Paziņojums par konfidencialitāti


1.    Paziņojums par konfidencialitāti

Robert Bosch Power Tools GmbH (turpmāk "Bosch Power Tools" vai "Mēs) ir gandarīts par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un mobilajām lietojumprogrammām (kopā arī "tiešsaistes piedāvājums") un jūsu interesi par mūsu Uzņēmums un mūsu produkti.


2.    Bosch Power Tools ievēro jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga, un mēs to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes lapu, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.


3.    Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Bosch Power Tools; izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Mūsu kontaktinformācija: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1 Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:
•    Komunikācijas dati (piem., vārds, telefons, e-pasts, adrese, IP adrese)
•    Līguma pamatdati (līgumattiecības, produkta vai līguma intereses)
•    Klientu vēsture
•    Plānošanas un kontroles dati
•    Darījuma dati

4.2  Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat sniedzis savu piekrišanu.

4.3Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

– Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana
(Juridiskais pamats: līguma izpilde).

– Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ
(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

– Pašu un trešo pušu reklāma, kā arī tirgus izpēte un diapazona mērīšana, ciktāl to atļauj likums vai piekrišana
(Juridiskais pamats: piekrišana / likumīga interese par mūsu tiešo tirdzniecību, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences tiesību prasībām).

– Produktu vai klientu aptaujas pa e-pastu un / vai tālruni, ja esat to skaidri piekritis
(Juridiskais pamats: piekrišana).
Piezīme: ja pētījumiem izmantosim tirgus izpētes institūtu, tas darbosies tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

– Izdevumu vai atlaižu veicināšana saskaņā ar attiecīgajiem totalizatoru vai diskonta nosacījumiem
(Juridiskais pamats: līguma izpilde).

– Biļetena nosūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai SMS/MMS
(Juridiskais pamats: piekrišana).

– Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana
(Juridiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu.).

4.4 Žurnālfaili

Katru reizi, kad lietojat internetu, no jūsu interneta pārlūkprogrammas automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs saglabājam 30 dienas, lai noteiktu traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu nesankcionētas piekļuves mēģinājumus), un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas kalpo kā pierādījums un tādēļ jāglabā ilgāk, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfailus izmanto arī analīzei (bez IP adreses vai ar nepilnīgu IP adresi); skatiet sadaļu Web analīze.Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:
– galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
– tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
– pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
– izgūto failu vai informācijas nosaukums;
– izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
– pārsūtīto datu daudzums;
– operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot instalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);
– http statusa kods (piemēram, „pieprasījums sekmīgs” vai „pieprasītais fails nav atrasts”).

4.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.6 Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Sīkāku informāciju par juridisko pamatu skatiet sadaļā Pārstrādes mērķi un juridiskie pamati. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati tiek nosūtīti trešajām personām, pamatojoties uz likumīgām interesēm, tas tiks izskaidrots šajā privātuma politikā.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.7 Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Mēs pasūtām ārpakalpojumu sniedzējus ar tādiem uzdevumiem kā datu glabāšana. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.8 Uzglabāšanas ilgums; glabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par tirgvedību pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).


5.    Loterijas vai akcijas

Ja mēs jums piedāvājam dalību loterijā vai akcijā, mēs izmantosim jūsu informāciju, lai reklamētu mūsu produktus pēc iespējas plašākā likumā vai šajā punktā atļautajā apjomā. Sīkāka informācija par konkursiem vai atlaidēm atrodama attiecīgajos dalības nosacījumos.


6.    Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma sagatavošanas ietvaros var tikt izmantotas sīkdatnes un uzskaites mehānismi.
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras var tikt saglabātas Jūsu lietotāja ierīcē, kad Jūs apmeklējat tiešsaistes piedāvājumu.
Uzskaite ir iespējama, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Mēs apstrādājam informāciju, jo īpaši saistībā ar pikseļu tehnoloģiju vai log failu analīzi.

6.1 Kategorijas

Mēs nošķiram sīkdatnes, kas ir būtiski nepieciešamas tiešsaistes piedāvājumu tehniskajām funkcijām no tādām sīkdatnēm un uzraudzības mehānismiem, kas nav būtiski nepieciešami tiešsaistes piedāvājumu tehniskajai funkcijai.
Tiešsaistes piedāvājuma izmantošana parasti ir iespējama bez sīkdatnēm, kuras nevar izmantot tehniskiem mērķiem.

