Paziņojums par datu aizsardzību


1.     Paziņojums par datu aizsardzību

Uzņēmums Bosch Power Tools GmbH (tālāk tekstā — “Bosch” vai “Mēs” vai “Mūsu”) sveic jūs mūsu tīmekļa lapās un mobilajās lietotnēs (tālāk tekstā kopā — “Tiešsaistes piedāvājumi”). Pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu izstrādājumiem!


2.     Bosch Power Tools ciena jūsu privātumu

Mēs ļoti rūpējamies par jūsu privātuma aizsardzību visā personas datu apstrādes gaitā, kā arī par visu uzņēmējdarbības datu drošību vispār. Personas dati, kas tika savākti, kamēr jūs apmeklējāt mūsu Tiešsaistes piedāvājumus, tiek apstrādāti tikai konfidenciāli un tikai saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
Datu aizsardzība un informācijas drošība ir iekļauta mūsu korporatīvajā politikā.


3.     Pārzinis

Bosch Power Tools GmbH ir datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi. Izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par datu aizsardzību.

Mūsu kontaktinformācija:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

4.1.    Apstrādājamo datu kategorijas

Tiek apstrādāti tālāk norādīto kategoriju dati.

•   Plānošanas un noteikumu dati

•   Darījumu dati

4.2.    Principi

Personas dati ir tāda informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, tostarp, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līguma pamatdati, līgumā ietverti norēķinu un maksājumu dati, kuros ir norādīta personas identitāte.

Personas datus (tostarp IP adreses) mēs vācam, apstrādājam un izmantojam tikai tad, ja mums ir juridisks pamats to darīt vai ja sniedzāt savu piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai, piemēram, reģistrējoties.

4.3.    Apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Mēs, kā arī mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji, jūsu personas datus apstrādā tālāk norādītajos nolūkos.

4.3.1.   Šo Tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana.

(Juridiskais pamats: mūsu leģitīmā ieinteresētība tiešā mārketingā, ja vien tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences tiesību aktiem.)

4.3.2.   Pakalpojumu traucējumu novēršana, kā arī drošības apsvērumi.

(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpildīšana datu drošības un likumisko interešu ietvaros, lai atrisinātu pakalpojumu traucējumus, kā arī mūsu piedāvājumu aizsardzībai.)

4.3.3.   Mūsu tiesību aizsardzība un aizstāvēšana.

(Juridiskais pamats: mūsu leģitīmā ieinteresētība savu tiesību aizsardzībā un aizstāvībā.)

4.4.    Žurnālfaili

Katru reizi, kad izmantojat internetu, jūsu pārlūkprogramma sūta noteiktu informāciju, kuru mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos.

Šādus žurnālfailus mēs glabājam 7 dienas, lai konstatētu pakalpojumu traucējumus, kā arī drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu uzbrukuma mēģinājumus), un pēc tam tos izdzēšam. Žurnālfaili, kas ir jāglabā pierādījumu vajadzībām, tiek dzēsti tikai pēc attiecīgā incidenta atrisināšanas un atkarībā no konkrētā gadījuma var tikt nodoti izmeklēšanas iestādēm.

Žurnālfailos tiek glabāta tālāk norādītā informācija.

-   Tās termināļa ierīces IP adrese (interneta protokola adrese), kas tika izmantota, lai piekļūtu Tiešsaistes piedāvājumam.

-   Tās tīmekļa vietnes interneta adrese, no kuras Tiešsaistes piedāvājumam tiek piekļūts (tā sauktais izcelsmes vietrādis (URL) vai nosūtošais URL).

-   To failu nosaukums vai informācija, kam tika piekļūts.

-   Datu izsaukšanas datums un laiks, kā arī ilgums.

-   Pārsūtīto datu daudzums.

-   http statusa kods (piemēram, “Pieprasījums sekmīgs” vai “Pieprasītais fails nav atrasts”).

