre data oversendt til oss via det sosiale nettverket.

Og omvendt mottar det sosiale nettverket som brukes til registrering, din påloggingsstatus, dine nettleseropplysninger og din IP-adresse. Tilbyderen av det sosiale nettverket eller tilbyderens server kan være etablert utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Hvis du ikke ønsker at det skal skje noen dataoverføring mellom oss og de sosiale nettverkene, skal du ikke logge deg på via de sosiale registreringstjenestene, men i stedet bruke våre egne påloggingstjenester.


YouTube
Dette online-tilbudet bruker videoplattformen YouTube, som drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (""YouTube""). YouTube er en plattform som gjør det mulig å gjengi lyd- og videofiler.
Når du aktiverer en tilsvarende side i vårt tilbud, oppretter den innfelte YouTube-spilleren en forbindelse med You Tube slik at video  eller lydfilen kan overføres og gjengis. Dermed blir også dataene overført til YouTube som ansvarlig instans. Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler disse dataene.

YouTubes personvernmerknad inneholder ytterligere informasjon om omfanget og formålet med de innsamlede dataene, deres viderebehandling og bruk fra YouTubes side, dine rettigheter og personvernalternativene du kan velge.


Nyhetsbrev
15. Nyhetsbrev med merknad; tilbakekallelsesrett
Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev i rammen av vårt online-tilbud. I dette øyemed bruker vi den såkalte dobbelte opt in-prosedyren. Den går ut på at vi ikke sender deg nyhetsbrev per e-post, mobile nyhetstjenester (f.eks. WhatsApp), SMS eller push-nyheter før du uttrykkelig har bekreftet at du aktiverer nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en lenke i en melding. Hvis du senere bestemmer deg for ikke å motta nyhetsbrevene, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbakekallelsen av nyhetsbrev per e-post utføres via lenken som står i nyhetsbrevet, eventuelt i online-tilbudets styringsinnstillinger. Du kan også ta kontakt med oss ved å følge angivelsene i avsnittet Kontakt.


Fellesskap
Vi tilbyr deg muligheten til å bli medlem av ett av våre Bosch Power Tools-fellesskap (som f.eks. BOB og MyBosch-fellesskapet). Du kan der registrere deg, opprette en brukerprofil og kommunisere med andre medlemmer. Dataene som der genereres, bruker vi bare i rammen av samtykkeerklæringen du har gitt for de relevante formålene innen markedsføring, markedsforskning og service. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Du kan bruke en inntastingsskjerm i angjeldende fellesskap til å velge om enkelte opplysninger i din brukerprofil skal offentliggjøres for samtlige medlemmer i fellesskapet eller bare for dine ""fellesskapsvenner"" eller skal forbli privat.

Alle andre data som du genererer i fellesskapene, f.eks. ved å legge ut kommentarer eller bilder, er derimot automatisk offentlig tilgjengelige og blir knyttet til din brukerprofil.


Eksterne lenker
Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling eller bruk av eventuelle persondata som overføres til tredjeparter ved å klikke på lenken (f.eks. IP-adresse eller URL-en til nettsiden der lenken står), da tredjeparters opptreden naturlig er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike persondata.


Sikkerhet
Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss, er forpliktet på fortrolighet og på å overholde bestemmelsene i personvernlovgivningen som her gjelder.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte persondataene som vi forvalter, i særdeleshet mot risikoene for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret ut fra den teknologiske utviklingen.


Brukerens rettigheter
Vennligst bruk opplysningene i avsnitt Kontakt for å gjøre gjeldende dine rettigheter. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine data. I samme øyemed kan du også gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til de personlige opplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til beriktigelse og sletting:
Du kan forlange å korrigere feil i dataene og - dersom de lovlige forutsetningene for dette er oppfylt - slette dataene.

Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike data, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine data hvis det rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Innsigelse mot databehandling:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du kan dessuten når som helst motsi deg behandlingen av dine persondata til reklameformål (""reklamenekting""). Vennligst vær oppmerksom på at det av organisatoriske grunner kan skje en overlapping mellom ditt tilbakekall og bruken av dine data i rammen av en allerede aktiv reklamekampanje.
Innsigelse mot databehandling ved rettslig grunnlag ""berettiget interesse"":

I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side dersom den er basert på det rettslige grunnlaget ""berettiget interesse"". Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Tilbakekall av samtykke:

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen av dine data, kan du når som helst trekke det tilbake med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dine data til tilbakekallelsen berøres ikke av dette.

Dataportabilitet:
Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

"Rett til å klage til personvernmyndigheten:
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:
Den statliga kommissionen for databeskyttelse og informasjonsfrihet

Besøksadresse:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: 0711/615541-0
FAKS: 0711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


Endring av personvernmerknaden
Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak dersom dette blir nødvendig på grunn av den tekniske utviklingen. I disse tilfellene tilpasser vi våre merknader om personvern. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av vår personvernmerknad.


Kontakt
Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet "Ansvarlig instans".

For å gjøre dine rettigheter gjeldende og for å varsle om personvernhendelser bruker du denne lenken:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Hvis du har forslag eller klager som gjelder behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter vår personvernansvarlige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com


Versjon: 11.12.2018