Personvernerklæring


1. Personvernerklæring

Robert Bosch Power Tools GmbH (referert til som "Bosch Power Tools", "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på nettstedet og i mobilappene våre (samlet også "nettilbud") og over interessen din for selskapet og produktene våre.


2. Bosch Power Tools respekterer personvernet ditt

Beskyttelse av personvernet ditt under behandling av personopplysninger samt sikkerheten til forretningsdata er av stor betydning for oss, og noe vi tar hensyn til i forretningsprosessene våre. Vi behandler personopplysninger som samles inn under besøket ditt på nettilbudene våre på en konfidensiell måte og kun i samsvar med lovbestemmelser.


3. Behandlingsansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandling av opplysningene dine. Unntak beskrives i denne personvernerklæringen.

Kontaktinformasjonen vår er: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Kategorier av opplysninger som behandles

Følgende kategorier av opplysninger behandles:

• Kommunikasjonsopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, IP-adresse)
• Kontraktsstamdata (kontraktsforhold, produkt- eller kontraktinteresse)
• Kundenhistorikk
• Opplysninger om fakturering og betaling i forbindelse med avtalen
• Planleggings- og styringsdata
• Bevegelsesdata
• Opplysninger (fra tredjeparter som kredittopplysningsbyråer, eller fra offentlige registre)

4.2 Grunnleggende

Personopplysninger er all informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar enkeltperson, deriblant navn, postadresser, telefonnumre, e-postadresser kontrakt-, bestillings- og belastningsopplysninger som avslører en persons identitet.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger rettslig grunnlag for dette eller du samtykker til dette, f.eks. under en registreringsprosess.

4.3 Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

Vi og våre tjenesteleverandører behandler personopplysningene dine til følgende behandlingsformål:

4.3.1 Levering av dette nettilbudet og oppfylling av avtalen i henhold til avtalevilkårene våre, inkludert fakturering. Fakturering kan også omfatte salg av krav
(Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av avtalen, eller vår berettigede interesse for rimelig administrering av krav ved salg av krav).

4.3.2 Registrering av feil og av sikkerhetsårsaker
(Rettslige grunnlag: oppfyllelse av rettslige plikter tilknyttet datasikkerhet og berettiget interesse ved feilsøking og våre tilbuds sikkerhet).

4.3.3 Egenreklame, markedsføringsundersøkelser og måling av rekkevidde i den grad det er tillatt ved lov eller basert på samtykke
(Rettslig grunnlag: samtykke / vår berettigede interesse tilknyttet direkte markedsføring, i den grad dette skjer i samsvar med bestemmelser for personvern og konkurranse).

4.3.4 Produkt- og kundeundersøkelser per post
(Rettslig grunnlag: berettiget interesse for å forbedre produktene/tjenestene).
Merknad: Dersom vi bruker et institutt for markedsundersøkelser, opererer dette kun på vegne av oss og i henhold til instruksjonene våre.

4.3.5 Hensyn til og forsvar av rettighetene våre
(Rettslig grunnlag: vår berettigede interesse for å fremme og forsvare rettighetene våre).

4.4 Registrering

Vi ber deg om å registrere deg, såfremt du vil bruke tjenester som krever at en avtale inngås. Under registreringen samler vi inn nødvendige opplysninger for å kunne inngå og oppfylle en avtale (f.eks. fornavn, etternavn, fødelsdato, e-postadresse og eventuell informasjon om betalingsmåte eller kontoinnehaver), samt eventuelle ytterligere opplysninger på frivillig basis. Obligatoriske opplysninger merkes med symbolet *.

4.5 Loggfiler

Hver gang du bruker Internett, sender nettleseren din viss informasjon automatisk til oss, som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse loggfilene i 30 dager til registrering av feil og av sikkerhetsårsaker (f.eks. for å undersøke angrepsforsøk) før de slettes. Loggfiler som må oppbevares i lengre tid til bevisformål, er unntatt sletting frem til de respektive sakene løses, og kan utleveres til rettshåndhevende myndigheter om nødvendig.