4.5.    Bērni

Šis Tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem.

4.6.    Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Galvenokārt jūsu personas dati tiek pārsūtīti citiem pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei vai ja mēs paši (vai trešā puse) esam leģitīmi ieinteresēti šādā datu pārsūtīšanā, vai ja jūs devāt piekrišanu. Sīkāka informācija par juridisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām ir atrodama sadaļā “Apstrādes nolūks un juridiskais pamats”.

Turklāt dati var tikt nodoti citiem pārziņiem, ja mums tas jādara normatīvo aktu vai izpildāmu administratīvu vai tiesas rīkojumu dēļ.

4.6.1.   Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs iesaistām ārpakalpojumu sniedzējus saistībā ar tādiem uzdevumiem kā programmēšana un datu viesošanas pakalpojumi. Šos pakalpojumu sniedzējus mēs izvēlamies rūpīgi, un mēs regulāri tos uzraugām, it īpaši attiecībā uz to, cik apzinīgi viņi tiek galā ar viņu glabāto datu lietošanu un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums uzturēt konfidencialitāti un ievērot tiesību aktu prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupā ietilpstošie uzņēmumi.

4.7.    Pārsūtīšana saņēmējiem ārpus EEA

Personas datus mēs varam pārsūtīt saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA) tā sauktajās trešajās valstīs. Tādos gadījumos pirms pārsūtīšanas mēs vai nu gādāsim, ka datu saņēmējs nodrošina piemērotu datu aizsardzības līmeni, vai ka no jums ir saņemta piekrišana šādai pārsūtīšanai.

Jums ir tiesības saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un kopiju ar konkrētiem pieņemtajiem nosacījumiem, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet paziņojumus kontaktinformācijas sadaļā.

4.8.    Glabāšanas ilgums, paturēšanas periodi

Galvenokārt jūsu datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu Tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai tik ilgi, kamēr esam leģitīmi ieinteresēti datu uzglabāšanā (piemēram, mēs varam būt leģitīmi ieinteresēti pasta sūtījumu mārketingā arī pēc tam, kad mūsu līgumsaistības ir izpildītas). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, izņemot tos datus, kas mums ir jāglabā juridisko saistību izpildīšanai (piemēram, nodokļu tiesību aktos un komerclikumā ir pieprasīts paturēšanas periods, kura laikā noteiktiem dokumentiem, piemēram, līgumiem un rēķiniem, ir jābūt pieejamiem).


5.     Sīkfailu lietošana

Mūsu tiešsaistes pakalpojuma kontekstā var tikt izmantoti sīkfaili un izsekošanas mehānismi.
Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus var saglabāt jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumu.
Izsekošanu var veikt ar dažādām tehnoloģijām. Mēs informāciju apstrādājam, izmantojot pikseļu tehnoloģiju, un/vai žurnālfaila analīzes laikā.

5.1.    Kategorijas

Ir sīkfaili, kuri tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai ir nepieciešami obligāti, un ir sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai nav obligāti nepieciešami.

Vispār ir iespējams šo tiešsaistes pakalpojumu izmantot bez sīkfailiem, kuri nav paredzēti tehniskiem nolūkiem.

5.1.1.   Tehniskie nepieciešamie sīkfaili

Tehniski nepieciešamie sīkfaili ir tādi sīkfaili, bez kuriem šī tiešsaistes pakalpojuma nodrošināšana tehniski nav iespējama. Tādi ir, piemēram, sīkfaili, kuros glabājas dati, kas ir nepieciešami netraucētai video vai audio satura parādīšanai vai atskaņošanai.

Kad tīmekļa vietni pametat, šādi sīkfaili tiek dzēsti.

5.1.2.   Sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs lietojam tikai tad, ja katrā gadījumā vispirms esam saņēmuši jūsu piekrišanu. Izņemot sīkfailu, kurš glabā jūsu privātuma iestatījumu pašreizējo statusu (atlases sīkfails). Šis sīkfails tiek iestatīts atkarībā no leģitīmās intereses.

