Adatvédelmi irányelvek


1.    Adatvédelmi irányelvek

A Robert Bosch Power Tools GmbH (továbbiakban: „Bosch Power Tools”, ill. „mi”) örömére szolgál, hogy weboldalainkat látogatja, mobilalkalmazásainkat használja (együtt: „online ajánlat” is), és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.


2.    A Bosch Power Tools tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Ugyanúgy fontos számunkra az Ön magánéletének védelme személyes adatai kezelése során, mint valamennyi üzleti adatának biztonsága, ezt üzleti folyamatainkban is figyelembe vesszük. Online ajánlataink látogatásakor rögzített személyes adatait bizalmasan és csak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.


3.    Adatkezelő

Adatainak kezeléséért a Bosch Power Tools felel, a kivételeket ezen adatvédelmi irányelvekben ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Németország, kontakt@bosch.de.


4.    Személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

4.1 Kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriákat kezeljük:
•    Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, postacím, IP-cím)
•    Szerződés törzsadatai (szerződéses viszony, termék-, ill. szerződési érdek)
•    Ügyféltörténet
•    Szerződéselszámolási és fizetési adatok
•    Tervezési és szabályozási adatok
•    Mozgási adatok
•    Tájékoztató adatok (harmadik féltől pl.: tudakozóktól vagy nyilvános jegyzékekből)

4.2     Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, ilyenek például: nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződési, könyvelési és elszámolási adatok, amelyek egy személy azonosságát kifejezik.

Személyes adatokat (IP-címeket is beleértve) csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk, ha ehhez adott a törvény szerinti jogalap, vagy Ön részünkre erre vonatkozóan például regisztráció keretén belül beleegyezését adta.

4.3    Adatkezelési célok és jogalapok
Cégünk és az általunk megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

4.3.1 Jelen online ajánlat elkészítése és szerződésteljesítés a szerződési feltételeink szerint. Elszámolásnak számít a követelések értékesítése is
(Jogalap: Szerződésteljesítés, ill. a hatékony követelésmenedzsmenthez fűződő lévő jogos érdekünk a követelések értékesítése céljából).

4.3.2 Üzemzavarok meghatározása és biztonsági okokból
(Jogalap: Jogi kötelezettségeink teljesítése az adatbiztonság területén, valamint az üzemzavarok elhárításához és ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk).

4.3.3 Saját és idegen reklámok, valamint piackutatás és hatótávolság mérése a törvényben megengedett mértékben, ill. beleegyezés alapján
(Jogalap: Beleegyezés / direktmarketinghez fűződő jogos érdekünk, amíg az az adatvédelmi és versenyjogi előírásokkal összhangban történik).

4.3.4 Termékekről való érdeklődés, ill. ügyfelek megkérdezése postai úton
(Jogalap: A termékek/szolgáltatások fejlesztésének jogos érdeke).
Megjegyzés: Amennyiben a megkérdezésekhez piackutató intézetet vonunk be, akkor az kizárólag a mi megbízásunkból és utasításaink szerint jár el.

4.3.5 Jogaink megőrzése és megvédése
(Jogalap: A jogaink érvényesítésére és megvédésére vonatkozó jogos érdekünk).

4.4 Regisztráció

Amennyiben olyan szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, amelyhez szerződéskötés szükséges, kérjük, regisztráljon. A regisztráció keretében rögzítjük a szerződés elkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (pl. utónév, vezetéknév, születési idő, e-mail-cím, adott esetben a kívánt fizetési mód, ill. a számlatulajdonos adatai), esetleg önkéntes alapon további adatokat is rögzítünk. A kötelezően megadandó adatokat *-gal jelöljük.

4.5 Log-fájlok

Az internet minden egyes használatakor az Ön internetböngészője automatikusan meghatározott információkat továbbít, melyeket ún. log-fájlokban tárolunk.

A log-fájlokat üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek felderítése) 30 napos időszakra elmentjük és utána töröljük. Azok a log-fájlok, amelyek további tárolása bizonyítási célból szükséges, kivételt képeznek a törlés alól a mindenkori esemény végleges tisztázásáig és bizonyos esetben továbbítani kell a nyomozóhatóságoknak.