Loggfiler brukes (uten eller uten fullstendig IP-adresse) også til analyse. Se avsnittet Nettanalyse. Især følgende informasjon lagres i loggfilene:

– IP-adressen (Internettprotokolladressen) til enheten som brukes til å besøke nettilbudet;
– Internettadressen til nettstedet fra der nettilbudet ble åpnet (såkalte opprinnelses- og referrer-URL-adresser);
– Navnet til tjenesteleverandøren som fasiliterer tilgangen til nettilbudet;
– Navnet på de nedlastede filene eller den viste informasjonen;
– Dato og klokkeslett, samt tilgangens varighet;
– overført datavolum;
– Operativsystem og informasjon om nettleseren som blir brukt, inkludert installerte tilleggsprogrammer (f.eks. for Flash Player);
– http-statuskode (f.eks. "vellykket forespørsel" eller "finner ikke forespurt fil
").

4.5 Barn

Dette nettilbudet retter seg ikke mot barn under 16 år.

4.6 Utlevering av opplysninger til andre ansvarlige

Personopplysningene dine utleveres kun til andre når dette er nødvendig for å oppfylle avtalen, vi eller tredjeparten har berettiget interesse for utlevering eller der du har gitt ditt samtykke til dette. Du finner informasjon om de rettslige grunnlagene i avsnittet Formål med behandlingen og rettslig grunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskap i Bosch-gruppen. Hvis opplysninger utleveres til tredjeparter på grunnlag av berettiget interesse, opplyses det om dette i personvernerklæringen.

Opplysninger kan også utleveres til andre ansvarlige i den grad vi er forpliktet til dette i henhold til lovbestemmelser eller et rettskraftig krav fra myndigheter eller rettskjennelse.

4.7 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til prosesser som drifting av data. Vi har nøye valgt disse tjenesteleverandørene og overvåker disse regelmessig, spesielt i tilknytning til deres omhyggelig håndtering av og sikring av dataene som lagres hos dem. Samtlige tjenesteleverandører forpliktes av oss til å overholde taushetsplikt og lovbestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskap i Bosch-gruppen.


4.8 Oppbevaringens varighet; oppbevaringsfrister

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere nettilbudet vårt og tilknyttede tjenester, eller så lenge vi har berettiget interesse for ytterligere lagring (vi kan for eksempel fremdeles ha berettiget interesse for markedsføring per post etter at avtalen er oppfylt). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysninger med unntak av opplysninger vi må lagre for å oppfylle rettslige plikter (vi er f.eks. forpliktet til å oppbevare dokumenter som kontrakter og fakturaer i et gitt tidsrom som følge av skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister).


5. Konkurranser og rabattkampanjer

Hvis du deltar i en av våre konkurranser eller rabattkampanjer, bruker vi opplysningene dine til å varsle vinnere og til markedsføring av produktene våre i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller i den grad du har samtykket til dette. Du finner informasjon om konkurranser og rabattkampanjer i de respektive vilkårene for deltakelse.


6. Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler og sporingsmekanismer kan brukes i forbindelse med levering av nettilbudet vårt.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt.

Sporing er mulig ved bruk av forskjellige teknologier. Vi behandler særlig opplysninger tilknyttet pikselteknologi eller analyse av loggfiler.

6.1 Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som kreves for nettilbudet vårt og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke kreves for nettilbudets tekniske funksjon.

Det er generelt mulig å bruke nettilbudet uten informasjonskapsler til tekniske formål.

6.1.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Teknisk nødvendige informasjonskapser er informasjonskapsler som er nødvendige for å gjøre nettilbudet teknisk tilgjengelig. Dette gjelder blant annet informasjonskapsler som lagrer data for å kunne spille av videoer eller lydinnhold uten avbrudd.

Disse informasjonskapslene slettes etter besøket ditt.

6.1.2 Informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige og sporingsmekanismer

Vi bruker disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene kun når du har godtatt bruken av disse. Unntak er informasjonskapselen som lagrer den gjeldende statusen for personverninnstillingene dine (valginformasjonskapsel). Denne settes på basis av berettiget interesse.

Vi deler inn disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene i to underkategorier:

6.2 Komfortinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene muliggjør mer behagelig surfing på nettilbudet vårt, og disse informasjonskapslene kan f.eks. lagre språkinnstillingene dine.

6.3 Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt

Bruken av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer gjør det mulig for oss og våre partnere å vise deg interessebaserte tilbud på grunnlag av en analyse av bruksatferden din:

- Statistikk:
Vi kan for eksempel telle sidevisningene dine ved hjelp av statistikkverktøy.