Šos sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs iedalām divās tālāk aprakstītajās apakškategorijās.

5.2.    Komforta sīkfaili

Šie sīkfaili atvieglo lietošanu un tādējādi ļauj jums pārlūkot mūsu tiešsaistes pakalpojumu ērtāk. Šādos sīkfailos var būt, piemēram, jūsu valodas iestatījumi.

5.3.    Mārketinga sīkfaili un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkfailus un izsekošanas mehānismus, mums un mūsu partneriem ir iespēja rādīt jums piedāvājumus, kas atbilst jūsu interesēm, kuras ir izsecinātas, analizējot tālāk norādīto jūsu kā lietotāja uzvedību.

- Statistika.

Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, jūsu lapu skatījumu skaitu.

- Konversijas izsekošana.

Ja mūsu tīmekļa vietnei piekļūstat caur kāda mūsu konversijas izsekošanas partnera reklāmu, attiecīgais partneris jūsu datorā novieto sīkfailu (“konversijas sīkfailu”). Parasti pēc 30 dienām šie sīkfaili vairs nav derīgi. Ja apmeklējat noteiktas lapas mūsu tīmekļa vietnē un šis sīkfails vēl ir derīgs, mēs (un attiecīgais konversijas partneris) varam atpazīt, ka noteikts lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika pārvirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Tas ir iespējams arī dažādās ierīcēs. Informāciju, kas tiek iegūta, izmantojot konversijas sīkfailu, var izmantot konversijas statistikas apkopošanai un reģistrēšanai, cik lietotāju kopā noklikšķināja uz attiecīgās reklāmas un tika pārvirzīti uz tīmekļa vietni ar konversijas izsekošanas tagu.

- Pārmērķēšana.

Šie rīki izveido lietotāju profilus, izmantojot reklāmas sīkfailus vai trešo pušu reklāmas sīkfailus, tā saucamos “tīmekļa bāksignālus” (neredzamus grafikas elementus, ko dēvē arī par pikseļiem vai izsekošanas pikseļiem), vai izmantojot līdzīgas tehnoloģijas. Šādi sīkfaili tiek izmantoti uz interesēm balstītai reklamēšanai, kā arī ar mērķi kontrolēt, cik bieži lietotājs apskata noteiktas reklāmas. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir datu pārzinis, kurš atbild par datu apstrādi saistībā ar šo rīku. Rīku nodrošinātāji var izpaust informāciju arī trešajām pusēm iepriekš minētajos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja paziņojumus par datu aizsardzību šajā kontekstā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka rīku izmantošana var nozīmēt jūsu datu pārsūtīšanu saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA) uz vietām, kur datu aizsardzības līmenis neatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām (piemēram, uz Amerikas Savienotajām Valstīm). Plašāku informāciju par šo tēmu skatiet tālāk aprakstā par atsevišķiem mārketinga rīkiem.

5.3.1.   Google Analytics

Nosaukums: Google Analytics

Pakalpojuma sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Darbība: lietotāja uzvedības analīze (lapu izguves, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidolietotāju profilu izveidošana, pamatojoties uz dažādu ierīču informāciju par tajās pierakstītajiem Google lietotājiem (starpierīču izsekošana), pseidolietotāju datu papildināšana ar mērķa grupai raksturīgo informāciju, ko nodrošina Google, pārmērķēšana, UX testēšana, konversijas izsekošana un pārmērķēšana kombinācijā ar Google Ads

5.3.2.   Tealium

Nosaukums: Tealium

Pakalpojuma sniedzējs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Darbība: tīmekļa vietņu tagu administrēšana, izmantojot lietotāja interfeisu, programmas kodu integrēšana mūsu tīmekļa vietnēs

5.4.    Sīkfailu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Sīkfailu un izsekošanas mehānismu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkā un/vai mūsu privātuma iestatījumos.

