Paziņojums par konfidencialitāti


 1. Paziņojums par konfidencialitāti

Robert Bosch Power Tools GmbH (turpmāk “Bosch Power Tools” vai “Mēs”) ir gandarīts par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un mobilajām lietojumprogrammām (kopā arī “tiešsaistes piedāvājums”) un jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.


2. Bosch Power Tools ievēro jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga, un mēs to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes lapu, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.
Datu aizsardzība un informācijas drošība ir mūsu uzņēmuma politikas daļa.


3. Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Bosch Power Tools; izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.
Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1 Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

•    Plānošanas un kontroles dati
•    Darījuma dati

4.2 Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat sniedzis savu piekrišanu.

4.3 Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

4.3.1 Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana

(Juridiskais pamats: piekrišana / likumīga interese par mūsu tiešo tirdzniecību, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences tiesību prasībām.)

4.3.2 Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ

(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību.)

4.3.3 Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana

(Juridiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu.).

4.4    Žurnālfaili

Katru reizi, kad lietojat internetu, no jūsu interneta pārlūkprogrammas automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs saglabājam 30 dienas, lai noteiktu traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu nesankcionētas piekļuves mēģinājumus), un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas kalpo kā pierādījums un tādēļ jāglabā ilgāk, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:

-    galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
-    tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
-    izgūto failu vai informācijas nosaukums;
-    izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
-    operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot instalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);
-    – http statusa kods (piemēram, “pieprasījums veiksmīgs” vai “pieprasītais fails nav atrasts”).

4.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.6 Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizētu informāciju par tiesisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām skatiet nodaļā “Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats”.
Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.6.1 Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Tādus uzdevumus kā programmēšana un datu glabāšana mēs nododam ārpakalpojumu sniedzējiem. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.7 Uzglabāšanas ilgums; glabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par tirgvedību pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).


5.   Sīkfailu izmantošana

Mūsu tiešsaistes pakalpojuma kontekstā var tikt izmantoti sīkfaili un izsekošanas mehānismi.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus var saglabāt jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumu.

Izsekošanu var veikt ar dažādām tehnoloģijām. Mēs informāciju apstrādājam, izmantojot pikseļu tehnoloģiju, un/vai žurnālfaila analīzes laikā.

5.1. Kategorijas

Ir sīkfaili, kuri tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai ir nepieciešami obligāti, un ir sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas tiešsaistes pakalpojuma tehniskajai darbībai nav obligāti nepieciešami.

Vispār ir iespējams šo tiešsaistes pakalpojumu izmantot bez sīkfailiem, kuri nav paredzēti tehniskiem nolūkiem.

5.1.1.  Tehniskie nepieciešamie sīkfaili

Tehniski nepieciešamie sīkfaili ir tādi sīkfaili, bez kuriem šī tiešsaistes pakalpojuma nodrošināšana tehniski nav iespējama. Tādi ir, piemēram, sīkfaili, kuros glabājas dati, kas ir nepieciešami netraucētai video vai audio satura parādīšanai vai atskaņošanai.

Kad tīmekļa vietni pametat, šādi sīkfaili tiek dzēsti.

5.1.2.  Sīkfaili un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs lietojam tikai tad, ja katrā gadījumā vispirms esam saņēmuši jūsu piekrišanu. Izņemot sīkfailu, kurš glabā jūsu privātuma iestatījumu pašreizējo statusu (atlases sīkfails). Šis sīkfails tiek iestatīts atkarībā no leģitīmās intereses.

Šos sīkfailus un izsekošanas mehānismus mēs iedalām divās tālāk aprakstītajās apakškategorijās.

5.2. Komforta sīkfaili

Šie sīkfaili atvieglo lietošanu un tādējādi ļauj jums pārlūkot mūsu tiešsaistes pakalpojumu ērtāk. Šādos sīkfailos var būt, piemēram, jūsu valodas iestatījumi.

5.3. Mārketinga sīkfaili un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Izmantojot mārketinga sīkfailus un izsekošanas mehānismus, mums un mūsu partneriem ir iespēja rādīt jums piedāvājumus, kas atbilst jūsu interesēm, kuras ir izsecinātas, analizējot tālāk norādīto jūsu kā lietotāja uzvedību.

- Statistika:

Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, jūsu lapu skatījumu skaitu.

- Konversijas izsekošana:

Ja mūsu tīmekļa vietnei piekļūstat caur kāda mūsu konversijas izsekošanas partnera reklāmu, attiecīgais partneris jūsu datorā novieto sīkfailu (“konversijas sīkfailu”). Parasti pēc 30 dienām šie sīkfaili vairs nav derīgi. Ja apmeklējat noteiktas lapas mūsu tīmekļa vietnē un šis sīkfails vēl ir derīgs, mēs (un attiecīgais konversijas partneris) varam atpazīt, ka noteikts lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika pārvirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Tas ir iespējams arī dažādās ierīcēs. Informāciju, kas tiek iegūta, izmantojot konversijas sīkfailu, var izmantot konversijas statistikas apkopošanai un reģistrēšanai, cik lietotāju kopā noklikšķināja uz attiecīgās reklāmas un tika pārvirzīti uz tīmekļa vietni ar konversijas izsekošanas tagu.

