Datu aizsardzības paziņojums


1.    Datu aizsardzības paziņojums

Bosch Power Tools GmbH (turpmāk “Bosch Power Tools” vai “Mēs”) sveic jūs mūsu tīmekļa lapās un mobilajās lietojumprogrammās (kopā sauktas arī par “tiešsaistes piedāvājumiem”). Mēs pateicamies jums par jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un produktiem.


2.    Bosch Power Tools ievēro jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība visā personas datu apstrādes laikā, kā arī visu biznesa datu drošība ir mums svarīgi jautājumi. Mēs konfidenciāli apstrādājam personas datus, kas tika savākti mūsu tiešsaistes piedāvājumu apmeklējuma laikā, un tikai saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir iekļauta mūsu korporatīvajā politikā.


3.    Kontrolieris

Bosch Power Tools GmbH ir kontrolieris, kas atbild par jūsu datu apstrādi; izņēmumi ir izklāstīti šajā datu aizsardzības paziņojumā.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

4.1    Apstrādātas datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

•    sakaru dati (piemēram, vārds, telefons, e-pasts, adrese, IP adrese);
•    līguma pamatdati (piemēram, līgumattiecības, līgumiskas vai produkta intereses);
•    klienta vēsture;
•    plānošanas un pielāgošanas dati;
•    darījuma dati.

4.2    Principi

Personas datus veido visa informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, tas ietver, piemēram, vārdu, adresi, tālruņu numurus, e-pasta adreses, līguma pamatdatus, līguma grāmatvedības un maksājumu datus, kas ir personas identitātes informācija.

Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adresi) tikai tad, ja tam ir vai nu likumā noteikts juridiskais pamats, vai arī esat devis(-usi) piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai saistībā ar šo lietu, piem., izmantojot reģistrāciju.

4.3    Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Mēs, kā arī mūsu pasūtītie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus turpmāk norādītajiem apstrādes mērķiem.

4.3.1    Šo tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana

(Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde.).

4.3.2    Atbildēšana uz lietotāju pieprasījumiem kontaktinformācijas veidlapas ietvaros

(Juridiskais pamats: Līgumisko saistību vai likumīgu interešu ievērošana produktu/pakalpojumu uzlabošanā).

4.3.3    Pakalpojumu traucējumu novēršana, kā arī drošības apsvērumu dēļ

(Juridiskais pamats: Mūsu juridisko pienākumu izpilde datu drošības un likumīgo interešu ietvaros, lai novērstu pakalpojumu traucējumus, kā arī aizsargātu mūsu piedāvājumu).

4.3.4    Mūsu tiesību aizsardzība

(Juridiskais pamats: Mūsu puses likumīga interese par mūsu tiesību aizsardzību un aizstāvēšanu).

4.3.5    Trešo personu pašreklāma un reklamēšana, kā arī tirgus izpēte un sasniedzamības analīze, ko veic likumā atļautajā apjomā vai pamatojoties uz piekrišanu

(Juridiskais pamats: Mūsu piekrišana / likumīgas intereses tiešajā mārketingā, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likumiem).

4.3.6    Produktu vai klientu aptaujas, kas veiktas pa e-pastu un/vai pa tālruni, ja ir saņemta iepriekšēja skaidra piekrišana

(Juridiskais pamats: Piekrišana).

4.3.7    Izlozes vai atlaižu kampaņas vadīšana saskaņā ar attiecīgajiem izložu vai atlaižu kampaņu noteikumiem

(Juridiskais pamats: Līgumsaistību izpilde).

4.3.8    Nosūtot e-pastu vai SMS/MMS biļetenu ar saņēmēja piekrišanu

(Juridiskais pamats: Piekrišana).

4.4    Reģistrācija

Ja vēlaties izmantot priekšrocības vai saņemt piekļuvi tām, lai noslēgtu līguma izpildi, mēs lūdzam jūs reģistrēties. Līdz ar jūsu reģistrāciju mēs apkopojam personas datus, kas nepieciešami līguma izpildes uzsākšanai (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, ja tāda ir, informācija par vēlamo maksājuma veidu vai konta īpašnieku), kā arī citus datus pēc brīvprātības principa, ja piemērojams. Obligātā informācija ir apzīmēta ar *.

4.5    Žurnālfaili

Katru reizi, kad izmantojat internetu, jūsu pārlūkprogramma pārsūta noteiktu informāciju, kuru mēs glabājam tā sauktajos žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs glabājam 7 dienas, lai noteiktu pakalpojumu traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu uzbrukuma mēģinājumus) un pēc tam tos izdzēstu. Žurnālfailus, kas jāuztur pierādījumu iegūšanas nolūkā, nedzēš, līdz attiecīgais incidents tiek atrisināts, un katrā atsevišķā gadījumā tos var nodot izmeklēšanas iestādēm.

Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:

-    termināla ierīces IP adrese (interneta protokola adrese), ko izmanto, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam;
-    vietnes, no kuras tiek atvērts tiešsaistes piedāvājums, interneta adrese (tā sauktais izcelsmes URL vai atsauces URL);
-    pakalpojuma sniedzēja nosaukums, kurš tika izmantots, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam;
-    piekļuves failu vai informācijas nosaukums;
-    datu atsaukšanas datums un laiks, kā arī ilgums;
-    pārsūtīto datu apjoms;
-    operētājsistēma un informācija par izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu, ieskaitot instalētos papildinājumus (piemēram, Flash Player);
-    http statusa kods (piemēram, “Pieprasījums veiksmīgs” vai “Pieprasītais fails nav atrasts”).

4.6    Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem līdz 16 gadu vecumam.

4.7    Datu pārsūtīšana citiem kontrolieriem

Jūsu personas dati galvenokārt tiek pārsūtīti citiem kontrolieriem tikai tad, ja tie ir nepieciešami līgumsaistību izpildei vai ja mums pašiem vai trešajai personai ir likumīgas intereses datu pārsūtīšanā, vai tad, ja esat devis(-usi) piekrišanu. Ziņas par juridisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām ir atrodamas sadaļā “Apstrādes mērķi un juridiskais pamats“.

Turklāt datus var pārsūtīt citiem kontrolieriem, kad mums ir pienākums to darīt likumā noteikto noteikumu vai izpildāmu administratīvu vai tiesas rīkojumu dēļ.

4.7.1    Pakalpojumu nodrošina (vispārēju)

Mēs iesaistām ārējo pakalpojumu sniedzējus tādos uzdevumos kā programmēšana un datu mitināšanas pakalpojumi. Mēs rūpīgi izvēlējāmies šos pakalpojumu sniedzējus un regulāri uzraugām tos, jo īpaši attiecībā uz rūpīgu izturēšanos pret uzglabātajiem datiem un to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot likumos noteiktos noteikumus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.8    Pārsūtīšana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varētu pārsūtīt personas datus saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, tā saucamajās trešajās valstīs. Šādos gadījumos pirms pārsūtīšanas mēs pārliecināmies, ka datu saņēmējs nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni vai jūs esat piekritis(-usi) pārsūtīšanai.

Jums ir tiesības saņemt pārskatu par saņēmējiem no trešajām valstīm un to noteikumu kopiju, par kuriem panākta vienošanās, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet paziņojumus, kas sniegti sadaļā “Kontakti”.

4.9    Uzglabāšanas ilgums, saglabāšanas periodi

Parasti mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai tik ilgi, kamēr mums ir likumīgas intereses par datu glabāšanu (piemēram, pēc aizpildīšanas mums joprojām var būt likumīgas intereses pasta mārketingā, izpildot mūsu līgumsaistības). Visos citos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, izņemot datus, kas mums ir jāuzglabā, lai izpildītu juridiskās saistības (piemēram, sakarā ar nodokļu un komerckodu saglabāšanas periodiem mums ir pienākums noteiktu laika posmu glabāt tādus dokumentus kā līgumi un balss paziņojumi).


5.    Izlozes vai atlaižu kampaņas

Gadījumā, ja jūs piedalāties kādā no mūsu izlozēm vai atlaižu kampaņām, mēs izmantojam jūsu datus, lai informētu jūs par jebkuru laimēto balvu un mūsu produktu reklamēšanai likumā atļautajā apjomā vai tiktāl, cik jūs esat tam piekritis(-usi). Informācija par izlozēm vai atlaižu kampaņām ir atrodama attiecīgajos dalības noteikumos.


6.    Sīkdatņu lietošana

Saistībā ar mūsu tiešsaistes pakalpojumiem var tikt izmantotas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi.
Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus var saglabāt jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumu.
Izsekošana ir iespējama, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Jo īpaši mēs apstrādājam informāciju, izmantojot pikseļu tehnoloģiju un/vai žurnālfailu analīzes laikā.

6.1    Kategorijas

Mēs nošķiram sīkfailus, kas obligāti nepieciešami tiešsaistes pakalpojuma tehniskajām funkcijām, no tādiem sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem, kas nav obligāti nepieciešami tiešsaistes pakalpojuma tehniskajām funkcijām.

Tiešsaistes pakalpojumu parasti ir iespējams izmantot bez sīkdatnēm, kas nekalpo tehniskiem mērķiem.

6.1.1    Tehniski nepieciešamās sīkdatnes

Ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm mēs domājam sīkfailus, bez kuriem tehniski nevar nodrošināt tiešsaistes pakalpojumu. Tie ietver, piemēram, sīkfailus, kas glabā datus, lai nodrošinātu video vai audio materiālu vienmērīgu reproducēšanu.