Ņemiet vērā! Jūsu norādītie iestatījumi attiecas tikai uz tīmekļa pārlūkprogrammu, kuru lietojāt attiecīgajā gadījumā.

5.4.1.   Visu sīkfailu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visus sīkfailus, lūdzu, deaktivizējiet sīkfailus savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

5.4.2.   Iestatījumu pārvaldīšana attiecībā uz sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem, kas nav tehniski nepieciešami

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jums sīkfailu slānī tiek prasīta piekrišana tam, ka mēs izmantojam attiecīgi jebkādus komforta sīkfailus, mārketinga sīkfailus vai izsekošanas mehānismus.

Mūsu privātuma iestatījumos jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai lietošanai vai piešķirt savu piekrišanu kaut kad vēlāk.


6.     Ārējās saites

Mūsu Tiešsaistes piedāvājumos var būt saites uz trešo pušu interneta lapām, it īpaši pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saistīti ar mums. Mēs nevaram ietekmēt to personas datu (piemēram, IP adrese vai tādas vietnes vietrādi (URL), kurā šī saite atrodas) vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kādi, iespējams, tiek pārsūtīti, ja noklikšķināt uz trešās puses saites, jo trešo pušu rīcību mēs nevaram kontrolēt. Mēs neuzņemsimies atbildību par personas datu apstrādi, ko veic trešās puses.


7.     Drošība

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un attiecināmos datu aizsardzības tiesību aktus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni un lai aizsargātu jūsu datus, kurus mēs pārvaldām, it īpaši pret neparedzētu vai nelikumīgu šo datu iznīcināšanu, manipulācijām ar tiem, to zudumu un maiņu, kā arī pret neatļautu to izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem. Mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiskajam progresam.


8.     Lietotāju tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet kontaktinformācijas sadaļā sniegto informāciju. To darot, lūdzu, nodrošiniet, ka jūsu personas identifikācija ir nepārprotama.

Tiesības uz informāciju un piekļuvi

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tā tas ir, piekļūt saviem personas datiem.

Tiesības uz labošanu un dzēšanu

Jums ir tiesības panākt nepareizu personas datu labošanu. Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības panākt savu datu papildināšanu vai dzēšanu.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi norēķinu vai grāmatvedības nolūkiem vai uz kuriem attiecas likumā noteiktais paturēšanas periods. Taču, ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde ir ierobežota (skatiet tālāk).

Apstrādes ierobežojums

Ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu.

Datu pārnesamība

Ja tiek izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt, ka datus, kurus esat mums sniedzis, jūs saņemat strukturētā, tipiski lietotā un mašīnlasāmā formātā, vai (ja tas ir tehniski iespējams) pieprasīt, ka šos datus mēs pārsūtām trešajai pusei.


9.     Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jūs varat vērsties uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par jūsu mītnes vietu vai mītnes valsti, vai uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par mums. Tā ir:

Valsts pilnvarnieks datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos

Adrese:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, GERMANY

Pasta adrese:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, GERMANY

Tālrunis: +49 (711)/615541-0

Fakss: +49 (711)/615541-15

E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Izmaiņas paziņojumā par datu aizsardzību

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus. Šādos gadījumos mēs attiecīgi mainīsim savu paziņojumu par datu aizsardzību. Tādēļ, lūdzu, piefiksējiet datu aizsardzības paziņojuma pašreizējo versiju, jo tā var mainīties.

Ja vēlaties ar mums sazināties, to var izdarīt, izmantojot sadaļā “Pārzinis” norādīto adresi.

Lai aizstāvētu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://request.privacy-bosch.com/.

Lai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem, lūdzu, izmantojiet šādu saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Lai izteiktu ierosinājumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi, iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

vai

e-pasts:DPO@bosch.com.

 

Spēkā stāšanās datums: 14.07.2020