Personvernbestemmelser


1.     Personvernbestemmelser

Robert Bosch Power Tools GmbH (nedenfor omtalt som «Bosch Power Tools», «vi» eller «oss») setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (til sammen også «nettilbud») og viser interesse for vårt selskap og våre produkter.


2.     Bosch Power Tools respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som samles inn når du bruker nettilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.


3.     Behandlingsansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktopplysninger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Behandlede opplysningskategorier

Følgende opplysningskategorier blir behandlet:

  • Kommunikasjonsopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, adresse, IP-adresse)
  • Viktige kontraktsopplysninger (kontraktsforhold, produkt- og/eller kontraktsinteresse)
  • Kundehistorikk
  • Planleggings- og styringsopplysninger
  • Bevegelsesopplysninger

 

 

 

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturaopplysninger, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i forbindelse med en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

 

4.3 Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine personopplysninger med følgende formål:

 

– Levering av dette nettilbudet

(Rettslig grunnlag: kontraktsoppfyllelse).

 

– For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

(Rettslig grunnlag: Oppfylle våre rettslige forpliktelser med hensyn til personvern ,og berettiget interesse for eliminering av feil og sikkerheten i forbindelse med våre tilbud).

 

– Egen og ekstern reklame, markedsforskning og rekkeviddemåling i lovlig omfang eller etter samtykke

(Rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side til direkte markedsføring, så lenge dette er i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser).

 

– Produkt- eller kundeundersøkelser på e-post og/eller telefon, i den grad du uttrykkelig har samtykket til dette

(Rettslig grunnlag: Samtykke).

Merknad: Hvis vi kobler inn et markedsforskningsinstitutt for undersøkelser, vil dette utelukkende bli gjort på oppdrag fra oss og i henhold til våre instrukser.

 

– Gjennomføring av konkurranser eller rabattkampanjer i henhold til de aktuelle konkurransebetingelsene og rabattkampanjebetingelsene

(Rettslig grunnlag kontraktsoppfyllelse).

 

– Sending av et nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS etter samtykke fra mottakeren

(Rettslig grunnlag: Samtykke).

 

– Ivaretakelse og beskyttelse av våre rettigheter

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

 

4.4 Registrering

 

Hvis du vil benytte tjenester som krever kontraktinngåelse, blir du bedt om å registrere deg. I forbindelse med registreringen innhenter vi med begrunnelse i kontrakten og kontraktsoppfyllelse på frivillig basis nødvendige personlige data (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, eventuelt informasjon om ønsket betalingsmåte, eller om kontoinnehaver) og eventuelle andre data. Obligatorisk informasjon er merket med *.

 

4.5 Loggfiler

 

Ved hver bruk av internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres i 30 dager og slettes deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep). Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfiler blir (uten eller uten fullstendig IP-adresse) også brukt til analyseformål, se avsnittet Webanalyse. I loggfilene lagres særlig følgende opplysninger:
– IP-adresse (internettprotokolladresse) til terminalen som gir tilgang til nettilbudet.

– Nettadresse til nettstedet som nettilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL).

– Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til nettilbudet.

– Navn på de viste filene eller opplysningene.

– Dato og klokkeslett og varighet for visningen.

– Overført datamengde.

– Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);

– http-statuskode (f.eks. «Forespørsel lyktes» eller «Forespurt fil ikke funnet»).


4.6 Barn

 

Dette nettilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.7 Videreformidling av opplysninger til andre behandlingsansvarlige

Vi deler prinsipielt bare dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Detaljer om rettslige grunnlag finner du i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag. Tredjepersoner kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. I den grad data overføres til tredjeperson på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernbestemmelsene.

I tillegg kan dataene overføres til andre behandlingsansvarlige dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.8 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester som datahosting. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhyggelighet i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Alle tjenesteleverandørene forplikter seg til å behandle opplysningene konfidensielt og overholde lovbestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.9 Lagringsvarighet; oppbevaringstid


Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å kunne levere vårt nettilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger med unntak av data som vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. må vi å oppbevare dokumenter som kontrakter og fakturaer i en bestemt tid på grunn av skatte- og handelsrettslige bestemmelser om oppbevaringsplikt).