A log-fájlokat (IP-cím nélkül, ill. teljes IP-cím nélkül) elemzési célokra is felhasználjuk; lásd ehhez a Webelemzés című fejezetet. A log-fájlokban különösen a következő információkat tároljuk:
– A végkészülék IP-címe (internetes jegyzőkönyv címe), amelyről kiindulva a felhasználó hozzáfér az online ajánlathoz;
– A weboldal internetes címe, amelyről kiindulva az online ajánlat felkereshető (ún. származási vagy referencia URL);
– A szolgáltatás szolgáltatójának neve, amelyről az online ajánlathoz való hozzáférés történik;
– A lehívott fájlok, ill. információk neve;
– A lehívás dátuma és pontos ideje, valamint időtartama;
– Továbbított adatmennyiség;
– Operációs rendszer és a használt internetböngésző információi a telepített „add on”-okat beleértve (pl.: a Flash Playerhez);
– http-állapotkód (pl.: „Kérés sikeres” vagy a „Kért fájl nem található”).

4.5 Gyermekek

Ez az online ajánlat nem vonatkozik 16 év alatti gyermekekre.

4.6 Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbadáshoz vagy ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk. A jogalapok részletezését a Kezelési célok és jogalapok című fejezetben találja. Harmadik fél a Bosch csoport más vállalata is lehet. Amennyiben jogos érdek alapján harmadik félnek továbbítunk adatokat, akkor arra a jelen adatvédelmi irányelvekben kitérünk.

Ezenkívül az adatokat más adatkezelők felé is továbbíthatjuk, amennyiben erre törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés kötelez bennünket.

4.7 Szolgáltatók (általános)

Bizonyos feladatokkal, pl. adathosting, külső szolgáltatókat bízunk meg. Ezeket a szolgáltatókat alapos mérlegelés után választottuk ki és rendszeresen felügyeljük, különösen a náluk tárolt adatok gondos kezelésével és biztosításával kapcsolatban. Valamennyi szolgáltatót titoktartásra és a törvényi előírások betartására köteleztünk. Szolgáltató lehet a Bosch csoport más vállalata is.

4.7.1 Fizetési szolgáltatók
Külső fizetési szolgáltatókat alkalmazunk.
A fizetés lebonyolításához rögzített adatokat (pl.: banki adatok vagy hitelkártyaadatok) attól függően továbbítjuk a fizetéssel megbízott hitelintézetnek vagy az általunk megbízott fizetési szolgáltatónak, hogy a rendelési folyamatban milyen fizetési módot választ. A fizetési szolgáltatók ezeket az adatokat részben felelősként rögzítik és kezelik. Az adott fizetési szolgáltató adatvédelmi irányelvei érvényesek.

4.8 A tárolás ideje; megőrzési határidők

Adatait alapvetően annyi ideig tároljuk, amíg az online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához szükséges, ill. ha jogos érdekünk fűződik a további tároláshoz (pl. a szerződés teljesítését követően is lehet jogos érdekünk a postai úton végzett marketingre). Minden más esetben töröljük személyes adatait olyan adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítése miatt tovább kell tárolnunk (pl. adó- és kereskedelmi jogi irattárolási kötelezettségek alapján olyan dokumentumokat, mint pl. szerződések és számlák, egy bizonyos időszakra meg kell őrizni).


5.    Nyereményjátékok vagy árengedményes akciók

Ha Ön részt vesz egy nyereményjátékunkban vagy árengedményes akciónkban, akkor az adatait a nyereményről szóló tájékoztatáshoz és termékeink reklámozási céljára felhasználjuk a törvényben megengedett mértékben, amennyiben ahhoz hozzájárult. A nyereményjátékokról vagy árengedményes akciókról szóló információk részletei a mindenkori részvételi feltételekben találhatók.


6.    Cookie-k használata

Online ajánlatunk biztosítása keretében előfordulhat, hogy cookie-kat és nyomkövető módszereket használunk.
A cookie-k kis méretű szövegfájlok, amelyeket egy online ajánlat felkeresésénél a végkészülékre lementenek.
A nyomon követés különböző technológiák alkalmazásával lehetséges. Az információkat elsősorban a pixel technológia, illetve a logfájl-elemzés keretében kezeljük.