6.1.1 Tehniski nepieciešamas sīkdatnes
Ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm mēs saprotam sīkdatnes, bez kurām nav iespējams nodrošināt tiešsaistes piedāvājuma tehnisko sagatavošanu. Tajā skaitā ietilpst, piemēram, sīkdatnes, kas uzglabā datus, lai nodrošinātu video vai audio satura nevainojamu atskaņošanu. Tajā skaitā ietilpst, piemēram, sīkdatnes, kas uzglabā datus, lai nodrošinātu video vai audio satura nevainojamu atskaņošanu.
Šīs sīkdatnes tiks izdzēstas Jūsu apmeklējuma beigās.

6.1.2 Sīkdatnes un uzraudzības mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami
Mēs izmantojam šīs sīkdatnes un uzskaites mehānismus tikai tad, ja esat devis iepriekšēju piekrišanu. Mēs iedalām šīs sīkdatnes un uzskaites mehānismus divās apakškategorijās:

6.2 Ērtības sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atvieglo izmantošanu, ļaujot jums sērfot vieglāk mūsu tiešsaistes piedāvājumā, piemēram, šajās sīkdatnēs var saglabāt valodu iestatījumus.

6.3 Mārketinga sīkdatnes un uzskaites mehānismi

Vispārīgi
Mārketinga sīkdatņu un uzskaites mehānismu izmantošana ļauj mums un mūsu partneriem parādīt uz Jūsu interesēm balstītus piedāvājumus, pamatojoties uz Jūsu veiktās izmantošanas ieradumu analīzi:

-Statistika:
Izmantojot statistikas rīkus, mēs izmērām, piemēram, Jūsu lapas skatījumu skaitu.

-Reklāmguvumu uzskaite:
Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri datorā ievieto sīkdatni ("Konvertēšanas sīkdatne") ar noteikumu, ka esat sasniedzis mūsu vietni, izmantojot attiecīgā partnera reklāmu. Šīs sīkdatnes parasti zaudē spēku pēc 30 dienām. Ja apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkdatnes termiņš vēl nav beidzies, mēs un attiecīgais reklāmguvumu uzskaites partneris var atpazīt, ka konkrēts lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un tādējādi ir novirzīts uz mūsu vietni. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvuma sīkdatni, tiek izmantota, lai ģenerētu reklāmguvumu statistiku un izsekotu to lietotāju kopskaitu, kuri noklikšķināja uz reklāmas, un tika novirzīti uz reklāmguvumu uzskaites taga lapu.

- Atkārtota individualizēta reklāma (retārgetings):
Šie rīki izveido lietojuma profilus, izmantojot trešo pušu reklāmas sīkdatnes vai tā sauktos tīmekļa bāksignālus (neredzamās grafikas, kuras sauc arī par pikseļiem vai pikseļu atzīmēm) vai līdzīgus tehnoloģiju izmantošanas profilus. Tie nodrošina reklāmu, kas balstīta uz interesēm, kā arī nosaka biežumu, ar kādu lietotājs skata noteiktas reklāmas. Atbildīgais par datu apstrādi saistībā ar rīkiem ir attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. Rīku nodrošinātāji var arī sniegt informāciju trešajām personām iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanai. Šajā kontekstā ņemiet vērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot rīkus, iespējams, jūs varat sniegt savus datus ārpus EEZ saņēmējiem, kuriem nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēram, ASV). Sīkāku informāciju skatiet nākamajā mārketinga rīka aprakstā.

Nosaukums: Monetate
Pakalpojumu sniedzējs: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, ŅUJORKA, NY 10012, ASV
Funkcija: Sīkdatne var kontrolēt, kā lietotājs uzvedas dažādās lapās, UX-Testing

Nosaukums: Google Analytics
Pakalpojumu sniedzējs: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū , CA 94043, ASV
Funkcija: Analizēt lietotāju uzvedību (vietnes apmeklējumi, apmeklētāju skaits un apmeklējumi, lejupielādes). UX-Testing

Nosaukums: Tealium
Pakalpojumu sniedzējs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Segmentēšana un profilēšana reālajā laikā, tagu pārvaldība

6.4 Sīkdatņu un uzskaites mehānismu pārvaldība

Pārlūkprogrammā un / vai mūsu konfidencialitātes iestatījumos Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes un uzskaites mehānisma iestatījumus:
Piezīme. Jūsu uzstādītie iestatījumi attiecas tikai uz pārlūkprogrammu, kuru izmantojat.