- Pārmērķēšana:

Šie rīki izveido lietotāju profilus, izmantojot reklāmas sīkfailus vai trešo pušu reklāmas sīkfailus, tā saucamos “tīmekļa bāksignālus” (neredzamus grafikas elementus, ko dēvē arī par pikseļiem vai izsekošanas pikseļiem), vai izmantojot līdzīgas tehnoloģijas. Šādi sīkfaili tiek izmantoti uz interesēm balstītai reklamēšanai, kā arī ar mērķi kontrolēt, cik bieži lietotājs apskata noteiktas reklāmas. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir datu pārzinis, kurš atbild par datu apstrādi saistībā ar šo rīku. Rīku nodrošinātāji var izpaust informāciju arī trešajām pusēm iepriekš minētajos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja paziņojumus par datu aizsardzību šajā kontekstā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka rīku izmantošana var nozīmēt jūsu datu pārsūtīšanu saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA) uz vietām, kur datu aizsardzības līmenis neatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām (piemēram, uz Amerikas Savienotajām Valstīm). Plašāku informāciju par šo tēmu skatiet tālāk aprakstā par atsevišķiem mārketinga rīkiem.

5.3.1.  Google Analytics

Nosaukums: Google Analytics Pakalpojuma sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija
Darbība: lietotāja uzvedības analīze (lapu izguves, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), pseidolietotāju profilu izveidošana, pamatojoties uz dažādu ierīču informāciju par tajās pierakstītajiem Google lietotājiem (starpierīču izsekošana), pseidolietotāju datu papildināšana ar mērķa grupai raksturīgo informāciju, ko nodrošina Google, pārmērķēšana, UX testēšana, konversijas izsekošana un pārmērķēšana kombinācijā ar Google Ads

5.3.2.  Tealium

Nosaukums: Tealium

Pakalpojuma sniedzējs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Darbība: tīmekļa vietņu tagu administrēšana, izmantojot lietotāja interfeisu, programmas kodu integrēšana mūsu tīmekļa vietnēs

5.4. Sīkfailu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Sīkfailu un izsekošanas mehānismu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkā un/vai mūsu privātuma iestatījumos.

Ņemiet vērā! Jūsu norādītie iestatījumi attiecas tikai uz attiecīgajā gadījumā izmantoto tīmekļa pārlūku.

5.4.1.  Visu sīkfailu deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt visus sīkfailus, lūdzu, deaktivizējiet sīkfailus savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

5.4.2.  Iestatījumu pārvaldīšana attiecībā uz sīkfailiem un izsekošanas mehānismiem, kas nav tehniski nepieciešami

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jums sīkfailu slānī tiek prasīts, vai piekrītat, ka mēs izmantojam attiecīgi jebkādus komforta sīkfailus, mārketinga sīkfailus vai izsekošanas mehānismus.
Mūsu privātuma iestatījumos jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai lietošanai vai piešķirt savu piekrišanu kaut kad vēlāk.


6.   Saziņas rīki sociālo tīklu platformās

Savā sociālo mediju platformā (piemēram, Twitter) mēs izmantojam saziņas rīkus, lai apstrādātu jūsu sūtītos ziņojumus attiecīgajā sociālā medija platformā un lai piedāvātu jums atbalstu.

Kad ziņojums tiek sūtīts, izmantojot mūsu sociālo medija platformu, šis ziņojums (un, ja nepieciešams, papildu dati, kurus mēs saņemam no attiecīgā sociālā medija pakalpojumu sniedzēja saistībā ar šo ziņu, piemēram, jūsu vārds vai faili) tiek apstrādāts, lai tiktu galā ar jūsu vaicājumu.

Papildus mēs varam analizēt šos datus apkopotā un anonimizētā formā, lai labāk izprastu mūsu sociālā medija platformas lietojumu.

Jūsu sniegtos personas datus mēs pārsūtīsim Bosch juridiskajai personai, kura atbild par jūsu vaicājuma apstrādi (piemēram, ja jūsu vaicājums skar kādu izstrādājumu, ko izplata cita Bosch juridiskā persona). Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses (VDAR 1. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai, ja piemērojams, esošās līgumattiecības (VDAR 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Apstrādātie personas dati tiek dzēsti, vēlākais, 180 dienas pēc jūsu ziņojuma saņemšanas.

 


 

7. Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Kad esat noklikšķinājis uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, noklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.


8. Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veiksim visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu aizsardzības līmeni un jo īpaši aizsargātu jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.


9. Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.


Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:

jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat izmantot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Labošanas un dzēšanas tiesības:

Varat pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – tos pilnīgojam vai dzēšam.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:

jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība:

jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

9.1 Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adrese:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
VĀCIJA

Pasta adrese:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VĀCIJA

Tālr.: +49 711/615541-0
Telefakss: +49 711/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


10. Konfidencialitātes paziņojuma izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumos. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu konfidencialitātes paziņojuma aktuālo versiju.


11. Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā “Atbildīgā persona”.

Tiesību izpildei izmantojiet norādīto saiti: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Paziņojumā par konfidencialitāti norādītajos gadījumos ziņojiet, izmantojiet saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Lai iesniegtu ieteikumus un sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
VĀCIJA

vai

mailto: DPO@bosch.com


Datums: 19.10.2022.