- Konverteringssporing:
Våre partnere for konverteringssporing setter en informasjonskapsel på datamaskinen din ("konverteringsinformasjonskapsel") hvis du har gått til nettstedet vårt via en av den relevante partnerens annonser. Disse informasjonskapslene er som regel bare gyldige i 30 dager. Hvis du besøker visse av nettsidene våre mens informasjonskapselen er aktiv, kan vi og den relevante partneren for konverteringssporing identifisere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og slik ble sendt videre til nettstedet vårt. Dette kan også gjøres på tvers av enheter. Informasjonen som samles inn med konverteringsinformasjonskapsler brukes til å opprette konverteringsstatistikk og registrere det totale antallet brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og ble sendt videre til et nettsted med en tag for konverteringssporing.

:- Sosiale programtillegg:
Noen av nettsidene våre inneholder tjenester og innhold fra andre leverandører (f.eks. Facebook og Twitter) som kan bruke informasjonskapsler og aktive elementer. Du finner mer informasjon om sosiale programtillegg i avsnittet Sosiale programtillegg.

- Retargeting:
Disse verktøyene bruker annonseinformasjonskapsler eller annonseinformasjonskapsler fra tredjeparter, også kalt nettfyr (usynlig grafikk som også kalles piksler eller tellepiksler) eller lignende teknologi til å opprette bruksprofiler. Disse brukes til interessebasert annonsering og styring av hyppigheten for visninger av visse annonser til brukeren. Den respektive leverandøren er ansvarlig for behandling av opplysninger i forbindelse med disse verktøyene. Leverandørene av verktøyene kan også overføre informasjon til tredjeparter til formålene nevnt over. Du må her være oppmerksom på den respektive leverandørens personvernerklæring.

Vær oppmerksom på at opplysningene dine kan overføres til mottakere utenfor EØS, i områder som ikke har personvern på linje med personvernforordningen (f.eks. USA) når disse verktøyene brukes. Du finner informasjon om dette i den følgende beskrivelsen av hvert markedsføringsverktøy.

6.3.1 Google Analytics

Navn: Google Analytics
Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funksjon: Analyserer brukeratferd (sidevisninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), oppretting av pseudonyme brukerprofiler ved hjelp av informasjon på tvers av enheter fra innloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), kombinering av pseudonyme brukerdata med målgruppebestemt informasjon fra Google, retargeting, UX-testing, konverteringssporing og retargeting i tilknytning til Google Ads

6.3.2 Tealium

Navn: Tealium
Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funksjon: Administrasjon av nettstedstagger via et grensesnitt, integrasjon av programkoder på nettsidene våre

6.4 Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren og/eller i personverninnstillingene våre:

Merknad: Innstillingene du angir gjelder kun for nettleseren som brukes.

6.4.1 Deaktivering av alle informasjonskapsler

Hvis du vil deaktivere alle informasjonskapsler, må du gå til nettleserinnstillingene dine og deaktivere setting av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan begrense nettstedets funksjonalitet.

6.2.2 Administrering av innstillingene dine i tilknytning til informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige og sporingsmekanismer

Når du besøker nettsidene våre, ber et informasjonskapselvindu deg om å godta behandling av personopplysningene dine med bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet i henhold til personvernerklæringen.

Du kan trekke tilbake allerede gitte samtykker med fremtidig virkning eller gi oss ditt fremtidige samtykke i personverninnstillingene våre.


7. Nyhetsbrev med påmelding; rett til tilbaketrekking

Du kan abonnere på nyhetsbrev i forbindelse med nettilbudet vårt. Til dette bruker vi såkalte såkalte double opt-in-prosedyrer der vi først sender deg et nyhetsbrev på e-post, mobile meldingstjenester (f.eks. WhatsApp), tekstmelding eller push-varsel når du har godkjent dette ved å trykke på en lenke for å aktivere nyhetsbrevet i en melding fra oss.

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake samtykket ditt. Samtykket for nyhetsbrev på e-post trekkes tilbake via lenken i e-posten med nyhetsbrevet eller i det tilsvarende nettilbudet. Du kan også ta kontakt med oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.


8. Nettsamfunn

Vi gir deg muligheten til å delta i 1-2-do.com-samfunnet vårt. Her kan du registrere deg, opprette en brukerprofil og kommunisere med andre medlemmer. Vi vil kun bruke data som genereres av deg på dette nettsamfunnet til relevante markedsførings-, markedsundersøkelses- og tjenesteformål i samsvar med samtykket ditt. Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. Tilbaketrekkingen for nettsamfunn gjøres via lenken som vises der. Du kan også ta kontakt med oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.