Šādas sīkdatnes tiks izdzēstas, kad atstāsiet vietni.

6.1.2    Sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas tehniski nav nepieciešami

Mēs izmantojam sīkfailus un izsekošanas mehānismus tikai tad, ja katrā gadījumā esat devis(-usi) mums savu iepriekšējo piekrišanu. Izņēmums ir sīkfails, kas saglabā jūsu privātuma iestatījumu pašreizējo statusu (izvēles sīkfails). Šis sīkfails ir iestatīts, pamatojoties uz likumīgām interesēm.
Mēs izšķiram divas apakškategorijas attiecībā uz turpmāk norādītajām sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem.

6.2    Komforta sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atvieglo darbību un tādējādi ļauj ērtāk pārlūkot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, piem., šajos sīkfailos var būt ietverti jūsu valodas iestatījumi.

Mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkfailus un izsekošanas mehānismus, mēs un mūsu partneri varam parādīt jums piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu interesēm, kas izriet no jūsu lietotāja uzvedības analīzes.

- Statistika:

Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, jūsu lapas skatījumu skaitu.

- Reklāmguvumu uzskaite:

Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri ievieto jūsu datorā sīkfailu (“reklāmguvumu sīkfailu”), ja mūsu vietnei esat piekļuvis(-usi), izmantojot attiecīgā partnera sludinājumu. Parasti šie sīkfaili vairs nav derīgi pēc 30 dienām. Ja jūs apmeklējat noteiktas mūsu vietnes lapas un sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, mēs un attiecīgais reklāmguvumu partneris varam atzīt, ka noteikts lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika novirzīts uz mūsu vietni. To var izdarīt arī vairākās ierīcēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, kalpo statistikas apkopošanai un reģistrē kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz attiecīgās reklāmas un tika novirzīti uz vietni ar reklāmguvumu uzskaites birku.

- Pārmarķēšana:

Šie rīki izveido lietotāju profilus, izmantojot reklāmas sīkfailus vai trešo pušu reklāmas sīkfailus, ko sauc par “tīmekļa bākugunīm” (neredzamu grafiku, ko sauc arī par pikseļiem vai izsekošanas pikseļiem), vai izmantojot salīdzināmas tehnoloģijas. Tos izmanto reklamēšanai, kas balstīta uz interesēm, un lai kontrolētu, cik bieži lietotājs skatās noteiktas reklāmas. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir kontrolieris, kas atbild par datu apstrādi saistībā ar rīku. Rīku nodrošinātāji var atklāt informāciju arī trešajām personām iepriekšminētajiem mērķiem. Šajā kontekstā, lūdzu, ņemiet vērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības paziņojumu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka rīku izmantošana var ietvert jūsu datu pārsūtīšanu saņēmējiem ārpus EEZ, kur nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa, kas atbilst VDAR (piemēram, ASV). Lai iegūtu sīkāku informāciju šajā sakarā, lūdzu, skatiet konkrēto mārketinga instrumentu aprakstu.

6.2.1    Monetate

Nosaukums: Monetate
Piegādātājs: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcija: Sīkdatne var izsekot lietotāja uzvedībai vietnēs, UX testēšanai

6.2.2    Google Analytics

Nosaukums: Google Analytics
Piegādātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Lietotāju uzvedības analīze (lapu izguve, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidonīmu lietotāja profilu izveidošana, pamatojoties uz reģistrētu Google lietotāju informāciju par dažādām ierīcēm (vairāku ierīču izsekošana), pseidonīmu lietotāju datu bagātināšana ar mērķi Google sniegta grupai specifiska informācija, atkārtota mērķauditorijas atlase, UX pārbaude, reklāmguvumu uzskaite un atkārtota mērķauditorijas atlase kopā ar Google Ads

6.2.3    Tealium

Nosaukums: Tealium
Piegādātājs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Vietnes birku administrēšana, izmantojot lietotāja saskarni, programmu kodu integrācija mūsu vietnēs

6.2.4    Google Doubleclick

Nosaukums: Google Doubleclick
Piegādātājs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Sludinājumu izvietošana, atkārtots mārketings, reklāmguvumu uzskaite

6.2.5    Hotjar

Nosaukums: Hotjar
Piegādātājs: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcija: Sīkdatnes var izsekot, kā lietotāji pārlūko vairākas lapas; izveidot siltuma kartes, ierakstīt sesijas un aptaujas

6.3    Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Jūs varat pārvaldīt sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus pārlūkprogrammā un/vai mūsu privātuma iestatījumus.

Piezīme: Jūsu iestatījumi attiecas tikai uz katrā gadījumā izmantoto pārlūkprogrammu.