6.1 Kategóriák

Különbséget teszünk az online ajánlat műszaki értelemben vett működéséhez elengedhetetlen, illetve az ilyen célokhoz nem feltétlenül szükséges cookie-k és nyomkövető módszerek között.
Az online ajánlat használata általában véve lehetséges a nem műszaki célokat szolgáló cookie-k nélkül.

6.1.1 Műszaki okokból szükséges cookie-k
Műszaki okokból szükséges cookie-k alatt olyan cookie-kat értünk, amelyek nélkül az online ajánlat rendelkezésre bocsátása nem biztosítható. Ezek közé tartoznak például azok a cookie-k, amelyek adatokat tárolnak a video- és audiotartalmak zavartalan lejátszása érdekében.
Ezek a cookie-k a látogatása végén törlésre kerülnek.

6.2 Cookie-k és nyomkövető módszerek kezelése

A böngészőben és/vagy az adatvédelmi beállításaink között megadhatja a cookie-kra és nyomkövető módszerekre vonatkozó beállításait:
Megjegyzés: Az Ön által eszközölt beállítások minden esetben csak a használt böngészőre vonatkoznak.

6.2.1 Minden cookie kikapcsolása
Ha az összes cookie-t szeretné kikapcsolni, lépjen be böngészője beállításai közé, és kapcsolja ki a cookie-k elhelyezését. Vegye figyelembe, hogy ez hátrányosan befolyásolhatja a weboldal működését.

6.2.2 Beállítások kezelése a műszaki okokból nem szükséges cookie-k és nyomkövető módszerek vonatkozásában
Ha felkeresi a weboldalainkat, egy felugró panelen megkérdezzük, hogy hozzájárul-e az oldalon elhelyezett cookie-k használatával gyűjtött személyes adatai kezeléséhez, a hatályos adatvédelmi irányelveknek megfelelően.
Adatvédelmi beállításaink között jövőbeli hatállyal visszavonhatja korábban adott hozzájárulását, vagy később is hozzájárulását adhatja ezek használatához.


7.    Hírlevél bejelentkezéssel; visszavonás joga

Online ajánlatunk keretében feliratkozhat hírlevelünkre. Ehhez az ún. dupla opt-in-eljárást alkalmazzuk, amely során először e-mailben, mobil hírszolgáltatóval (mint pl.: a WhatsApp), SMS-ben push-üzenetben küldünk Önnek hírlevelet, ha előtte egy linkre való kattintással egy üzenetben visszaigazolta a hírlevél-szolgáltatás aktiválását.

Ha később le szeretne iratkozni a hírlevelekről, akkor a hírlevél fogadását bármikor befejezheti, amennyiben visszavonja beleegyezését. Adott esetben az e-mailben érkező hírlevelek visszavonása a hírlevélben lévő linken keresztül a mindenkori online ajánlat kezelési beállításaiban történik. A Kapcsolattartás fejezetben található adatok segítségével fel is veheti velünk a kapcsolatot.


8.    Közösségek

Felkínáljuk Önnek azt a lehetőséget, hogy tag legyen az egyik 1-2-do.com közösségünkben. Ott regisztrálhat, létrehozhatja felhasználói profilját és más tagokkal kommunikálhat. Az ott generált adatait csak az Ön által ott kiadott beleegyező nyilatkozat keretében használjuk fel marketing-, piackutatási és szolgáltatási célokra. Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. A visszavonás közösségek esetében az ott megadott linken keresztül történik. A Kapcsolattartás fejezetben található adatok segítségével fel is veheti velünk a kapcsolatot.
A mindenkori közösségben egy beviteli maszkon keresztül lehetősége van kiválasztani, hogy felhasználói profiljának egyes adatait a közösség valamennyi tagja vagy csupán a közösségben lévő barátai számára teszi hozzáférhetővé, vagy azok privát adatok maradnak.
Minden további adat, amelyet a közösségben generál, pl.: úgy hogy kommentárokat vagy képeket készít, automatikusan nyilvánosan hozzáférhető és összekapcsolódik a felhasználói profiljával.