Du har muligheten til å velge om enkelte opplysninger om brukerprofilen din skal vises for alle nettsamfunnets medlemmer, om de bare skal vises for vennene dine i nettsamfunnet, eller om de bare skal vises for deg via en inndatamaske.

Alle ytterligere data som du genererer i samfunnene, f.eks. ved å kommentere eller publisere bilder, er automatisk offentlig tilgjengelige og kobles til brukerprofilen din.


9. Eksterne lenker

Nettilbudet vårt kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger kontroll over innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som overføres til tredjeparten ved å klikke på lenken (som blant annet IP-adresse eller URL-adressen til nettsiden som inneholder lenken), siden vi ikke har kontroll over tredjeparters atferd. Vi tar ikke ansvar for behandling av disse personopplysningene av tredjeparter.


10. Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som arbeider på vegne av oss har taushetsplikt og plikt til å overholde bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og beskytte opplysningene vi administrerer om deg mot risiko for utilsiktet eller urettmessig sletting, manipulasjon, tap, endring eller urettmessig utlevering eller tilgang.

Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i tråd med teknologisk utvikling.


11. Brukernes rettigheter

Bruk informasjonen i avsnittet Kontakt for å ta i bruk rettighetene dine. Forsikre deg da om at det er mulig for oss å identifisere deg.

Rett til informasjon og innsyn:
Du har rett til å få informasjon om behandlingen av opplysningene dine fra oss. Du kan her også ha innsynsrett i personopplysninger som vi behandler om deg.

Rett til korrigering og sletting:
Du kan be oss om å korrigere feilaktige opplysningen om deg, og – i den grad de juridiske forutsetningene er oppfylt – be om å få opplysningene dine komplettert eller slettet.

Dette gjelder ikke opplysninger som er nødvendige til fakturering og bokføring eller som er underlagt en lovfestet oppbevaringsplikt. Behandlingen av slike opplysninger vil innskrenkes så fremt tilgangen til dem ikke er nødvendig (se nedenfor).

Begrensning av behandling:
Du kan be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine hvis de juridiske forutsetningene er oppfylt.

Dataportabilitet:
Du har videre rett til å få utlevert opplysninger du har overført til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, eller – i den grad det er teknisk mulig – be om at opplysningene overføres til en tredjepart.

Innsigelsesrett:
Du har også til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av opplysningene dine hvis dette er basert på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil da avslutte behandlingen av opplysningene dine, med unntak av hvis det – i henhold til juridiske krav – foreligger legitime årsaker for ytterligere behandling som veier tyngre enn rettighetene dine.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du har også rett til å til enhver tid protestere mot behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål ("reservasjon mot reklame"). Vær oppmerksom på at det av organisatoriske årsaker kan komme til en overlapping mellom innsigelsen din og bruken av opplysningene dine i løpet av en allerede startet kampanje.

Innsigelse mot behandling av opplysninger i henhold til det rettslige grunnlaget „berettiget interesse“:
Du har også til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av opplysningene dine hvis dette er basert på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil da avslutte behandlingen av opplysningene dine, med unntak av hvis det – i henhold til juridiske krav – foreligger legitime årsaker for ytterligere behandling som veier tyngre enn rettighetene dine.

Tilbaketrekking av samtykke:
Hvis du har gitt oss samtykke til behandling av opplysningene dine, kan du til enhver tid trekke tilbake dette med fremtidig virkning. Lovligheten til behandlingen av opplysningene dine frem til denne tilbaketrekkingen berøres ikke av dette.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet:
Du har rett til å klage til en personvernmyndighet. Du kan ta kontakt med en personvernmyndighet som er ansvarlig for bostedet eller området ditt, eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresse:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postboks 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 (711)/615541-0
FAKS: +49 (711)/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre sikkerhets- og personverntiltakene våre i den grad det krevessom følge av teknologisk utvikling. I slike tilfeller vil vi også tilsvarende endre personvernerklæringen vår. Vær derfor oppmerksom på den til enhver tid oppdaterte versjonen av personvernerklæringen vår.


13. Kontakt

Hvis du vil ta kontakt med oss, kan du gjøre dette ved å bruke adressen i avsnittet "Behandlingsansvarlig".

Bruk følgende lenke for å ta i bruk rettighetene dine: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Bruk følgende lenke for å melde fra om personvernhendelser: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har tilbakemeldinger eller klager om behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi deg å ta kontakt med vårt personvernombud:

Personvernombud
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postboks 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailtto: DPO@bosch.com

Per: 19.07.2021