5.     Konkurranser eller rabattkampanjer

Hvis du deltar i en konkurranse eller rabattkampanje hos oss, bruker vi dataene dine til varsling om gevinst og til reklame for våre produkter i lovlig omfang, i den grad du har gitt oss samtykke til dette. Detaljopplysninger om konkurranser eller rabattkampanjer finner du i de aktuelle konkurransereglene.


6.     Bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med leveringen av våre nettilbud kan det benyttes informasjonskapsler og sporingsmekanismer.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på datamaskinen din når du er innom et nettilbud.

Sporing er mulig ved bruk av forskjellige teknologier. Vi behandler informasjon særlig innenfor rammen av pikselteknologi eller loggfilanalyse.

 

6.1 Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for den tekniske funksjonen til nettilbudet, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er absolutt nødvendige for den tekniske driften av nettilbudet.

Bruk av nettilbudet er generelt mulig uten informasjonskapsler som ikke brukes av tekniske grunner.

6.1.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler vi er helt avhengige av for å kunne sikre den tekniske driften av nettilbudet. Til denne gruppen hører for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å kunne gjengi video- og lydinnhold feilfritt.

Disse informasjonskapslene slettes etter at besøket ditt er avsluttet.

 

6.1.2 Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene bruker vi bare når du på forhånd har gitt ditt samtykke til dette. Det dreier seg da om følgende sporingsmekanismer:

 

6.2. Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt

Bruk av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer gjør det mulig for oss og våre partnere å vise deg interessebaserte tilbud, som bygger på en analyse av din brukeratferd:

-Statistikk:

Gjennom bruk av statistikkverktøy teller vi for eksempel dine sidevisninger.

 

- Konverteringssporing:

Vår konverteringssporingspartner plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din («Conversion Cookie») hvis du har kommet til vår nettside via en annonse fra den aktuelle partneren. Disse informasjonskapslene gjelder vanligvis i 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider for oss og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringssporingspartneren registrere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og dermed er omdirigert til vår side. Opplysningene som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapsler brukes til å utarbeide konverteringsstatistikker og registrere det totale antallet brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og er blitt omdirigert til siden som er utstyrt med et konverteringssporingsmerke.

 

-        Retargeting:

Disse verktøyene oppretter bruksprofiler ved hjelp av reklameinformasjonskapsler eller reklameinformasjonskapsler for tredjeperson, såkalte Web Beacons (usynlig grafikk som også kalles piksler eller tellepiksler) eller andre sammenlignbare teknologier. Disse brukes til interessebasert reklame og styring av hvor ofte brukeren ser bestemte annonser. Ansvarlig for behandling av data i sammenheng med verktøyene er den aktuelle tilbyderen. Tilbyderne av verktøyene gir også eventuelt informasjon videre til tredjeperson for de før nevnte formålene. Vi gjør i denne sammenhengen oppmerksom på personvernerklæringen for den aktuelle tilbyderen.

 

Vi gjør oppmerksom på at det ved bruk av verktøyene eventuelt kan skje en overføring av dine data utenfor EØS, der det ikke finnes noe adekvat personvernnivå i henhold til DSGVO (EUs personvernforordning) (f.eks. USA). Detaljer om dette finner du i beskrivelsen av hvert enkelt markedsføringsverktøy nedenfor.

 

Navn: Tealium

Tilbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funksjon: Segmentering og profilering i sanntid, kodestyring

 

Navn: Google Analytics

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidevisninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), UX-testing

 

6.3 Administrering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

I nettleseren og/eller i våre personverninnstillinger kan du administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer:

Merknad: Dine aktiverte innstillinger gjelder bare for den nettleseren du brukte der og da.

 

6.3.1 Slå av alle informasjonskapsler

Hvis du vil slå av alle informasjonskapslene, går du til nettleserinnstillingene dine og deaktiverer plassering av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at dette kan redusere funksjonaliteten til nettsiden.

 

6.3.2 Administrering av dine innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige

Når du besøker nettsidene våre, får du spørsmål om du gir oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine i forbindelse med bruk av informasjonskapsler på denne siden, i samsvar med personvernerklæringen.

