Personvernbestemmelser


1.    Personvernbestemmelser

Bosch Power Tools GmbH (omtalt som «Bosch Power Tools», «vi» eller «oss» nedenfor) setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (til sammen også «online-tilbud») og viser interesse for selskapet og produktene våre.


2.    Bosch Power Tools respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som innhentes når du bruker online-tilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og behandles kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


3.    Ansvarlig instans

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktdata er som følger:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Innhenting, behandling og bruk av personopplysninger

4.1  Kategorier for behandlede data

Følgende datakategorier blir behandlet:

  • Planleggings- og styringsdata
  • Bevegelsesdata

4.2  Prinsipper

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturadata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.3  Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss behandler dine personopplysninger med følgende formål:

4.3.1     Klargjøring av dette online-tilbudet

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side i forbindelse med direkte markedsføring, så lenge dette er i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser.)

4.3.2     For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

(Rettslig grunnlag: Oppfylle våre rettslige forpliktelser innen personvern og berettiget interesse for å eliminere feil og for sikkerheten i forbindelse med våre tilbud.)

4.3.3     Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4.4  Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres i 30 dager og slettes deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep). Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle..

I loggfilene lagres følgende informasjon:

-       IP-adresse (Internett-protokolladresse) til enheten som gir tilgang til online-tilbudet;

-       Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);

-       Navn på de innhentede filene eller opplysningene;

-       Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;

-       Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);

-       http-statuskode (f.eks. «Forespørsel lyktes» eller «Forespurt fil ikke funnet»).

4.5  Barn

Dette online-tilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.6  Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Informasjon om rettslig grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere finner du i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.6.1     Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester som programmering og datahosting. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.7  Lagringsvarighet; oppbevaringstid

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). Deretter sletter vi dine personopplysninger med unntak av opplysninger vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi på grunn av skatte- og handelsrettslige bestemmelser plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i en bestemt tid).


5.   Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler og sporingsmekanismer kan brukes i forbindelse med nettjenesten vår.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten når du besøker nettjenesten vår.

Sporing er mulig ved hjelp av ulike teknologier. Vi behandler informasjon spesielt ved hjelp av pikselteknologi og/eller under loggfilanalyse.

5.1  Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er nødvendige for de tekniske funksjonene til nettjenesten, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er nødvendige for de tekniske funksjonene til nettjenesten.

Det er generelt sett mulig å bruke nettjenesten uten informasjonskapsler som ikke tjener tekniske formål.

5.1.1   Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler der den tekniske leveringen av nettjenesten ikke kan sikres uten dem. Disse inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å sikre jevn gjengivelse av video- og lydopptak.

Slike informasjonskapsler slettes når du forlater nettstedet.

5.1.2   Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Vi bruker kun informasjonskapsler og sporingsmekanismer hvis du har samtykket på forhånd i hvert tilfelle. Unntaket er informasjonskapselen som lagrer gjeldende status for dine personverninnstillinger (informasjonskapsel for valg). Denne informasjonskapselen er angitt basert på legitim interesse.

Vi skiller mellom to underkategorier når det gjelder disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene:

5.2  Informasjonskapsler for en bedre opplevelse

Disse informasjonskapslene forenkler driften og lar deg dermed bla gjennom nettjenesten på en mer komfortabel måte. F.eks. kan språkinnstillinger inkluderes i disse informasjonskapslene.

5.3  Informasjonskapsler og sporingsmekanismer for markedsføring

Generelt

Ved å bruke informasjonskapsler og sporingsmekanismer for markedsføring kan vi og partnerne våre vise deg tilbud basert på dine interesser, som følge av en analyse av brukeratferden din:

- Statistikk:

Vi måler for eksempel antall sidevisninger ved hjelp av statistiske verktøy.

- Konverteringssporing:

Våre konverteringssporingspartnere plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din («konverteringsinformasjonskapsel») hvis du fikk tilgang til nettstedet vårt via en annonse fra den respektive partneren. Disse informasjonskapslene blir vanligvis ugyldige etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og den relevante konverteringspartneren gjenkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og dermed ble omdirigert til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på tvers av enheter. Informasjon som er innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å samle konverteringsstatistikk og registrere det totale antallet brukere som klikket på den respektive annonsen og ble omdirigert til et nettsted med et sporingsmerke for konvertering.