6.4.1 Atspējot visas sīkdatnes
Ja vēlaties atspējot visas sīkdatnes, lūdzu, dodieties uz pārlūkprogrammas iestatījumiem un atspējojiet sīkfailu iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt vietnes funkcionalitāti.

6.4.2 Jūsu iestatījumu pārvaldīšana attiecībā uz sīkdatnēm un uzskaites mehānismiem, kas nav obligāti tehniski nepieciešami
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, sīkdatņu slānī tiek parādīts jautājums, vai piekrītat savu personas datu apstrādei, kas tiek veikta, izmantojot attiecīgajā vietnē izvietotās sīkdatnes un atbilstoši konfidencialitātes politikai.
Mūsu privātuma iestatījumu sadaļā varat atsaukt jau sniegto piekrišanu (atsaukums ir spēkā attiecībā uz lietojumu nākotnē) vai sniegt piekrišanu vēlāk.


7.    Biļetens ar reģistrāciju, atsaukšana

Jūs varat abonēt mūsu biļetenu kā daļu no mūsu tiešsaistes piedāvājuma. Mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles procedūru, saskaņā ar kuru mēs nosūtīsim jums tikai biļetenu, izmantojot e-pastu, mobilos ziņu pakalpojumus (piemēram, WhatsApp), īsziņas vai push ziņojumus, ja jūs skaidri sazināsieties ar mums, noklikšķinot uz saites paziņojumā ir apstiprinājusi biļetenu pakalpojuma aktivizēšanu.
Ja jūs vēlāk nolemjat nesaņemt biļetenus, varat jebkurā laikā pārtraukt abonementu, atsaucot savu piekrišanu. Atcelšana notiek e-pasta biļeteniem, izmantojot saites, kas vajadzības gadījumā iekļautas biļetenā attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma administrācijas iestatījumos. Alternatīvi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktpersonu sadaļas informāciju.


8.    Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Kad esat noklikšķinājis uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, noklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.


9.    Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.
Mēs veiksim visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu aizsardzības līmeni un jo īpaši aizsargātu jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.


10.    Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:
jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat īstenot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Labošanas un dzēšanas tiesības:
Varat pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – tos pilnīgojam vai dzēšam.
Tas neattiecas uz datiem, kas ir nepieciešami norēķinu un grāmatvedības nolūkos vai uz kuriem attiecas likumā noteiktās saglabāšanas prasības. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:
jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība:
jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

Iebildums pret datu apstrādi:
Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi, ciktāl šī likumīgā interese ir balstīta uz juridisko pamatu. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Iebildumi pret tiešo tirdzniecību:
Jūs varat arī jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos ("reklāmas konflikts"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ var būt pārklāšanās starp jūsu atsaukšanu un jūsu datu izmantošanu notiekošās kampaņas ietvaros.

Iebildums pret datu apstrādi, ja ir tiesiskais pamats „likumiskā interese”:
Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi, ciktāl šī likumīgā interese ir balstīta uz juridisko pamatu. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Piekrišanas atsaukšana:
Ja esat devis mums piekrišanu jūsu datu apstrādei, jūs varat tos atsaukt jebkurā brīdī, kad būs spēkā. Jūsu datu apstrādes likumība, līdz atsaukšana paliek nemainīga.

10.1 Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm:
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adrese:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
VĀCIJA

Pasta adrese:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VĀCIJA

Tālr.: +49 711/615541-0
Telefakss: +49 711/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de.


11.    Konfidencialitātes paziņojuma izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu konfidencialitātes paziņojuma aktuālo versiju.


12.    Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā „Atbildīgā persona”.
Lai aizstāvētu savas tiesības un ziņotu par datu aizsardzības incidentiem, izmantojiet šo saiti:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Lai iesniegtu ieteikumus un sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
VĀCIJA
vai
mailto: DPO@bosch.com


Datums: 09.07.2019