Under våre personverninnstillinger kan du tilbakekalle tidligere avgitte samtykker med fremtidig virkning eller gi oss samtykke på et senere tidspunkt.


7.     Nyhetsbrev med påmelding; rett til tilbaketrekking

Du kan abonnere på et nyhetsbrev innenfor rammen av vårt nettilbud. Til dette brukes en såkalt Double Opt-In-prosedyre. Det betyr at vi sender deg et nyhetsbrev via e-post, mobil meldingstjeneste (f.eks. WhatsApp), SMS eller pushvarsel først etter at du uttrykkelig har bekreftet aktivering av nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en lenke i en melding.

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevene, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekking for nyhetsbrev via e-post skjer via lenken i nyhetsbrevet eller via administrasjonsinnstillingene til det aktuelle nettilbudet. Du kan også kontakte oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.


8.     Nettsamfunn

Vi gir deg et tilbud om å bli medlem i et av våre BOB-nettsamfunn. Her kan du registrere deg, opprette en brukerprofil og kommunisere med andre medlemmer. Personopplysningene som genereres der, bruker vi bare innenfor rammen av den avgitte samtykkeerklæringen til markedsførings-, markedsforsknings- og serviceformål. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. Tilbaketrekkingen for nettsamfunnene gjøres via lenken som er angitt der. Du kan også kontakte oss via opplysningene i avsnittet Kontakt.

Via et inndatafelt i det aktuelle nettsamfunnet kan du velge om enkelte opplysninger i din brukerprofil skal være synlig for alle medlemmene i nettsamfunnet eller bare for dine «nettsamfunnvenner".

Alle andre data som du genererer i nettsamfunnene, f.eks. når du legger inn kommentarer eller bilder, er derimot automatisk offentlig tilgjengelige og er tilknyttet din brukerprofil.


9.     Eksterne lenker

Vårt nettilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innsamlingen, behandlingen eller bruken av eventuelle personopplysninger som overføres til tredjepart ved at du klikket på lenken (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til siden der lenken står), ettersom tredjeparts handlinger av naturlige årsaker er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike personopplysninger.


10.  Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.
Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


11.  Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. Du må da forsikre deg om at det er mulig å identifisere deg entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av dine opplysninger. I samme øyemed kan du også gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til de personlige opplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:
Du kan kreve av oss at feil i opplysninger korrigeres og – dersom de rettslige forutsetningene for dette er oppfylt – at opplysningene dine blir komplettert eller slettet.
Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige for avregnings- eller regnskapsformål eller som er underlagt lovbestemt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike personopplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan kreve av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

Innsigelse mot databehandling:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side i den grad denne bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du kan også når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger for reklameformål («Innsigelse mot reklame»). Men vær oppmerksom på at det av organisatoriske grunner kan forekomme en overlapping mellom din tilbaketrekking og bruken av dataene dine i rammen av en allerede pågående kampanje.

Innsigelse mot databehandling ved rettslig grunnlag «berettiget interesse»:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side i den grad denne bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Tilbaketrekking av samtykke:
I den grad du har gitt oss samtykke til behandling av dine opplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Legitimiteten til behandlingen av dine opplysninger er uberørt av dette frem til tilbaketrekkingen.


11.1 Rett til å klage til personvernmyndighetene:
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Besøksadresse:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

TYSKLAND

 

Postadresse:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

TYSKLAND

 

Tlf.: +49 (711)/615541-0

Faks: +49 (711)/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak dersom dette blir nødvendig på grunn av den tekniske utviklingen. I disse tilfellene tilpasser vi våre personvernbestemmelser. Se den til enhver tid gjeldende versjonen av våre personvernbestemmelser.


13.  Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet «Behandlingsansvarlig».

For å gjøre dine rettigheter gjeldende bruker du denne lenken: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

For å varsle om personvernhendelser bruker du denne lenken:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .


Når det gjelder forslag og klager angående behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du henvender deg til personvernansvarlig:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

TYSKLAND

Eller

mailto: DPO@bosch.com

Utgave: 19.07.2021