- Endring av mål:

Disse verktøyene oppretter brukerprofiler ved hjelp av informasjonskapsler for annonsering eller tredjeparts informasjonskapsler for annonsering, såkalte «web beacons» (usynlig grafikk som også kalles piksler eller sporingspiksler), eller ved hjelp av lignende teknologier. Disse brukes til interessebasert annonsering og til å se hvor ofte brukeren ser på visse annonser. Den relevante leverandøren er behandlingsansvarlig for behandling av data knyttet til verktøyet. Leverandørene av verktøyene kan også utlevere informasjon til tredjeparter for de formålene som er nevnt ovenfor. Vær oppmerksom på merknadene for databeskyttelse for den aktuelle leverandøren i denne sammenhengen.

Vær oppmerksom på at bruk av verktøyene kan omfatte overføring av dine opplysninger til mottagere utenfor EØS, der det ikke er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) (f.eks. USA). Se følgende beskrivelse av de enkelte markedsføringsverktøyene for å få mer informasjon om dette.

5.3.1   Google Analytics

Navn: Google Analytics Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Funksjon: Analyse av brukeradferd (sideinnhenting, antall besøkende og besøk, nedlastinger), opprettelse av pseudonyme brukerprofiler basert på informasjon fra flere enheter fra påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), supplering av pseudonyme brukerdata med målgruppespesifikk informasjon levert av Google, endring av mål, UX-testing, konverteringssporing og endring av mål knyttet til Google Ads

5.3.2   Tealium

Navn: Tealium

Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA

Funksjon: Administrasjon av nettstedskoder via et brukergrensesnitt, integrering av programkoder på våre nettsteder

5.4  Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanisme i nettleseren og/eller våre personverninnstillinger.

Merknad: Innstillingene du har angitt, refererer bare til nettleseren som brukes i hvert tilfelle.

5.4.1   Deaktivering av alle informasjonskapsler

Deaktiver informasjonskapsler i nettleserinnstillingene for å deaktivere alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet.

5.4.2   Administrasjon av innstillingene dine med hensyn til informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Når du besøker våre nettsteder, blir du spurt i et informasjonskapsellag om du samtykker til at vi bruker henholdsvis informasjonskapsler for en bedre opplevelse, informasjonskapsler for markedsføring eller sporingsmekanismer.
Du kan trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden eller gi ditt samtykke på et senere tidspunkt i våre personverninnstillinger.


6.   Kommunikasjonsverktøy på sosiale medieplattformer

På våre sosiale medieplattformer (f.eks. Twitter) bruker vi kommunikasjonsverktøy for å behandle meldinger du sender via denne plattformen, og for å gi deg støtte.

Når du sender en melding via vår sosiale medieplattform, blir meldingen behandlet for å håndtere forespørselen din (og om nødvendig tilleggsdata som vi får fra leverandøren av det aktuelle sosiale mediet i forbindelse med denne meldingen, som navn eller filer).

I tillegg kan vi analysere disse dataene i en samlet og anonymisert form for bedre å forstå hvordan vår sosiale medieplattform blir brukt.

Vi vil videresende personopplysninger som du oppgir, til Bosch-enheten som er juridisk ansvarlig for å behandle forespørselen din (f.eks. hvis forespørselen din referer til et produkt som distribueres av en annen juridisk Bosch-enhet). Behandlingen av personopplysninger har juridisk grunnlag i vår legitime interesse (art. 6. paragraf 1 s. 1 lit. f GDPR) eller, hvis aktuelt, et eksisterende kontraktsmessig forhold (art. 6 paragraf 1 s. 1 lit. b GDPR). Behandlede personopplysninger blir slettet senest 180 dager etter vi mottar meldingen din.

 


 

7.    Eksterne lenker

Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhentingen, behandlingen eller bruken av eventuelle personopplysninger som overføres til tredjepart ved at du klikket på lenken (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til siden der lenken står), ettersom tredjeparts handlinger av naturlige årsaker er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparts behandling av slike personopplysninger. 


8.    Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


9.    Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:

Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine opplysninger. Du kan da gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til personopplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:

Du kan forlange å korrigere feil i opplysningene og – dersom de rettslige forutsetningene for dette er oppfylt – slette opplysningene.

Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike personopplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:

Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

9.1  Rett til å klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Besøksadresse:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de 


10.    Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personvernregler. I disse tilfellene tilpasser vi våre personvernbestemmelser. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av våre personvernbestemmelser.


11.    Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet «Ansvarlig instans».

For å gjøre dine rettigheter gjeldende bruker du denne lenken: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

For å varsle om personvernhendelser bruker du denne lenken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Når det gjelder forslag og klager angående behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du henvender deg til personvernansvarlig:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
TYSKLAND

Eller

mailto: DPO@bosch.com

 

 Utgave: 19.10.2022.