Izlaides ziņas


Nosaukums un adrese
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Germania

Uzņēmuma vadība
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Bosch kontaktinformācija
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Reģistrācijas informācija
Reģistrācijas vieta: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

PVN maksātāja reģistrācijas numurs
DE811128452

Atbildīgs Līguma par valsts plašsaziņas līdzekļiem (MStV) 18. panta 2. punkta nozīmē

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Germania


Bosch Grupas (Bosch) tiesiskā informācija

© Autortiesības
Visas tiesības ir aizsargātas. Bosch tīmekļa vietnēs izvietotie teksta materiāli, attēli, grafiskie un audio materiāli, animācijas un video materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām un citiem intelektuālo īpašumu aizsargājošiem tiesību aktiem. Šīs tīmekļa vietnes saturu nav atļauts kopēt, izplatīt, izmainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm komerciālos nolūkos. Dažās Bosch tīmekļa vietnēs ir izvietoti attēli, uz kuriem attiecas trešo pušu autortiesības.

Preču zīmes
Mūsu vietnēs izmantotās preču zīmes un dizaina elementi ir Bosch intelektuālais īpašums.

Licence

Šī tīmekļa vietne nedod nekādu licenci Bosch grupas uzņēmumu vai trešo pušu intelektuālā īpašuma izmantošanai.

Informācija par strīdu šķiršanu tiešsaistē
Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu šķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir sākuma punkts tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanai, kas attiecas uz līgumsaistībām, kuru pamatā ir tiešsaistē noslēgti pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas līgumi.

Šī platforma ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mēs neiesaistāmies patērētāju strīdu izšķiršanā ārpustiesas kārtībā.