9.    Külső linkek

Online ajánlatunk tartalmazhat harmadik fél (velünk kapcsolatban nem lévő szolgáltató) internetes oldalaira mutató linkeket. A linkre való kattintást követően nincs már befolyásunk a linkre való kattintás által harmadik félnek esetlegesen továbbított személyes adatok (mint például az IP-cím vagy az oldal URL-je, amelyen a link található) gyűjtésére, kezelésére és használatára, mivel a harmadik fél viselkedése természetszerűleg nem tartozik ellenőrzésünk alá. A személyes adatok ezen harmadik fél által történő kezeléséért nem vállalunk felelősséget.


10.    Biztonság
Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalatok a vonatkozó adatvédelmi törvények titoktartási és egyéb rendelkezéseinek betartására kötelezettek.
Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében, hogy megvédjük az Ön általunk kezelt adatait különösen a szándékolatlan vagy jogszerűtlen megsemmisítéstől, manipulációtól, elvesztéstől, módosítástól vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataltól, illetve hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.


11.    A felhasználók jogai

Kérjük, jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolattartás című fejezetben található adatokat. Kérjük, biztosítsa, hogy személye számunkra egyértelműen azonosítható legyen.

Információhoz és tájékoztatáshoz való jog:
Önnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon tőlünk adatai kezelésére vonatkozóan. Ehhez érvényesítheti a tájékoztatásra való jogát az általunk kezelt személyes információkra vonatkozóan.

Helyesbítési és törlési jog:
Kérheti tőlünk a helytelen adatok helyesbítését és – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek – adatai kiegészítését vagy törlését.
Ez nem érvényes az elszámolási és könyvelési célból szükséges vagy a törvényi megőrzési kötelezettség hatálya alá tartozó adatokra. Amennyiben ilyen adatokhoz nem szükséges a hozzáférés, akkor azok kezelését korlátozzuk (lásd a következő rendelkezésben).

Az adatkezelés korlátozása:
Kérheti tőlünk – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek –, hogy adatai feldolgozását korlátozzuk.
Adathordozhatóság:
Önnek joga van továbbá strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban megkapni azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, ill. – amennyiben műszakilag lehetséges – kérni az adatok harmadik félnek történő átadását.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Ezenkívül joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az általunk végzett adatkezelés ellen, amennyiben az jogos érdek jogalapján nyugszik. Ebben az esetben adatai kezelését abba fogjuk hagyni, kivéve, ha a további kezeléshez – a törvényi előírások szerint – az Ön jogainál erősebb érvényű, védendő okokat tudunk felmutatni.

Tiltakozás a direktmarketing ellen:
Ezenkívül bármikor tiltakozhat a személyes adatainak reklámcélú felhasználása ellen („reklámelutasítás”). Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból az Ön visszavonása és az adatainak felhasználása között átfedés lehet egy már folyamatban lévő kampány esetén.

Tiltakozás az adatkezelés ellen „jogos érdek” jogalap esetén:
Ezenkívül joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az általunk végzett adatkezelés ellen, amennyiben az jogos érdek jogalapján nyugszik. Ebben az esetben adatai kezelését abba fogjuk hagyni, kivéve, ha a további kezeléshez – a törvényi előírások szerint – az Ön jogainál erősebb érvényű, védendő okokat tudunk felmutatni.

A beleegyezés visszavonása:
Amennyiben adatai kezeléséhez beleegyezését adta, akkor ezt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Adatai kezelésének a visszavonás időpontjáig érvényes jogszerűségét ez nem érinti.

12.1 Panaszhoz való jog a felügyeleti hatóságnál:
Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. Ennek érdekében a lakóhelye, ill. tartománya szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a mi illetékes adatvédelmi hatóságunkhoz fordulhat. Ez utóbbi a következő:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Hivatal címe:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart,
NÉMETORSZÁG

Postacím:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


12.    Az adatvédelmi irányelvek módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben ez a technikai fejlesztés miatt szükséges. Ezekben az esetekben adatvédelmi irányelveinket megfelelően módosítjuk. Kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi irányelveink mindenkori aktuális változatát.


13.    Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, az „Adatkezelő” című fejezetben megadott címen érhet el bennünket.

Jogai érvényesítéséhez használja az alábbi hivatkozást: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Az adatvédelmi visszaélések bejelentéséhez használja az alábbi hivatkozást: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések és panaszok esetén azt ajánljuk, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NÉMETORSZÁG
vagy
levelezési cím: DPO@bosch.com

2021. július 9-i állapot