6.3.1    Visu sīkdatņu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visas sīkdatnes, lūdzu, deaktivizējiet sīkfailus pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt vietnes funkcionalitāti.

6.3.2    Jūsu iestatījumu pārvaldība attiecībā uz sīkdatnēm un izsekošanas mehānismiem nav tehniski nepieciešama

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sīkdatņu kārtā jums tiks uzdots jautājums, vai jūs piekrītat tam, ka izmantojam kādas komforta sīkdatnes, mārketinga sīkdatnes vai izsekošanas mehānismu.

Mūsu konfidencialitātes iestatījumos jūs varat atsaukt turpmāku piekrišanu vai dot savu piekrišanu vēlākam laikam.


7.    Biļetens ar izvēles iespēju; atteikuma tiesības

Mūsu tiešsaistes piedāvājumu ietvaros jūs varat reģistrēties jaunumu biļetena saņemšanai. Mēs piedāvājam tā saucamo divkāršās izvēles iespēju, kas nozīmē, ka mēs jums nosūtīsim biļetenu tikai pa e-pastu, mobilo vēstnesi (piemēram, WhatsApp), SMS vai pašpiegādes paziņojumu pēc tam, kad būsiet skaidri apstiprinājis(-usi) biļetenu pakalpojuma aktivizēšanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā. Ja vairs nevēlaties saņemt biļetenu, abonēšanu varat pārtraukt, jebkurā laikā atsaucot savu piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu saņemt e-pasta biļetenus, noklikšķinot uz saites, kas tiek nosūtīta attiecīgajā biļetena e-pastā, vai tiešsaistes piedāvājuma administratīvajos iestatījumos. Vai arī varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta sadaļā “Kontakti”.


8.    Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājumos var būt saites uz trešo personu, jo īpaši ar mums nesaistītu pakalpojumu sniedzēju interneta lapām. Noklikšķinot uz saites, mums nav nekādas ietekmes uz personīgo datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kas, iespējams, tiek pārsūtīti, noklikšķinot uz saites trešajai personai (piemēram, IP adrese vai tās vietnes URL, kurā saite atrodas), jo trešo personu rīcību nevaram kontrolēt. Mēs neuzņemamies atbildību par personas datu apstrādi no trešo personu puses.


9.    Drošība

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un piemērojamos datu aizsardzības likumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni un aizsargātu jūsu datus, jo īpaši no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, pazaudēšanas, izmaiņām vai neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi atbilstoši tehnikas progresam tiek pastāvīgi pilnveidoti.


10.    Lietotāju tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet informāciju sadaļā “Kontakti”. To darot, lūdzu, pārliecinieties, ka ir iespējams viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības uz informāciju un piekļuvi

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par jūsu personas datu apstrādi un piekļuvi jūsu personas datiem.

Tiesības uz labojumiem un dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt kļūdainu personas datu labošanu.  Ja vien ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības iegūt vai dzēst savus datus.  

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu sagatavošanai vai grāmatvedības uzskaitei, vai uz kuriem attiecas likumā noteikts glabāšanas laiks. Tomēr, ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde ir ierobežota (skatīt turpmāk).

Apstrādes ierobežojumi

Ja vien ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība

Ja vien ir izpildītas likumā noteiktās prasības, jūs varat pieprasīt saņemt datus, ko esat mums iesniedzis(-usi), strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, kā arī, ja tas ir tehniski iespējams, varat pieprasīt, lai mēs šos datus nododam trešajai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Gadījumā, ja jūs piekrītat savu datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Datu apstrādes likumība pirms jūsu atsaukšanas paliek nemainīga.


11.    Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jūs varat sūdzēties uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par jūsu dzīvesvietu vai jūsu valsti, vai arī uzraudzības iestādē, kas atbild par mums. Uzraudzības iestādes kontaktinformācija:

Valsts komisārs datu aizsardzībai un informācijas brīvībai

Adrese:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Pasta adrese:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Tālrunis: +49 (711)/615541-0
Fakss: +49 (711)/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Izmaiņas datu aizsardzības paziņojumā

Mēs paturam tiesības mainīt savus drošības un datu aizsardzības pasākumus. Šādos gadījumos mēs attiecīgi mainīsim mūsu paziņojumu par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības paziņojuma aktuālo versiju, jo tā var tikt mainīta.

Ja vēlaties sazināties ar mums, lūdzu, atrodiet mūs adresē, kas norādīta sadaļā “Kontrolieris”.

Lai aizstāvētu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Lai paziņotu par datu aizsardzības incidentu, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Par ieteikumiem un sūdzībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības ierēdni.

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

vai

mailto:DPO@bosch.com.

 

Spēkā stāšanās datums: 10.07.2020.